ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

ספרים וספרי קודש

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 023

נדיר במיוחד: ספר יונה עם פירוש רש"י אברבנאל ועוד - ליפסיא [לייפציג] תמ"ג | 1683

Jonas illustratus... cura atque studio Frid. Alb. Christiani, Judaei Conversi - ספר יונה עם תרגום יונתן מנוקד, מסביבו מסורה קטנה וגדולה ופירושיהם של רש"י, אבן עזרא, רד"ק ואברבנאל. בשולי הספר לקסיקון עברי-לטיני קצר. שני שערים, עברי ולטיני. ושיר בעברית לכבוד הבחורים המשכילים שסייעו להוצאת הספר (שמות הבחורים בלטינית), מאת 'המעתיק' המומר F.A.C. [פרידריך אלברכט כריסטיאן - המומר ברוך בן משה מפרוסטיץ] - לייפציג דפוס דפוס יושטינוס בראנד תמ"ג | 1683. [3], 83; [17] עמ’, 15.5 ס"מ. כתמי זמן. הדבקות וחיזוקים לחלק מהדפים עם פגיעות קלות בטקסט. כריכה מאוחרת יותר. מצב כללי טוב.
החל מ $200
פריט מס' : 024

ספר יסוד: דרכי משה לרבינו הרמ"א על טור יורה דעה - מהדורה ראשונה זולצבאך תנ"ב | 1692

ספר דרכי משה הארוך מטור יורה דעה, מאת רבינו משה איסרליש - הרמ"א מקראקא זיע"א. עם הגהות אורח מישור לרבי יוחנן בן מאיר מקרמניץ זצ"ל. מהדורה ראשונה - זולצבאך תנ"ב | 1692. [2],קו [צ"ל קט] דף. סטפנסקי ספרי יסוד 154. הסכמות מרבני פוזנא, קאליש, מעזריטש, פראג, פרנקפורט ועוד. שער מנותק, נקבי עש מועטים, כתמים, נייר חום בחלק מקומות, כריכה בלויה שדרת עור, מצב כללי טוב.
החל מ $240
פריט מס' : 025

שו"ע אבן העזר מהדורת כיס - אמשטרדם תנ"ח [נחת] | 1698

שולחן ערוך מטור אבן העזר עם הגהות הרמ"א ובאר הגולה, שני שערים, הראשון באיורי מלאכים כרובים, מעטפת פרגמנט לשמירה, מהדורה יפה ומיוחדת בדפוס המשובח של הבחור עמנואל בן יוסף עטיאש - אמשטרדם תנ"ח | 1698. [אודות הסגולה שבספרים שנדפסו בשנה זו ראה מורשת מכירה זו פריט מס' 059]. [1],קפ,[1] דף. כריכה ישנה שדרת ופינות עור, קדמית מנותקת, כתמים, שיקום מקצועי בקצת דפים, מצב כללי מצוין.
החל מ $100
פריט מס' : 026

חדושי בבא בתרא לרמב"ן - מהדורה שניה אמשטרדם תע"ה | 1715 העותק של רבי ישראל אבא ציטרון חתנו של הרוגצ'ובר

חדושי בבא בתרא להרב רבינו משה בר נחמני "כפי אשר נדפסו מקדם בויניצאה...". דפוס נתנאל פואה תע"ה | 1715. נא דף. בסופו דף נוסף על דינא דגרמי. נזקי עש רבים. מצב כללי גרוע. חותמות שונות בהם של רבי ישראל אבא קיטרוני (ציטרון; תרמ"א - תרפ"ז) - מחכמי ליטא, תלמיד ישיבות טלז וולוז'ין. חתנו של רבי יוסף רזין מדוינסק (הרוגצ'ובר). רבה הראשון של פתח תקווה.
החל מ $50
פריט מס' : 027

