ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 19 - 09.07.2018

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 001

ספר שערי ציון, זיטאמיר, תר"ט | 1849.

ספר שערי ציון, תפילות ותיקונים, עם תוספות תקון סעודה וספר יצירה, מרבי נתן נטע הנובר. זיטאמיר, תר"ט - 1849, בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. כולל תקון חצות, תקון הנפש, תקוני תפלות, תקון קריאת התורה, תקון קריאת שמע על המטה, תקון ערב ר"ח, תקון ז' באדר, תקון סדר מלקות והתרת נדרים עם סדר תפלת הדרך, תקון סעודה, ספר יצירה, תקון שלשה משמרות, תפלה לעצירת גשמים וסדר פדיון נפש. 320עמ', 19 ס"מ. הספר כולו משוקם בשיקום מקצועי עם פגיעה קלה בטקסט. כריכה חדשה, נקבי עש, כתמי רטיבות וכתמים, מצב כללי:בינוני.
החל מ $500
פריט מס' : 002

ספר "סדר תקון ליל שבועות והושענא רבא". זיטאמיר. תרכ"ו | 1866

ספר "סדר תקון ליל שבועות והושענא רבא" על פי ספר של"ה וכוונת השמות מהאר"י זלה"ה עם כמה מעלות והגה מדוקדקת. הוצא לאור על ידי הרב חניה ליפא ר' יהשוע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא תרכ"ו - 1866. (1) קסח דף. 20 ס"מ. 2 שערים. כריכה מקורית. שיקום קל ומקצועי בשער הראשון. כתמים. מצב כללי טוב מאוד,
הפריט נמכר ב $600 החל מ $500
פריט מס' : 003

תלמוד ירושלמי- סט שלם, זיטומיר, חתימות

תלמוד ירושלמיסט שלם, זיטומיר, בדפוס רבי חנינאליפא ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא.סה"כ 5 כרכים: כרך א:סדר מועד חלק 1, שבת עירובין, פסחים. תר"כ - 1860. חסר השער של מסכת פסחים. כרך ב: סדר מועד חלק 2, יומא-מועד קטן.תר"כ - 1860. כרך ג: סדר נזיקין ומסכת נדה. תרכ"ה - 1865. כרך ד: סדר זרעים. תרכ"ו - 1866. כרך ה: סדר נשים. תרכ"ז - 1867. השערים נדפסו בחלקם בדיו אדומה. חתימות: רבי "יעקב מנחם לנדא" רבי "משה בערנשטין", וכן רישומי בעלות. 38 ס"מ. כרוך בכריכות חדשות חצי עור. מספר דפים משוקמים בשיקום מקצועי ללא פגיעה בטקסט, מצבים שונים, מצב כללי: טוב.
החל מ $800
פריט מס' : 004

מסכת ברכות, ומשניות סדר זרעים - זיטאמיר, תרכ"ב | 1861

מסכת ברכות, ומשניות סדר זרעים דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר. עם רא"ש, מהרש"א, רי"ף, פירוש הר"ן ועוד תוספות רבות. צורת הדף היא מהמפוארות שהיו עד לתקופה זו. שני שערים, חלקם בדיו אדומה. למשניות שער נפרד בדיו שחורה. מהדורה חשובה ומבוקשת של הש"ס. | בית הדפוס של משפחת שפירא מסלאוויטא שנסגר בעקבות הלשנה, הוקם מחדש בעיר זיטומיר בשנת 1847, ע"י נכדיו של הרב מסלאוויטא, רבי חנינאליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, ופעל עד שנת 1864. בבית דפוס זה הודפסה בשלישית מהדורת הש"ס. לספרים שנדפסו בדפוסי סלאוויטא וזיטומיר, נודעת קדושה מיוחדת, ואף כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה לפני תחילת המלאכה. מפורסם, שהחזקת ספר מדפוסי סלאוויטא או זיטומיר, יש בה סגולה לשמירת הבית ולהצלחה. | דפים משובחים. כרוך בכריכת עור מקורית ומפוארת עם הטבעות זהב. כריכה מנותקת חלקית. | נקבי עש. | 39 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 005

תלמוד בבלי, מסכת נדה - סלאוויטא, תקע"ב | 1812

מסכת נדה מן תלמוד בבלי. ומשניות סדר טהרות. עמוד השער בצבעי אדום ושחור. שער נפרד למשניות. בדפוס רבי דוב בער סג"ל. סלאוויטא, תקע"ב [1812]. חותמת בעלות רבנית. | נקבי עש. קרע בדף השער, ללא חיסרון בטקסט. ללא כריכה. | 35 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
החל מ $120
פריט מס' : 006

