ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 117

סדרי טהרות עם המפה וחותמת המחבר רבי גרשון חנוך ליינר מראדזין "בעל התכלת". מהדורה ראשונה. יוזעפאף תרל"ג | 1873. עותק מפואר ונדיר

סדרי טהרות והוא ליקוט של כל המקומות בתלמוד בבלי ירושלמי תוספתא ומדרשים על סדרי טהרות. כמין מסכת על סדר טהרות. בסוף הספר מפה של חלוקת השבטים עם חותמת המחבר על המפה. הספר עם הסכמות של רבי יוסף שאול הלוי נתנזון בעל השואל ומשיב, הראשון לציון רבי אברהם אשכנזי, רבי שמעון סופר אב"ד קראקא בנו של החת"ם סופר, הגאון מקוטנא, רבי צבי הירש אורינשטיין אב"ד בריסק, רבי חיים אלעזר וואקס בעל נפש חיה, רבי חיים ברלין, רבי יצחק אלחנן ספקטור, רבי ירמיה לעוו, רבי חיים סופר בעל מחנה חיים, והסכמת אביו רבי יעקב ליינר מאיזביצא האדמו"ר השני של חסידות איזביצא. בדף שלאחר השער מופיעה שאלה שהסתפק בה בעל השואל ומשיב והתירוץ שהשיב לו המחבר. ומסופר שכאשר נכנס רבי גרשון לביתו של בעל השואל ומשיב, עסק הרב בקושיה אחת חריפה, והנה הרב הצעיר ביקש את רשות הדיבור ותירץ את הקושיא החריפה במהירות. הגאון התפעל ממנו ושאל אותו מאין הוא. מפולין, השיב. חסיד שאל הגאון, אכן כן, ענה הרב. קרא הגאון בהתפעלות כבר אמר דוד המלך: "הושיעה כי גמר חסיד" , גם חסיד יודע למיגמר (ללמוד) ונתן לו הסכמה לספר. לאחר הדפסת הספר השיגו הרבנים על כך שהספר נכתב כמו מסכת רגילה ובסוף אפילו יש הדרן עלך וכו' כמו בכל מסכת והרי אין זה מהתלמוד בבלי ולכן בחלק השני (נדפס בפיעטרקוב תרס"ג) נכתב למעלה של כל דף ספר סדרי טהרות כדי להבדיל בין שאר מסכתות. רבי גרשון חנוך הניך ליינר מראדזין (תקצ"ט|1839 - תרנ"א|1891) - היה האדמו"ר השלישי בשושלת חסידות איזביצה ראדזין, ומחדש מצוות פתיל תכלת. היה תלמיד סבו רבי מרדכי ליינר בעל מי השילוח. חיבר ספרים רבים ביניהם סוד ישרים, סדרי טהרות, תפארת החנוכי, שפוני טמוני חול, פתיל תכלת, עין תכלת ועוד. עם המפה בסוף הספר כולל חותמת אישית של המחבר. 5,רעב,[1]. סטפנסקי חסידות 434. כתמים וסימני רטיבות קלים. מצב כללי טוב מאוד.
החל מ
$2200

תן הצעה