ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 034

אגרא דכלה [לרבי צבי אלימלך מדינוב] - חסידות מהדורה ראשונה לעמברג תרכ"ח | 1868 העותק של האדמו"ר מפאביניץ

ספר אגרא דכלה, על התורה בדרך החסידות מאת רבי צבי אלימלך מדינוב בעל ה'בני יששכר' עם כיתובים מעניינים [ראה בהמשך], ב' חלקים עם הסכמות מרבי יוסף שאול נתנזון וה'דברי חיים' מצאנז - מהדורה ראשונה לעמבערג תרכ"ח | 1868. [5], קלד, [1], כו, יג, נו דף. שער נפרד לחלק שני. נכרך מחדש מצב כללי טוב. חתימת בעלות בשער: שמואל חיים מעזריטש[?] וחתימה: גדליה. חותמת בעלות בלועזית, וחותמת מעניינת: עמנואל וועלטפרייד חופק"ק לאדז נאווא צעגעלניאנא - כפי הנראה של האדמו"ר מפאבניץ - לאדז' משושלת אדמו"רי פשדבורז'- פולין. במהלך הספר פעמים מופיע מספר רישום בכתב יד: אליעזר חיים בן רבקה לפרנסה טובה. וכן נמצא מונח בין דפי הספר דף עם רשימת שמות לדבר ישועה, כסגולת חסידים להניח קוויטלאך בספרי צדיקים, אשר כפי הנודע מכבר - שפתיהם דובבות בקבר. רבי צבי אלימלך מדינוב (תקמ"ג - תר"א) מגדולי צדיקי החסידות, נודע בעיקר בתואר 'הבני יששכר' על שם ספריו אשר נודעו בקדושתם, והתחבבו על גדולי החסידות בכל הדורות. מלבד אלו חיבר עוד מגוון רחב של ספרים בכל מקצועות התורה 'אגרא דפרקא', 'דרך פיקודיך', 'מעיין גנים' ועוד. רבי עמנואל וועלטפרייד האדמו"ר מפאבניץ לאדז' (נפטר תרצ"ט) בן רבי אברהם משה, חתן בזיווג ראשון של רבי יהושע מדז'יקוב בעל ה'עטרת ישועה' ובזיו"ש של רבי אריה לייב מאוז'רוב. נצר לשושלת פשדבורז' מחצרות פולין הפחות מפורסמות. נין ונכד להחוזה מלובלין (סבו רבי עמנואל שעל שמו נקרא היה חתן רבי ישראל בנו של 'החוזה'). מקור שם המשפחה - וועלטפרייד, מקובל מפי חסידים שבשעה שביקשו השלטונות להצטייד בשם משפחה ביקש אבי השושלת רבי ישעי' להנציח את הביטוי 'שמחת עולם' בתרגום לאידיש - וועלטפרייד.
$750
החל מ
$500

תן הצעה