נר משה, מהדורה ראשונה - בדפוס יצחק גאשצינני.ירושלם, תרמ"ב | 1882. העותק של רבי חיים ברלין

נר משה, ספר קבלה על התורה. מאת רבי משה סלאטקי. ובסופו: איגרת הקודש לרבי שמשון מאוסטרופולי, מכתב מאת בני משה היושבים מעבר לסמבטיון ומגילת סרגוסה. בדפוס יצחק גאשצינני ושותפו. ירושלם, תרמ"ב [1882]. | חותמות בעלות רבות של רבי חיים ברלין [תקצ"ב-תרע"ג], אב"ד ור"מ וולוז'ין, רבה של מוסקבה וירושלים. בן הנצי"ב מוולוזין, | רישומי בעלים. 2 דפים חסרים. | [3], פ, [9], פא-צב דף, 17 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $100
פריט מס' : 007

ספר שערי רחמים - בדפוס גאשצינני, ירושלים, תרמ"א | 1881. מהדורה ראשונה

ספר שערי רחמים, שאלות ותשובות על סדר ארבע טורים. מאת הגאון רבי רחמים יוסף פראנקו אב"ד חברון. בדפוס גאשצינני, ירושלים, תרמ"א [1881]. עם הסכמות מאת: רבי אברהם אשכנזי. רבי שמואל סלנט. רבי רפאל יצחק אב"ד רודוס. רבי רפאל מאיר פאניג'ל. | רבי רחמים יוסף פראנקו [תקצ"ה-תרסב], תלמיד ישיבת "ישראל" ברודוס וחתן רבו רבי רפאל יצחק ישראל, כיהן כדיין אצל ה'ישא ברכה' רבי יעקב שאול אלישר, אב"ד חברון קודם בעל ה"שדי חמד". | הקדשה ורישומי בעלות. . [3], כה, לד, נ, פז, דף. (ספירת דפים משובשת). 35 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 008

תלמוד בבלי - סט שלם, מינכן, תש"ט | 1948

תלמוד בבלי - סט שלם. מינכן-היידלבורג, תש"ט – 1948. "יוצא לאור ע"י ועד אגודת הרבנים באזור האמריקאי באשכנז". בסיום מלחמת העולם השנייה והתקבצות שרידי היהודים במחנות עקורים, נוצר מחסור בגמרות וספרי קודש. החל משנת 1946 החלה "אגודת הרבנים" בגרמניה, בסיוע הצבא האמריקאי והג'וינט, במבצע הדפסת הש"ס עבור הניצולים. תחילה נדפסו מסכתות בודדות בפורמטים שונים. בשנת 1948 נדפסה לראשונה מהדורת הש"ס במלואה, וזו המהדורה שלפנינו. בכל כרך שני שערים. השער הראשון עוצב במיוחד לציון מאורע הדפסת הש"ס על אדמת גרמניה החרוכה, בראשו איור עיירה יהודית וכיתוב "משעבוד לגאולה מאפלה לאור גדול", בתחתית השער איור גדרות תיל ומחנה עבודה, ומעליו הכיתוב "כמעט כלוני בארץ ואני לא עזבתי פיקודיך". 19 כרכים. 39 ס"מ. עם הכריכות המקוריות. מצבים שונים, מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $1200 החל מ $1200
פריט מס' : 009

מסכת סנהדרין מתלמוד בבלי, עם לוח המהר"ם שפירא ללימוד הדף היומי - פיוטרקוב, תרצ"ה | 1935. נדיר

מסכת סנהדרין מתלמוד בבלי שנדפסה בפיוטרקוב. בעמוד השני נדפס 'לוח דף היומי' של מסכת סנהדרין המתחיל בתאריך י"ד טבת ומסתיים ב-ז' באייר. אותו ייסד רבה הבלתי נשכח של פיוטרקוב - המהר"ם שפירא. נדיר. | כריכת חצי עור מקורית. רישומי בעלים. כתמי זמן. | [1], ב-קיג, ז דף. 28 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 010