נביאים אחרונים וכתובים - אמשטרדם תצ"ב | 1732 הערות ורישומים ספרדיים

כרך המכיל את נביאים אחרונים וכתובים, "במצות ובדפוס המשובח של הגביר אברהם בן הישיש הנכבד רפאל חזקיהו עטיאש זצ"ל" - אמשטרדם תצ"ב | 1732. שער נפרד לכתובים. קמא-רפד,קנ,[6] דף. בסופו לוח הפטרות לפי מנהגי קהילות שונות. כריכה חדשה, כתמים, דפים אחרונים עם נזקי עש מקומיים, מצב כללי טוב. הערות דקדוק בכתב יד בדפים ראשונים, רישום בעלות ספרדי בשער: "שייך ליעקב חיים שרעבי הי"ו". ורישום נוסף עם השם "יחיא הכהן אלערקי".
החל מ $200
פריט מס' : 028

העותק של רבי אברהם ארלנגר מלוצרן: השתערות מלך הנגב עם מלך הצפון - מהדורה יחידה אמשטרדם תצ"ז | 1737

ספר השתערות מלך הנגב עם מלך הצפון, ספר מוסר מעניין ויחודי בדרך מליצה, על מלחמת היצר הטוב [הנגב] והיצר הרע [הצפוני], מאת רבי יעקב לונדון מליסא - תלמידו וחתנו של בעל "סמיכת חכמים". הסכמות רבות של גדולי ישראל באותה עת - מהדורה יחידה אמשטרדם תצ"ז | 1737. [4 (במקור: 5)], סח דף. כריכה ודפים ראשונים מנותקים. נזקי עש, קרעים בשולי הדפים הראשונים והאחרונים עם פגיעות בטקסט. מצב כללי בינוני. חתימת בעלות: "לה' הארץ ומלואה... יעקב... בן ברוך [?] גוגנהיים". בפורזץ חותמת בעלות בלועזית: "(ABRAHAM ERLANGER LUCERNE (Suisse" - רבי אברהם ארלנגר (תרי"ג – תרצ"ב). מראשי היהדות האורתודוקסית בשווייץ במאה ה-19, וראש הקהילה היהודית בלוצרן. אבי משפחת ארלנגר בשווייץ ובישראל, שהעמידה רבנים ואישי ציבור רבים. למעשה הקים הוא את חיי התורה והדת בעיר, ומדי בואו למקום בשנת תרכ"ז הקים מקווה מכיסו הפרטי, ביתו היה פתוח לכל ואירח אנשים מכל הגוונים, סטודנטים וחיילים, אישים רבי מעלה כמו הברון רוטשילד, ואף רבנים כמו ה'כתב סופר', בהיותו איש חסד גייס כספים למען בית החולים שערי צדק בירושלים, נישא לברטה הרץ, בת למשפחה יהודית ידועה מהעיר האל. עוד לפני שנולדו להם ילדים משלהם, אימצו בני הזוג ארלנגר ילד יתום. במהלך השנים נולדו לבני הזוג ארלנגר 15 ילדים, לרגל יום הולדתו השבעים הוכתר בתואר "מורנו" על ידי רבני גרמניה, הונגריה ורומניה, לאות הוקרה על פועלו.
החל מ $50
פריט מס' : 029

נדיר: ספר הין צדק על שמונה פרקים לרמב"ם - ווארשא תקס"ג | 1802

ספר הין צדק, ביאור סביב לשמונה פרקים [עם הפנים] - הקדמתו לפרקי אבות של רבינו משה בן מימון הרמב"ם ז"ל, מאת רבי אברהם ליכטשטיין (נפטר תקצ"א), בן רבי אליעזר ליפמן כיהן כמגיד מישרים וכרב שקהילות שונות בפולין ובליטא וכמו"ץ בלידא, זהו ספרו הראשון של בעל המחבר. נדפס ללא אזכור בשער של מקום הוצאה ושנת הדפסה, לפי וינוגרד נדפס בווארשא תקס"ג | 1802, וזהו צילום של מהדורת וילנא תקנ"ט, עם שער חדש ודף נוסף. [3], ב-ה, ז-יח דף. כריכת קרטון פשוטה. חתוך צמוד לשוליים עם פגיעות בטקסט. קרעים והדבקות במס' מקומות. כתמים. מצב כללי בינוני. רישום משנת תר"ז מק"ק סובאלק.
החל מ $140
פריט מס' : 030

