ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 148

נחלת שבעה - פיורדא תצ"ט | 1739 עותק חסר / העותק של אביו של "האבני נזר" רבי זאב נחום בורנשטיין מביאלה וחתימת אחיו של האבני נזר רבי זלמן בורנשטיין עם חתימות בעלות רבות נוספות

ספר נחלת שבעה ומהדורה בתרא, ספר הלכה על נושאי אבן העזר, לרבי שמואל הלוי מהלברשטט (תלמיד הט"ז ועוד, היה בחילופי שו"ת עם רבי יאיר בכרך בעל "חוות יאיר" שהשיג על ספרו ורבי שמואל השיב לו במהדורה בתרא שבספר זה) - פיורדא תצ"ט | 1739. עותק חסר ללא שער, מתחיל בדף ה' מעבר לזה שלם עד דף צח. ב-3 דפים שרוף עם פגיעה בטקסט, כתמים שונים. מעבר לזה מצב כללי טוב. כריכה ישנה מנותקת ללא שדרה. רישומי בעלות רבים בהם זהינו רישום על שייכות הספר לרבי זאב נחום בורנשטיין אב"ד ביאלא. וחתימות נוספות "זלמן בהרב מוה' זאב נחום נרו'". רבי זאב נחום בורנשטיין (תק"פ בערך - תרמ"ה | 1820-1885) רבה של ביאלא פודולסק ורבם של רבים מגדולי יהדות פולין בדור שלאחריו. מחבר הספר אגודת אזוב. בן רבי אהרן משצ'קוצ'ין (Szczekociny ביידיש: שטשעקאטשין), [מחסידי החוזה מלובלין, רבי שמחה בונים מפשיסחה ורבי דוד מלעלוב]. תלמידו של רבי שלום צבי הכהן מזגיערש, נישא לבתו של רבי מרדכי הירש ארליך והתגורר בבנדין, שם נולד לו בנו רבי אברהם בורנשטיין בעל "האבני נזר". ב-1850 התמנה כרבה של אולקוש. ב-1856 התמנה כרבה של העיר ביאלה בה כיהן עד פטירתו. היה מחסידי רבי מנחם מנדל מקוצק שהיה גם מחותנו. לאחר שבנו "האבני נזר" חתן הרבי מקוצק, החל לנהוג תחתיו באדמו"רות, קיבל אותו כרבו. על תלמידיו הרבים נמנים רבי יואב יהושע ויינגרטן מקינצק - ה"חלקת יואב". רבי זלמן בורנשטיין - בנו של רבי זאב נחום בורנשטיין מביאלה ואחיו של האבני נזר.
החל מ
$500

תן הצעה