ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 02-5029020
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 305

ספר כליל תפארת, זאלקוא, תרכ"ח. עם חתימת הגאון רבי יעקב סוכרי מרבני דמשק.

ספר כליל תפארת- באורים ופשטים על חמשה חומשי תורה, מאת הגאון רבי יצחק שור אב"ד ייאסי, זאלקווא תרכ"ח, מהדורה יחידה. בשער הספר רישום וחתימה "קניתי אותו בסך שלשים גרוש לע"ק הוא מגיני ועזרי הצעיר יעקב סוכרי ס"ט שנת תר"ל". הגאון הרב יעקב סוכרי בן הגאון הרב שלמה סוכרי אב"ד דמשק ונכדו של חסידא קדישא המקובל רבי יעקב ענתבי ז"ל. שם לילות כימים בשקידת התורה מתוך דוחק ויסורים, חיבר 'ויקרא יעקב' דרשות על התורה ליוורנו תרל"ט, 'יורו משפטיך ליעקב' כלכתא תרמ"ב ועוד. בסוף ימיו עלה לארץ ונפטר בירושלים בשנת תרס"ח. שלשה חלקים כרוכים יחד. נד, פה, עג, מט דף. שער לספר בראשית בלבד. כריכת בד חדשה, שער מעט משוקם, דפים אחרונים משוקמים עם פגיעה קלה בטקסט, נקבי עש, כתמי רטיבות וכתמים, מצב כללי בינוני.
החל מ
$200

תן הצעה