ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 9 - 06.04.2016

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 051

לוט 23 פריטים מצפון אפריקה, חוברות, תמונות.

לוט חשוב ונדיר של 23 פריטים מצפון אפריקה. חלקם חוברות נדירות, חלקם תמונות רבנים. תמונת הרה"ג אפרים נקאווה זיע"א רכוב על האריה, עם הכיתוב "יום בוא הרב זצ"ל לעיר תלמסאן על אריה ובפיו נחש. תמונות נוספות של כמה צדיקים ורבנים ממרוקו. מספר חוברות וקונטרסים. שנדפסו במרוקו, פריז, ג'רבה, מאת רבני מרוקו. קונטרס 'חסד ואמת' מאת הרב ישמ"ח עובדיה, ג'רבה תרח"צ. חוברת "סימן ברכה לראש השנה" כאזבלנקה תשכ"א. ספר "קרן משיחו" הפטרת שמיני של פסח, עם תפסיר ערבי, תונס תר"ע. ספר "ישמח צדיק" מאת הרב ישמ"ח קזבלנקה ת"ש. קונטרס חסד ואמת, בלאדינו, איסטאמבול תשי"ג. ועוד לוט חשוב. גדלים שונים. רוב הפריטים במצב מצוין.
החל מ $200
פריט מס' : 052

לוט 8 פריטים מהודו, ספרונים – חוברות – הזמנה לבר מצוה.

1. פריט נדיר. הזמנה לבר מצוה, בומביי תשכ"ג. עם תמונת נער הבר מצוה. הדפסה עם מילוי בכתב יד. 2. ספר סליחות, עברית והינדית עמוד מול עמוד, תרצ"ה. 3. סדר תשליך ליום ראשון של ראש השנה, בומבי תשי"ג, מצב טוב. 4. ספר פיוטים עברית והינדית עמוד מול עמוד, 1913. 5. ספר סליחות עם התרת נדרים, בומבאי תרצ"ה, כולו בעברית. עם חתימות ורישומי בעלות. 6. כיסוי משי עם ריקמה פרחונית, ועליו תפור סדר עשרת הדברות מודפס בצורת שני לוחות הברית. דיו סגול. עם מסגרת מוכספת. 35 \ 30 ס"מ. פריט מיוחד. פרטי דפוס נוספים. סה"כ 8 פריטים. לוט חשוב ונדיר.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 053

לוט 6 ספרים בלשון ערבית יהודית.

1. ספר "שי למורא" באורים על התורה בשפה ערבית. מאת הגאון רבי שלמה זרקא והרב יהודה צרמון. חלק א'. ליוורנו תרי"ד. ללא שער. מצב טוב – בינוני. 2. הספר הנ"ל. במהדורה מאוחרת, תונס תר"צ. מצב טוב. 3. ספר "שבחי פסח" פיוטים לפסח מאת חכמי פאס, עם תרגום לערבית על ידי הר' שמעון שיסו והרב משה בן דנאן, ליוורנו תרנ"ב. 4. ספר "פתשגן הכתב" תעריב מעם לועז פרשת בראשית. ג'רבה תרצ"ט. חתימת משפחת שטרית. 5. ספר "קצת יוסף וחנה" שרח בלשון ערבי. ירושלים תשט"ז. 6. ספר "עת ספוד" קצת חנה, איוב, עשרה הרוגי מלכות, בלערביא, ירושלים , חורבן ירושלים. לוגאסי ירושלים. סה"כ 6 ספרים. גדלים ומצבים שונים.
החל מ $100
פריט מס' : 054

לוט 3 ספרים מדפוס ליוורנו, חתימות והגהות.