ספר חמדת ימים על התורה ומועדים - מהדורה ראשונה ויחידה בחיי המחבר הוראדנא תקס"ז | 1807

שער הדרושים "ובו ח"י דרושים חמדת ימים" על כמה מהפרשיות והמועדים ושבתות מיוחדות. מאת רבי אליעזר בן יעקב מאמסטיבוב זצ"ל. בדפוס שמחה זימל בן יחזקאל, מהדורה ראשונה ויחידה - הוראדנא תקס"ז | 1807. [2],נ דף. הסכמה מרבי ברוך בנדט מזאבלידוו בעל 'נר תמיד' ורבי בנימין ברודא אב"ד הוראדנא זצ"ל. כריכה ישנה בלויה שדרת עור, מעט נקבי עש, כתמים וקמטים, הדבקה בשולי השער, מצב כללי טוב.
החל מ $130
פריט מס' : 031

ספר קב הישר [עם יידיש] - פולנאה תקע"ד | 1814

ספר המוסר היסודי שנתקבל בכל תפוצות ישראל, ספר קב הישר לרבי צבי הירש קאיידנובר זצ"ל, בלשון הקודש וביידיש (באותיות צו"ר) זו למטה מזו. מהדורה חשובה ונדירה מדפוס פולנאה תקע"ד | 1814. דפים לא ממוספרים. סימני שימוש וכתמים. בלאי בקצוות הדפים, במספר מקומות עם פגיעות קלות בטקסט. שערים פגומים מעט. ללא כריכה. מצב כללי טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 032

ספר נדיר מדפוס נדיר: אמרי בנימין על התורה - מהדורה ראשונה טרנופול תקע"ד | 1814

ספר אמרי בנימין על התורה "מהרב המגיד המפורסם... מוהר"ר בנימין [בן רבי מאיר הלוי סג"ל]... אשר דרש מדי שבת... כשהיה מגיד משרים בק"ק בארדיטשוב והיה דורש טו"ב שנים שם. וגם מקבלה ואילך אחר שנתקבל למגיד משרים פה ק"ק בראד...". מעוטר בהסכמות רבני ברוד ובהם רבי אפרים זלמן מרגליות ורבה של טרנופול רבי יהושע העשיל באב"ד. בלחץ אנשי ברודי, המוציא לאור נכדו של המחבר הוציא לאור רק את בראשית - ויקרא, בתקווה להוציא את השאר אולם לא זכה לכך. מהדורה ראשונה טארנאפאל תקע"ד | 1814. [3], צב דף. נייר משובח. כתמים. מעט פגמים. מצב כללי טוב מאד. ספר נדיר מדפוס נדיר בו נדפסו מעט כותרים עבריים.
החל מ $350
פריט מס' : 033

ספר שחיטות ובדיקות למהר"י וייל עם פירוש המהר"ץ - פולנאה תקע"ד | 1814 חותמות שטיבל בעלזא במונקאטש

ספר שחיטות ובדיקות "של הרב הגאון הגדול מהור"ר יעקב ווייל זצ"ל עם הגהות והחדושים אשר ליקט... הגאון הגדול מהור"ר צבי מהרב הגאון מהור"ר יצחק... הנקרא בפי כל מהר"ץ" (מגדולי תלמידי הרמ"א, שו"ב מומחה בקראקא - נפטר בשנת שנ"ג). נדפס בפולנאה, לפי ההסכמות בשנת תקע"ד [1914]. [6] דף. (במקור: 31 דפים, יתר הדפים מעבר ל-6 שנמצאים בעותק זה כוללים את ספר זבחי שלמים הלכות שחיטות ובדיקות ... אשר חיבר מוה' יעקב בעק). נקבי עש. קרע עם הדבקה בדף השער. הדבקות בעוד מס' מקומות. מצב כללי בינוני - טוב. כריכה חדשה. חותמות בעלות של "חברה וקנין ספרים מבהמ"ד החדש דחסידי בעלזא מונקאטש" ו"ח. בהר"ש הומינר".
החל מ $100
פריט מס' : 034

