ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 007

סדר קריאת שמע שעל המיטה עפ"י הקבלה עם הגהות חשובות בכתב יד כרוך עם כוונות ספירת העומר - מהדורה ראשונה ירושלים תרע"ד | 1914

סידור חיים ושלום כוונות ק"ש שעל המיטה לפי תורת הקבלה, מאת המקובל הגדול רבי שלום מרדכי שרעבי (הרש"ש) זצ"ל, בהוצאת ישיבת המקובלים 'שער השמים' בירושלים, עם הסכמה ארוכה עליה חתומים הרבנים המקובלים רבי גבריאל בארטינאווסקי, רבי שמעון צבי הורוויץ מחבר ספר 'שם משמעון', ורבי חיים יהודה לייב אויערבאך זצ"ל. העותק שלפנינו מלא בהגהות ארוכות וחשובות בכתב ידו של המקובל רבי מרדכי משה קרפמן שהוא עצמו מעניין לציין, חיבר גם ספר בשם 'בשכבך ובקומך' העוסק אף הוא בכוונות קריאת שמע גם לאלו שאינם עוסקים בקבלה, עותק חסר דף השער ושני דפים בסוף, ללא מספור עמודים 37 דף. כרוך עם ספר סידור כוונות ספירת העומר מהדורה ראשונה ירושלים תרע"ד | 1984. מאת המקובל הגדול רבי שלום מרדכי שרעבי (הרש"ש) זצ"ל. עם מספר הגהות חשובות בכתב יד מאת הרב המקובל הנ"ל, [3], עז דף. חותמת בעלות: מרדכי משה בהרי"ם הכהן קרפמן-ירושלים ת"ו. וחותמת נוספת: "יואל זאב שלעזינגר צפת". הדבקות בקצת דפים, מספר דפים מנותקים, מצב כללי טוב.
החל מ
$70

תן הצעה