1. ספר "שבעה עינים" כולל: חידושי הרמב"ן על פרק זה בורר ומסכת מכות, ספר "הזכות" ממנו, סנגוריה להלכות רב אלפס נגד השגות הראב"ד במסכת יבמות, כתובות וגיטין, שו"ת מה"ר יצחק אבוהב והרב יצחק בן גיאת, הר"י די ליאון. ויכוח גדול ותשובת הר' אברהם בולאט, ליוורנו תק"ה, מהדורה ראשונה. בשער חתימות בעלות, לעבד ה' הוא הצעיר וזעיר רב"ח מורינו. חתימה נוספת, דניאל סירקיס תרס"ג. הערות שוליים בכתיבה מזרחית לאורך הספר, נקבי עש בודדים. כריכה מנותקת. 2. ספר "המכריע" תשעים ושתים פסקי דין וחידושי מסכת תענית מאת רבינו ישעיה מטראני הזקן, ליוורנו תקל"ט, מהדורה ראשונה. חתימת בעלות בדף א', זכיתי בו ללמוד בער אני וזו"ז הירא"ן. אולי חתימת הרב היר"א. חתימה נוספת בשער? חסר מספר דפים בסוף, פגעי עש וכתמים. מצב בינוני. 3. ספר "חמד אלהים" לימוד לחג הסוכות, ליוורנו תקנ"ז. בשער חתימה, אליהו ב"ר עמרם צרמון. חסרים מספר דפים בתוך הספר ובסופו.
החל מ $300
פריט מס' : 055

ספר "אמרות טהורות" ליוורנו תקמ"ז, מהדורה יחידה.

ספר "אמרות טהורות" להרב המופלא סבא קדישא כמהר"א [אברהם] ישראל זלה"ה על הלכות נדרים והלכות אישות וקדושין וכתובה והלכות גיטין בפלפול עצום על הטור ובית יוסף וראשונים ואחרונים ומסיק לענין דינא" (לשון החיד"א בספרו שם הגדולים על ספר זה). ליוורנו תקמ"ז. מהדורה יחידה, (2) ש"ו דף. (וינוגרד ליוורנו 235). הגאון המחבר רבי אברהם ישראל בנו של הגאון רבי משה ישראל מרודיס מחבר 'משאת משה', חיבר גם ספר "בית אברהם" חיבור גדול על חושן משפט, עם הסכמה ארוכה וחשובה מאת החיד"א המאריך בגדולתו של הרב המחבר. מצב בינוני. פגעי עש עם פגיעה בטקסט. כריכה חדשה. חתימה ספרדית בשער "יאודה הכהן".
החל מ $100
פריט מס' : 056

ספר "שירי דוד" חכמת הדקדוק והעיבור ועוד. ליוורנו תרמ"ב – מהדורה יחידה. נדיר.

ספר "שירי דוד" על כללי הדקדוק, ועל כללי חכמת העיבור, עם כמה תרשימים של, כף היד. מאזניים. מאת הגאון רבי דוד הכהן מתוניס. עם ספר "סדרי לוחות" לוחות לעשר שנים משנת תרמ"ב עד שנת תרנ"א, ראשי חודשים חגים וזמנים ומספר ימים ושבתות וכמה שנים למחזורים וחיבור ופירוד הפרשיות ושני שמיטה והמולדות והתקופות ועוד. עם ספר "דברי דוד" חדושים על סמיכות פרשיות התורה. נביאים וכתובים ומאמרי חז"ל. ספרים יחודיים מסוגן וחשובים. בתחילת הספר הסכמות רבות מאת גדולי חכמי תוניס. ליוורנו תרמ"ב. מהדורה יחידה. נדיר. מצב טוב. פגם בשער הראשון.
החל מ $100
פריט מס' : 057

ספר "עבודת מקדש" ליוורנו תקל"ז. מהדורה יחידה – נדיר.

ספר "עבודת מקדש" סדר מוסף לשליח ציבור (אתה כוננת) ליום הכפורים כמנהג ליוורנו, ערוך על ידי הר' משה חי מילול, עם הקדמה בלאדינו מאת הנ"ל. ליוורנו תקל"ז. מהדורה יחידה. מ"ח דף. 17 ס"מ. (וינוגרד 151). רישום בעלות בכתב יד איטלקי בסוף הספר, חותמת בעלות ממראכש, כתמי רטיבות, נקבי עש בעיקר בשוליים.
החל מ $100
פריט מס' : 058

אוסף 18 ספרים מצפון אפריקה.

