ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 9 - 06.04.2016

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 026

לוט 3 ספרים מאמשטרדם.

1. ספר "עטרת זקנים" באור מחקרי בכ"ה פרקים על הפסוק "הנה אנכי שלח מלאך לפניך". עם קונטרס "צורת היסודות" על היסודות. מאת השר דון יצחק אברבנאל. אמשטרדם תצ"ט, בדפוס יתומי הר' שלמה פרופס. (4) נו דף. (חסר דף אחרון מקונטרס צורת היסודות). מצב טוב. שער מוכתם. 2.ספר "שמואל" עם פירוש 'אילה שלוחה' ופירושים נוספים, אמשטרדם תקנ"ז, בדפוס פרופס, מצב טוב, בסוף הכרך דגל המדפיסים משפחת פרופס ידי כהנים. 3. ספר "שלחן הטהור" דינים. מאת רבי דוד פארדו. מהדורת אמשטרדם, חסרים שער ומספר דפים בסוף. חותמת בעלות "צבי הירש לעווין רב במנצסטר". גדלים שונים.
החל מ $100
פריט מס' : 027

לוט 2 ספרים מדפוס אמשטרדם.

1. מחזור עם כוונת הפייטן, חלק ראשון, כמנהג אשכנזים ושארי קהלות קדושות עם לשון אשכנז עם הדרת קודש. לראש השנה ויום כפור. עם דינים. אמשטרדם תקכ"ח, בדפוס יתומי פרופס. קמ"ד דף. מהדורה זו הוצאה לאור בתשעה כרכים לפנינו הכרך הראשון, מצב טוב, נקבי עש בודדים בדפים הראשונים. כריכה חדשה בסגנון עתיק. 2. ספר בראשית, והוא תקון סופרים, עם פירוש רש"י ופירוש הרב דון יצחק אברבנאל, עם חדושים מאת הרב שאול אב"ד אמשטרדם. אמשטרדם תקכ"ח, בדפוס ליב זוסמנש. ללא כריכה, דפים ראשונים פגומים, כתמים.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 028

לוט 4 מסכתות מדפוס אמשטרדם.

1. מסכת נדרים, תלמוד בבלי, אמשטרדם בדפוס האחים פרופס, תקט"ז. ק"ו דף. 2. מסכת נזיר, תלמוד בבלי, אמשטרדם דפוס האחים פרופס, תקט"ז. ס"ט דף. 3. מסכת סוטה, תלמוד בבלי, אמשטרדם דפוס האחים פרופס, תקט"ז. נ"ב דף. חיזוקי דבק. 4. מסכת גיטין, תלמוד בבלי, אמשטרדם דפוס האחים פרופס, תקט"ז, קי"ח דף, חסר שער. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 029

ספר "המנהגים" אמשטרדם תס"ח.

ספר "המנהגים" סדר המנהגים והדינים לכל השנה מאת הרב יצחק אייזקטירנא. הוצא לאור בהגה מדוקדקת, באמשטרדם תס"ח. ט"ז דף. עם שער בתחריט מפואר. גודל 21 ס"מ. מצב טוב – בינוני, פגמים (בדף א' עם פגיעה בכמה מילים) בשוליים משוקמים מקצועית. כריכה חדשה.
החל מ $500
פריט מס' : 030

ששה סדרי משנה, אמשטרדם תקכ"ו – תק"ל. סט שלם. חתימות בעלות רבות.

ששה סדרי משנה עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורה, ועם תוספות יום טוב. אמשטרדם תקכ"ו – תק"ל. 6 חלקים. סט שלם. בשערי כל החלקים מספר חתימות בעלות, מהם: "הבוטח באל רם הצעיר ששון אהרון אלישע אברהם". "הצעיר אהרון אברהם חוצין". חתימה בכתב יד אשכנזי "דוב בער במוהר"ר שמואל הלוי". סה"כ 6 חלקים כרוכים בכריכת עור עתיקה. בלאי וכתמים, מספר דפים פגומים עם פגיעה בטקסט, שער סדר נשים פגום וחסר ברובו. גודל דומה 25 ס"מ.
הפריט נמכר ב $190 החל מ $120
פריט מס' : 031

