ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 9 - 06.04.2016

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 101

שאלות ותשובות הרשב"א, בולוניא רצ"ט. מהדורה ראשונה. חתימות והגהות.

ספר שאלות ותשובות חלק ב' מאת רבינו שלמה בן אדרת - הרשב"א, אלף ורנ"ה סימנים, בולוניה רצ"ט. נדפס על ידי השותפים עושי מלאכת המשי, פרט השנה כתוב בקולפון "תם ונשלם פה בולונייא שנת רוכב שמים בעזר'ך". מהדורה ראשונה. רי"ו דף (16) דף. – 16 דף האחרונים חסרים. (וינוגרד בולניא 14). ישנם מספר הגהות למדניות בכתב יד ספרדי, חתימות חשובות ורישומים רבים מהם: חתימה "יהודה בורלא", אולי רבי יהודה ב"ר ישראל יעקב בורלא מגדולי ירושלים במאה 19 מחבר שאלות ותשובות נחלת יהודה. הגה חתומה יוסף זאמירו – מחבר ספר "הון יוסף" ליוורנו תקפ"ח. דף השער פגום וחסר ללא פגיעה בטקסט, עם הוספות ורישומים מארם צובה משנת תרכ"ט. עותק נאה מאוד במצב כללי מצוין, ישנם מעט כתמים ופגמים קלים. כריכה חדשה.
הפריט נמכר ב $1800 החל מ $1800
פריט מס' : 102

ספר "מכלול" לרד"ק, בדפוס דניאל בומבריגי ויניציאה ש"ה.

ספר "חלק הדקדוק" המכונה 'מכלול', דרכי הניקוד והטעמים מאת רבינו דוד קמחי – הרד"ק, עם הוספות ונימוקים מאת המדקדק רבי אליהו בחור. ויניציאה ש"ה, בדפוס דניאל בומבריגי. ס"ט דף. (מפעל הביבליוגרפיה 000164629). מצב כללי טוב, פגמים משוקמים מקצועית. בלאי. כריכת עור חדשה ומפוארת.
החל מ $850
פריט מס' : 103

ספר "השרשים" לרד"ק, ויניציאה ש"ז – שער מפואר.

ספר "השרשים" שרשי לשון הקודש מאת הרב דוד קמחי (הרד"ק), עם קצת נימוקים שהוסיף הרב אליה הלוי [בחור] המדקדק. ויניציאה ש"ז, תקמ"ח טורים (1) דף. (וינוגרד 330). עותק נאה במצב טוב, מעט כתמים, כריכת עור חדשה ומפוארת. פגם בדף א' עם חסרון קטן.
החל מ $900
פריט מס' : 104

ספר "תולדות אדם וחוה" עם ספר "מישרים" לרבינו ירוחם. ויניציאה שי"ג – עותק נאה. נדיר ביותר.

ספר "תולדות אדם וחוה" פסקי הלכה והנהגות האדם, עם ספר "מישרים" דיני ממונות בל"ב נתיבות, מאת רבינו ירוחם בן משולם מפרובינציאה. מספרי רבותינו הראשונים היסודיים בהלכה. ויניציאה שי"ג, מהדורה שניה, קד, רל"ח דף. (וינוגרד ויניציאה 461) ספר מישרים נכרך בסוף, 2 דפים לבנים בין הספר נתיב אדם וחוה לבין ספר מישרים. חתימות בכתב יד "שמואל פלורינטין". עותק נאה ויפה במיוחד לספר כה מוקדם ושימושי, מעט פגמים קלים, ונקבי עש וכתמים. כרוך בכריכת עור מפוארת חדשה.
החל מ $2000
פריט מס' : 105

ספר "תולעת יעקב" קושטא ש"כ, קבלה, מהדורה ראשונה – נדיר ביותר.

ספר "תולעת יעקב" באור התפילות על פי הקבלה, מאת המקובל האלקי רבי מאיר גבאי. קושטא ש"כ, 80 דף. 19 ס"מ. (וינוגרד קושטא 218). ספר קבלה חשוב ונדיר. מאחורי השער כיתוב ארוך בכתב יד, מספר הגהות קטנות בין הדפים. מצב בינוני, דפים רבים פגועים ומשוקמים מקצועית. כריכה חדשה.
הפריט נמכר ב $2000 החל מ $2000
פריט מס' : 106

ספר "משנה תורה" להרמב"ם, עם "כסף משנה" למרן הבית יוסף – מהדורה ראשונה. ויניציאה של"ד. סט שלם – 4 כרכים מפוארים. רישומים חתימות והגהות.

