ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 26 - 25.11.2019

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 026

"ברכות והצלחות וחיים ארוכים" ספר סגולה חסידי נדיר: באר אברהם - מהדורה ראשונה לבוב תרכ"ט | 1868

ספר באר אברהם, ביאור על תיקוני הזוהר בדרך החסידות מאת רבי אברהם אבלי מדרהאביטש, מגדולי האריות שבחבורת "החוזה מלובלין" ספר סגולה [ראה להלן] חשוב ונדיר [עיין על כך 'בשערי ספר', נ. בן מנחם, עמ' 67-70] - מהדורה ראשונה לבוב תרכ"ט | 1868. [4], נו דף. סטפנסקי חסידות, מס' 71. קרעים קלים, כתמים, נקבי עש והדבקות שונות במספר מקומות עם פגיעות קלות בטקסט. מצב כללי בינוני. כריכת קרטון פשוטה עם פגמים. ספר סגולה - על הספר מופיעות הסכמות נלהבות של גדולי החסידות בעת הוצאתו לאור, בהם רבי יוסף שאול נתנזון, רבי סענדר ליפא בן רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב, רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינאווא ועוד ובהם שבחים מפליגים על עוצם קדושת המחבר וספרו זה. במיוחד בולטת הסכמתו של רבי יצחק אייזיק מקאמרנא בעל "היכל הברכה", אשר כותב: "הן אמת ניתן לכתוב תורת אמת היתה בפי קדוש הזה, פלאי פלאות... והוא חיבור נורא... אי אפשר בעולם לחבר חיבור קדוש כזה, אם לא שהשכינה שורה עליו ושיהיה לו השגה גדולה והתגלות וזה ברור... דבריו יקרים מפנינים... דברי אמת אמת פלאי פלאות בהשגה נפלאה וברוח הקודש. ובקשתי שכל מי שיבוא לידו ספר הנורא הזה יקנה לעצמו כעטרה על ראשו כי הם דברי אלוקים חיים. וזכות המחבר הקדוש יגן בעד כל מי שיקנה הספר הזה, ויהיה נמשך עליו ברכות והצלחות וחיים ארוכים וכל טוב". המחבר רבי אברהם אבא [אבלי] מדרהאביטש (תק"כ - תקצ"ה [עפ"י אלפסי]), צדיק נסתר אשר הסתיר את עבודתו בקודש בהיותו מלמד דרדקי בדרהאביטש. מגדולי תלמידיו של "החוזה" מלובלין. בעל מחבר ספר זה שנדפס שנים רבות לאחר פטירתו בגלל הגבלות צנזורה או מחמת "חסרון כיס" - כפי שנכתב באחת ההסכמות. על גדולתו הרבה של המחבר אנחנו לומדים מתוך ההסכמות לספר שנכתבו ע"י גדולי ישראל. בשער נכתב בקצרה: "איש אלוקים קדוש כל ימיו אחז צדיק דרכו בסתר ואיש לא ידעו, ובטרם שב לשמים הודיע רבינו מלובלין ז"ל תהלתו בקהל צדיקים. שמו הקדוש מוה' אברהם אבלי ז"ל מיקרי דרדקי מדראהביטש". הרה"ק משינאווא כותב בהסכמה על כך שהוזה מלובלין גילה "אשר יש בכאן איש צדיק, שמו ר' אבלי, שיוכל להושיע להצריכים ישועה, ואז נודע ע"י מעשה פלא שזה הוא האיש...". וראה עוד בארוכה בהסכמות.
הפריט נמכר ב $450 החל מ $300
פריט מס' : 027

"ספר קדוש כזה שמירה הוא לביתו לו ולזרעו" ספר סגולה: עטרת תפארת ישראל - לובלין תרל"ה | 1875

ספר עטרת תפארת ישראל, על חמשה חומשי תורה בדרך החסידות מאת רבי ישראל בן רבי שלמה החריף הגדול מסאטינאב - לובלין תרל"ה | 1875. [4], פב דף, 164 עמוד. בדף אחרון רישומי בעלות בכת"י, וחתימת בעלות מהמקובל: מרדכי משה בר' יעקב מאיר הכהן. וחותמת בעלות של הנ"ל. כריכה בלויה ללא שדרה מנותקת, וחמשה דפים ראשונים מנותקים, מצב כללי בינוני. הספר הינו ספר סגולה נדיר שמתעטר בהסכמות נלבבות מגדולי וגאוני התקופה שאף בירכו את הרוכשים ספר זה במיטב הברכות, באופן מעורר התפעלות, רבי יוסף שאול נתנזון כתב: "יתברך ממקור הברכות ומטל גשמי הצלחות". ורבי שלמה קלוגר כתב: "יתברכו בברכה משולשת כי זכות המחבר הק' יעמוד לו ולזרעו אחריו לדורות עולם" בהסכמת רבי ישעיה מיאס כתב: "ספר קדוש כזה שמירה הוא לביתו לו ולזרעו וזכות המחבר יעמוד לכל המתעסקים והקונים. ותבא עליהם ברכת טוב". ואילו האדמו"ר רבי יצחק יהודה יחיאל מקומרנא כתב: "ויהיה לו למשמרת בביתו מכל רע ויתמשך עליו מאה ברכות". האדמו"ר רבי יחיאל מיכל מגלינא ציין בהסכמתו החמה "להיות למשמרת ביתו וזרעו...יתברכו בברכה המשולשת בבני חיי ומזונא רויחא ולהעלות על במתי הצלחות בגוף ונפש". האדמו"ר מטשערנאביל בעל ה'מאור עיניים' כתב "בראותי חיבת הקודש אשר הראה אבי אדמו"ר שי' (רבי אהרן מטשערנאביל) בהסכמתו לעשות את הספר הק' הזה לרפואת תועלה ולשמירה מעולה לא מנעתי גם אנוכי מלקחת ספר אחד". האדמו"ר הראשון מויז'ניץ בעל ה'צמח צדיק' הוסיף ברכתו "וזכות המחבר יעמוד להקונים והמתנדבים להריק עליהם ברכה בבני חיי ומזונא רויחא וכל טוב סלה". ורבי אברהם מטריסק ובניו הק' חתומים על הברכה "איש אשר יקנה הספר יהיה לבו נכון ובטוח אשר תגן עליו זכות המחבר הק' צי"ע זי"ע וקדושת המחברת להניח ברכה בתוך ביתם לשמרם ולהצליחם כאשר עם חפץ לבבם". ועוד הסכמות עם ברכות מאליפות בצידם, מרבי יעקב שמשון מקאסוב ("יתברכו בבנים וב"ב עוסקים בתורה ומצוות כל הימים") והאדמו"רים משטעפענשט וסאדיגורא שהריקו ושועות ורפואות וברכות לרוב. כמו כן מודפסים שלש הסכמות משנת תרכ"ח מרבי אהרן מטשערנאביל והמגיד מטריסק ורבי דוד מטאלנא זי"ע, בהם הם ממליצים ומברכים את רוכשי הספר. רבי ישראל בן רבי שלמה מסטנוב המכונה ה'חריף מסאטנוב' ע"ש חריפותו הרבה (תנ"ו - תקמ"א). מתלמידי הבעש"ט, היה מהלוחמים הגדולים נגד הפרנקיסטים שהתפשטו בזמנו ברחבי גליציה. במכתבו של רבי אריה לייב מבולחוב מסופר שלמרות שהפרנקיסטים היו כותבים את מכתביהם בהצפנה כדי שלא יצליחו להבין את דבריהם, רבינו הצליח לגלות את הצופן ובכך חשף את מעלליהם. בהסכמת רבי יוסף שאול נתנזון לספר זה מציין שם שרבינו ניצח בויכוח למדני את ה'שאגת אריה' שנחשב לגדול הלמדנים בדורו.
החל מ $300
פריט מס' : 028

ספר סגולה: "שפעת רצון וברכת ישע" ברית אברם - חסידות מהדורה ראשונה ברודי תרל"ה | 1875

