Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 115

ספר נפלאות מהר"ל (מפראג) - לבוב תרע"א | 1910

ספר נפלאות מהר"ל "בו יסופר האותות המופתים והנפלאות ממרן הצדיק... מהר"ל מפראג זצוקלה"ה אשר הפליא לעשות גדולות ונוראות על ידי הגולם אשר ברא בכח חכמת הקבלה להלחם נגד עלילת דם שנפרצה בימיו". לבוב תרע"א | 1910. 56 עמוד. חתימות בעלות שונות. מעטפת קרועה מעט, דפים מנותקים, מצב כללי טוב.
Starting at
$50

Make an offer