ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 017

סט חמשה חומשי תורה, עם פירוש "אור החיים" לרבינו חיים בן עטר. סלאוויטא, תקפ"ד - 1924 -תקצ"ב - 1832.

חמשה חומשי תורה, עם פירוש "אור החיים" לרבינו חיים בן עטר זיע"א. סלאוויטא, תקפ"ד - 1924 -תקצ"ב - 1832. בדפוס רבי שמואל אברהם שפירא בן הרב מסלאוויטא. ידוע שנהגו בקהילות עדת חסידים ללמוד מדי ליל שבת, בספר "אור החיים" הקדוש. וכך כותב המדפיס בשער החומשים שלפנינו. "נהורא דאורייתא, איש חי רב פעלים, אור שבעת הימים, תהלתו מלאה הארץ כבוד מוהר"ר חיים בן עטר זצוק"ל". 5 כרכים, סט שלם. כרכים בראשית, שמות ודברים ממהדורת תקפ"ד - 1824. וכרכים ויקרא-במדבר ממהדורת תקצ"ב - 1832. כרך בראשית 24 ס"מ. כרך שמות 25.5 ס"מ וכרכים ויקרא. במדבר ודברים כ-26 ס"מ. כריכות חדשות מצב כללי טוב.
החל מ
$8000

תן הצעה