ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 019

ספר החיים וספר תעלומות חכמה - לבוב תקס"ד | 1804 / עפר יעקב - ברסלוי תקצ"ט | 1839 עותק מושלם ויפה

כרך עם שלשת הספרים: 1. ספר החיים לרבי חיים בן רבי בצלאל אחי המהר"ל, עם הסכמת והקדמת רבי אברהם יהודע העשיל מאפטא שכתב: "וכל איש החפץ חיים יבחר בספר הקדוש הזה... והש"י יכתב ויחתם אותנו בספר החיים" - לבוב תקס"ד | 1804 [כנראה תק"צ]. 1, ל, 3 דף. 2. ספר תעלומות חכמה, מגילת קהלת עם פירושו של רבי יעקב מליסא "הנתיבות" - מהדורה ראשונה לבוב תקס"ד | 1804 [כנראה תק"צ]. 1, טו דף. 3. ספר עפר יעקב "כולל ויכוח בין שני אחים הנפש והנשמה, לאהוב את ה' ולהתדבק במצותיו הטהורים" מאת רבי יעקב אייכהורן [מחכמי קראקא, חתן רבי שלמה זלמן רוזס שהיה בעל תוקע אצל הבעש"ט. עלה לצפת, חזר לקראקא ושימש שם כרב] עם הסכמה של רבי ישראל משקלוב ועוד מרבני צפת. בתוך הספר [בדף ל-לא בחלק השני] תשובה בהלכה מרבי אברהם דוב מאווריטש "הבת עין" מצפת. ספר חשוב ונדיר במיוחד - מהדורה ראשונה ברסלוי תקצ"ט | 1839. 2, מג, לד דף. שלשת הספרים שלמים במצב יפהפה. כריכה פשוטה פגומה, חתימות בעלות רבות שלא נבדקו.
החל מ
$200

תן הצעה