ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 166

נדיר במיוחד: ספר גאולת ישראל - חסידות מהדורה ראשונה אוסטרואה תקפ"א | 1821 עותק חסר

ספר גאולת ישראל, "עם פירוש נופת צופים וחיות הקודש, כשמו כן הוא...", ספר חסידות נדיר, אשר ברוב המהדורות הבאות הודפס רק באופן חלקי (חלקו הראשון נדפס בשם 'פתגמין קדישין'). דברי תורה בדרך החסידות מהבעש"ט הק', המגיד ממעזריטש, רבי לוי יצחק מברדיטשוב, רבי אהרן מז'יטומיר, וגדולי ישראל נוספים. החלק השני הוא מתורתו של רבי פנחס מקוריץ [עפ"י גרשם שלום זהו הדפוס הראשון של מאמריו של רבי פנחס מקוריץ] על מדרשי פליאה, פסוקים ועוד, שמו מרומז בתחילת דברי התורה בחלק זה, ובהמשך מובאות אמרותיו בקצרה בנושאים שונים, טעמי הנהגות, סגולות ועוד. ובהמשך עוד מגדולי החסידות רבי אפרים מסאדילקוב "הדגל מחנה אפרים", רבי ברוך ממעז'יבוז' ועוד, שמות כולם רמוזים בראשי תיבות בתחילת כל פרק - מהדורה ראשונה יצאה לאור ע"י רבי יהושע אברהם בן ישראל [אוסטרהא] (בשער נכתב אמשטרדם) תקפ"א | 1821. סטפנסקי חסידות 107. עותק חסר - בחלק הראשון: חסר דף שער ודף ההקדמה, א-לא דף. בחלק השני: חסר דף שער ודף ההקדמה, 2 דפים בתחילה ו-2 דפים באמצע, ג-ח, יא-כב דף, שלושת הדפים האחרונים חסרים (במקור: [2], לא; [2], כה דף). ללא כריכה, דפים מנותקים כולם, נקבי עש וקרעים במספר מקומות עם פגיעות בטקסט. מצב כללי בינוני - גרוע.
$400
החל מ
$400

תן הצעה