ספר תנא דבי אליהו ביאור הגר"א לספר משלי - מהדורה מוקדמת פראג תקע"ה | 1814

ספר תנא דבי אליהו "משלי עם ביאור מהגאון האמתי החסיד... מוהר"ר אליהו זלה"ה מווילנא". מהדורה מוקדמת, וראשונה עם שם זה - פראג תקע"ה | 1814. הסכמת רבנים חשובים, ביניהם רבי מרדכי בנעט והחתם סופר זי"ע. שני שערים, עג דף. כריכה חדשה, כתמים, קרעים בשולים, שער אחד משוקם, מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 035

נדיר: דברי הימים עם תרגום האמורא רב יוסף - מהדורה שנייה בכלל וראשונה במתכונת זו - ווילנה תקע"ה | 1816

ספר דברי הימים ראשונים ואחרונים עם תרגום רב יוסף "יסדו וחברו רב יוסף ראש ישיבה בסוריא והוא רב יוסף המוזכר בתלמוד כדמתרגם רב יוסף". לפי השער תרגום זה הודפס פעם ראשונה באמשטרדם [עפ"י הספרייה הלאומית תע"ה] עם פירוש לטינית, ומאה שנים אח"כ יצאה לאור מהדורה זו ע"י רבי אהרן בן מנחם מקמניץ עם הערות קצרות - ווילנא תקע"ו | 1816. בספרייה הלאומית נמצא באוסף נדירים [2], סד דף. מודפס בחלקו על נייר תכלכל, שער בדיו אדומה, הסכמות מרבי אריה ליב אב"ד בריסק, רבי יעקב אורנשטיין אב"ד לבוב, רבי מרדכי הלוי אב"ד טיקטין ועוד. כתמים קלים, הדבקה בודדת, כריכה ישנה שדרת עור עם פגמים, עותק יפה ושמור במצב טוב. באקסליבריס מצוין שעותק זה היה בספריית עמנואל לעף מהקהילה הניאולוגית בסגד שבהונגריה. חתימות בפורזץ לא נבדקו לעומק.
החל מ $130
פריט מס' : 036

נדיר: ספר בית הלוי ותורת הבית על מסכת קינים - אוסטרהא תקע"ח | 1818

ספר בית הלוי ותורת הבית, מסכת קינים עם ברטנורא ותוס' יו"ט, ומסביב ביאור בית הלוי ותורת הבית לרבי משה אלעזר בן רבי שמואל זנוויל הלוי אב"ד ור"מ קופישאק. מסכת זו ידועה כסגולה לרפואה ולזרע של קיימא לעוסקים בה. מהדורה שניה בדפוס אוסטרהא תקע"ח | 1818. [1], יז, [5] דף, 19 ס"מ. כריכת בד חדשה. נזקי עש משוקמים. מודפס על נייר כחלחל מצב כללי בינוני.
החל מ $120
פריט מס' : 037

ספר חיי אדם ונשמת אדם על שו"ע אורח חיים - מהדורה מוקדמת ווילנא והוראדנא תקפ"ה | 1825 מספריית שטראשון

