ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 116

מסכת בבא מציעא שתורגמה במחבוא בשואה. עם הקדשת המו"ל

מלבד הקדשת המחבר, הוסיף המחבר בכתב ידו את סיפורה של מהדורה זו. "מסכתא זו... תורגמה ונוקדה בשנות השואה, בתקופת מלחמת העולם השניה, תחת הכיבוש... הנאצי בשנת תשי"ג 1943, בבריסל. והוצאה לאור ע"י הח"מ בשנת תשכ"א 1961." במאי 1940 פולשים הגרמנים לבלגיה. מיד אחרי השתלטותם על המדינה הם מתחילים לרדוף את האוכלוסיה היהודית. באביב של 1942 מתחיל “הפתרון הסופי” לתת אותותיו במדינה, רבים עוקרים מדירותיהם ומחפשים להם מקומות-מחבוא. ביניהם גם הרב שמואל היבנר ורעייתו. באותם הימים כשהייאוש גובר על היבנר, נודע לו כי נתנאל לבקוביץ’ רוצה להיפגש עמו. נתנאל לבקוביץ’ היה אחד העשירים מבין יהודי בלגיה. לאחר פלישת הגרמנים למדינה הצליח לבקוביץ’ להציל חלק ניכר מרכושו. אהבתו לתלמוד עזה. זה שנים שבמוחו מתרקמת תכנית לתרגם את הש”ס ליידיש. גם כעת, בימי ההשמדה הנוראים בהיותו עסוק בעבודת הצלה – אין תכנית זו משה ממוחו, והוא מחליט לגשת לביצועה. לבקוביץ’ מחפש בין השרידים המתחבאים איש שיודע לתרגם את התלמוד. והנה שומע לבקוביץ’ על אודות היבנר. תלמיד חכם גדול מדבר וכותב עברית מצויינת, והנו גם בעל דקדוק. הוא האיש לעסוק בתרגום. לבקוביץ’ מציע: הוא יכלכל את היבנר ואשתו, וגם יצייד אותו בניירות,. היבנר מקבל עליו לשקוד על עבודת התרגום. השניים מחליטים לתרגם תחילה את מסכת ברכות, היא המסכת הראשונה בש”ס והיא גם המסכת היחידה שיש להיבנר במקום מחבואו. בכל יום א’ בשבוע, הוא היום בו שותים הנאצים לשכרה והפחד מפני החיפושים אינו גדול כל כך – נפגש היבנר עם לבקוביץ’. כדי למסור לו דו”ח על התקדמות העבודה. כשנגמר התרגום של מסכת ברכות, מחליטים לתרגם את מסכת בבא מציעא, והוא ממשיך במרץ בעבודה. לבקוביץ’ ממלא בנאמנות ומסירות את התחייבותו, הוא תומך בהיבנר ובאשתו ביד רחבה. בסמפטבר 1944 שוחררה בלגיה על ידי צבאות הברית. היבנר יצא ממחבואו ובידו תרגומים של המסכתות ברכות ובבא מציעא ושל חלק של בבא קמא. לבקוביץ’ חוזר לעמוד בראש עסקיו המסועפים. הוא נוטל חלק פעיל בהקמתה מחדש של הקהילה, ועומד בראש האיגודים הציוניים במדינה – ועם זה אינו מסיח דעתו ממפעל התרגום. 36 ס"מ. כריכה מנותקת חלקית. מצב כללי: טוב מאוד.
$100
החל מ
$100

תן הצעה