תלמוד ירושלמי קדשים המזויף - תרס"ז | 1907

כרך ובו מסכתות: חולין ובכורות מן התלמוד הירושלמי המזוייף, עם הגהות המהרש"ם מבערזאן (!), ביאור והערות מאת שלמה באבער ופירוש חשק שלמה, מאת המו"ל - הזייפן "שלמה יאודה ס"ט בהגאון מהר"ם זצ"ל הספרדי, מכונה פריעדלענדער". עם הסכמות גדולי הרבנים, שנפלו בפח שטמן להם הזייפן. עמוד השער בצבעי אדום ושחור. שער נפרד למסכת בכורות. הוצאת ס. וואראהל, בדפוס ווידער, תרס"ז [1907]. | הפרסום על מציאת כתב יד עתיק ובו סדר קדשים האבוד, מן התלמוד הירושלמי , עורר התלהבות גדולה בקרב העולם היהודי-תורני כולו, גם גדולי ישראל הידועים בחוש הביקורת המפותח שלהם, כמו ה'חפץ חיים', המהרש"ם מברזאן ועוד רבים, לדאבוננו, נפלו בפח. וזאת משתי סיבות: האחת, הציפייה הגדולה לגאולה, שמציאת סדר קדשים העוסק בדיני הקרבת הקרבנות בבית המקדש, מהווה סימן שמימי לכך שהגאולה מתקרבת, ומשמים שלחו לנו את הירושלמי בכדי שנוכל להתכונן לבניין בית המקדש. והסיבה השנייה, חייבים לומר, היא איכותו של הזיוף. הזייפן פרידלנדר העתיק וסידר בכישרון רב את כל מאמרי הירושלמי הקשורים לסדר קדשים, חלקם הובאו בספרי הראשונים, חלקם מאמרי ירושלמי מסדרים אחרים ואת חלקם בדה ממוחו הקודח. אך עד מהרה חדי העין מבין גדולי ישראל (הרגוצ'ובר, ה'כלי חמדה' ועוד) חשפו את הזיוף, והתברר כי ידו של פרידלנדר במעל. עד היום עדיין ישנם המתעקשים כי כתב היד הוא אותנטי ואינו מזויף. מן העניין לציין כי הגאון מטשעבין אמר כי הוא הכיר את פרידלנדר, והוא לא היה מוכשר דיו ליצור בעצמו זיוף בסדר גודל שכזה. בכל אופן, לאחר שהתברר הזיוף נגנזו רוב העותקים. ואלו שנותרו הפכו פריט לאספנים. | נייר איכותי. כריכה מקורית, מוטבעת. חתימת כעלות בלתי מפוענחת. | [9], עח; [1], מז דף. 35 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $100
פריט מס' : 011

לוט, משניות עם כריכה מפוארת בהטבעת איור 'החורבה' – ברלין, תרכ"ג | 1863

משניות, סדר מועד וסדר נשים [שני כרכים], עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא, תוספות יו"ט ותוספות רבי עקיבא איגר. בדפוס יוליוס זיטטענפעלד, ברלין, תרכ"ג [1863]. כריכת חצי עור אדומה, מפוארת, ועליה הטבעות זהב של איור מרשים של בית הכנסת 'חורבת רבי יהודה החסיד' בירושלים, ותחתיו הכיתוב: "בית הכנסת החדשה בירושלים, 5637 [תרל"ז]". ומעליו הטבעת השם: "אהרן עוזרי הי"ו". | שני כרכים, מועד: [4], קעד, [1] דף. נשים: [2], קנט, [2], דף. 29 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 012

ראשית חכמה מהדורה מוקדמת - העותק של חכם יעקב בוקעי

ספר ראשית חכמה, מספרי המוסר והקבלה הנודעים ביותר. מאת רבי אליהו די וידאש תלמיד הרמ"ק. [ככל הנראה אמשטרדם, תס"ח - 1708]. מהדורה זו שלפנינו הינה מהחשובות והמדויקות ביותר. | הספר שלפנינו עבר במשפחת בוקעי מאב לבנו ובין בתריו מופיעים חתימות וחותמות בני המשפחה למשך כ-150 שנה. בדף ד1 חתימת בעלים בגיליון: "הצעיר יעקב בוקעי". בעמוד האחרון: "הספר הזה לקחתיו ירושה מאבי זקני מ"ר יעקב בוקעי ז"ל". בדף [שה1]: "זה הספר ירושה מן דודי לאטי והוא היה חשוך בנים והיה מחברי יעקב בוקעי תנצב"ה...". ועוד מספר חתימות וחותמות של בני משפחת בוקעי. | חכם יעקב בוקעי [נפטר בשנת תר"ס], יליד דמשק, רב ומו"ץ בבירות. חתום בהסכמה לספר "כנסיה לשם שמים" לרבי משה סתהון. (מופיע בספר דמשק וחכמיה עמ' 102-103]. | כריכה מקורית מחופה בד. סימני עש. בלאי. דף השער ודפים א-ג חסרים. | [2], שכד, [20] דף, 24 ס"מ.‬‬‬‬‬‬‬‬ מצב כללי: בינוני.
החל מ $150
פריט מס' : 013