ספר "פרי חדש" יורה דעה, אמשטרדם תנ"ב – מהדורה ראשונה. שער מפואר, נדיר

ספר "פרי חדש" על שלחן ערוך יורה דעה, עד הלכות יין נסך, מאת הגאון המופלא רבינו חזקיהו די סילוא. אמשטרדם תנ"ב, מהדורה ראשונה, חלק היחיד שנדפס בחיי המחבר, שאר חלקי הפרי חדש נדפסו בשנים מאוחרות לאחר פטירתו. ספר "הפרי חדש" הפך לאבן יסוד בפסיקת ההלכה, ומובא על ידי כל גדולי ומחברי הדורות שאחריו, ספרו מתאפיין בגישה מקורית מאד, הבוחנת את דברי הפוסקים שקדמוהו באופן ביקורתי לאור דברי התלמוד, ללא משוא פנים, אולם עצמאותו וסגנונו עוררו גם ביקורת, בשו"ת גינת ורדים מובא כי כאשר הגיע הספר פרי חדש למצרים החליטו חכמי מצרים להחרים "שלא יקרא שום אדם בספר הלז, לא קריאת עראי ולא קריאת קבע", אמנם תלמידו של הפרי חדש, ר' שלמה אלגאזי נתמנה לרבה של מצרים וכהן שם במשך 45 שנה, וכל הוראותיו היו כדעת רבו, בדורות מאוחרים יותר התקבל הספר ללא עוררין, אף נדפס ברוב מהדורות השולחן ערוך, והוא משמש כיום כאחד מספרי היסוד בפסיקת הלכה. בדף השער 2 חתימות בעלות אחת מהן עתיקה מאוד ואפשר לקוראה. השני ההק' מענדלא בן כ"ה דעליגמן... (2) קל דף. שער בתחריט נחושת מפוארת דמויות של דוד המלך מנגן, מלאכים, צמחיה ועוד. מצב טוב, נקבי עש בודדים, בלאי שימוש. גודל 32 ס"מ. כריכה עתיקה בלויה.
החל מ $280
פריט מס' : 032

3 כרכים חמשה חומשי תורה עם תפלות לשבת. שערים מפוארים, אמשטרדם תקפ"ז.

שלשה כרכים מתוך חמשה חומשי תורה עם פירוש רש"י הפטרות ותפלות לשבת. מהדורת אמשטרדם תקפ"ז. עם שערים מאוירים בתחריטי נחושת מרהיבים, מעמד הר סיני וקבלת התורה. משה ואהרן, כתר תורה, חמשה חומשי תורה, בית המקדש וירושלים. שמות. ויקרא. במדבר. עם שערים נפרדים להפטרות ולתפלות. 3 כרכים במצב מצוין. בסוף כרך במדבר רשימה ארוכה של מאות אישים ורבנים חתומים לקניית הספר כשיצא לאור.
החל מ $150
פריט מס' : 033

ספר "עוללות אפרים" אמשטרדם תקל"ט.

ספר "עוללות אפרים" דרשות על התורה, מועדים, נשואין, מילה, פדיון הבן והספדים, מאת רבי אפרים לונטשיץ. אמשטרדם תקל"ט, בדפוס יעקב ב"ר שלמה פרופס. עם דגל המדפיס בשער. מצב כללי טוב, פגם משוקם בשער ללא פגיעה בקטסט, כתמים קלים. דפים עבים ואיכותיים.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 034

לוט 2 ספרים מאיזמיר. "החיים והשלום" מאת רבי חיים פלאג'י, "עבד אברהם" עם הסכמת בנו רבי אברהם פלאג'י.