ספר ברית אברם "והוא פירוש יקר ונחמד על סדר חמשה חומשי תורה ועל ההפטרות ועל חמש מגילות", לרבי יוסף משה מזבארוב זאלאזיץ. מהדורה ראשונה בראדי תרל"ה | 1875. הספר מעוטר בהסכמות מגדולי החסידות של התקופה - האוהב ישראל מאפטא ורבי צבי הירש מזידיטשוב ורבי אפרים זלמן מרגליות ורבי אברהם יעקב מסאדיגורא ועוד, בהסכמת רבי דוד משה מטשורטקוב מציין הוא בעצם כתב ידו, שכל מי שיקנה הספר במחיר אשר יושת "זכות המחבר יעמוד לו להריק עליו שפעת רצון וברכת ישע להתברך בברכה המשולשת בתורה". בסופו קצת דרשות מאת המחבר. [4], קנב דף, 153 עמוד. [4]. כתמים, וקרעים מועטים בדפים אחרונים, מצב כללי טוב. רבי משה בן רבי אלקנה נולד בשנת תצ"ה בערך, (השם יוסף הוסיף לו רבי אברהם חיים מזלאטשוב בשעת חוליו, כשנתיים לפני הסתלקותו). היה איש ידוע חולי, ונהג בפרישות ובקדושה, הצטיין בכשרון נאום והיה מלהיב לבבות שומעיו בדרשותיו. שימש כמגיד מישרים בזבארוב ואחר כך בזאלוזיץ עד יום פטירתו. את דרשותיו על התורה והמועדים העלה על הכתב בספרו זה. בנוסף חיבר גם פירוש על הגדה של פסח בשם 'באר מים'. ספריו נדפסו אחר מותו בהשתדלותו המיוחדת של רבי אברהם חיים מזלאטשוב. רבי יוסף משה נפטר בזאלוזיץ בהיותו כבן שמונים, ביום כ"ג אלול תקע"ה.
החל מ $500
פריט מס' : 029

"הסה"ק הזה יהי' לשמירה בתוך ביתכם" סט שלם ויפה 5 כרכים של ספר אמרי יוסף (ספינקא) על התורה ומועדים - מהדורה ראשונה חלקם עם חתימות נכדי המחבר - ספר סגולה

ספר אמרי יוסף, חידושים על התורה בדרך הקבלה והחסידות, מהגה"ק רבי יוסף מאיר וייס האדמו"ר הראשון ומייסדה של חסידות ספינקא. מהדורה ראשונה. ספר סגולה - בהקדמה כותב בנו הגה"ק ה'חקל יצחק' מספינקא "וע"כ את אחיי וידידיי אבקש להביא ברכה לאהליכם כי הסה"ק הזה יהי' לשמירה בתוך ביתכם ולהמשכת בני חיי ומזוני לתוך משכנותיכם". 1. אמרי יוסף בראשית. סיגט [בשער: מאראמארשסיגעט] תר"ע | 1910. עותק עם חותמת נכדי המחבר: ישראל חיים נפתלי צבי בהג"ה"צ שלי"טא מסאפינקא יע"א. כג דף [הכוללים הקדמה ארוכה מבן המחבר רבי יצחק אייזיק ה'חקל יצחק' מספינקא]. רע דף [כולל הדרושים לבר מצוה הנודעים, שלמד בנו רבינו ה'חקל יצחק' זי"ע עם בניו, והמפתחות]. 2. אמרי יוסף חלק שמות. מונקאטש תרע"א | 1911. עותק עם חותמת נכדי המחבר: ישראל חיים נפתלי צבי בהג"ה"צ שלי"טא מסאפינקא יע"א. [1], עותק חסר 4 דפים מההקדמה, קצ דף, [2]. 3. אמרי יוסף חלק ויקרא במדבר. סיגט [בשער: מאראמארשסיגעט] תרע"ג | 1913. [4], קא דף. [3]. בהקדמה לספר זה אוסיף בנו רבינו ה'חקל יצחק' מספינקא, ציוני מראי מקומות לקטעים הקלים להבנה גם לאלו שאינם עוסקים בקבלה ופנימיות התורה. 4. אמרי יוסף חלק דברים. סאיני תרפ"ז | 1927. [4], ג-קי דף. [4]. בסופו ספר אוצר הכבוד לרבינו טורדוס הלוי מהדורה שניה סאטמר תרפ"ה | 1925.[2], סב דף. 5. אמרי יוסף על המועדים שני חלקים חלק א'. ורנוב תרפ"ט | 1929. שער צבעוני עם הרישום "מוגה" והערה קבלית אחת בכתב יד. [4], קטו דף. [2]. חלק ב' ורנוב תרצ"א | 1931. בספר זה רשם בן המחבר רבינו ה'חקל יצחק' מספינקא אחר ההקדמה שכתב לספר, בלשון הזה: "ויען כי דברתי בהקדמתי מעניין לימוד חכמת הקבלה ומעשה בראשית אעתיק פה אגרת מרבינו הגה"ק מהר"ל מפראג זצ"ל זי"ע ועמ"י אשר הזמין השי"ת כי בא לידי גוף כתי"ק והעתקתיו והוא מכתב פלאי ומצוה להדפיסו וללמדו כי יש בו נתיבות פליאות חכמה". למעשה בהביאו את מכתבו המרתק של רבינו ה'מהר"ל מפראג', סותם רבינו בכך את הגולל על הפולמוס עתיק היומין בדבר קיומו של ה'גולם מפראג', המכתב שנשלח להרב הגאון יעקב גינצבערג רבה של פריעדבערג. מתפרס על פני ככמעט ארבעה עמודים, בו מגולל רבינו דין ודברים מרתק על הגולם שיצר, מנין ההיתר לעשותו והאם יקום בתחיית המתים וכל תוקפו וגבורתו של ה'גולם' והסיבות שגרמו לו לבראו. שער צבעוני, [1], ד דף 4 עמוד. צז דף 97 עמוד עם המפתחות. מצבים משתנים, קרעים קלים, כתמים. מצב כללי טוב. האדמו"ר רבי יוסף מאיר וייס מספינקא (תקצ"ח - תרס"ט) המוכר בכינויו ה'אמרי יוסף' על שם ספרו זה, היה תלמידו החשוב והנודע של רבי יצחק אייזיק מזידיטשויב, אצלו קנה את דרכו הייחודית בקבלה, בנוסף למד גם מפי גאוני התקופה המהר"ם א"ש מאונגוואר ורבה של סעליש רבי שמואל שמעלקא, לפני בואו לרבו מזידיטשויב, עוד בהיותו צעיר לימים הסתופף בצילם של ה'שר שלום מבעלזא' וה'צמח צדיק' מויזניץ, בכך קנה רבינו שלמות התורה והיראה. לאחר פטירת רבו בט' סיון תרל"ג, הכתירו אותו כמה מחסידי רבו לאדמו"ר בעיירה ספינקא שבמרמורש. מני אז הסתופפו בחצרו רוב חסידי רבו מזידיטשוב, והמוני יהודים ממחוזות הונגריה וגליציה. גם גדולי תורה כמהרש"ם מברעז'אן נמנו על חסידיו.
החל מ $500
פריט מס' : 030

"לשמירה מעולה ולהניח ברכה בתוך ביתו" סט שלם ויפה של לקוטי תורה והש"ס [זידיטשוב] - חסידות מהדורה ראשונה תרל"ז - תרנ"ב | 1877-1892

