ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 26 - 25.11.2019

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 076

מכתב מהרבי עם ברכת "ולרפואה שלימה" בכתב ידו - חנוכה תשכ"ה

מכתב מוקלד במכונת כתיבה, עם הוספות בכתב ידו של הרבי, נכתב בימי החנוכה תשכ"ה, עם הברכה "ויהי רצון שהן בעניני הכלל והן בעניני הפרט יהי' באופן דמוסיף והולך באור, וכהוראת ימי חנוכה, דמוסיף באור מיום ליום," ..."הנה יאיר אור זה ויחריד בכל הענינים," ומסיים בברכה לבשו'ט [לבשורות טובות] בכל האמור ולחנוכה מתאים להנ"ל, והאיחול בכתב יד "ולרפו"ש" [ולרפואה שלימה] חתימת ידו של הרבי. אח"כ כתוב מראי מקומות לנושאים שהזכיר הרבי במכתבו, ואוסיף בכתב ידו "ואזכירו עוה"פ [עוד הפעם] עה"צ [על הציון]". הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994). מקבל המכתב: הרב אלכסנדר סנדר יודאסין - מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. נולד בבלארוס ולמד בבחרותו בישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב, לאחר מלחמת העולם הראשונה הקים סניף של תומכי תמימים בעיר חרסון באוקראינה וקיבל הסמכה לרבנות מהרב דוד צבי חן. המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון - אביו של הרבי האחרון מחב"ד היה המסדר קידושין בחופתו. היה בקשרי אדוקים עם הרבי הריי"צ והוא נאסר מס' פעמים על ידי הסובייטים בשל פעילותו בשליחותו. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב שם מונה מאוחר יותר לרבה של קהילת חב"ד ביפו אותה מילא במשך קרוב ליובל שנים. היה בקשרי מכתבים הדוקים עם הרבי הרמ"מ מחב"ד. בעל מחבר: "תומכי תמימים" - על הש"ס, ו"הלקח והלבוב" - פירוש על ספר התניא. נפטר ביום ח' בכסלו תשמ"ג.
הפריט נמכר ב $750 החל מ $500
פריט מס' : 077

"ופרצת..." מכתב מהרבי מיום כ"ד טבת הילולת 'בעל התניא' בו מאחל הרבי "ונזכה בקרוב... נחלה בלי מצרים" עם תוספת בכתב יד "לבשורות טובות ולאורך ימים..." - תשכ"ז

מכתב מוקלד במכונת כתיבה, על נייר מכתבים רשמי של הרבי, אשר נכתב בזמן ובתאריך מיוחד (אליו מתייחס הרבי בהמשך) - עש"ק אחר חצות כ"ד טבת יום הסתלקות הילולא של כ"ק אדמו"ר הזקן שנת תשכ"ז. במהלך המכתב מגולל רבינו בשורות ארוכות את גודל מעלת זקינו בעל ההילולא וגודל מעלת יום ההילולא עצמו, "אשר "בחד קטירא אתקטר בי' בקוב"ה מעודו על הארץ" ובעת ההסתלקות "אליו נשא את נפשו בשמחה וטוב לבב" ו"כל מה שעסק כל ימיו עלו עם שורש נשמתו בעלוהו בשעה ההיא" [ההדגשות במקור] בהמשך כותב רבינו מילים יקרים בהם מגלה טפח ממעלת רבינו הזקן בעל התניא "אשר כשמו שניאור כן הוא - נגלה דתורה ופנימיות התורה (תורת החסידות)." בסוף מסיים בברכתו "ונזכה בקרוב בתכ"י [בתוך כל ישראל] לקיום היעוד והאכלתיך נחלת יעקב אביך, נחלה בלי מצרים וכמ"ש ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. בברכה הוסיף בכתב יד קדשו "לבשו"ט ולאיוש"ט" [לבשורות טובות ולאורך ימים ושנים טובות] וחתימת יד קודשו. אח"כ כותב הרבי התנצלות על התעכבות המכתב עם אזכור מעניין, ומראי מקומות על הנושאים שחידש במכתבו. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994). מקבל המכתב: הרב אלכסנדר סנדר יודאסין - מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. נולד בבלארוס ולמד בבחרותו בישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב, לאחר מלחמת העולם הראשונה הקים סניף של תומכי תמימים בעיר חרסון באוקראינה וקיבל הסמכה לרבנות מהרב דוד צבי חן. המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון - אביו של הרבי האחרון מחב"ד היה המסדר קידושין בחופתו. היה בקשרי אדוקים עם הרבי הריי"צ והוא נאסר מס' פעמים על ידי הסובייטים בשל פעילותו בשליחותו. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב שם מונה מאוחר יותר לרבה של קהילת חב"ד ביפו אותה מילא במשך קרוב ליובל שנים. היה בקשרי מכתבים הדוקים עם הרבי הרמ"מ מחב"ד. בעל מחבר: "תומכי תמימים" - על הש"ס, ו"הלקח והלבוב" - פירוש על ספר התניא. נפטר ביום ח' בכסלו תשמ"ג.
הפריט נמכר ב $800 החל מ $500
פריט מס' : 078

