ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 115

ספר נדבת פי לרבי יצחק אייזיק מקומרנא - חסידות מהדורה ראשונה לעמברג תר"ח | 1848 עותק שלם ויפה!

ספר נדבת פי, פירוש למסכת קינים והערות לספריו 'פני זקן' על שקלים ול'עשירית האיפה' על הספרא "שחיברתי אני השפל יצחק יהודא יחיאל בן חנה [הרה"ק רבי יצחק אייזיק סאפרין מקומרנא]" - מהדורה ראשונה לעמברג תר"ח | 1848. עותק נדיר במיוחד במצבו. 17 דף. דפים מנותקים ללא כריכה. כתמי מים קלים. מצב כללי טוב מאד. רבי יצחק אייזיק [יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין] (כ"ה בשבט תקס"ו - י' באייר תרל"ד), בנו של רבי אלכסנדר סנדר מקומרנא וחתן רבי אברהם מרדכי מפינטשוב. בגיל 12 התייתם מאביו וגדל אצל דודו רבי צבי הירש מזידיטשוב, שהיה לרבו. מגדולי תלמידי ה"אוהב ישראל" מאפטא. מילא את מקום אביו בקאמרנא שם התפרסם כבעל מופתיו ורבים שיחרו לפתחו, סגולה מיוחדת נודעת לאלו שמחזיקים את ספריו הקדושים בביתם. בעל מחבר "היכל הברכה" על חמישה חומשי תורה, ועוד ספרים רבים.
$1200
החל מ
$250

תן הצעה