ספר חיי אדם וחלקו השני נשמת אדם, חיבור חשוב ויסודי על שו"ע אורח חיים מאת רבי אברהם דאנציג מווילנא זצ"ל בעל הבינת אדם וחכמת אדם. [מקובל שקרא לספריו בשמות אלו בכדי שלא יעשו עליהם קיצור] מהדורה מוקדמת - ווילנא והוראדנא תקפ"ה | 1825. שער נוסף לנשמת אדם. [4], פ, [1], נד דף. שער ודפים נוספים משוקמים מקצועית, דפים אחרונים עם פגיעה בטקסט, כתמים, מצב כללי טוב. הטבעה בכריכה וחותמות בפנים המעידות כי העותק הנו מספריית רבי מתתיהו שטראשון הידועה בווילנה, ראה להלן. חותמת נוספת: "מספרי אליהו סופר בווילנא". רבי מתתיהו שְׂטרָאשוּן (תקע"ח - תרמ"ו) מרבני ליטא. אספן ספרים וביבליופיל דגול. מייסד "ספריית שטראשון" הידועה בווילנה שבליטא. בנו של פרשן התלמוד הידוע רבי שמואל שטראשון - הרש"ש. למד תורה מפי רבי יצחק מוולוז'ין ורבי מנשה מאיליה.
החל מ $150
פריט מס' : 038

תנא דבי אליהו מהדורה ראשונה לפירוש מאורי אש - סדילקוב תקצ"ה | 1834

ספר תנא דבי אליהו רבא וזוטא, לאליהו הנביא והאמורא רב ענן. עם ביאור מאורי אש מאת רבי אברהם שיק זצ"ל. הפירוש מופיע מסביב לטקסט. מהדורה ראשונה לפירוש זה בחיי המחבר - סדילקאב תקצ"ה | 1874.[בעותק זה מופיע גם התאריך הלועזי שלא כמו בחלק עותקים בהם מופיע רק התאריך העברי] [5], צב, לה דף. הסכמות מרבי שלמה קלוגר, רבי דוב בעריש אשכנזי מסלאנימא ועוד. כריכה חדשה, הדבקה לאורך צד השער ובדף אחרון, כתמים וקמטים, קרעים קלים, מצב כללי טוב. חתימות בשער לא מזוהות, ורישומים שונים בלועזית. בגב השער הכיתוב: "משה אהרן קוטשינסקי לאזער קוטשינסקי".
החל מ $100
פריט מס' : 039

נדיר: מגדל עוז / תומת ישרים להרמח"ל - מהדורה ראשונה ליפסיא [לייפציג] תקצ"ז | 1837

ספר מגדל עז או תמת ישרים, "שיר ממשל לכבוד המשכיל והנבון כבוד שמו ישראל בנימין, בן הרב הגדול החכם הכולל כבוד שמו ישעיה באסאן ביום חתונתו וביום שמחת לבו, מנחה היא מנחת ידידות מאת החכם המליץ הגדול משה חיים לוצאטו... יצא עתה ראשונה לאור כליל בהדרו, על פי כתב יד יקר...". חיבור מעניין של רבינו הרמח"ל בדרך שיר ומליצה, אשר כתבו לכבוד חתונת בנו של רבי ישעיהו באסאן - רבו של הרמח"ל. בתחילת הספר תולדותיו של המחבר מאיר הלוי לעטריס והקדמת רבינו המחבר ובסופו הערות שד"ל [שמואל דוד לוצאטו] - מהדורה ראשונה ליפסיא [לייפציג] תקצ"ז | 1837. שער בלשון הקודש ובלועזית. [2] דף, VI, ד, 100 עמ'. מעט הדבקות וקרעים בעיקר בשוליים. פגיעות קלות בטקסט. כתמים. מצב כללי טוב. חתימות בעלות שונות שלא נבדקו.
החל מ $250
פריט מס' : 040