מכתב מהרבי "יום גאולתנו ע"י משיח צדקנו בקרוב" המדבר מעניין חג הגאולה של אדמו"ר האמצעי ובעל התניא - כסלו תשכ"ח

מכתב מוקלד במכונת כתיבה, מתאריך י' כסלו תשכ"ח "בעמדנו ביום גאולת אדמו"ר האמצעי וימים ספורים לפני יום וגאולת אדמו"ר הזקן, אשר שתיהן הם גם גאולתנו ופדות נפשנו," שהם גם ימי הכנה ליום זה", הרבי כותב דברי הדרכה קצרים וברורים אשר יש להתחזק ב"שלשה קווים אמורים" ומסיים בברכה: "יום פדיית הקב"ה ובניו יום ה' הגדול והנורא, יום גאולתנו ע"י משיח צדקנו בקרוב ממש, בברכת חג הגאולה חתימת יד קודשו. אח"כ ישנם מראי מקומות ארוכים על הנושאים שמופיעים במכתב. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994). מקבל המכתב: הרב אלכסנדר סנדר יודאסין - מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. נולד בבלארוס ולמד בבחרותו בישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב, לאחר מלחמת העולם הראשונה הקים סניף של תומכי תמימים בעיר חרסון באוקראינה וקיבל הסמכה לרבנות מהרב דוד צבי חן. המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון - אביו של הרבי האחרון מחב"ד היה המסדר קידושין בחופתו. היה בקשרי אדוקים עם הרבי הריי"צ והוא נאסר מס' פעמים על ידי הסובייטים בשל פעילותו בשליחותו. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב שם מונה מאוחר יותר לרבה של קהילת חב"ד ביפו אותה מילא במשך קרוב ליובל שנים. היה בקשרי מכתבים הדוקים עם הרבי הרמ"מ מחב"ד. בעל מחבר: "תומכי תמימים" - על הש"ס, ו"הלקח והלבוב" - פירוש על ספר התניא. נפטר ביום ח' בכסלו תשמ"ג.
הפריט נמכר ב $800 החל מ $500
פריט מס' : 079

ציור עם דמות דיוקנו של רבינו הקדוש מצאנז 'הדברי חיים' - שמן על עץ המאה ה-19 אמן לא מזוהה

ציור מרשים, בעבודת צבעי שמן על עץ, עם דיוקן תואר פני קדשו של רבינו הקדוש רבי חיים הלברשטאם הדברי חיים מצאנז זכותו תגן עלינו. עבודה מקורית יפה ומרשימה, שככל הנראה צוירה בחיי חיותו של רבינו [המאה ה-19], חתום ע"י אמן לא מזוהה. נתון במסגרת עץ. מידות:34X49 ס"מ. סדקים קלים בציור, פגמים קלים במסגרת, מצב כללי טוב מאוד.
החל מ $500
פריט מס' : 080

שמן על עץ דמות תואר פני האדמו"ר ה'פני מנחם' מגור זי"ע - ישראל המאה ה-20 ממכחולו של הצייר הנודע ויקטור ברינדץ' חתום