ספר רבות - מדרש רבה. אמשטרדם, ת"א-ת"ב | 1642-1641

ספר רבות,מהדורה קדומה, מרשימה ומפוארת של'מדרש רבה'. על חמשה חומשי תורה ועל חמש מגילות. עם פירוש מתנות כהונה [מאת רבי יששכר בער כ"ץ]. שער מאויר נפרד לחלק חמש מגילות. בדפוס עמנואל בנבנישתי, אמשטרדם, ת"א-ת"ב [1642-1641].בדף השער חתימת בעלים רבנית. | כריכת עץ עם שרידי אבזמים, מפורקת ומנותקת. דפים מנותקים. מספר דפים חסרים. | שב; קל דף.32 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $100
פריט מס' : 014

פני יהושע - פיורדא, תקכ"ו | 1766

פני יהושע, על מסכתות: כתובות, גיטין וקידושין. מאת הגאון רבי יעקב יושע פולק. פיורדא, תקכ"ו [1766]. | יעקב יהושע פולק [תמ"א – תקט"ז], רבן של לבוב, ברלין ופרנקפורט. מחבר סדרת ספרי פני יהושע על התלמוד הבבלי. החיד"א כותב עליו שזכה לראותו ותואר פניו כמלאך אלוקים. כאשר הודיעו לבעל שם טוב משמים כי הוא זקוק לשמש תלמיד חכם, הוא הלך לפני הפני יהושע ושמשו, בהגישו אליו גחל מן התנור להצית את מקטרתו. והם שוחחו יחד אודות תנועת החסידות. הוא היה רבו בנגלה של המגיד ממזריטש. | כריכה מנותקת. חתימת בעלות. כתמי רטיבות. פגעי עש. | ד, ריב, ריז-רצו, כג דף. 32 ס"מ. מצב כללי: בינוני-גרוע.
החל מ $100
פריט מס' : 015

ספר בית מאיר - פרנקפורט דאודר, תקמ"ז | 1787. מהדורה ראשונה

ספר בית מאיר, על שלחן ערוך אבן העזר, עם ספר צלעות הבית - ויכוחים על הלכות אבן העזר, מאת רבי מאיר פוזנר. בדפוס אלמנת ד"ר ופראפעסר גרילא, פרנקפורט דאודר, תקמ"ז [1787]. שער מיוחד ל'צלעות הבית'. | מצורף דף עדות כי הספר היה שייך לגאון רבי משה מניס אב"ד קעמפנא, אשר תשובה אליו מופיעה בצלעות הבית (דף ח1). | הגאון רבי מאיר פוזנר ]תפ"ט-תקס"ז], מגדולי הפוסקים. אב"ד מעזריטש, קניגסברג ושוטלנד. מגדולי המשיבים בדורו, בין שואליו אפשר למצוא את רבי עקיבא איגר (שהיה צעיר ממנו בכשלשים שנה) שפונה אליו בהערכה והערצה. "הגאון הגדול האמיתי, נזר הקודש, רבא דעמיה, מדברנא דאומתיה, בוצינא דנהורא". חיבורו זה שלפנינו "בית מאיר" על שולחן ערוך "אבן העזר" הינו מספרי היסוד בפסיקה. עדות לכך ניתן למצוא בהסכמתו של הגאון רבי יוסף שאול נתנזון בעל השואל ומשיב, "והוא ספר בית מאיר, כשמו כן הוא, כי הוא מאיר עיניים לכל באי בית שמואל, והוא יורד ונוקב עד תהום עמקי מצולות הש"ס… וכמעט אומר שאין ערוך אליו בכל מפרשי דברי השו"ע והפוסקים האחרונים, ועל דבריו יש לסמוך לדינא כעל משענת חזק. | חיתוך דפים בצבע צהוב. רישומי וחותמות בעלות. כתמי זמן. | [1], קנ; [1], כ דף. 33 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 016

