Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 236

מכתב בכתב ידו של רבי יוסף אנקונא - איטליה המאה ה - 19

מכתב מעניין בכתב ידו של רבי יוסף אנקונא מפאדובא שבאיטליה, (ראה להלן) במהלכו הוא מבקש ומציע את עצמו, להתקבל כרב בק"ק סינגליה, מעניין לציין שהמכתב אכן פעל את פעולתו, ואכן התקבל לרב כאשר חפץ, המכתב שכתוב כולו בכתב איטלקי נאה, מתחיל במילים "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו" הכתב גולש גם אל מעבר לדף, ובסופו חתימתו עם התואר ס"ט. מעבר לדף מופיעה כתובת הרב שאליו נשלח המכתב, באיטלקית. סמן מים בראש הדף. מידות 18X22.5 ס"מ. קרע אחד בדף המקביל הריק, סימני קיפול, כתמים קלים, מצב כללי טוב. רבי יוסף דוד אלחנן אנקונה בן רבי שלמה אברהם חי, רב בלוגו שבסינגאליה-איטליה שנות ה-תר'. נסמך להוראה ע"י רבני איטליה החשובים, רבי יקותיאל חיים הכהן מסביוניטה, רבי אליהו שלמה נסים מסביוניטה, רבי יעקב ישראל קרמי מריגיו, רבי דוד יעקב מאריני מפיטיליאנו, ורבי יצחק אליהו מנחם אסקולי מפיררה.
$220
Starting at
$150

Make an offer