סט שלם 5 כרכים של הספר הקדוש ליקוטי תורה והש"ס מאת האדמו"ר רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב זכותו תגן עלינו, ביאורים בדרך הפרד"ס על חמישה חומשי תורה עפ"י תורת החסידות - מהדורה ראשונה ששלשת חלקיה האחרונים יצאו לאור ע"י תלמידו הגדול האדמו"ר רבי יוסף מאיר וייס מספינקא בעל ה"אמרי יוסף" זכותו תגן עלינו אשר כתב בהסכמה לספר ויקרא: "...מובטחני בכוחו הקדוש שכל מי שיקנה הספר הקדוש של מרן הקדוש בוודאי זכותו יגן עליו בזה ובבא ויהיה לו "לשמירה מעולה" [ההדגשה במקור!] ולהניח ברכה בתוך ביתו...". בהקדמה לספר דברים האריך האדמו"ר מספינקא במיוחד לספר בשבחו של רבו המחבר רבינו הקדוש והביא דברי תורה חשובים מגדולי החסידות וכתב בסיום: "והנה נודע כי רבינו המחבר זללה"ד כאשר אמר תורה ברבים השפיע לאחינו בני ישראל שפע פרנסה והצלחה ולכן כאשר יתפרסם ספרו הקדוש בעולם, וידוע כי גדולים צדיקים וכו'... יתרומם קרנם ומזלם למעלה, ויתברכו בשפע פרנסה והצלחה ולא יוכל שום אדם להזיק להם ח"ו...". בראש חלק ג' נדפס מכתב המגיד מקוז'ניץ אל ה'אוהב ישראל' מאפטא, הבאר מים חיים, והאהבת שלום מקאסוב, מכתב רבי צבי הירש מזידיטשוב אל רבי נפתלי צבי מרופשיץ ומכתב ה'דברי חיים' מצאנז אל מהרי"א מזידיטשוב. חלק ראשון: בראשית - לעמברג תרל"ז | 1877. [4], רט דף. סטפנסקי חסידות 298. שני שערים בכריכה התהפכו השערים בסדר. חלק שני: שמות - מונקאטש תרמ"ג | 1883. [1], רנב, [1] דף. שער משוקם, הדבקות וקרעים קלים בשולי מספר דפים. חלק שלישי: ויקרא - מונקאטש תרמ"ו | 1886. [4] קסח דף. חלק רביעי: במדבר - לעמברג תרמ"ט | 1889. [2], קנב דף. חלק חמישי: דברים - מ. סיגעט תרנ"ב | 1892 [12], ר דף. כריכות פשוטות לא אחידות לכל הסט. נקבי עש בודדים ופגמים קלים. מצב כללי טוב מאד. שמור בקפידה מספרייתו של המקובל החסידי רבי מרדכי משה הכהן קרפמן זצ"ל.
הפריט נמכר ב $1400 החל מ $500
פריט מס' : 031

סט זוהר חי [קומרנא] - מהדורה ראשונה לעמברג / פרמישלא תרל"ה - תרמ"א | 1875-1881

ספר זוהר חי, חיבור מקיף על הזוהר הקדוש וספרא דצניעותא, קבלה בדרך החסידות מאת האדמו"ר רבי יצחק אייזיק מקומרנא זכותו תגן עלינו. לפנינו כל חלקי הספר כאשר חלקם חסרים. 5 כרכים, סטפנסקי חסידות 195. כרך א': בראשית חלק ראשון - לעמברג תרל"ה | 1875. א-רטו. חסר שער והקדמה. כרך ב': בראשית חלק שני - לעמברג תרל"ה | 1875. [1], רטז-תנו, [1]. כרך ג': שמות חלק ראשון - פרעמישלא תרל"ח | 1878. [4], קסו דף. כרך ד': שמות חלק שני - פרעמישלא תרל"ח | 1878. [2], רפה [צ"ל: רפז] דף. כרך ה': ויקרא במדבר דברים - פרעמישלא תרמ"א | 1881. סט-רכח דף. עותק חסר שער ועד דף סט. דף אחרון פגום מעט. הגהה עתיקה חשובה בעניין חישובי קץ הגאולה. כריכות חדשות תואמות, שדרות ופינות עור מתפוררות מעט. פגמים קלים בכמה מקומות. מצב כללי טוב מאד. ‫ רבי יצחק אייזיק [יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין] (כ"ה בשבט תקס"ו - י' באייר תרל"ד), בנו של רבי אלכסנדר סנדר מקומרנא וחתן רבי אברהם מרדכי מפינטשוב. בגיל 12 התייתם מאביו וגדל אצל דודו רבי צבי הירש מזידיטשוב, שהיה לרבו. מגדולי תלמידי ה"אוהב ישראל" מאפטא. מילא את מקום אביו בקאמרנא שם התפרסם כבעל מופתים ורבים שיחרו לפתחו, סגולה מיוחדת נודעת לאלו שמחזיקים את ספריו הקדושים בביתם. בעל מחבר "היכל הברכה" על חמישה חומשי תורה, ועוד ספרים רבים.
החל מ $500
פריט מס' : 032

חמישה כרכים של ספר דמשק אליעזר (קאמרנא) מהדורה ראשונה - נדיר בכריכות חדשות

ספר דמשק אליעזר, פירוש על הזוהר מרבי אליעזר צבי ספרין האדמו"ר מקאמרנא (תק"ץ – תרנ"ח). חלקים א-ג נדפסו בפשמישל בין השנים תרס"ב-ט | 1902-9. חלק ו' נדפס במונקאטש תרע"ו | 1916 וחלק ז' נדפס במונקאטש בשנת תרפ"ט | 1929. ח"א:[1] קכו דף. ח"ב:[2] פח דף. ח"ג:[1] צא דף. ח"ו: [1] קד דף. ח"ז: [1] עג דף. כריכות חדשות תואמות לכל הכרכים, מוטבעות בזהב על גבי הכריכה והשדרה. שער נפרד לכל חלק. שער חלק ו' עם קרעים משוקם מקצועית. כתמים ופגמים שונים. מצב כללי טוב, למעט מס' דפים משוקמים בחלקים ו' ו-ז' עם פגיעות קלות בטקסט.
החל מ $500
פריט מס' : 033

כרך עם שני ספריו של רבי יהודה צבי מראזדיל דעת קדושים ועמוד התורה - חסידות מהדורה ראשונה לעמברג תר"ט - תרי"ג | 1848-1853

ספר דעת קדושים לרבי יהודה צבי אב"ד ראזדיל, דרושים ומאמרי חסידות נפלאים על מצוות שונות וכוונות האריז"ל בדרך החסידות - מהדורה ראשונה למבערג תר"ט | 1848. כרוך יחד עם יחד עם ספר עמוד התורה מאת המחבר העוסק גם הוא בנושאים אלו - מהדורה ראשונה למבערג תרי"ג | 1853. באותה שנה נדפסה מהדורה נוספת עם שער שונה. חתימות בעלות: ר צבי ברומט. נחום פנחס קולמק[?]. [2], עז דף. [1], צג דף. כתמים קלים מצב כללי טוב. נכרך מחדש. האדמו"ר רבי יהודה צבי אייכנשטיין מראדזיל (תקנ"א - תר"ח). בנו של רבי משה מסאמבור, היה תלמידו וחתנו של רבי צבי הירש מזידיטשויב, ובהמשך אף מילא את מקומו. חתנו הוא רבי יחזקאל הלבארשטאם משינאווא בן הדברי חיים מצאנז.
הפריט נמכר ב $750 החל מ $500
פריט מס' : 034

אגרא דכלה [לרבי צבי אלימלך מדינוב] - חסידות מהדורה ראשונה לעמברג תרכ"ח | 1868 העותק של האדמו"ר מפאביניץ