לוט 4 ספרים משנות הת"ק חלקם עם רישומים והערות - עותקים חסרים

1.ספר טהרת הקודש הקדמון ב' חלקים, הנהגות עפ"י הקבלה - בילזורקא תקס"ו | 1806. מודפס ברובו על נייר כחלחל. [4],סו,נח דף במקור, עותק זה מתחיל מדף ג ומסתיים בדף נד, דף אחד מנותק, נקבי ונזקי עש, ללא שער וכריכה. 2.תנא דבי אליהו רבא וזוטא. ללא שער, ככל הנראה נדפס בזולקווא בין השנים תקנ"ט-תקס"ה. קכח דף במקור, עותק זה מתחיל בדף ה. רישומים והערות בכתב יד. 3.שו"ת הרמ"ז לרבי משה זכות זצ"ל. מהדורה ראשונה - ויניציה תקכ"א | 1761. [4],נח דף במקור, עותק זה:[1],נב דף. רישומים בכתב ספרדי וערבי בפורזץ, כריכה ישנה שדרת עור. כתמים חיתוך דפים צהוב. 4.שולחן ערוך יורה דעה, ללא שער, מוקדם מתאים לשנות הת"ק ויתכן אף מוקדם יותר. מתחיל בדף ט ומסתיים בדף שנא. קמטים וכתמים, ללא כריכה קדמית ושדרה, קרעים קלים. מצבים משתנים, מלבד האמור מצב כללי בינוני - טוב.
החל מ $80
פריט מס' : 041

תרגום חמשה חומשי תורה לגרמנית בכריכה מפוארת - לונדון תרי-?

כרך המכיל את תרגום התורה לגרמנית, ללא שער וציון שם דפוס, לפי התוכן והמספור מדובר ככל הנראה במהדורה שנדפסה בלונדון סביב שנות תר"י או תרי"א, קכז דף. כריכה עור עתיקה ומפוארת, מוטבעת עיטורים, בלאי בכריכה, מצב כללי טוב. בגוף הספר הערות ציונים ותיקונים בלועזית, בפורזצים רישומי בעלות שונים בלועזית ועוד.
החל מ $50
פריט מס' : 042

ספר נפש נקי לרבי יצחק אייזיק חבר - גר"א מהדורה ראשונה ווארשא תרי"ג | 1853

ספר נפש נקי, הספד על הגאון רבי יצחק אייזיק חבר מסובאלק, תלמידו הגדול של הרמ"מ משקלוב תלמידו של רבינו הגר"א מווילנא, שיצא לאור ע"י בנו של המחבר רבי יוסף חבר בעל 'שער יוסף' ועוד. החיבור יצא לאור סמוך להסתלקותו של אביו בשנת תרי"ג - מהדורה ראשונה ווארשא 1853. יא דף (במקור: יב) הדף האחרון חסר. נזקי עש קלים, קרעים וכתמים קלים. מעט פגיעות בטקסט. כריכה חדשה. מצב כללי טוב.
החל מ $80
פריט מס' : 043

ספר גדולת יוסף סיפור מכירת יוסף בעברי טייטש - מהדורה נדירה טשערנוביץ' תרכ"ב | 1862

ספר גדולת יוסף עם עברי טייטש, מאת רבי אליעזר פאוויר ספרא דקהילת זאלקווא. שהעתיק מהספר 'מלחמה בשלום' שנכתב בלשון הקודש לשפת האידיש כדי ש"אנשים נשים ובינונים" כלשונו יוכלו לקוראו בקלות. נדפס טשערנאוויץ תרכ"ב | 1862. נדיר: לא מופיע ברישומים הביבליוגרפיים השונים. מד דף. נזקי עש, כריכה בלויה מנותקת חלקית, ללא שדרה, מצב כללי בינוני.
החל מ $50
פריט מס' : 044

