ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 145

משניות סדר נזיקין וקדשים קאמרנא - לעמבערג תרל"ג | 1873

ספר משניות סדר נזיקין וקדשים מהדורה שנייה עם פירוש 'עצי עדן' מהאדמו"ר רבי יצחק יהודה אייזיק יחיאל מקאמארנא. עותק מפואר במצב טוב [1], קפד דף, שער נוסף לסדר קדשים [1], צד דף, מספור חדש ממסכת כריתות מג דף. בסופו תרשים בית המקדש עם הסברים. רישומי בעלות בעברית וערבית. דף אחד מנותק חסר בקצתו, מעט נקבי עש מצב כללי טוב. האדמו"ר רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין מקאמארנא (כ"ה בשבט תקס"ו - י' באייר תרל"ד), בנו של רבי אלכסנדר סנדר מקומרנא וחתן רבי אברהם מרדכי מפינטשוב. בגיל 12 התייתם מאביו וגדל אצל דודו רבי צבי הירש מזידיטשוב, שהיה לרבו. מגדולי תלמידי ה"אוהב ישראל" מאפטא. מילא את מקום אביו בקאמרנא שם התפרסם כבעל מופת ורבים שיחרו לפתחו, סגולה מיוחדת נודעת לאלו שמחזיקים את ספריו הקדושים בביתם. בעל מחבר "היכל הברכה" על חמישה חומשי תורה, ועוד ספרים רבים.
$140
החל מ
$50

תן הצעה