ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 160

ספר "בית יעקב" על חומש בראשית, עשרות הגהות בכתב ידו של הגאון רבי משה אליהו הלפרין זצ"ל חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, וציר התנועה בסיים הפולני. דפוס ראשון. ווארשא. תר"נ | 1890. מיוחד ונדיר ביותר!

ספר "בית יעקב" על חומש בראשית, עשרות הגהות בכתב ידו של הגאון רבי משה אליהו הלפרין זצ"ל חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, וציר התנועה בסיים הפולני. דפוס ראשון. ווארשא. תר"נ - 1890. רבי יעקב ליינר, ה"בית יעקב" (תקע"ה-תרל"ח, 1814-1878): בסדרת הספרים "בית יעקב" הרחיב ופיתח את תורת אביו בעל "מי השילוח". כתבי היד על החומשים במדבר, דברים, וכן חיבורים גדולים על כתבי האר"י, טעמי המצוות, וסידור התפילה, וחיבורים נוספים אבדו בשואה. הרב משה אליהו הלפרין (תרל"ב,1872 - תרפ"א,1921): היה רב נואם ועסקן ממנהיגי היהדות החרדית בפולין הקונגרסאית, חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, ונציג הסיים הפולני. נולד בלובלין לר' דוד מאיר הלפרין, איש-עסקים מחסידיו של האדמו"ר רבי יצחק יעקב רבינוביץ מביאלה. לאחר פטירת אביו, גדל בבית סבו הרב איטשע, מגדולי הבנקאים בוורשה, חבר בוועדת האשראי של הבנק הממשלתי בפולין (מטעם רוסיה). בילדותו הוכר כעילוי, לפי האגדה היה התנ"ך שגור על לשונו כילד. בגיל 10 הוציאו אותו הוריו מהחדר משום שהקדים את הקצב, ושכרו מלמד מיוחד. בהמשך החל לשמוע שיעורים מפי רב העיר רבי שניאור זלמן פרדקין מחבר שו"ת "תורת חסד". הוא מתואר גם כאוטודידקט שרכש בעצמו יכולת שליטה בחמש שפות אירופיות, בהיסטוריה ובמדעים. מתרועע בין מלומדים, שאחד מהם - פרופסור רוס - כותב לו: "אגרותיך וחרוזיך שמורים אצלי ביחד עם האגרות שקיבלתי מן הרייכס-קנצלר ביסמרק". כשהיה בן 15 פגש לראשונה את האדמו"ר רבי גרשון חנוך ליינר, שהסתובב ברחבי אירופה במטרה לעשות נפשות לחידוש מצוות התכלת. האדמו"ר השאיל לו את ספריו שחיבר בעניין, וכבר למחרת הפך לחסידו. בהמשך אף נשלח לייצג את דעת רבו ולהתפלמס עם הגאון מקוטנא על חידוש מצוות התכלת. בהשפעת רבו החל הלפרין לעסוק בתורת הקבלה ואף כתב חיבור קבלי בשם "ספר האילן" שנותר בכתב יד. סרב לעשרות הצעות רבנות שהגיעו אליו. בשנת תרס"ג (1903) כשידידו האדמו"ר רבי אברהם בורנשטיין מסוכטשוב וראשי קהילת קאליש הפצירו בו לכהן ברבנות העיירה, סרב ויצא בעצמו להביא את ידידו רבי יחזקאל ליבשיץ לרבנות. מייזל לנהל את המוסדות הדתיים בעיר. מאז ועד סוף ימיו התגורר בעיר, וכיהן כיו"ר 'ועד הרבנים'. במלחמת העולם הראשונה החל הרב הלפרין בפעילות עסקנית חובקת עולם להצלת יהודים ממשפטי שדה. באותו זמן גם חבר, על פי מצוות רבו מראדזין לתנועת אגודת ישראל והפך לאחד מדובריה הבולטים. בהמשך אף נבחר כחבר מועצת גדולי התורה. בשנת 1919 נבחר הרב הלפרין כנציג אגודת ישראל בסיים הפולני. הרב הלפרין התפרסם כנואם מיוחד שהתמודד מול האנטישמיות המקומית. כריכה מקורית. מצב כללי: טוב בינוני.
החל מ
$500

תן הצעה