ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 031

סט זוהר חי [קומרנא] - מהדורה ראשונה לעמברג / פרמישלא תרל"ה - תרמ"א | 1875-1881

ספר זוהר חי, חיבור מקיף על הזוהר הקדוש וספרא דצניעותא, קבלה בדרך החסידות מאת האדמו"ר רבי יצחק אייזיק מקומרנא זכותו תגן עלינו. לפנינו כל חלקי הספר כאשר חלקם חסרים. 5 כרכים, סטפנסקי חסידות 195. כרך א': בראשית חלק ראשון - לעמברג תרל"ה | 1875. א-רטו. חסר שער והקדמה. כרך ב': בראשית חלק שני - לעמברג תרל"ה | 1875. [1], רטז-תנו, [1]. כרך ג': שמות חלק ראשון - פרעמישלא תרל"ח | 1878. [4], קסו דף. כרך ד': שמות חלק שני - פרעמישלא תרל"ח | 1878. [2], רפה [צ"ל: רפז] דף. כרך ה': ויקרא במדבר דברים - פרעמישלא תרמ"א | 1881. סט-רכח דף. עותק חסר שער ועד דף סט. דף אחרון פגום מעט. הגהה עתיקה חשובה בעניין חישובי קץ הגאולה. כריכות חדשות תואמות, שדרות ופינות עור מתפוררות מעט. פגמים קלים בכמה מקומות. מצב כללי טוב מאד. ‫ רבי יצחק אייזיק [יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין] (כ"ה בשבט תקס"ו - י' באייר תרל"ד), בנו של רבי אלכסנדר סנדר מקומרנא וחתן רבי אברהם מרדכי מפינטשוב. בגיל 12 התייתם מאביו וגדל אצל דודו רבי צבי הירש מזידיטשוב, שהיה לרבו. מגדולי תלמידי ה"אוהב ישראל" מאפטא. מילא את מקום אביו בקאמרנא שם התפרסם כבעל מופתים ורבים שיחרו לפתחו, סגולה מיוחדת נודעת לאלו שמחזיקים את ספריו הקדושים בביתם. בעל מחבר "היכל הברכה" על חמישה חומשי תורה, ועוד ספרים רבים.
החל מ
$500

תן הצעה