ספר שמירת הלשון, ווילנא, תרל"ו | 1876. מהדורה ראשונה

ספר שמירת הלשון, (חלק ראשון), "והוא השלמת הספר חפץ חיים", דברי חיזוק ומוסר לשמירת הלשון ולתלמוד תורה. ווילנא, תרל"ו - 1876. מהדורה ראשונה. ספריו הראשונים של רבינו ישראל מאיר הכהן מראדין, יצאו לאור בעילום שם המחבר, שמו של המחבר נדפס בשולי השערים, ברוסית ובראשי תיבות. לח דף. כריכה מנותקת, נזקי עש עם פגיעה קלה בטקסט, מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $280 החל מ $200
פריט מס' : 017

לוט 2 ספרי חזון איש - ווילנא תרצ"ה/ו | 1935/6. מהדורה ראשונה

שני כרכים של ספר חזון איש על מקואות-מכשירין ועל אהלות. בדפוס גארבער, ווילנא, תרצ"ה/תרצ"ו [1935/1936] בהתאמה. מהדורה ראשונה. שם המחבר באותיות קריליות בלבד. כריכות מקוריות. חותמות בעלות של הרב מ. ברסלויער. | חזון איש הוא שמה של סדרת ספריו ההלכתיים של גדול ומופת הדור רבי אברהם ישעיהו קרליץ, המכונה על שמה "החזון איש". סדרה זו תפסה מקום מרכזי בלימוד הישיבתי ובפסיקת ההלכה, והעניקה למחברה את פרסומו הרב. הסדרה נערכה בעיקרה על ידי גיסו של המחבר, הרב שמואל גריינימן. בתחילה, יצא הספר כמעט ללא עריכה. כאשר ה'חזון איש' היה גומר לכתוב מחברת בעניין מסוים, היה נותן לגיסו הרב גריינימן להדפיסה. במתכונת זו יצאו עשרים ושניים כרכים (כולם בחיי המחבר) הכרכים שלפנינו הינם מאותם הכרכים, הנדירים. לאחר פטירת החזון איש בשנת תשי"ד, החל הרב גריינימן לערוך את הסדרה על פי סדר מסכתות הש"ס והשו"ע. סדרה זו הפכה למהדורה הקלאסית של הספר, והודפסה במהדורות רבות. כיום, כוללת הסדרה הרגילה תשעה כרכים. | 35 ס"מ. מצבים משתנים. מצב כללי: טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 018

ליקוטי משה יעקב, מהדורת סטנסיל. מאת הצדיק הנסתר רבי משה יעקב רביקוב 'הסנדלר'. עותק 1/100. תל אביב, תשכ"ט | 1969

ספר ליקוטי משה יעקב – סטנסיל. ספרו של המקובל הצדיק הנסתר רבי משה יעקב רביקוב זצ"ל המכונה 'הסנדלר הקדוש'. הספר נדפס מתוך ראשי פרקים שכתב הרב הסנדלר לעצמו כהכנה לדרשות שדרש בשבת. בכריכה הפנימית נכתב: "הוצא לאור במאה עותקים אשר דינם ככתב יד ואשר כל הזכויות עליו שמורות ליוסף רביקוב". הדפים משוכפלים בסטנסיל. תמונת המחבר מודבקת על דף ההקדמה. יצא לאור ע"י בנו, הסופר והמתרגם ר' יוסף רביקוב. תל אביב, תשכ"ט [1969]. | רבי יעקב משה רביקוב [תרל"ג-תשכ"ז] למד קבלה מפי בעל ה'לשם שבו ואחלמה'. רבי אריה לוין זצ"ל העיד: "שמעתי מפיו הקדוש של הרב קוק כי רבי יעקב הוא בלי ספק בין הל"ו צדיקים!". לאחר שמרן בעל החזו"א עודדו לצאת מד' אמותיו, נודע לציבור, ורבים נושעו מברכותיו. | כריכה רכה. כרוך בעבודת יד. [2], 460 עמ', 32.5 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 019

ספר הרוקח,פאנו, רס"ה | 1505. מהדורה ראשונה. הספר הראשון שנדפס עם דף שער. חתימת בעלים

