Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 088

נדיר: 2 שטרות דולר "חנוכה געלט" עם מספרים רצופים שחולקו ע"י הרבי בעת התוועדות חנוכה תשל"ט

2 שטרות של דולר ארה"ב שנתקבלו מידיו הקדושות של הרבי מחב"ד בעת התוועדות נר שמיני של חנוכה תשל"ט. 2 השטרות ממוספרים במספרים רצופים. מצב כללי טוב מאד. ביום ד, כ' בכסלו תשל"ט (שיחות-קודש תשל"ט כרך ב עמ' 751) קיבל הרבי ל'יחידות'. בין הנכנסים היו שנשאלו על-ידי הרבי מתי הם נוסעים חזרה לביתם וכשענו "אחרי חנוכה", רשם זאת הרבי בפתק ולא נתן להם דולר. לגבי ילד שאמר לרבי כי הוא ישוב לארץ-הקודש אחר כ"ד בטבת הגיב הרבי: שיהיה נוכח בהתוועדות של חנוכה ואז כבר יקבל דמי חנוכה (התקשרות 491).
$900
Starting at
$200

Make an offer