*ספר 'שרביט הזהב' כזבלנקה 1938. מצב טוב. *ספר 'שש אנכי' עם ספר 'רך וטוב' כזבלנקה 1937. מצב טוב. *ספר 'מנחה בלולה' כזבלנקה תרצ"ז. מצב טוב. *ספר 'די השב' עם ספר 'אם למסורת' כזבלנקה תש"י. מצב טוב. *ספר 'ויחכם שלמה' כזבלקנה 1955. מצב טוב. *ספר 'נר מצוה' פאס תרצ"ט. מצב טוב, הקדשה בכתב יד. *ספר "שנות חיים"ד'ארלביד'א תשי"ח. מצב טוב. *ספר 'רקיק אחד' על הגדה של פסח – נדיר. עם ספר 'ענף שושן' כאזבלנקה תרצ"ה. מצב טוב. *ספר 'הטיבו נגן' פאסתר"ץ. רישום בכתב יד. מצב בינוני. חסר סוף. *ספר 'ישיר משה'כזבלנקה תשי"ט. מצב טוב. *ספר 'המלכות' ד'ארלביד'אתר"ץ חסר שער. מצב טוב. *ספר "מנוחת שלום" חלק ראשון, בערבית יהודית על התהלים. סוסה תרצ"ה. מצב כללי טוב, מספר דפים פגומים. *ספר "פראיץ' אלקלוב" תרגום ספר חובת הלבבות ללשון ערבית יהודית. כזבלנקה ללא שנת דפוס (אחרי שנת תרע"ד). מצב טוב. *קונטרס 'עת ספוד' סוסה תרצ"ד. שער מעטפת. מצב טוב. *קונטרס 'היסטוריה' חלק ראשון, בערבית יהודית.כזבלקנה תשי"ג. מצב טוב. *קונטרס 'סדר היום' ד'אראלביד'א, ללא שנה. *קונטרס 'קול ששון' כזבלקנה תשי"ג. *קונטרס 'סדר טהרה' קזבלנה תש"י. סה"כ 18 כרכים. גדלים שונים.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $250
פריט מס' : 059

לוט 2 ספרים חשובים מאת הגאון רבי שלמה זרקא מתוניס. מהדורות ראשונות

1. תהלים, עם ביאור "מנוחת שלום" חלק שני, תרגום התהלים לערבית, עם ביאור ופירושים בלשון ערבי יהודי. מאת הגאון רבי שלמה זרקא מחכמי תוניס. ליוורנו תרל"ה. מהדורה ראשונה. (הספר נדפס אחר כך בעוד מספר מהדורות לרוב חביבותו ונדירותו). מצב טוב. כריכה מקורית ודפים מנותקים. 2. ספר "רנה וישועה" חלק שני, תרגום סיפור יציאת מצרים וקריעת ים סוף לערבית, הלכות חג הפסח, פרקי אבות עם ביאור, אזהרות וכתובה לחג שבועות, ברכת השבטים, פיוטים, שירת הים ועשרת הדברות כמנהג ארג'יל עם תרגום לערבית, מאת הגאון רבי שלמה זרקא, ליוורנו תרכ"ב. מהדורה ראשונה. מצב מצוין, כריכה מקורית, 18 ס"מ.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 060

לוט 4 ספרים נדירים מדפוס תוניס.

1. ספר "יריעות שלמה" דרושים על התורה, מאת הגאון רבי שלמה וזאן רב ודרשן ומקובל מתוניס החיד"א שהיה בעירו בשנת תקל"ג כותב עליו "רבים השיב מעוון ומצודתו פרוסה". תונס תרנ"א. מהדורה יחידה. מצב טוב, כריכה בלויה, כתמים. 2. ספר "משכיל לדוד" דרשות על התורה, נביאים וכתובים, חידושי הלכה, חידושים על מסכתות הש"ס, מאת הגאון רבי דוד צבאח מדייני מראכש בשנת תק"ס, תונס תרע"ט, מהדורה יחידה. מצב מצוין. 3. ספר "קרית ארבע" חידושים על התורה מאת רבני משפחת חורי בתוניס ארבע דורות, תוניס תרנ"ו, מהדורה ראשונה, מצב טוב, חתימת בעלות בשער בכתב יד תוניסאי. 4. ספר "מעשה ניסים" חידושים על השלחן ערוך אורח חיים ויורה דעה, חידושים על התנ"ך, מאת הגאון רבי ניסים הכהן. תוניס תרס"ז. מצב טוב, חסר דף אחד בסוף והושלם בצילום. גודלים דומים 32 ס"מ.
החל מ $150
פריט מס' : 061