ספר "משנה תורה" מאת רבינו משה בן מימון - הרמב"ם, עם השגות הראב"ד, ומגיד משנה, ועם 'כסף משנה' לגאון המופלא כמהר"ר יוסף קארו נר"ו. עם תמונות השייכות בפירוש לקידוש החודש ועוד מאת המהרלב"ח. 4 חלקים, ויניציאה של"ד, המהדורה הראשונה של החיבור 'כסף משנה' על הרמב"ם שהדפיס מרן הבית יוסף בחייו. מרן רבינו יוסף קארו בעל ה'בית יוסף' ו'השלחן ערוך', בנוסף לחיבוריו אלו, חיבר את ה'כסף משנה' על הרמב"ם שלא ציין מקורות לספרו הגדול ואוצרו הנפלא ה'יד החזקה', ועל כך קמו עוררין ולוחמים נגד הרמב"ם, מרן קרא לספרו 'כסף משנה' מקביל ל'מגיד משנה' שבו מסיר טענות הראב"ד ומפשט עמקות הרמב"ם. חלק ראשון – (22) שי"ו דף. חלק שני – (9) רי"ט דף. חלק שלישי – (20) תנ"א (1) דף. חלק רביעי – (10) רצ"ז, (9) דף. (וינוגרד ויניציאה 600). סט שלם מרשים מאוד, נדיר ביותר, 4 כרכים בכריכות אדומות חדשות עם כיתוב מוזהב, חלק מהדפים הושלמו מעותקים אחרים, דפים עם מצבי פגיעות שונים כולם משוקמים מקצועית. חתימות ורישומים בכתב יד עם מספר הגהות בין הדפים. בסוף חלק רביעי רישום ארוך בכתב יד אשכנזי משנת תק"ע.
הפריט נמכר ב $13000 החל מ $13000
פריט מס' : 107

מסכת זבחים, בזל ש"מ. נדיר.

תלמוד בבלי מסכת זבחים, עם פירוש רש"י תוספות ופסקי תוספות ופירוש המשניות להרמב"ם, בזל ש"מ. כרך מספר 17 מתוך מהדורת בזל, נדיר. (1) קכ"א דף, רישום ארוך בשער בכתב יד ומסיים בסופו "כ"ד איצק מדפיס". חתימות בעלות בדף אחרון. גודל 35 ס"מ. כריכה חדשה. מצב טוב.
החל מ $1300
פריט מס' : 108

מסכת שקלים, בזל ש"מ, נדיר.

מסכת שקלים, משניות עם פירוש הרמב"ם וגמרא דבנימערבא, כרך מספר 14 A מתוך 44 כרכים של ש"ס זה. (1) ב –יב דף. 35 ס"מ. מצב כללי טוב, נקבי עש בשוליים, כריכה חדשה.
החל מ $950
פריט מס' : 109

מסכת נדרים, באזל ש"מ. נדיר.

מסכת נדרים, עם שלשה פירושים היינו פירוש רש"י ורבינו ניסים ורבנו אשר והמשניות עם פירוש הרמב"ם. מהדורת בזל ש"מ. ש"ס התלמוד בבלי נדפס בבזל בין השנים של"ח – שמ"א ב – 44 כרכים כולל מספר כרכים למשניות זרעים קדשים וטהרות שהם ללא תלמוד בבלי. לפנינו כרך 17 מתוך מהדורה זו. (1) ב – קי"ח דף. 35 ס"מ. ישנם מספר הגהות בכתב יד. מצב כללי טוב, דפים אחרונים משוקמים מקצועית, כריכה חדשה.
החל מ $1400
פריט מס' : 110

ספר "כלי יקר" פראג שס"ח – מהדורה שניה – חתימת יד הגאון רבי דוד גרינהוט. נדיר.

ספר "כלי יקר" באור על פירוש רש"י על התורה עם פשטים על התורה, מאת הגאון רבי שלמה אפרים לונטשיץ בעל 'עוללות אפרים'. פראג שס"ח, מהדורה שניה, קמ"א דף. בשער חתימת ידו של הגאון רבי דוד גרינהוט, החיד"א בספרו שם הגדולים כותב עליו בערכו וזה לשונו "מהר"ר דוד גרינהוט החכם בכל החכמות, למודיות, טבעיות, הדפיס ספר הגלגולים ויש לו בו הגהות, אך בכתב יד בספר הגלגולים יש כפלים לתושיה, וחיבר מגדול דוד דרשות על ספר בראשית, וטוב רואי על שחיטות ובדיקות ונדפסו". ספר נדיר, עם חתימה נדירה. דף השער עם תחריטים נאים, פגם בשער ובדף אחרון עם פגיעה בקטסט, שאר הספר במצב טוב, כתמים ובלאי. כריכה חדשה.
החל מ $1400
פריט מס' : 111

תלמוד ירושלמי, קראקא שס"ט, מהדורה שניה, 4 חלקים – נדיר מאוד.

