ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

<< חזור

פריט מס' : 020

נדיר! ספר ליקוטי תורה נביאים וכתובים [מהרח"ו] - מהדורה ראשונה זולקווא תקל"ה | 1775 עם חתימות בעלות מעניינות

ספר ליקוטי תורה נביאים וכתובים, ונסמך לו ספר טעמי מצוות, מהדורה ראשונה של ספר הקבלה החשוב של רבי חיים ויטאל תלמידו הגדול של האר"י הקדוש, ספר נדיר ובלתי מצוי - זולקווא תקל"ה | 1775. דף השער חסר. [8], קטז, קיח-קך, [1]; כח, כח-לא דף. כתמים ופגמים שונים. נזקי עש בעיקר בדפים הראשונים ואחרונים מעבר לכך מצב כללי טוב - בינוני. חתימות בעלות: 1. חותמות הרב שמואל דוד הכהן מונק (נפטר תשמ"א), בן רבי רפאל שלום שאול, מצאצאי בעל 'הרוקח'. עלה ארצה בגיל ט"ו ולמד בישיבת קול תורה, מתלמידיו המובהקים של רבי אליהו דושניצר. הוסמך לרבנות ע"י רבי חנוך העניך דב פאדווא וראב"ד ירושלים רבי ישראל יצחק רייזמאן. מראשי הקהילה החרדית בחיפה ייסד בה את ביהמ"ד להוראה ע"ש ר' אבדימי דמן חיפה. בעל מחבר "פאת שדך" ועוד ספרים רבים. 2. רבי משה חר"ג [חתן ר' גרשון], במוה"ר יעקב יוסף [צייגר], , עלה לארץ בשנת תקצ"ט והתיישב בעיה"ק צפת, ממונה כולל ויז'ניץ בצפת מטעמו של האדמו"ר רבי מנחם מענדיל הגר ה"צמח צדיק" מויז'ניץ. ראש החברה קדישא בעיר. ראה עוד אודותיו ב"ארץ הצבי" [איילבוים - וינה תרמ"ג]. 3. הק' אהרן אריה במו"ה מנחם מענדל. 4. הק' יצחק ....[?] 5. בדף מא השלמת אותיות העמוד ל"מאיר ליב". 6. אברהם שלמה.
$100
החל מ
$100

תן הצעה