ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 025

ספר מספר צבאם - ברלין תקמ"ט | 1789 מהדורה ראשונה

ספר מספר צבאם חלק ראשון. "חידושי הלכות לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא בפלפול ובסברא" על מסכתות בבא קמא ובבא מציעא וסדר מועד נשים וקדשים. מאת רבי צבי הירש מירלש מלונדון אבדק"ק שווערין פולין. חמיו של החכם צבי, מהדורה ראשונה - ברלין תקמ"ט | 1789. חתימת בעלות מעניינת: זה הספר שייך לי לשמי יוסף צבי במוהר"י זצ"ל כהנא שפירא ב"ה אור יוד' ו' תבא תרס"א לפ"ק פיעטרקוב. וכן חותמת עם שם זה. [2], סד דף. דף שער משוקם. כתמים בדפים. כריכה חדשה. מצב כללי טוב.
החל מ
$50

תן הצעה