Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 076

מסכת בבא קמא מתלמוד בבלי, עם לוח המהר"ם שפירא ללימוד הדף היומי - פיעטרקוב תר"צ לערך | 1930 ? נדיר

מסכת בבא קמא מתלמוד בבלי שנדפסה בפיעטרקוב. בעמוד השני נדפס 'לוח דף היומי' של המסכת המתחיל בתאריך י" בכסלו ומסתיים ב-ט"ז באדר ב'. תקנת דף היומי אותו ייסד רבה הבלתי נשכח של פיעטרקוב וראש ישיבת חכמי לובלין - המהר"ם שפירא. נדיר. כריכה פשוטה מקורית מנותקת. דפים מנותקים ושבירים. כתמי זמן. [1], ב-קמ דף. מצב כללי: בינוני - גרוע.
Starting at
$50

Make an offer