1. ספר "עבד אברהם" באורים על הסליחות והתפלות מימים הנוראים, עם סדר העבודה, דרשה להספד, חידושים ושו"ת, מאת הגאון רבי אברהם פונטרימולי מחכמי איזמיר. אזמיר תרמ"א. מהדורה יחידה. בתחילת הספר הסכמתו של הגאון רבי אברהם פלאג'י. 116 דף. מצב טוב. כריכה מקורית. דפים מנותקים. גודל 17 ס"מ. על גבי הכריכה כיתוב "הגביר רפאל שלמה הכהן נר"ו. 2. ספר "חיים ושלום" ח"ב שאלות ותשובות בחלק אבן העזר, מאת הגאון רבינו חיים פלאג'י. אזמיר תרל"ב. מהדורה ראשונה. בין דפי הספר 2 הגהות בכתב יד. בין דפי הספר נמצאו 2 דפים עם כתב יד. בדף אחד רשימה ארוכה מאוד של ספרים עם תוכנם וענינם מקום דפוס ושנה. ספר במצב בינוני, דפים הראשונים פגומים עם חסרון. כתמי רטיבות. גדלים שונים.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 035

ספר "יפה ענף" עם ספר "ענף עץ" אזמיר תרל"ז, מהדורה יחידה. נדיר.

ספר "יפה ענף" כללים ודיני שלחן ערוך חשן משפט אם שאלות ותשובות לפי סדר א' ב', דרשות שונות. מאת הגאון רבי נסים פאלומבו. עם ספר "ענף עץ" שאלות ותשובות בהלכות טריפות, מאת רבי שלמה עוזיאל. אזמיר תרל"ז. מהדורה יחידה. נדיר. 125, 28 דף. מצב טוב. כריכה ודפים רופפים. פגמים בכריכה ובדפים האחרונים.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 036

לוט 3 ספרים חשובים מאיזמיר – 2 מהדורות ראשונות.

1. ספר "מנת חלקי" דרשות על התורה, מאת הגאון רבי רפאל חסן, אזמיר תרנ"א, מהדורה יחידה. (3) קע"ו דף. גודל 19 ס"מ. מצב טוב. דפים מנותקים, כריכה רופפת. 2. ספר "מגיד דבריו" באור ארוך על הגדה של פסח, עם ההגדה, וטעמים לסימני הפרשיות. מאת הגאון רבי רחמים נסים יהודה די שיגורה, בנו של הרב הפרד"ס. אזמיר תרמ"א. מהדורה יחידה. מצב טוב. כריכה מקורית מנותקת. 3. ספר "מעם לועז" באורים על התורה חלק שישי ספר דברים עד פרשת עקב עם מפתחות, הכל בלשון לאדינו, מאת הגאון רבי יעקב כולי. אזמיר תרל"ג. עם הסכמת רבי חיים פלאג'י, רכ"ט דף. גודל 30 ס"מ. מצב כללי טוב. לפרט מפגם בשער עם חסרון טקסט. כריכת עור מקורית עם פגמים קלים בשוליה. גדלים שונים.
הפריט נמכר ב $140 החל מ $120
פריט מס' : 037

ספר "מכתב מאליהו" קושטא תפ"ג – מהדורה יחידה. נדיר.

ספר "מכתב מאליהו" חבור גדול בהלכות גיטין, חדושי הלכות גיטין והשמות ממאה וחמשים גיטין שסודרו על ידי הגאון רבי אליהו אלפנדארי עם דיני עגונה. קושטא תפ"ג מהדורה יחידה. רט"ז, ט"ו דף. גודל 30 ס"מ. שער במסגרת ארכיטקטונית. ספר נדיר. המחבר גאון אדיר וראש רבני קושטא, "אחד המיוחד" (לשון החיד"א בשם הגדולים). בזמנו של המשנה למלך, מוה"ר יעקב אלפנדארי כותב עליו בהקדמתו "כי יהיה איש שונה שני אלפים תורה, אין ידו משגת רבות בשנים כשני אליהו..." מצב טוב – בינוני. פגם בשער עם חסרון, כתמי רטיבות. כריכת עור מקורית משוקמת (לא מקצועית). מעט פגעי עש.
החל מ $120
פריט מס' : 038

ספר "מדרש רבה" חמש מגילות עם 'מתנות כהונה' קושטא ת"ב.

