ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 015

ספר בית מאיר - פרנקפורט דאודר, תקמ"ז | 1787. מהדורה ראשונה

ספר בית מאיר, על שלחן ערוך אבן העזר, עם ספר צלעות הבית - ויכוחים על הלכות אבן העזר, מאת רבי מאיר פוזנר. בדפוס אלמנת ד"ר ופראפעסר גרילא, פרנקפורט דאודר, תקמ"ז [1787]. שער מיוחד ל'צלעות הבית'. | מצורף דף עדות כי הספר היה שייך לגאון רבי משה מניס אב"ד קעמפנא, אשר תשובה אליו מופיעה בצלעות הבית (דף ח1). | הגאון רבי מאיר פוזנר ]תפ"ט-תקס"ז], מגדולי הפוסקים. אב"ד מעזריטש, קניגסברג ושוטלנד. מגדולי המשיבים בדורו, בין שואליו אפשר למצוא את רבי עקיבא איגר (שהיה צעיר ממנו בכשלשים שנה) שפונה אליו בהערכה והערצה. "הגאון הגדול האמיתי, נזר הקודש, רבא דעמיה, מדברנא דאומתיה, בוצינא דנהורא". חיבורו זה שלפנינו "בית מאיר" על שולחן ערוך "אבן העזר" הינו מספרי היסוד בפסיקה. עדות לכך ניתן למצוא בהסכמתו של הגאון רבי יוסף שאול נתנזון בעל השואל ומשיב, "והוא ספר בית מאיר, כשמו כן הוא, כי הוא מאיר עיניים לכל באי בית שמואל, והוא יורד ונוקב עד תהום עמקי מצולות הש"ס… וכמעט אומר שאין ערוך אליו בכל מפרשי דברי השו"ע והפוסקים האחרונים, ועל דבריו יש לסמוך לדינא כעל משענת חזק. | חיתוך דפים בצבע צהוב. רישומי וחותמות בעלות. כתמי זמן. | [1], קנ; [1], כ דף. 33 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ
$150

תן הצעה