ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 030

סידורו של שבת. זיטומיר, תר"ט | 1849

ספר סידורו של שבת, שני חלקים. חיבור על תוקף קדושת יום השבת ומעלתו. מאת רבי חיים מטשרנוביץ. בעל ה'באר מים חיים'. בדפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא. | רבי חיים מטשרנוביץ [ת"ק- תקע"ח, 1740-1817], מגדולי האדמורי"ם ומחבר ספרי חסידות נודעים. ותלמידו של רבי מיכל מזלוטשוב. מפורסם בין חסידים שבכל שבת קומתו גבהה בגובה ראש נוסף. הבטחתו בהקדמת הספר 'סידורו של שבת': "כל השומע לעצתי הנה זאת המנוחה להתנהג בסידורו של שבת בדרישה וחקירה כמבואר בחיבור הלז ירוץ אל המערכה. ואז יהיה לבם נכון ובטוח בה' שיעמוד להם זכות השבת בגודל אורו שיופיע עליהם ותתענג בדשן נפשם להניח ברכה". | לספרים שנדפסו בדפוסי סלאוויטא וזיטומיר, נודעת קדושה מיוחדת, ואף כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה לפני תחילת המלאכה. מפורסם, שהחזקת ספר מדפוסי סלאוויטא או זיטומיר, יש בה סגולה לשמירת הבית ולהצלחה. | חלק ראשון ללא דף שער. חיתוך דפים צבעוני. כריכה חדשה. סימני עש ללא פגיעה. תיקונים אומנותיים. | סט; מד דף. 21 ס"מ. | מצב כללי: טוב-טוב מאוד.
$350
החל מ
$200

תן הצעה