ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 042

סט שלם ויפה מהדורה ראשונה של תיקוני זוהר עם 'באר לחי רואי' - חלק ג' ניתן ע"י ה'מנחת אלעזר' ממונקאטש לרבי אשר אנשיל וייס הי"ד מנאג'פאלו

סט שלשת חלקי ספר תקוני זוהר להתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי עם פירוש באר לחי ראי "על פי יסודות הקדמות הזוה"ק ודרז"ל בש"ס ומדרשים וכתבי האריז"ל...", מאת האדמו"ר רבי צבי הירש שפירא "הדרכי תשובה" ממונקאטש זכותו תגן עלינו. מהדורה ראשונה אשר שני חלקיה הראשונים נדפסו בחייו של המחבר זצ"ל, חלק שלישי נדפסה לאחר פטירת המחבר ע"י בנו יחידו וממלא מקומו האדמו"ר רבי חיים אלעזר שפירא "המנחת אלעזר" ממונקאטש שכתב את ההקדמה לספר זה והוסיף את הגהותיו בתוך הביאור בסוגריים מרובעים הפותחות בראשי התיבות 'א"ה' [אמר המגיה]. חלק שלישי בעותק שלפנינו ניתן במתנה ע"י ה'מנחת אלעזר' לרבי אשר אנשיל וייס זצ"ל הי"ד, אב"ד נאג'פאלו אשר כתב בעצם כתב ידו על גבי השער: "נתכבדי בספר הקדוש הלזה ממרן בן המחבר זצללה"ה זי"ע. אשר אנשיל בן חנה". חלק ראשון: הקדמה עד תיקון יז. מונקאטש, תרס"ג. [3], רנט דף. שני שערים חלק שני: תיקונים יח-כא. מונקאטש, תרס"ט. [1], שיא דף. שני שערים, שער ראשון צבעוני. חלק שלישי: תיקונים כב-נה. בערעגסאס תרפ"א. תמח [1] עמ'. שער עם דיו אדומה. נקבי עש מועטים. כריכות תואמות פשוטות, פגמים וכתמים קלים, מצב כללי טוב. המחבר האדמו"ר רבי צבי הירש שפירא (תר"י - תרע"ד) האדמו"ר ממונקאטש ורבה של העיר, בן האדמו"ר רבי שלמה ממונקאטש וחתן רבי חנינא הורוויץ, רבה של אולינוב [בנו של רבי יעקב ממעליץ]. נקרא על שמו של רבי צבי הירש מזידיטשוב מאחר ונולד ביום פטירתו י"א בתמוז. מתלמידי ה'דברי חיים' מצאנז ובנו רבי יחזקאל משינאווא. בעל מחבר: באר לחי רואי", "דרכי תשובה", "צבי תפארת" ועוד. בנו יחידו האדמו"ר רבי חיים אלעזר שפירא (תרל"ב - תרצ"ז) מילא את מקום אביו במונקאטש והיה מחשובי הרבנים במזרח-מרכז אירופה בין שתי מלחמות העולם, שהנהיג קו שמרני ותקיף של התנגדות לציונות ולאגודת ישראל. בעל מחבר: מנחת אלעזר, אות חיים ושלום ועוד. רבי אשר אנשיל וייס (תרמ"ב - תש"ד) רבה של קהילת נאג'פאלו (Nagyfalu - כפר באזור שימלוי בטרנסילבניה). בן רבי משה שלמה ויס מרקוביץ והרבנית חנה לבית ברגר. תלמיד גיסו רבי שלמה זלמן ווינברגר אב"ד מארגרטין ומגדולי תלמידי ה'שבט סופר' וה'ערוגת הבושם'. בעל מחבר 'שמן למנחה'. עלה על המוקד עם בני קהילתו בשואת יהדות אירופה ע"י הצוררים ימ"ש. ה' יקום דמו.
החל מ
$500

תן הצעה