ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 110

מכתב בחתימת מרא דארעא דישראל הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד - ירושלים תרפ"ח

מכתב מוקלד במכונת כתיבה על נייר רשמי של "בית מחסה ליתומים הגדול דיסקין". מתאריך כח' אלול תרפ"ח, ממוען אל הנדיבים החקרים שלמה שטיינבערג ורעיתו מרת חנה ומשפחתם בבאקסבורג, בו מברכים הרבנים אותם לשנה טובה ומודים על קבלת התרומה ומודיעים על השימוש שעשו בה, "קבלו נא ברצון את רגשות האהבה והחבה אשר ירחשו לכם לבבות מאות אחיכם היתומים הקטנים אביהם שבשמים יאמץ כחכם וחילכם, ויכתבם ויחתמם בספר הצדיקים לאלתר לחיים טובים, ועיניכם תחזינה בבנין שלם ותעלו לציון ברינה ובשמחת עולם להתהלל עם נחלתנו בשמחת קהלנו כעתירת מכבדיכם גבאי בית מחסה..." חתומים שלושה גבאים והחותמת הרשמית של המוסד, ומתחת מופיע כתוב: "ג"א למלא אחרי כל הנ"ל ולברכם בשנה טובה ומאשרה, שנת חיים ושלום ומלוי כל שאיפות נפשם לטובה בעה"ח נשיאי הבית" מופיעה חתימת הרבנים נשיאי המוסד: "יוסף חיים זוננפעלד". "אליהו קאלצקין" (חותמת בדוגמת חתימת ידו) עם חותמתו הרשמית: "אב"ד דק"ק לובלין יע"א כעת ירושלים". סימני קיפול, פגמים קלים, מצב כללי טוב. הגאון מרא דארעא דישראל רבי יוסף חיים זוננפלד זיע"א (תר"ט - תרצ"ג). גאב"ד העדה החרדית ומגדולי רבני ארץ ישראל.
החל מ
$250

תן הצעה