ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 104

נדיר במיוחד! ספר הקבלה החסידי סוד יכין ובועז - מהדורה ראשונה אוסטרהא תקנ"ד | 1794 לתלמיד הבעש"ט רבי מאיר מרגליות בעל 'מאיר נתיבים'

ספר הצוואה, אור עולם, נר השלישי "סוד יכין ובועז" [סו"ד יכי"ן ובוע"ז גימטריא 'מאיר'] - ספר הקבלה החסידי של תלמיד הבעש"ט הק' רבי מאיר מרגליות אב"ד אוסטראה בעל 'מאיר נתיבים' ומראשוני צדיקי תנועת החסידות. הספר הובא לדפוס ע"י בנו ממלא מקומו באוסטרואה רבי בצלאל מרגלית עם הסכמותיהם הנלהבות של גדולי החסידות, בהם רבי לוי יצחק מברדיטשוב שכתב עליו: "הגאון האמיתי, רבן של כל בני הגולה, חסידא קדישא, העניו...". רבי זושא מאניפולי שכותב: "החסיד האמיתי, מופת הדור...". רבי חיים מקראסנא שכותב: "זכות הצדיק וזכות תורתו יגין עלינו...". המגיד מקוז'ניץ שמציין במיוחד: "כל מי שנגע יראת ה' בלבו להתאמץ לקנות חיבוריו... [!]". בספרו זה נודע במיוחד מה שכתב המחבר זי"ע על הבעש"ט הק' (פרק ב'): "...שמכין את עצמו ללמוד לשמה בלי שום כוונה זרה וכאשר הזהירו אותי לזה מורי הגדולים בתורה ובחסידות, ובתוכם ידידי הרב החסיד מופת הדור מוהר"ר ישראל בעל שם טוב זצ"ל... ומילדותי מיום שהכרתי בדביקות האהבה עם מורי ידידי הרב החסיד מו"ה ישראל תנצב"ה הנ"ל, ידעתי נאמנה שזה היו הנהגותיו בקדושה ובטהרה, ברוב חסידות ופרישות, וחכמתו, צדיק באמונתו יחיה, דמטמרין גלין ליה, כבוד ה' הסתר דבר" - מהדורה ראשונה אוסטרואה תקנ"ד | 1794. ספר נדיר ומיוחד. סטפנסקי חסידות 435. במקור: כב דף. בעותק שלפנינו חסר דף כא. לפנינו 2 עותקים, שער ו-11 דפים נוספים כפולים, יחד ניתן להשלים לספר אחד אשר רק דף כ"א חסר בו. נזקי עש וכתמים רבים, ללא כריכה. דפים מנותקים, חלקם עם הדבקות ופגיעות שונות בטסקט. מצב כללי בינוני - גרוע. רבי מאיר מרגליות (תס"ז בערך - תק"נ), מראשוני ומגדולי תלמידי הבעש"ט, אותו ראה לראשונה בילדותו כשהיה שו"ב בכפר קשילוויץ. מגדולי תלמידי החכמים בדורו בנגלה ובנסתר, כיהן כאב"ד בערים הורודנקא, לבוב ואוסטראה ומונה רשמית ע"י בית המלוכה בפולין ע"י מלך פולין האחרון סטניסלאב השני אוגוסט פוניאטובסקי לרבה הראשי של אוקראינה. חיבר מס' ספרים בנגלה ונסתר שיצאו לאור לאחר פטירתו ע"י בניו בשם כולל "אור עולם" שספר זה שלפנינו הוא החלק השלישי שלו, אולם נודע בעיקר על שם החלק הראשון שנקרא בשם "מאיר נתיבים". את מקומו ברבנות אוסטראה מילא בנו רבי בצלאל.
החל מ
$800

תן הצעה