גמרא תלמוד ירושלמי, עם פירוש רבי דוד בן מנשה מקרקוב המכונה רבי דוד דרשן, פסקי הרי"ף והרא"ש ובעלי התוספות. קראקא שס"ט – מהדורה השניה של התלמוד ירושלמי שיצא לאור בדפוס. נדפס על ידי יצחק פרוסטיץ. לב, מג, מו – פג, סו, נא, דף. 35 ס"מ בעותק זה מספור הדפים שונה] (וינוגרד קראקא 289). 4 חלקים כרוכים יחדיו, זרעים, מועד, נשים, נזיקין. כל חלק עם שער נפרד. שערים דומים עם מסגרת ארכיטקטונית בתחריט מפואר. בין סדר זרעים למועד ישנו דף לבן עם רשימה ארוכה בכתב יד אשכנזי קדום, של ביאורי מלים הקשות שבתלמוד ירושלמי. מצב כללי טוב. כתמים, ופגמים קלים משוקמים. חתימת בעלות עתיקה, 2 הגהות בכתב יד.
הפריט נמכר ב $5500 החל מ $5500
פריט מס' : 112

ספר שאלות ותשובות הרשב"א, אהנווא ש"ע, שער מאויר.

ספר שאלות ותשובות רבינו שלמה בן אדרת –הרשב"א, חלק ב', אלף רנ"ה סימנים. אהנווא ש"ע, מהדורה שלישית. 322 דף. דף השער בתחריט משה ואהרן ועקידת יצחק. גודל 20 ס"מ. לבד מפגם בשולי השער, כולו במצב כללי טוב. כתמים ובלאי קלים. כריכה חדשה מפוארת.
הפריט נמכר ב $900 החל מ $900
פריט מס' : 113

ספר תורה, כתוב ביד על עור גוויל. מרוקו, המאה ה-17-18

ספר תורה, כתוב ביד על גבי קלף, של בהמה גסה, שהשתמשו בכל חלקי העור, והכיתוב נעשה על צידו החיצוני, מה שגרם לצבעו היוצא דופן (חום-אדום), בכתב אחיד לכל אורכו. כתיבה נאה מאוד, של סופר מומחה (איננו נמכר ככשר). גובה 54 ס"מ מרוקו, המאה ה-17-18
הפריט נמכר ב $3800 החל מ $2000
פריט מס' : 114

מגילת אסתר, כתב ספרדי, תחילת המאה ה – 19.

מגילת אסתר, דיו על קלף, כתב ספרדי, תחילת המאה ה – 19. 14 עמודים. 33 שורות לעמוד, גודל הכתב 21 ס"מ. גודל הקלף 27 ס"מ. כתיבה נאה. טשטושי דיו במספר מקומות. מצב טוב – בינוני.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 115

מגילת אסתר, דיו על קלף, המאה 19

מגילת אסתר כתוב בדיו על קלף, ככל הנראה איטליה תחלת המאה 19. 15 עמודות. 24 שורות בעמוד. גודל הקלף 23.5 ס"מ. מצב כללי טוב. קלף עבה. טשטושי דיו במקומות רבים אך הכל ניתן לקריאה. פגמים קלים בקלף.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 116

מגילת אסתר כתובה ביד על קלף.

מגילת אסתר כתובה בכתב יד תימן על קלף. כולל ברכות המגילה על קלף. 21 שורות. גודל 40 ס"מ. מחיקות ותיקונים במספר מקומות מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $100
פריט מס' : 117

מגילת אסתר מיניאטורית כתובה ביד על קלף.

מגילת אסתר מיניאטורית כתובה ביד על קלף נתונה בתוך בית עץ מגולף. הכותל המערבי וקבר רחל. גובה הקלף: 5.5 ס"מ. גובה הבית: 20 ס"מ. פגם לבית. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $400 החל מ $300
פריט מס' : 118

מגילת אסתר, ציורים מיוחדים מרהיבי עין. דיו על קלף, המאה - 20.