ספר אגרא דכלה, על התורה בדרך החסידות מאת רבי צבי אלימלך מדינוב בעל ה'בני יששכר' עם כיתובים מעניינים [ראה בהמשך], ב' חלקים עם הסכמות מרבי יוסף שאול נתנזון וה'דברי חיים' מצאנז - מהדורה ראשונה לעמבערג תרכ"ח | 1868. [5], קלד, [1], כו, יג, נו דף. שער נפרד לחלק שני. נכרך מחדש מצב כללי טוב. חתימת בעלות בשער: שמואל חיים מעזריטש[?] וחתימה: גדליה. חותמת בעלות בלועזית, וחותמת מעניינת: עמנואל וועלטפרייד חופק"ק לאדז נאווא צעגעלניאנא - כפי הנראה של האדמו"ר מפאבניץ - לאדז' משושלת אדמו"רי פשדבורז'- פולין. במהלך הספר פעמים מופיע מספר רישום בכתב יד: אליעזר חיים בן רבקה לפרנסה טובה. וכן נמצא מונח בין דפי הספר דף עם רשימת שמות לדבר ישועה, כסגולת חסידים להניח קוויטלאך בספרי צדיקים, אשר כפי הנודע מכבר - שפתיהם דובבות בקבר. רבי צבי אלימלך מדינוב (תקמ"ג - תר"א) מגדולי צדיקי החסידות, נודע בעיקר בתואר 'הבני יששכר' על שם ספריו אשר נודעו בקדושתם, והתחבבו על גדולי החסידות בכל הדורות. מלבד אלו חיבר עוד מגוון רחב של ספרים בכל מקצועות התורה 'אגרא דפרקא', 'דרך פיקודיך', 'מעיין גנים' ועוד. רבי עמנואל וועלטפרייד האדמו"ר מפאבניץ לאדז' (נפטר תרצ"ט) בן רבי אברהם משה, חתן בזיווג ראשון של רבי יהושע מדז'יקוב בעל ה'עטרת ישועה' ובזיו"ש של רבי אריה לייב מאוז'רוב. נצר לשושלת פשדבורז' מחצרות פולין הפחות מפורסמות. נין ונכד להחוזה מלובלין (סבו רבי עמנואל שעל שמו נקרא היה חתן רבי ישראל בנו של 'החוזה'). מקור שם המשפחה - וועלטפרייד, מקובל מפי חסידים שבשעה שביקשו השלטונות להצטייד בשם משפחה ביקש אבי השושלת רבי ישעי' להנציח את הביטוי 'שמחת עולם' בתרגום לאידיש - וועלטפרייד.
הפריט נמכר ב $750 החל מ $500
פריט מס' : 035

ספר ברכה משולשת ל'בני יששכר' - מהדורה ראשונה פשעמישל תרנ"ז | 1896

ספר ברכה משולשת "פירוש יקר ונפלא על משניות" לרבי צבי אלימלך שפירא מדינוב בעל ה'בני יששכר' - מהדורה ראשונה פרעמישלא תרנ"ז | 1896. [1], נה דף. הדפים הראשונים נכרכו לא לפי הסדר. דפים יבשים מעט. מצב כללי טוב. כריכה בלויה. רבי צבי אלימלך מדינוב (תקמ"ג - תר"א) מגדולי צדיקי החסידות, נודע בעיקר בתואר 'הבני יששכר' על שם ספריו אשר נודעו בקדושתם, והתחבבו על גדולי החסידות בכל הדורות. מלבד אלו חיבר עוד מגוון רחב של ספרים בכל מקצועות התורה 'אגרא דפרקא', 'דרך פיקודיך', 'מעיין גנים' ועוד.
החל מ $300
פריט מס' : 036

ספר דברי שלום [קוידינוב] - חסידות מהדורה ראשונה ווילנא תרמ"ב | 1882

ספר דברי שלום, על התורה והעבודה "מיוסד על יסודות מההרי קודש האר"י והבעש"ט זצ"ל..." בדרך הקבלה והחסידות מאת האדמו"ר רבי שלום מקוידינוב נדפס בחיי המחבר - מהדורה ראשונה ווילנא תרמ"ב | 1882. [3], ו-סו דף. נכרך מחדש. מעט נקבי עש. מעט כתמים. מצב כללי טוב מאד. רבי שלום פרלוב מבראהין - קוידינוב (תרי"א - תרפ"ו). אחיו של רבי אהרון, וחתנו של רבי יוסף מברזנה. רבי שלום לא כיהן כאדמו"ר אך למרות זאת התפרסם בשל השפעתו הרבה. כיהן כרב בברזנה ובבראהין, וחיבר ספרים רבים בכמה מקצועות התורה, 'דברי שלום' 'משמרת שלום' 'עטרת שלום' 'דובר שלום''מדרש פנחס החדש' ו'שם אהרן'. הספר 'משמרת שלום' הוא ספר הלכה על השולחן ערוך. בספרו זה הביא רבינו המחבר מקורות ונימוקים למנהגי האדמו"רים וחסידיהם. כך לדוגמא, בסימן ב' חלק אורח חיים, הוא מרחיב על מנהג הטבילה במקווה לפני תפילת שחרית. חתניו הם רבי ישכר לייב וינברג מסלונים ורבי יוסף פיצ'ניק מסארני.
החל מ $400
פריט מס' : 037

ספרי בני המגיד מטשרנוביל: קהלת דוד [טאלנא] ושושנת העמקים [טשערקאס] - חסידות מהדורה ראשונה לובלין תרמ"ד - תרמ"ב | 1881-1884

כרך עם שני ספרי האחים הקדושים בני רבי מרדכי מטשרנוביל, ספר שושנת העמקים [המחולק לשני עמקים עמק תפלה ועמק החכמה] לרבי יעקב ישראל טווערסקי מהורונסטייפאל וטשערקאס - מהדורה ראשונה לובלין תרמ"ד | 1884. שני שערים, ושער נוסף לעמק החכמה. כרוך עם ספר קהלת דוד לרבי דוד טווערסקי מטאלנא מהדורה ראשונה - לובלין תרמ"ב | 1881. שני שערים. חתימת בעלות: פעה"ק ירושלים מרדכי משה הכהן קרפמן. מז דף, 94 עמוד. [1], ס דף, 120 עמוד. פו דף, 172 עמוד. כתמים ומעט נקבי עש, מצב כללי טוב. רבי יעקב ישראל טווערסקי (תקנ"ד - תרל"ו). היה בנו השלישי של רבי מרדכי מטשערנאביל, מצד אמו היה נכד לרבי אהרן הגדול מקארלין, בשנת תקצ"ד כאשר התיישב בעיר הורנוסטייפול, הפך את העיר למרכז חסידי גדול ואלפי חסידים נהרו אליו, שם כיהן כ-26 שנה. בשנת תר"כ עבר לעיר הסמוכה צ'רקס שעל שמה התפרסם. בסך הכל כיהן באדמו"רות ארבעים ושתיים שנה. רבי דוד טווערסקי מטאלנא (תקס"ח - תרמ"ב). היה בנו השישי של רבי מרדכי מטשערנאביל, נכד מצד אמו לרבי דוד לייקוס תלמיד הבעל שם טוב, שעל שמו גם נקרא. התחתן עם הרבנית יענטא דבורה נכדת רבי זושא מאניפולי ורבי וולף מטשארני - אוסטראה. תקופה לאחר פטירת אביו בשנת תקצ"ז, החל לכהן באדמו"רות בווסילקיוב הסמוכה לקייב. לאחר מעברו לטאלנא גדלה חצרו ואלפי חסידים נהרו אליו. רבי דוד נהג כאביו לנסוע מעיירה לעיירה ולחזק את המון העם. בין מסעותיו פקד גם פעמיים את אודסה שהייתה עיר של משכילים. במסורת החסידים מסופר שבנסיעותיו אלו משכילים רבים הפכו למאמינים אדוקים.
החל מ $500
פריט מס' : 038

נדיר! ברכת דוד [בוטשאטש] - חסידות מהדורה ראשונה לעמברג תקס"ה | 1805 עם רישום מעשיות חסידיות בכתב יד

