Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 194

מקבץ כתבי יד בקבלה מעשית - תימן המאה ה-18 ואילך

מקבץ גדול בן למעלה מ-250 עמודים כתובים כולם בכתב יד, בגדלים שונים, חלקם של סופרים מומחים וחלקם בכתב יד כפרי. הכתבים עוסקים ברובם בקבלה מעשית כולל איורים קבליים נדירים ותרשימים שונים, כולל חותמות מלאכים, השבעת מלאכים, רפואות, סגולות ועוד. חלקם בכתב עברי בערבית יהודית. העתקה מספר 'עצת אחיתופל'. לא נבדק לעומק. פגמים ונזקי עבר שונים. מצב כללי בינוני. כריכה ודפים מנותקים.
Starting at
$300

Make an offer