ספר הרוקח, אשר יסד הרב רבינו אלעזר מוורמייזא(מגרמייזא) בן רבינו יהודה זצ"ל.מחשובי ספרי ההלכה והיראה, הספר מכיל בסגנון קצר את כל הדינים הנהוגים והנחוצים לאדם בכל ימות השנה, "מוגה עם רוב הדיוק על יד האלוף מאור גלותינו מהר"ר יהודה יע"לה איש פיז"רוצ"בי". לדעת ביבליוגרפים רבים ספר זה הוא הספר העברי הראשון אשר נדפס עם דף שער. פאנו, רס"ה – 1505, מהדורה ראשונה. בדף השער חתימת בעלים. קח דף, 28 ס"מ. כריכת חצי עור חדשה, הספר כולו משוקם בשיקום מקצועי עם פגיעה קלה בטקסט, מצב כללי: טוב – בינוני.
החל מ $7500
פריט מס' : 020

רבינו בחיי על התורה, ונציה, ש"ד | 1544

ביאור על התורה על דרך הפרד"ס מאת רבינו בחיי אבן-חלאוה. ויניציאה, ש"ד – 1544, רמג דף, 28 ס"מ. חתימת בעלים. השער ודפים בספר משוקמים בשיקום מקצועי עם פגיעה קלה בטקסט. כריכת חציעור חדשה. כתמי רטיבות וכתמים. מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $1000 החל מ $1000
פריט מס' : 021

סמ"ג, ונציה, ש"ז | 1547

ספר מצות הגדול (סמ"ג), לרבינו משה מקוצי, עם חידושי ופירושי רבי אליהו מזרחי ורבי אייזק שטיין. ויניציאה, ש"ז – 1547 בדפוס דניאל בומבירגי. רנ, [2], רנא-שיו דף. 31.5 ס"מ. מצב משתנה, טוב עד טוב-בינוני, השער ודפים ראשונים ואחרונים משוקמים בשיקום מקצועי עם פגיעה קלה מאוד בטקסט,כריכת עור מהודרת. כתמי רטיבות וכתמים, נקבי עש, מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $1200 החל מ $1200
פריט מס' : 022

שאלות ותשובות מהרי"ק, קרימונה, שי"ז | 1557

ספר שו"ת מהרי"ק, מאת רבי יוסף קולון.מגדולי הפוסקים הראשונים. עם מפתחות לתשובות על פי סדר הרמב"ם. קרימונה, שי"ז – 1557. מהדורה שניה. שער מצויר.(12) קעג (צ"ל קעב) דף. 29 ס"מ. כריכת עור חדשה. השער ודפים ראשונים ואחרונים משוקמים בשוליים. נקבי עש, כתמי רטיבות וכתמים. מצב כללי: בינוני.
החל מ $800
פריט מס' : 023

ספר עיבור שנים, ונציה, של"ט | 1579

ספר עיבור שנים ותקופות לעולם חלילה חוזרות משנת הרצ"ט ליצירה.. ועד סוף העולם, מאת רבי יששכר אבן-סוסאן. עם טבלאות ותרשימי "עיגולים". ונציה, של"ט- 1579. דפוס זואןדיגארה. מספר הערות בספר בכתב יד. קלו דף. 18 ס"מ. כריכת עור מפוארת חדשה, השער ודפי הספר משוקמים בשיקום מקצועי עם פגיעה קלה בטקסט. נקבי עש קלים. מצב כללי: בינוני.
החל מ $1000
פריט מס' : 024

ספר לב אהרן, ויניציאה, שס"ט | 1608

ספר לב אהרן, פירוש על ספר יהושע, מאת רבי אהרן אבן חיים. ויניציאה, שס"ט - 1608. קכב,[2] דף. 29 ס"מ. חתימת בעלים. שער משוקם בשיקום לא מקצועי ללא פגיעה בטקסט, נקבי עש עם פגיעה קלה בטקסט, כתמים. מצב כללי: טוב.
החל מ $250
פריט מס' : 025

ספר מדרש תנחומא, פראג, שע"ב | 1612. עותק חסר

ספר מדרש תנחומא, פראג, שע"ב – 1612, עותק חסר, העותק שלפנינו מתחיל בסוף פרשת נח ומסתיים בתחילת פרשת כי תצא, בספר מספר הגהות בכתב יד. ללא כריכה ושער, נקבי עש וכתמים, שוליים מעט פגומים, קרעים עם פגיעה קלה בטקסט, מצב כללי: בינוני – גרוע.
החל מ $120