ספר ברכת דוד על חמשה חומשי תורה (בפועל נדפס רק על בראשית). ביאורים בדרך הקבלה והחסידות מאת האדמו"ר רבי אברהם דוד ווארמאן מבוטשאטש - מהדורה ראשונה לעמברג תקס"ה | 1805 [לכאורה נדפס בתר"ה | 1845 ראה להלן]. [2], קפ דף. חסרים 2 דפים אחרונים, במקור קפב דף. מודפס בחלקו על נייר כחלחל. כתמים, כריכה עור עתיקה בלויה, שדרה מודבקת בדבק כריכה, מצב כללי טוב. שנת הדפוס נרשמה בעברית 'תקס"ה' ובלועזית '1800', ושם הדפוס: Rosanis Jihdas [יהודית רוזאניס]. שני התאריכים הסותרים זה את זה, כמובן מזויפים, כמו"כ שם המדפיסה. תאריך ההדפסה האמיתי נרמז בחתימת המביא לבית הדפוס שבסוף הספר, בה הודגשו המילים "תפלה לאלהי דוד", דהיינו שנת תר"ה. זיופים מן הסוג הזה נעשו באילוץ, בשל איסורי הצנזורה ורדיפות המשכילים נגד החסידים באותה התקופה, בספרי החסידות שנדפסו בגליציה באותה תקופה ניתן להיווכח רבות בעובדה זו. [א. יערי מונה 16 ספרים שזויפו באופן הזה. ראה: א' יערי, בית דפוס של הרבנית יהודית ראזאניש בלבוב, קרית ספר, יז, ת"ש, עמ' 107, מס' 43]. בעמוד שמעבר לשער, נדפס המשפט "תורת ה' תמימה" באותיות גדולות, ותחתיו צוין כי ההסכמות לא נדפסו "מטעם הכמוס". כפי הנראה, גם השמטת ההסכמות הנה כחלק מההסוואה הכוללת של פרטי ההדפסה מהסיבות שנמנו לעיל. בעותק שלפנינו, מופיע בדף שלפני השער כתב יד המתפרס על פני העמוד כולו, המתאר מעשיות והדרכה מצדיקים, תחת המילים שמעתי מהרב ר' משה בהרה"צ ר' זיינוויל מסטרעטין זללה"ה, מספר הכותב סיפור הדרכה מעניין השגחה ואמונה, וכן סיפור נוסף מרבי נפתלי צבי הורוויץ מראפשיץ, וענייני עבודה מצדיקי בית פארמישלאן. לא עלתה בידינו לאתר את זהות הכותב. האדמו"ר רבי אברהם דוד ווארמאן מבוטשאטש (תקל"א - תר"א), הבוטשאטשר רב, רב חסידי ופוסק אחרון אשר נודע כגאון אדיר וחיבר ספרים רבים על כל חלקי שו"ע, 'אשל אברהם' על אורח חיים 'עזר מקודש' על אבן העזר 'כסף הקדשים' על חושן משפט ו'דעת קדושים' על הלכות שביו"ד, ספריו התקבלו בחיבה רבה ואף זכו להידפס כנספחים במהדורות השו"ע. חתנו של רבי צבי הירש קרא בעל 'נטע שעשועים', תלמידו חביבו של סנגורן של ישראל רבי לוי יצחק מברדיטשוב, כיהן כרב הערים יאזלוביץ (אליה התקבל בהיותו בן 20 שנים בלבד!) ובוטשאטש שעל שמה נודע לדורות.
החל מ $800
פריט מס' : 039

חסידות נדיר! רב פנינים ושושנת העמקים - מהדורה ראשונה פרנקפורט דאודר תקמ"ב | 1782 מהספרים הראשונים שמזכירים את הבעש"ט בחייו

ספר רב פנינים, חידושים על התורה ומועדים, מאת רבי מאיר תאומים מלברטוב ולבוב, אביו של רבי יוסף תאומים "הפרי מגדים" שהביא לאור את ספרו זה של אביו וצירף אליהם את ספריו תיבת גמא, על התורה [לא נמצא בעותק שלפנינו] ושושנת העמקים על כללי הש"ס. בדף כט 2 מצטט המחבר קטע מאגרת ששלח רבי גרשון מקיטוב לגיסו הבעל שם טוב: "כי ראיתי כתב מארץ הקדושה מ"ש החסיד מוה"ר גרשון נ"י לגיסו המפורסם בעל שם טוב מו"ר ישראל נ"י, וז"ל, ואני בבואי לעה"ק ירושלים שמבונה בכל טוב נפלתי על אפי ובכיתי ואמרתי, את ירושלים נמשלת כאלמנה היאך לבשת בימי אלמנותיך בגדים נאים, הלואי שראיתי בחורבנך...". מהתואר נ"י שנכתב על הבעש"ט ניתן ללמוד שהמחבר רבי מאיר תאומים (נפטר תקל"ג) כתב את הדברים עוד בחיי חיותו של הבעל שם טוב, אך למרות שבנו הפמ"ג הדפיסו לאחר פטירת הבעש"ט הק' הוא לא שינה כמלא נימה מכתבי אביו. איזכור זה לבעש"ט הק' הוא ככל הנראה מהראשונים שנדפסו בשמו של הבעש"ט ומזכירים אותו בחייו - מהדורה ראשונה פרנקפורט דאודר תקמ"ב | 1782. סטפנסקי חסידות 532. [2], א-מד, [1], פב-קלו דף (דפים מד - פב הוא ספר תיבת גמא שחסר בעותק זה) שער נפרד לשושנת העמקים. שנים מתוך שלושת הספרים שנדפסו ונכרכו יחד. מעט נקבי עש, שפשופים וקפלים בפינות הדפים. 2 דפים מנותקים. קרעים ופגמים עם פגיעות קלות בטקסט במס' מקומות. פגמים בשער רב פנינים. ללא כריכה. מצב כללי טוב - בינוני. בהתייחסות לקשר של המחבר רבי מאיר תאומים מלברטוב ולבוב, אביו של רבי יוסף תאומים "הפרי מגדים" לבעל שם טוב הק' כתב רבי יצחק ווייס ממקודלבורג ווערבוי בספרו 'אלף כתב' (אות תנט): סיפר הרה"ק רבי ישכר דוב אבד"ק בעלז זצוק"ל, שאמו של בעל פרי מגדים ז"ל היתה אשתו השניה של הרבי ר' בער זצ"ל [המגיד הגדול ממעזריטש], ופעם אחת נסע הפרמ"ג לשם מצות כיבוד אם לבקר את אמו, וכאשר חזר משם שאלוהו בני החברייא שלו האיך היה לו שם, ואמר שנדמה על עצמו כגוי בין יהודים עכ"ד.
החל מ $500
פריט מס' : 040

סדרי טהרות כולל המפה וחותמת מקורית של המחבר האדמו"ר מראדזין "בעל התכלת" - מהדורה ראשונה יוזעפאף תרל"ג | 1873 עותק מפואר ונדיר