ספר "מדרש רבה" עם הפירוש מתנות כהונה, חמש מגילות, קושטא ת"ב, בדפוס פראנקו. ישנם שינויים טיפוגראפיים בין הטפסים (וינוגרד קושטא 330). במהדורה זו נדפס כל המדרש רבה על התורה, לפנינו החלק של חמש מגילות בלבד. מצב כללי טוב, נקבי עש קלים, כתמים ובלאי, לא כרוך. רישומי לידה רבים ממשפחת פראנקו שנת תרכ"ד.
החל מ $100
פריט מס' : 039

לוט 3 ספרים של המקובל רבי יצחק אלפיה מחדש ה'תענית דיבור' בימי השובבי"ם. חותמת ותיקונים מהמחבר.

1. ספר "שיח יצחק" הנהגות, תפלות ופיוטים עם דרושים, ב' חלקים, ירושלים תרפ"ג מהדורה ראשונה. בדף ד' ובדף י' הוספות ותיקונים בכתב יד המחבר. בין הדפים עשרות תמונות זעירות של מקומות קדושים בארץ. 2. ספר "הקונטרס היחיאלי" בג' חלקים, הנהגות בית הכנסת, חנוך הבית, הלכות מזוזה, מעקה, תרומות ומעשרות ודיני קבורה. ירושלים תרפ"ח מהדורה ראשונה. מעבר לשער חותמת המחבר. ספר חשוב שנשתבח אצל גדולי ישראל. 3. ספר "יאיר נתיב ואהבת השם" מעלות לימוד התורה בקביעות ובעשרה. מוסר מהזהר והקבלה. ירושלים תרצ"ט מהדורה ראשונה. סה"כ 3 כרכים, גדלים שונים. מצב מצוין.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 040

ספר "ערך השלחן" לרבי יצחק טייב מתוניס. 6 חלקים – סט שלם של המהדורה הראשונה. הגהות וחותמות עם חתימת רבי אליהו חזן אב"ד אלכסנדריה בעל ה'תעלומות לב'.

ספר "ערך השלחן" על שלחן ערוך. 1. חלק א' – אורח חיים, ליוורנו תקנ"א. מהדורה ראשונה. הסכמת רבי יוסף זרקא, (2) קכ"א דף. מצב טוב – בינוני, פגמים בשולי הדפים. נקבי עש בודדים. 2. חלק ב' – יורה דעה, ליוורנו תקנ"ח. מהדורה ראשונה. (1) קנ"ה (4) דף. מצב טוב – בינוני, פגעי עש בעיקר בשוליים. 3. חלק ג' – אבן העזר, ליוורנו תקצ"ד. מהדורה ראשונה. חותמת בעלות רבי אברהם עזריאל מדייני ירושלים, 2 הגהות בכתב יד. (2) פ"ו דף. מצב מצוין. חסרון בשולי השער ללא פגיעה בקטסט. 4. חלק ד' – חשן משפט א', ליוורנו תקע"ה, מהדורה ראשונה. חתימת הרב אליהו חזן אב"ד אלכסנדריה בעל ה'תעלומות לב'. (1) קס"ו, י"ד דף. מצב טוב – בינוני, פגעי עש ודפים מנותקים, ללא כריכה קדמית. 5. חלק ה' – חשן משפט ב', תונס תרנ"א, מהדורה ראשונה. רישום בכתב יד וחותמת בעלות של הרב גבריאל שבתי מרבני ירושלים. (2) ק"נ דף. מצב טוב – בינוני, פגמים בשולי הכריכה והדפים. 6. חלק ו' – חשן משפט ג', תונס תרנ"א, מהדורה ראשונה. בחלק זה באו השמטות לשאר החלקים. עם ספר "הזכרון" מערכות הלכה לפי סדר א' ב', עם חידושים על מסכת אבות, וקונטרס מיוחד על "הגדה של פסח". (2) ר"א, (1) ל', י"ב, ז' דף. מצב מצוין. לפנינו סט שלם ובמהדורות ראשונות, ספרו הגדול והמפורסם של הגאון האדיר רבי יצחק טייב, חידושים עמוקים ופסקי הלכה אשר הוו נר לרגלי גדולי המשיבים והמעיינים בהלכה.
החל מ $500
פריט מס' : 041

ספר "חיי אברהם" לרבי אברהם כלפון, 2 מהדורות – חתימות.

