ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 020

אש דת ובסופו מוצל מאש– קושטא, תע"ח | 1718. מהדורה ראשונה

אש דת - דרושים על התורה לפי סדר הפרשיות. מאת הגאון רבי חיים אלפנדארי. ובסופו ספר מוצל מאש, שו"ת שניצל ממאכולת שריפה. מאת הגאון רבי יעקב אלפנדארי דוד המחבר. מהדורה ראשונה. בדפוס אשכנזי, יונה בן יעקב, קושטא, תע"ח [1718]. בדף שלפני השער הקדשה ארוכה בכתב יד אשכנזי מתוארכת לשנת תקמ"א, ובראש דף השער חתימת בעלות בכתב-יד מזרחי. | רבי חיים אלפנדרי, מרבני קושטא. תלמיד דודו רבי יעקב אלפנדרי. עלה לירושלים ואחר כך לצפת בה שימש כרב. היה בין הרבנים שהחרימו את ש"ץ בקושטא (וחזר בו). החיד"א בשם הגדולים כותב עליו "מופת הדור". ורבי ישראל מאיר מזרחי בעל 'פרי הארץ' מתאר בהתרגשות את עלייתו לארץ: "לא היו ימים טובים לישראל כימים אלו אשר עלה בהם להשתטח בנחלת ה' איש אשר רוח אלהין קדישין משתכחת ביה דמי לבר אלהין הרב המופלא... כמו"ה חיים אלפנדרי נר"ו... והייתי לפניו כתלמיד לפני רבו עומד ומשמש ביראה". | כריכת עור מקורית, מפוארת, מנותקת ובלויה. כתמי זמן. נקבי עש. קרעים. דפים מנותקים. דף א' של מוצל מאש חסר. [2], פד, מב דף. 27 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
החל מ
$250

תן הצעה