ספר סדרי טהרות, חלק א' על מסכת כלים, ליקוט של כל המקומות בתלמוד בבלי ירושלמי תוספתא ומדרשים על מסכת זו שאינה בתלמוד הבבלי, בנויה כמין מסכת בש"ס על סדר טהרות. בסוף הספר מפה של חלוקת השבטים עם תוספת נדירה של חותמת מקורית של המחבר רבי גרשון חנוך ליינר האדמו"ר מראדזין "בעל התכלת" על המפה - מהדורה ראשונה יוזעפאף תרל"ג | 1873. 5, רעב, [1]. סטפנסקי חסידות 434. כתמים וסימני רטיבות קלים. מצב כללי טוב מאוד. נדיר ומיוחד! על הספר: הספר מעוטר בהסכמות רבי יוסף שאול הלוי נתנזון בעל השואל ומשיב, הראשון לציון רבי אברהם אשכנזי, רבי שמעון סופר אב"ד קראקא בנו של החת"ם סופר, הגאון מקוטנא, רבי צבי הירש אורנשטיין אב"ד בריסק, רבי חיים אלעזר וואקס בעל נפש חיה, רבי חיים ברלין, רבי יצחק אלחנן ספקטור, רבי ירמיה לעוו, רבי חיים סופר בעל מחנה חיים, והסכמת אביו רבי יעקב ליינר מאיזביצא האדמו"ר השני של חסידות איזביצא. בדף שלאחר השער מופיעה שאלה שהסתפק בה בעל השואל ומשיב והתירוץ שהשיב לו המחבר. ומסופר שכאשר נכנס רבי גרשון לביתו של בעל השואל ומשיב, עסק הרב בקושיה אחת חריפה, והנה הרב הצעיר ביקש את רשות הדיבור ותירץ את הקושיא החריפה במהירות. הגאון התפעל ממנו ושאל אותו מאין הוא. מפולין, השיב. חסיד שאל הגאון, אכן כן, ענה הרב. קרא הגאון בהתפעלות כבר אמר דוד המלך: "הושיעה כי גמר חסיד" , גם חסיד יודע למיגמר (ללמוד) ונתן לו הסכמה לספר. לאחר הדפסת הספר השיגו הרבנים על כך שהספר נכתב כמו מסכת רגילה ובסוף אפילו יש הדרן עלך וכו' כמו בכל מסכת והרי אין זה מהתלמוד בבלי ולכן בחלק השני (שנדפס בפיעטרקוב תרס"ג) נכתב למעלה של כל דף ספר סדרי טהרות כדי להבדיל אותו מבין שאר מסכתות הש"ס. רבי גרשון חנוך הניך ליינר מראדזין (תקצ"ט - תרנ"א) "בעל התכלת", האדמו"ר השלישי בשושלת חסידות איזביצה ראדזין, ומחדש מצוות פתיל תכלת. היה תלמיד סבו רבי מרדכי ליינר בעל מי השילוח. חיבר ספרים רבים ביניהם סוד ישרים, סדרי טהרות, תפארת החנוכי, שפוני טמוני חול, פתיל תכלת, עין תכלת ועוד.
הפריט נמכר ב $950 החל מ $700
פריט מס' : 041

כרך עם שני ספרי החוזה מלובלין: זכרון זאת - מהדורה ראשונה ווארשא תרכ"ט | 1869 / זאת זכרון - זולקווא תרכ"ה | 1864

עותק עם שני ספרי רבי יעקב יוסף הורוויץ ה'חוזה מלובלין'. ספר זכרון זאת - מהדורה ראשונה וורשא תרכ"ט | 1869. שוליים רחבים. סטפנסקי חסידות 204. [2], עד דף. כרוך יחד עם ספר זאת זכרון - זאלקווא תרכ"ה | 1864. [1], לח, [2], מב-נא דף. נקבי עש ופגמים קלים. מצב כללי טוב. רבי יעקב יצחק הלוי הורוויץ, המכונה ה'חוזה מלובלין' (תק"ה - תקע"ה) היה תלמידו של רבי אלימלך מליז'ענסק, ומהאדמו"רים הנודעים ביותר בפולין בשלהי המאה ה-18. נודע כבעל ראיה רוחנית, בזכות שמירת עיניו בצעירותו, ועל כן נקרא 'החוזה'. לאחר פטירת רבו ה'נועם אלימלך', נעשה הוא לבכיר מנהיגי העולם החסידי בגליציה ופולין. מעמד בו החזיק למעשה עד לפטירתו כשלושים שנה אחר כך. רבינו מיקד את תורתו בהדגשה על מחויבות הצדיק לסייע לחסידיו במישור החומרי והיום יומי, אך למרות זאת צבר הצלחה גם עם למדנים מיוחסים שהסתופפו בצלו, כמו רבי יעקב יצחק מפשיסחה (היהודי הקדוש), רבי ישראל יצחק קאליש ורבי שמחה בונים מפשיסחה. (אלה הובאו על ידי תלמידו רבי דוד בידרמן מלעלוב). תלמידו הידוע המקורב אליו בכל מאודו היה רבי נפתלי צבי הורוויץ מראפשיץ בעל ה'זרע קודש'.
החל מ $400
פריט מס' : 042

סט שלם ויפה מהדורה ראשונה של תיקוני זוהר עם 'באר לחי רואי' - חלק ג' ניתן ע"י ה'מנחת אלעזר' ממונקאטש לרבי אשר אנשיל וייס הי"ד מנאג'פאלו

סט שלשת חלקי ספר תקוני זוהר להתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי עם פירוש באר לחי ראי "על פי יסודות הקדמות הזוה"ק ודרז"ל בש"ס ומדרשים וכתבי האריז"ל...", מאת האדמו"ר רבי צבי הירש שפירא "הדרכי תשובה" ממונקאטש זכותו תגן עלינו. מהדורה ראשונה אשר שני חלקיה הראשונים נדפסו בחייו של המחבר זצ"ל, חלק שלישי נדפסה לאחר פטירת המחבר ע"י בנו יחידו וממלא מקומו האדמו"ר רבי חיים אלעזר שפירא "המנחת אלעזר" ממונקאטש שכתב את ההקדמה לספר זה והוסיף את הגהותיו בתוך הביאור בסוגריים מרובעים הפותחות בראשי התיבות 'א"ה' [אמר המגיה]. חלק שלישי בעותק שלפנינו ניתן במתנה ע"י ה'מנחת אלעזר' לרבי אשר אנשיל וייס זצ"ל הי"ד, אב"ד נאג'פאלו אשר כתב בעצם כתב ידו על גבי השער: "נתכבדי בספר הקדוש הלזה ממרן בן המחבר זצללה"ה זי"ע. אשר אנשיל בן חנה". חלק ראשון: הקדמה עד תיקון יז. מונקאטש, תרס"ג. [3], רנט דף. שני שערים חלק שני: תיקונים יח-כא. מונקאטש, תרס"ט. [1], שיא דף. שני שערים, שער ראשון צבעוני. חלק שלישי: תיקונים כב-נה. בערעגסאס תרפ"א. תמח [1] עמ'. שער עם דיו אדומה. נקבי עש מועטים. כריכות תואמות פשוטות, פגמים וכתמים קלים, מצב כללי טוב. המחבר האדמו"ר רבי צבי הירש שפירא (תר"י - תרע"ד) האדמו"ר ממונקאטש ורבה של העיר, בן האדמו"ר רבי שלמה ממונקאטש וחתן רבי חנינא הורוויץ, רבה של אולינוב [בנו של רבי יעקב ממעליץ]. נקרא על שמו של רבי צבי הירש מזידיטשוב מאחר ונולד ביום פטירתו י"א בתמוז. מתלמידי ה'דברי חיים' מצאנז ובנו רבי יחזקאל משינאווא. בעל מחבר: באר לחי רואי", "דרכי תשובה", "צבי תפארת" ועוד. בנו יחידו האדמו"ר רבי חיים אלעזר שפירא (תרל"ב - תרצ"ז) מילא את מקום אביו במונקאטש והיה מחשובי הרבנים במזרח-מרכז אירופה בין שתי מלחמות העולם, שהנהיג קו שמרני ותקיף של התנגדות לציונות ולאגודת ישראל. בעל מחבר: מנחת אלעזר, אות חיים ושלום ועוד. רבי אשר אנשיל וייס (תרמ"ב - תש"ד) רבה של קהילת נאג'פאלו (Nagyfalu - כפר באזור שימלוי בטרנסילבניה). בן רבי משה שלמה ויס מרקוביץ והרבנית חנה לבית ברגר. תלמיד גיסו רבי שלמה זלמן ווינברגר אב"ד מארגרטין ומגדולי תלמידי ה'שבט סופר' וה'ערוגת הבושם'. בעל מחבר 'שמן למנחה'. עלה על המוקד עם בני קהילתו בשואת יהדות אירופה ע"י הצוררים ימ"ש. ה' יקום דמו.
החל מ $500
פריט מס' : 043