1. ספר "חיי אברהם" טעמי הלכות והמנהגים, מאת הגאון רבי אברהם כלפון (אבר"ך), ליוורנו תקפ"ו, מהדורה ראשונה. (4) ע"ו דף. חתימות ורישומי בעלות: בדף א' בראש הדף חתימה מטושטשת "אברהם כלפון" (אולי חתימת המחבר), "אברהם ביבאס". פגמים. פגעי עש ובלאי. כריכה חדשה פשוטה. 2. ספר "חיי אברהם" הנ"ל, מהדורת ליוורנו תרכ"א, עם קונטרס "נבואת הילד". חתימות ורישומי בעלות "הצעיר בר"ם זכור לטוב הי"ו ס"ט. פגם עם חסרון בדף אחרון והושלם בכתב יד. מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 042

ספר "שלחן המלך" ארם צובה תרפ"ג, מהדורה ראשונה – נדיר.

ספר "שלחן המלך" פסקי הלכות ודינים הנצרכים בזמן הזה המפוזרים בשלחן ערוך אורח חיים והאחרונים זצ"ל. מאת הגאון רבי שמואל לניאדו. הוצא לאור על ידי הר' עזרא לופז. ארם צובה תרפ"ג, מהדורה ראשונה. בדפוס הרב ישעיה הדיין. ספר נדיר. (8) קנ"ד דף. 20 ס"מ. מצב טוב.
הפריט נמכר ב $190 החל מ $100
פריט מס' : 043

ירחון "הירח" 12 חוברות. ג'רבה תש"ט. נדיר

ירחון "הירח" יוצא לאור בעיר ג'רבה חארה כבירה, קובץ רבני חדשי, להגדיל תורה ולהאדירה, בהשתתפות רבני וחכמי הדור, בכל מקצועות התורה, הלכה ואגדה, הוצא לאור על ידי העורך הרב רפאל כצ'יר צבאן. 12 חוברות של שנת תש"ט, שנה שניה. ג'רבה. בחוברת י"א חודש אב תש"ט, מודעה בשם "יהודי צפון אפריקה סובלים". כל חוברת בכריכה חדשה. במצב מצוין.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 044

ספר "מנוחת שלום" באור על ספר תהלים בערבית – 5 חלקים. סט שלם. 25 ציורים.

ספר "מנוחת שלום" באור ארוך על ספר התהלים בלשון ערבי, מאת הגאון הרב שלמה זרקא מתוניס. 5 חלקים. סט שלם. בסוף חלק שלישי ישנם 25 ציורים מסיפורי התנ"ך. סוסה תרצ"ה – תרצ"ו. נדיר. מצב כללי טוב. גדלים שונים. ומצבים שונים.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 045

לוט 3 ספרים הודו \ בומבי. נדירים.

1. ספר "זמרי ישראל" כולל שירות ותשבחות למלך ברוב תשבחות שירי תקוה ופזמונים והקפות של שמחת תורה. מלוקט על ידי שמעון יעקב כרילכר. בומבי תרצ"ג. מצב מצוין. 2. ספר "תחנת ישראל" לימים ראש השנה וליום כפור, מלוקט ונדפס על ידי הנ"ל, בומבי תרצ"ג. מצב טוב. 3. ספר שירים בהינדית ועברית עמוד מול עמוד.
החל מ $100
פריט מס' : 046

2 ספרים מאלג'יר ותונס, כולל דף מקופל

1. ספר "ויאמר שאול" חדושים על התורה בדרך הפרד"ס. מאת רבי שאול נחמיאש, עם ספר "בית שאול" על הנ"ך. (חסר סוף לבית שאול). תונס תרצ"א בדפוס רבי יעקב ב"ר אליהו ג'ג'. בתחילת הספר נכרך דף מקופל קריאה על אחינו בית ישראל, אודות הגאון המחבר רבי שאול נחמיאש וספריו, כתוב בלשון ערבי יהודי ובתרגום אנגלי. 2. ספר "פרי עץ הדר" סדר ט"ו בשבט שנהגו בו רבים. מאת הגאון הרב אליהו ג'ג'. אלג'יר תרנ"ד. בדפוס רבי יעקב ב"ר אליהו ג'ג'. חתימת בעלות בשער ע"ה יוסף פאריינטי ס"ט. (משפחת רבנים מתוניס). 2 שערים. שער ראשון (מעטפת) על דף אדום. כריכה מקורית. מצב טוב. גדלים שונים.
החל מ $150
פריט מס' : 047

לוט 2 ספרי החיד"א הקדוש.

