ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 006

נר משה, מהדורה ראשונה - בדפוס יצחק גאשצינני.ירושלם, תרמ"ב | 1882. העותק של רבי חיים ברלין

נר משה, ספר קבלה על התורה. מאת רבי משה סלאטקי. ובסופו: איגרת הקודש לרבי שמשון מאוסטרופולי, מכתב מאת בני משה היושבים מעבר לסמבטיון ומגילת סרגוסה. בדפוס יצחק גאשצינני ושותפו. ירושלם, תרמ"ב [1882]. | חותמות בעלות רבות של רבי חיים ברלין [תקצ"ב-תרע"ג], אב"ד ור"מ וולוז'ין, רבה של מוסקבה וירושלים. בן הנצי"ב מוולוזין, | רישומי בעלים. 2 דפים חסרים. | [3], פ, [9], פא-צב דף, 17 ס"מ. מצב כללי: טוב.
$260
החל מ
$100

תן הצעה