קמע מטבע חתום אשר ניתן מידיו הקדושות של הצדיק הנסתר המקובל רבי אברהם פיש זצ"ל

קמע מטבע לשמירה עם חתימת הצדיק הנסתר המקובל רבי אברהם פיש זצ"ל, מטבעות אלו חילק לאלו שבאו אליו לעצה ולברכה לשמירה ולרפואה ובמיוחד כסגולה נגד עין הרע, כאשר עטף את המטבע בפיסת נייר עליה חתם את שמו. נתונה בתוך מסגרת עץ, עם כתב יד סופר על קלף. מצב כללי טוב מאד. מידות המסגרת: 18X19.5 ס"מ.
הפריט נמכר ב $550 החל מ $300
פריט מס' : 044

חרב ע"ב שמות הקודש לגירוש מזיקים שדים ורחות רעות עפ"י רבי יהודה פתייה - כסף חתום ישראל המאה ה-21

חרב ע"ב שמות הקודש, העשויה עבודת יד מכסף טהור, וחתומה 925 בתוך נרתיק מהודר מבד. חרב זו הינה סגולה מיוחדת ומסוגלת לכל הישועות. החרב עשויה כסף עם חריתה משני צידיה של ע"ב שמות הקודש מהקבלה, על פי רבי יהודה פתיה זצוק"ל. שמות הקודש שעל החרב עברו הגהה של המקובל רבי יצחק כדורי זצ"ל והשמות הקדושים נכתבו ועברו הגהה נוספת של מקובלים בקדושה ובטהרה. בספר "אורחות ציון" לרבי בן ציון מוצפי שליט"א מובא להלן: "ושמעתי פעם אחת ממור אבי זלה"ה (רבי סלמאן מוצפי זצוק"ל) שסוד הסכין המגין מהמזיקים הוא מפני היות המזיקים עשויים רוח ועטופים בכיסוי דק כנאד ולכן נשיאת סכין... מאיימת עליהם ובורחים... ולכן גם אם תאמר אין לשאת ברזל בשעת התפילה מהטעם האמור הנה בסכין יש בו סגולה שלו". החרב מסוגלת לכל הישועות- לרפואה, לשמירה, לפרנסה, לזיווג, לפקידת עקרות, ובפרט לשמירה והגנה ממזיקים, משדים ומרוחות רעות. מידות החרב: כ-23 סנטימטר לאורך וכ- 7 סנטימטר לרוחב (בחלק הרחב ביותר). אודות חרב זו ניתן לצפות ביוטיוב בסרטון מפיו של הרב שמואל שמואלי: https://www.youtube.com/watch?v=y1mjI_YNCxw
הפריט נמכר ב $2400 החל מ $300
פריט מס' : 045

קמע שמירה ליולדת "לנקבה" - רדלהיים כנראה ת"ר | 1840 בערך

קמיע לשמירה ליולדת בת [קיים קמיע דומה ליולדת בן עם הכותרת "לזכר"], "לנקבה, אדם וחוה חוץ לילות[כך במקור!] חוה ראשונה. עם 3 שורות באשכנזית באותיות צו"ר [צאינה וראינה], תיאור אודות פגישת אליהו הנביא זכור לטוב עם לילית, ובהמשך תפילה, 'שמות' באותיות מנוקדות ופרק 'שיר המעלות אשא עיני אל ההרים'. על פי מפעל הביבליוגרפיה העברי (רשומה 000153172) נדפס ככל הנראה ברדלהיים, בתחילת שנות ה'ת"ר - 1840 בערך. דף בודד מודפס, 10X18 ס"מ. כתמי זמן ופגמים שונים, מצב כללי טוב, מודבק על קרטון עם פיסת בד המשמשת כמתלה.
החל מ $300
פריט מס' : 046

כל חידושי הרמב"ן העותק של האדמו"ר רבי ישראל פרידמן מהוסיאטין זי"ע

ספר כל חידושי הרמב"ן, המרכז את כל חידושי הרמב"ן ז"ל על הש"ס - ירושלים תרפ"ח | 1928. בשער הספר חותמת בעלות: "אוצר הספרים של ישראל פרידמן מהוסיאטין". קצת דפים קרועים ללא פגיעה בטקסט. דף שער ודף נוסף משוקמים, מצב כללי טוב. רבי ישראל פרידמן מהוסיאטין (תרי"ח-תש"ט), זקן אדמו"רי בית רוז'ין, נקרא על שם סבו מייסד השושלת רבי ישראל מרוז'ין. בשנת תרנ"ד נתמנה אחר אביו לאדמו"ר בהוסיאטין ואלפי חסידי אביו קבלו את מרותו. בערוב ימיו עלה ארצה, התיישב בתל אביב ובה קבע את חצרו.
החל מ $500
פריט מס' : 047

חתימת יד קדשו של רבי צבי הירש קלישר על ספר שו"ת הרמ"ע מפאנו עם - מהדורה ראשונה דיהרנפורט תקמ"ח | 1788

ספר שו"ת "ופירוש סוגיות ומשניות עמוקות ושמועות חמורות להלכה ולמעשה כפי צורך השואל שאליו נזקקין ברוך ה' יום יום מרבינו מנחם עזריה" - הרמ"ע מפאנו עם חתימת בעלות ברורה: צבי הירש בן ה' שלמה קאלישער מליסא. בדפוס ה"ה יחיאל מיכל מייא מברעסלא, [2], פד דף. כתמים קלים, מעט שיקום בחלק דפים, מצב כללי טוב. רבי צבי הירש קאלישר (תקנ"ה - תרל"ה) מגדולי תלמידי רבינו עקיבא אייגר, היה גדול עצום בנגלה ובנסתר ואף התעסק רבות בפילוסופיה יהודית, בגיל 29 התמנה לרב בעיר טורון שבפרוסיה המערבית, תפקיד שנשא בו עד סוף ימיו. בנוסף היה דורש ציון בכל מאודו, זאת יעידו סדרת ספריו בשם 'דרישת ציון' העוסקים במצות ישוב ארץ ישראל ומצוות התלויות בארץ ועבודת הקורבנות, למרות כמיהתו העזה להיטמן בעפר ארץ ישראל לא זכה לכך ונטמן בטורון והוא בן 79 שנה.
החל מ $500
פריט מס' : 048

העותק של רבי אריה לייב איש הורביץ בעל 'הרי בשמים': לחם סתרים - שטראסבורג תקל"ז | 1777 הספר הראשון שנדפס בדפוס יהודי בעיר

ספר לחם סתרים, על מסכת עבודה זרה, לרבי שלמה בן אברהם אלגאזי. למהדורה זו נוספה הסכמת ה'נודע ביהודה' ועוד הסכמות - שטראסבורג תקל"ז | 1777. חתימת בעלות: לה"ו קנין כספי הצעיר א"כ מימירנו ס"ט. וחותמת בעלות: אריה ליבש הלוי איש הורוויץ אב"דק סטריא והגליל יע"א. [4], קטו דף. יד דף. כתמים, מצב כללי טוב. הספר שלפנינו הוא הספר היהודי הראשון שנדפס בדפוס יהודי שהתקיים תקופה קצרה בשטרסבורג, מלבד ספרי התנ"ך שנדפסו בעיר במאה ה-17 על ידי גויים בלבד. רבי אריה לייבוש הלוי איש הורוויץ (תר"ז - תרס"ט), מגדולי הגאונים ופוסקי ההלכה בגליציה. התפרסם בזכות ספרו שו"ת 'הרי בשמים', כיהן כרבה של סטאניסלאב תפקיד שעבר בירושה במשפחה מספר דורות מאב לבן, נסמך להוראה מענקי התקופה, הלא המה רבי יוסף שאול נתנזון והדברי חיים מצאנז, החותמת בעותק זה היא מהתקופה שכיהן כרבה של סטריא, כמופיע בכיתוב, עוד טרם נקרא למלאות מקום אביו בסטאניסלב.
החל מ $500
פריט מס' : 049

ספר ראש דוד [החיד"א] - מהדורה ראשונה מונטובה תקל"ו | 1776 העותק של רבי יוסף בורג'יל מתוניס

