ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 321

מכתב בכתב יד קודשו וחתימתו של "הצדיק מווארשא" רבי חיים יעקב נפתלי זילברברג

מכתב בכתב יד קודשו וחתימתו של "הצדיק מווארשא" רבי חיים יעקב נפתלי זילברברג לרבה של ירושלים רבי יוסף חיים זוננפלד. בעניין כספי צדקה משנת תרע"ב | 1912. הרב חיים יעקב נפתלי זילברברג כונה: ר' נפתלי וירשובר (תר"י - תר"ץ). היה מו"צ בוורשה, נודע כמו"ל ספרי מהרא"ל צינץ. נולד בפולין, בנו של הרב אברהם בנימין בייניש זילברברג, רב ואב"ד קוטנא ו-ווירשוב. היה מתלמידי רבי ישראל סלנטר ורבי יוסף דב סולובייצ'יק מבריסק. היה מקורב לנצי"ב מוולוז'ין ולחפץ חיים, וכמו כן נסע לרבי אברהם בורנשטיין מסוכטשוב ולאדמו"ר בעל השפת אמת מגור. במשך שנים רבות כיהן כמו"צ בוורשה. דף 21.5X28 ס"מ. 12 שורות בכתב יד קודשו וחתימתו, על נייר מכתבים של יואל וועגמייסטער מראשי הקהילה היהודית בוורשה, נקבי תיוק. מצב כללי טוב מאוד.
$280
החל מ
$200

תן הצעה