מגילת אסתר כתובה ומצויירת ביד, דיו על קלף, 38 עמודים, לאורך כל המגילה, ציורים מסיפורי המגילה, כל המגילה צבועה בשלל צבעים מהריבי עין. 38 עמודים. גובה הקלף 9.5 ס"מ. גודל העמודים 6 ס"מ. כ – 11 שורות בעמוד. כתב אשכנזי. המאה ה- 20. ללא ספק פריט מרשים ביופיו. מצב כללי מצוין, כתם בתחילת המגילה על שני עמודים ללא פגיעה באיכות הדיו.
החל מ $900
פריט מס' : 119

ליטוגרפיה מפוארת של מגילת אסתר מצויירת מאיטליה המאה ה- 17.

ליטוגרפיה מפוארת של מגילת אסתר מצוירת מאיטליה (כנראה נכתבה באיטליה במאה ה- 17.) מודפסת על נייר איכותי. עם עץ חיים עשוי עץ זית. נתונה בתוך מארז קטיפה. גובה המגילה: 40 ס"מ. גובה כולל העץ חיים: 53 ס"מ. גודל המארז: 57/11/8 ס"מ. מצב טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $375 החל מ $200
פריט מס' : 120

לוט 4 תמונות של ה'אמרי אמת' מגור. נדיר.

לוט 4 תמונות גודל סטנדרטי, בו נראה האדמו"ר בעל 'אמרי אמת' מגור, במקומות שונים. באחת התמונות נראה השמש מנסה להסתיר בידו את עדשת המצלמה. 3 תמונות מקוריות. גדלים ומצבים שונים.
הפריט נמכר ב $550 החל מ $200
פריט מס' : 121

תמונה מקורית של ה'אמרי אמת' מגור.

תמונה בגודל 28 \ 23, בה נראה האדמו"ר מגור רבי אברהם מרדכי בעל ה'אמרי אמת'. עומד על בימה ונושא דברים כשברקע היכל קודש. תמונה מקורית ועתיקה. פגמים רבים, בלאי וכתמים. נדיר.
החל מ $100
פריט מס' : 122

לוט 14 תמונות מקוריות ונדירות – רבי יוסף חיים זוננפלד ורבני העדה החרדית.

לוט 14 תמונות מקוריות בהם נראים מספר רבנים מירושלים, הרב יוסף חיים זוננפלד. ועוד רבנים שונים. הרב יוסף צבי דושינסקי. הרב וויס ועוד, תמונות מענינות מתקופות שונות. גדלים שונים. מצב כללי טוב. תמונה אחת פגומה.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $120
פריט מס' : 123

עשרות תמונות מהלווית הגאון הרב משה פיינשטיין בירושלים. ותמונות נוספות.

לוט של עשרות תמונות, מהלווית הגאון הרב משה פיינשטיין מיטתו הובאה מאמריקה לירושלים, ובהשתתפות אלפי ישראל נערכה הלויה ביום פורים עצמו. ההספדים התקיימו בישיבת 'עץ חיים' שברחוב יפו, בתמונות נראים המספידים, הרב אליעזר מנחם שך והרב שלמה זלמן אוירבך ועוד. ישנם מספר תמונות גם מלויית הרב יעקב ישראל קנייבסקי הסטייפלר, בבני ברק. עשרות תמונות, מצבים שונים. חלק מהתמונות פגומות. וחלקם דבוקות אחת לשניה מחמת רטיבות.
החל מ $300
פריט מס' : 124

לוט 7 תמונות מקוריות של האדמו"ר מצאנז.

לוט 7 תמונות מקוריות של האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג. באחת מהם נראה האדמו"ר בפגישתו עם ראש הממשלה דוד בן גוריון. גלדים שונים. מצב טוב.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $100
פריט מס' : 125

לוט 7 תמונות רבנים שונים. עם תמונת השר משה מונטפיורי – ירושלים תרפ"ז.

לוט 7 תמונות של רבנים. מהם: תמונות האדמו"ר רבי משה פרלוב זצ"ל. תמונה עתיקה של המהרי"ץ דושינסקי. תמונת ה'בבא סאלי' זיע"א מוזג 'לחיים' (מחייא \ ארק). תמונת חכם מכורדיסטאן \ פרס ועוד. תמונת גלויה של השר משה מונטיפיורי הוצא לאור על ידי בית הספר בשוכנת "קרית משה" ליום ט"ו בשבט תרפ"ז דפוס גולדברג בירושלים. מצב טוב. כתמים. נדיר. גדלים שונים, מצבים שונים.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100