ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 221

מכתב המלצה לרבנות בכתב ידו וחתימתו של רבי חיים מבריסק זיע"א מתאריך ניסן תרע"א

מכתב המלצה לרבנות בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי חיים הלי סולובייצ'יק מבריסק זיע"א. מתאריך יג ניסן תרע"א. במהלכו משבח את הרב יעקב משה בן רבי אברהם יצחק האב"ד דאשכנזים בקרעמענצוג. וכותב שהתראה עמו ונשא ונתן בדבר הלכה "וגדול האיש בכל מעשיו בגמרא ובסברא בחריפות ובקיאות..." ומסיים בהתנצלות: "וכי ימי דטרדא הפסח ע"כ דברי בקצרה חיים הלוי סאלאוויצ'יק". עם ציון התאריך וחותמתו הרשמית. מידות: 13.5X21 ס"מ. סימני קיפול, הדבקות מאחור, כתמים, קרעים קלים בצדדים, מצב כללי טוב. רבי חיים הלוי סולובייצ'יק המכונה 'רֶבּ חיים בריסקער' (תרי"ג - תרע"ח). מגדולי הדמויות הרבניות במאה ה-20 ואבי שיטת 'בריסק' בלימוד העיוני. הותיר חותם בל ימחה על היהדות החרדית, הן בדרך לימודו הלמדנית, והן בשל הנהגותיו בחומרות מסוימות הנהוגות בקרב חוגים רחבים עד ימינו. ספריו התקבלו בחיבה רבה בקרב ציבור הלומדים והנם נכס צאן ברזל בהיכלי הישיבות.
החל מ
$6500

תן הצעה