ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 010

ספר הגלגולים לרבי חיים ויטאל - זולקווא תקל"ב | 1772 כרוך עם שערי אורה זולקווא תקמ"ב | 1782

ספר הגלגולים "מהרב הגדול מוהר"ר חיים ויטאל זצ"ל שקיבל מפי הרב הגאון הגדול בוצינא קדישא האור האלהי כמהר"ר יצחק לוריא והוא זצ"ל קיבל מפה אל פה מפי אליהו הנביא ז"ל הנראה אליו בהקיץ בתמידי" זאלקווא תקל"ב | 1772. ללא מספור עמודים. שער משוקם פגימה בטקסט, ושיקומים בדפים ראשונים, כרוך עם ספר שער אורה "אשר חיבר החכם בחכמת הקבלה המקובל בהר"ר יוסף בן גי'קטילייא נ"ע". זאלקווא תקמ"ב | 1782. [2], ע דף. כתמים רבים, נקבי עש מועטים, בסופו קרעים קלים בקצוות העמוד, לרוב לא פוגעים בטקסט, נכרך מחדש, מצב כללי טוב.
החל מ
$80

תן הצעה