ספר ראש דוד על התורה לרבינו החיד"א "בבית דפוס בחור תמים דעים נחמד ונעים הרופא המובהק כמ"הר אליעזר שלמה מאיטליא י"צו" - מהדורה ראשונה מנטובה תקל"ו | 1776. בגב השער חתימת בעלות עם כיתוב נוסף בכתב יד קודשו של רבי יוסף בורג'ל (הראשון) מתוניס, בשער חתימה עתיקה נוספת שלא נבדקה וחתימת המקובל החסידי רבי מרדכי משה הכהן קרפמן. [2], קסד, ה דף. שער משוקם בקצתו, נקבי עש במספר מקומות עם הדבקות, כתמים קלים, מצב כללי טוב - בינוני. רבי יוסף בורג'ל מתוניס הראשון, גאון גדול ועצום, בקי בכל חדרי תורה ובעל זכרון נפלא, בעל מדות נעלים, עמלו בתורה באופן מבהיל, ומחשובי הדיינים בתוניס. ואף זכה לשתי שולחנות. היה בעל חסד וצדקה עבור שדרי"ם תלמידים חכמים ועניים. חיבר את הספרים 'זרעא דיוסף' ליוורנו תר"י - חיבור גדול על בעלי התוספות. ואת החיבור 'ויקן יוסף' ב חלקים חקירות בנושאים שונים לפי סדר א ב. חיבור נוסף בשם 'ויכלכל יוסף' נשאר בכתב יד ולא זכינו לאורו. רבינו נפטר בשנת תרל"ד ולא השאיר אחריו זרע רק את דבריו המה תולדותיו (ארזי הלבנון עמוד 930).
החל מ $500
פריט מס' : 050

עותק מיוחס עם הגהות גדולי מקובלי ירושלים: שמן משחת קודש - מהדורה ראשונה שאלוניקי תקל"ט | 1779

ספר שמן משחת קודש, פירוש על פי הקבלה על מגילת שיר השירים, ובסופו 'שושנת המלך' פיוטים קבליים לשבתות ולמועדים על הגאולה, מאת רבי שלמה מולכו [בן רבי דוד ומצאצאי רבי שלמה מולכו שמסר את נפשו על קידוש ה' בפורטוגל בתקופת האינקוויזיציה, מגדולי קהילת סלוניקי, עלה לירושלים והיה מיושבי ישיבת בית א-ל, תלמידו של רבי חיים דילרוזה], עם הסכמתו של המהרי"ט אלגזי ורבי יעקב חזן - מהדורה ראשונה שאלוניקי תקל"ט | 1779. [6], רפה דף. קרעים והדבקות משוקמים מקצועית - במספר מקומות עם פגיעות בטקסט. כרוך מחדש בכריכה עם שדרה ופינות עור עם הטבעת זהב. כתמים. בעמוד האחרון חותמת בעלות של רבי "שמעון צבי הורוויץ ירושלם". בשער חתימת בעלות: "הק' אליעזר בלאאמו"ה יוסף בנימין זללה"ה בערגמן". לאורך הספר הגהות קבליות ותיקונים רבים בכתב ידם של רבי אליעזר ורבי שמעון צבי וכתב יד נוסף שלא זוהה. חותמת בעלות נוספת של המקובל החסידי הרה"ח רבי מרדכי משה קרפמן. בדף מ' ע"א רישום בכתב יד "למדרש מנחם ציון" - בכתב ידו של רבי יוסף זונדל מסלנט. רבי אליעזר ברגמן (תקנ"ט - תרי"ב) ממייסדי כולל הולנד ודויטשלנד (הו"ד בשם המוכר יותר), ומבוני היישוב הישן בירושלים. נולד בהיידנהיים שבבוואריה (גרמניה) לרב העיר רבי יוסף בנימין בן הרב אליעזר ברגמן. בהיותו בן שבע עשרה למד בחברותא עם בעל ה'ערוך לנר' ויחד עם רבי יצחק דב במברגר ורבי נתן אדלר (השני), לימים אב"ד לונדון, בישיבת וירצבורג המפורסמת תחת הנהגתו של רבי אברהם בינג רב המדינה. כל ימיו היה פעיל מאד במצוות ישוב ארץ ישראל ואף ערך בשנת תקפ"ח מסע בקרב ערי גרמניה לעורר על הנושא, בשנת תקצ"ה עלה לארץ ישראל והגיע לצידון. שאיפתו הגדולה הייתה להקים קהילה ליוצאי גרמניה במקום, אך משום מה כעבור ארבעה חודשים עבר לירושלים, בהמשך התמנה לשד"ר כולל הו"ד (הולנד דייטשלנד) ונסע מספר פעמים בשל כך למערב אירופה, על ביקורו בבית אנשיל רוטשילד בפרנקפורט סופר ע"י עד ראיה "כאשר אך באה השמועה כי רבי אליעזר ברגמן בא מירושלים דרך מיינץ לפרנקפורט, נועדו פרנסי ונכבדי הקהלה לצאת לקראתו במרכבות ובסוסים לקבל פניו כחצי שעה מחוץ לעיר, והביאוהו בכבוד גדול אל בית אחד מעשירי הקהלה". מעבר להיותו עסקן וסוחר אריגים, היה הרב ברגמן למדן מופלג ומאות גיליונות חידושי תורה שכתב מצויים בידי צאצאיו. הוא התכתב בענייני הלכה עם רבים מגדולי דורו, כמו ה'כתב סופר' רבי ישראל משקלוב, אותו הוא מכנה בתוארים מופלגים בספרו 'בהר יראה', ידידו בהנהגת כולל הו"ד רבי יהוסף שוורץ ועוד. בנוסף היה חבר במועצה הגדולה שהוקמה על ידי הרב משה מגיד, מנהיג עדת האשכנזים בירושלים. המקובל רבי שמעון צבי הורביץ (תר"ל - תש"ז), תלמידו של רבי יצחק מוואלוזין. ממייסדי ישיבת המקובלים האשכנזית 'שער השמים'. היות ולפי דעת חכמי הקבלה, עשרת השבטים יתגלו לפני הגאולה השלמה, רבי שמעון צבי נשלח בשנת תרנ"ט לאסיה מטעם מקובלי ירושלים מכל העדות לחקור את הנושא. במשך כשנתיים כשהוא הולך ברגל או רכוב על גבי גמל, הוא גילה שרידים של יישובים יהודים במקומות נידחים המנותקים משאר העולם. ואף הרחיק נדוד עד טיבט, אזי שלטונות הודו חשדו בו שמניעיו פוליטיים, ולכן נאלץ להפסיק את המסע. את חוויותיו במסעו העלה על הכתב בספרו 'קול מבשר' שיצא לאור בשנת תרפ"ג. רבי זונדל מסלאנט (תקמ"ו – תרכ"ה) מייסד תנועת המוסר ורבו של רבי ישראל מסלנט. דיין של העדה האשכנזית בירושלים. למד בישיבת וואלוזין המפורסמת מפי רבי חיים מואלוז'ין, לאחר פטירת רבו, עבר לפוזנה ללמוד מפי רבי עקיבא איגר, את דרכי לימודו ושיטתה היחודית. לרבינו הייתה גם ידיעה רבה בתחום ההנדסה, ובקיאות רבה בחשבון. כמו כן שלט בשפות רבות והיה בקיא בהיסטוריה הכללית והיהודית. הוא התעניין בדקדוק ובמסורה, חיבר כללים שונים בדקדוק, המתאימים לכללי הדקדוק של הגר"א. רבי זונדל העריך מאוד מקצוע זה, מפני שראה בו כנראה צורך בהבנה מדויקת בלימודים. בכל ספרי 'חורבת רבי יהודה החסיד' מקום תפילתו של רבינו היה נוהג הוא לכתוב, "למדרש מנחם ציון" כפי שניתן לראות בעותק זה.
החל מ $450