ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 106

מכתב חידושי תורה בכתב ידו וחתימתו של רבי יעקב דוד וילובסקי ה'רידב"ז'

דף חידושי תורה בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי יעקב דוד וילובסקי "הרידב"ז" זצ"ל. בו דן בין היתר על הלכות ירושת מעשרות וביעורן והפקרתן. ומסיים ברוב רגש ותפלה: "והנני יושב בצער גדול מצרת אחינו ב"י שבירושלים עה"ק תובב"א מצוק העתים ובמכת' כתוב שהרבה צעירים עוזבים את העיר הק' ובניה יוצאים מתוכה ד' ירחם עלינו וישלח לנו משיחינו גואל צדק לגאלינו ויבנה המקדש עיר ציון תמלא וברננה נעלה ידידו בלו"נ יעקב דוד רידב"ז". מתחיל מאמצעו של מכתב, התוכן גולש מעבר לדף, כתוב בשני עמודים חיצוניים של דף מקופל, קרע מחסר בצד ימני תחתון, כתמים, מצב כללי בינוני. הגאון רבי יעקב דוד וילובסקי ה'רידב"ז' זצ"ל (תר"ה - תרע"ד) בן רבי זאב וולף. מגדולי הדור, רבן הראשי של סלוצק ושל צפת שם עמד גם בראש ישיבת "תורת ארץ ישראל". בגאונותו הרבה חיבר ספרים רבים ביניהם את הפירוש הנודע על הירושלמי, ו"מגדל דוד", "נימוקי הרידב"ז", שו"ת "בית רידב"ז" "קונטרס השמיטה" ועוד ספרים.
החל מ
$750

תן הצעה