ציור מרשים בעבודת יד, שמן על מזונית, תואר זיו פניו של האדמו"ר רבי פנחס מנחם אלתר בעל ה'פני מנחם' מגור, עבודה מדוייקת במכחולו של הצייר הנודע ויקטור ברינדץ' - Виктор Бриндатч, האדמו"ר מתואר חבוש בספודיק כמנהג החצר, מעוטף בטלית ואוחז בידו גביע קידוש (מתאים לשבת בבוקר או לשמחת ברית, בהם נהוג לכבד את הרבי לומר את הברכות). ברקע מצוירים בכמין שתי תמונות ממוסגרות, האדמו"רים הקודמים בשושלת - אחיו הרבי ה'בית ישראל' ואביהם בעל ה'אמרי אמת' זי"ע. חתום בעברית ולועזית. מסגרת עץ מרשימה במיוחד. מידות כולל מסגרת 27X37 ס"מ. פגמים קלים במסגרת, מצב כללי טוב מאד. ויקטור ברינדץ' (ברוסית: Виктор Бриндатч;‏ נולד ב-10 במאי 1941) אמן יהודי ממוצא רוסי, המתגורר ופועל כיום בישראל. חבר באגודת האמנים והפסלים של ישראל, ולשעבר חבר אגודת האמנים הפלסטיים בברית המועצות. עבודותיו שאובות הרבה מחיי היום יום והמנטליות הישראלית, מהפולקלור היהודי ומהמצב המשתנה בארץ. בציוריו מרבה לתאר מן הנושאים הפוליטיים האקטואליים, בין יצירותיו תמונות המציגות מצבים ואירועים הקשורים ביהודים בארץ ובעולם: ציורי חגים וחוגגים, חיילים וקרבות יהודי אירופה. ממלא תערוכות רבות בארץ ובעולם. בשל סגנונו המיוחד והייחודי שקנה לו מקום של כבוד בקרב אמני דורנו.
הפריט נמכר ב $550 החל מ $300
פריט מס' : 081

דמות דיוקנו של האדמו"ר מחנצ'ין - שמן על בד במסגרת עץ מפוארת ומרשימה במיוחד - חתומה ע"י האמן ויקטור ברינדץ' ישראל המאה ה-20

ציור מרשים בצבעי שמן על בד, נתון בתוך מסגרת עץ מפוארת ומרשימה, עבודתו של האמן הרוסי - ישראלי ויקטור ברינדץ'. מאחורי הציור כיתוב: "רבי שמואל הלוי הורביץ - אדמו"ר מחנצ'ין. נפטר י"ח טבת תרע"ו. צויר על פי תמונה ציור ישנה". עבודה בסגנון ציוריו המפורסמים של איזידור קאופמן. חתום ע"י האמן. מידות ציור לא כולל מסגרת 18X23 ס"מ, 45X50 ס"מ כולל מסגרת. פגמים וסדקים קלים במסגרת. מצב כללי טוב מאד. ויקטור ברינדץ' (ברוסית: Виктор Бриндатч;‏ נולד ב-10 במאי 1941) אמן יהודי ממוצא רוסי, המתגורר ופועל כיום בישראל. חבר באגודת האמנים והפסלים של ישראל, ולשעבר חבר אגודת האמנים הפלסטיים בברית המועצות. עבודותיו שאובות הרבה מחיי היום יום והמנטליות הישראלית, מהפולקלור היהודי ומהמצב המשתנה בארץ. בציוריו מרבה לתאר מן הנושאים הפוליטיים האקטואליים, בין יצירותיו תמונות המציגות מצבים ואירועים הקשורים ביהודים בארץ ובעולם: ציורי חגים וחוגגים, חיילים וקרבות יהודי אירופה. ממלא תערוכות רבות בארץ ובעולם. בשל סגנונו המיוחד והייחודי שקנה לו מקום של כבוד בקרב אמני דורנו.
החל מ $300
פריט מס' : 082

ציור גדול ומרשים של שלשה רבנים בתלמודם שמן על בד - אירופה תחילת המאה ה-20 חתום אמן לא מזוהה

ציור שמן על בד גדול ומרשים בתוך מסגרת מפוארת, של שלשה רבנים יושבים ולומדים. היצירה חתומה ע"י אמן לא ידוע. ככל הנראה אירופה תחילת המאה ה-20. מידות לא כולל מסגרת 43X53 ס"מ, כולל מסגרת 76X86 ס"מ, פגמים במסגרת. מצב כללי טוב.
החל מ $300