ספר המדע להרמב"ם עם פירוש באשכנזית - ווילנא תרל"ג | 1873 מספריית שטראשון

ספר המדע מיד החזקה להרמב"ם, "עם העתקה ללשון אשכנזית" מאת רבי אברהם פולק ז"ל. הפירוש מופיע מסביב לטקסט. נדפס ווילנא תרל"ג | 1873. שער מעטפת נוסף על נייר סגול. [3], לד דף. כריכה חדשה, מצב כללי טוב. הטבעה בכריכה וחותמות בפנים המעידות כי העותק הנו מספריית רבי מתתיהו שטראשון הידועה בווילנה, ראה להלן. רבי מתתיהו שְׂטרָאשוּן (תקע"ח - תרמ"ו) מרבני ליטא. אספן ספרים וביבליופיל דגול. מייסד "ספריית שטראשון" הידועה בווילנה שבליטא. בנו של פרשן התלמוד הידוע רבי שמואל שטראשון - הרש"ש. למד תורה מפי רבי יצחק מוולוז'ין ורבי מנשה מאיליה.
החל מ $60
פריט מס' : 045

3 חומשים עם פירושו של הרש"ר הירש לגרמנית - מהדורה ראשונה פרנקפורט תרל"ג-ו-ח

ג' כרכים המכילים שלושה חומשים עם פירושו ותרגומו של רבי שמשון רפאל הירש זצ"ל לתורה. נדפסו בפרנקפורט דמיין במשך כמה שנים. מהדורות ראשונות. ויקרא - תרל"ג | 1873 [2],750 עמוד. במדבר - תרל"ו | 1876 [2],518 עמוד. דברים - תרל"ח | 1873 [2],750 עמוד. בכולם שער נוסף בגרמנית. כריכות מקוריות, שנים מתוכם ללא שדרה, כתמים, נקבי עש בחלק, מצב כללי טוב.
החל מ $70
פריט מס' : 046

ספר זכרון טוב כרוך עם המכלולים להרקב"ג - מהדורות ראשונות לעמברג תרל"ד-ה | 1874

ספר זכרון טוב "הכולל שבעה עשר שערים... חלק ראשון כולל ששה שערים" חיבור יסודי המבאר נושאים מהותיים במחשבת ישראל, כמו תכלית הבריאה, משמרת השבת, שירת הים, קנין תורה ועוד, מאת רבי עזרא בן יוסף צורף זצ"ל אב"ד סערדאהעלי. הובא לדפוס ע"י בן המחבר רבי יהושע צורף - מהדורה ראשונה בחיי המחבר לבוב [לעמברג] תרל"ד | 1874. הסכמה חשובה מאת רבי יוסף שאול נתנזון זצ"ל. [2],עח דף. קרע קטן בשולי השער. כרוך עם ספר המכלולים להרקב"ג, דרשות על התורה, מאת רבי יעקב קאפיל צבי בן גבריאל דיקמן זצ"ל אב"ד פאלטשיאה מולדובה. מהדורה ראשונה בחיי המחבר - לעמבערג תרל"ה | 1874. הסכמות חשובות מגאוני התקופה: רבי יוסף שאול נתנזון, רבי שלמה קלוגר מבראד, רבי שלמה גאנצפריד בעל הקיצור שו"ע ורבי מאיר ליבוש - המלבי"ם זיע"א. ללא מספור דפים, צריך להיות 134. הדבקות בדף אחרון, כתמים קלים, נכרך מחדש, מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 047

ספר וימת שמואל הספד על רבי שמואל מוהליבר מביאלסטוק - מהדורה יחידה ווארשא תרנ"ח | 1898

ספר וימת שמואל, "מספד מר על פטירת הגאון המובהק... מוהר"ר שמואל מוהילעווער זצלה"ה הגאב"ד דעיר ביאליסטאק... אשר נשאתי... בעיר ליבויא יחיאל מיכל האוושא יליד עיר קעלם חונה בעיר שקוד יע"א בעה"מ ספר מיכל מים..." הספדו של רב העיר שקוד בליטא רבי יחיאל מיכל הובשה על רבי שמואל מוהליבר רבה של ביאלסטוק ממייסדי תנועת חובבי ציון ומאבות הציונות הדתית - מהדורה יחידה ווארשא תרנ"ח | 1989. 52 עמ'. דפים מנותקים. ללא כריכה. כתמים. מצב כללי טוב.
החל מ $50