1. ספר "לב דוד" ל"ב פרקים תוכחות מוסר, ששה פרקים מאת המהרח"ו, ועשרים וששה פרקים מאת הגאון החיד"א זצ"ל. זיטאמיר תרכ"ח. בדפוס ר' אברהם שלום שאדאוו. 2. ספר "עבודת הקודש", עם כל השבעה ככבי לכת והם: מורה באצבע. צפרן שמיר. קשר גודל. כף אחת. יוסף בסדר. סנסן ליאיר. שומר ישראל. חסר מקום ושנת הדפוס. ככל הנראה שנות התר' מהדורה מוקדמת של שנים אלה. 2 הספרים כרוכים יחדיו, מצב כללי טוב. שוליים קצוצים. כתמים קלים.
החל מ $120
פריט מס' : 048

ספר "עבודת הקודש" ממרן החיד"א הקדוש, ליוורנו תקס"ב.

ספר "עבודת הקודש", הכולל ארבעה חיבורים: 'מורה באצבע' - דינים והנהגות טובות לימי השנה. 'צפורן שמיר' - דיני תפילה תפילין תקנת השבים. 'קשר גודל' - דני תפילין ציצית תפילה וברכות. 'כף אחת' - תפילות לכל השנה – עם סגולות שונות. מאת הגאון רבי חיים יוסף דוד אזולאי, החיד"א הקדוש. ליוורנו תקס"ב. דפוס אליעזר סעדון. גודל 14 ס"מ. רוב הספר במצב טוב. שער של מורה באצבע פגום וחסר (משוקם), נקבי עש במספר מקומות.
החל מ $100
פריט מס' : 049

לוט 2 ספרים. תימן. כריכות עור עתיקות. מהדורות ראשונות. עם ספר "חמדת ימים" לרבי שלום שבזי.

1.ספר "מקור חיים" הלכות שחיטה וטריפות מאת הרב יחיא בן רבי יעקב צאלח, עם באור ארוך הנקרא בשם ספר "קרבן תודה", מאת הגאון הרב שלום חבשוש, עדן תרנ"ג. ספר נדיר. כרוך עם ספר "פתח האהל" דיני הלכות גיטין, מאת הרב יחיא בן יוסף עמוד, עם הלכות קידושין וכתובות מספר שושנת המלך להרב שלום חבשוש מצנעא. עדן תרנ"ד. נדיר. מצורף מכתב בכתב יד תימני עם חתימה מסולסלת. 2. ספר "מדרש חמדת ימים" חידושים בדרכי הקבלה מלוקטים על התורה. שני חלקים. מאת הרב המקובל מארי סאלם שבזי [רבי שלום שבזי]. עם הוספות הרב שמואל דיין מקהילת עדן, ירושלים תרמ"ג. בדפוס יואל משה סאלמאן. מהדורה ראשונה. בסוף הספר דף בכתב יד של רמזים וטעמים בכתיבה תימנית. מצב כללי טוב. פגמים בדפים ראשונים ואחרונים. גדלים שונים. 2 הספרים עם כריכות עור עתיקות סגנון תימן.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 050

ספר "חופת חתנים" עדן תרפ"ה.

ספר "חופת חתנים" הנקרא 'שירה וזמרה' כולל 165 שירות ותשבחות לחתן ולכלה, שבת ומילה ועוד. עדן תרפ"ה בדפוס מנחם עווץ ושותפיו. (4) קכד דף. מצב כללי טוב. פגמים קלים וכתמים. ללא כריכה.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100