Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 015

נדיר: יין ברזל - כרמל מזרחי שנות ה-80

בקבוק יין "ברזל" מתוצרת כרמל מזרחי. ללא תוויות. עפ"י עדות מפקיד הבקבוק, מדובר ביצור מיוחד של יין ברזל הנדיר של כרמל מזרחי, אשר הוענק ע"י הרב אי"ש ינובסקי לאחד מעסקני חסידות גור ממנהל היקב. ללא תוויות. חבק פלסטיק חותם את הבקבוק מתחת לפקק. 650 מ"ל.
Starting at
$15

Make an offer