קונטרס "יביע אומר" – ספרו הראשון של מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל, ירושלים תרח"צ - 1938, נדיר.

קונטרס "יביע אומר" ספרו הראשון של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל שחיברו בגיל 17, הקונטרס כולל: "חידושי תורה בסדרי התנאים והאמוראים על פי סוגיות הגמרא", ירושלים תפרי"ח לפ"ק, הצב"י עבדי' יוסף ס"ט לומד בישיבת פורת יוסף תכב"ץ". בקונטרס זה ניכרת בקיאותו הגדולה בש"ס ובפוסקים ראשונים ואחרונים מאז היותו תלמיד בישיבת פורת יוסף, בתחילת הספר הסכמת הרב אליהו לופס מורו ורבו של הרב שכותב עליו "..ומאז שהתחיל ללמוד אצלי הכרתיו שהוא עתיד לעשות חיל בתורה..", עם הקדמת הרב המחבר הכותב בין הדברים: ..ועתה ראיתי להדפיס קצת מחדושי על הוריות...." ידוע שהרב סיפר באחת מדרשותיו שהיה הולך לישיבה רגלית, במקום לנסוע בתחבורה, כדי לחסוך את כספי הנסיעות ובכסף זה הוציא לאור קונטרס זה ואת יתר כתביו. מצב מצוין, גודל 14 ס"מ.
הפריט נמכר ב $750 החל מ $300
פריט מס' : 062

לוט 10 ספרי החפץ חיים, מהדורות חשובות. עם משנה ברורה - סט שלם

1. ספר "ספרא" הנקרא "תורת כהנים" חלק ראשון, "עם פירוש חדש בלשון קצר וצח" עם הגהות הגר"א מכתב יד. מאת רבי ישראל מאיר הכהן ה'חפץ חיים' זצ"ל. פיטרקוב תרע"א. מהדורה ראשונה (פירידברג 651). מצב טוב. 2. ספר "חפץ חיים" הלכות איסורי לשון הרע ורכילות. ווילנא תרל"ז. מהדורה שניה. עם ספר "שמירת הלשון" ווילנא תרל"ט, מהדורה שניה. מצב טוב. חתימת בעלות בשער "מספרי שי' הורביץ". הגה בכתב יד. 3. ספר "חפץ חיים" ווארשא תרמ"ד. עם ספר "שמירת הלשון" מצב טוב. 4. סט משנה ברורה, 6 חלקים. חלק א – ו. ווארשא - פיעטרקוב תרס"א. כריכות דומות. מצב כללי טוב. פגמים. סה"כ 10 ספרי החפץ חיים.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $120
פריט מס' : 063

לוט 7 ספרי ה'חפץ חיים'. מהדורות ראשונות ומוקדמות. עם "מוגה" בכתב יד קדשו של ה'חפץ חיים'.

1. ספר "ליקוטי הלכות" מסקנת הסוגיות בסדר קדשים להלכה לדעת הרמב"ם, עם באורים, מסכת זבחים, ווארשא תרנ"ט – מהדורה ראשונה. עם "ליקוטי הלכות" מסכת מנחות, ווארשא תרס"ג. בדף שלפני השער, רישום "מוגה" בכתב יד קדשו של החפץ חיים. (עיפרון). מצב מצוין. ללא כריכה. 2. ספר "משנה ברורה" חלק א', ווארשא תרמ"ג 1884. בדף מ"ט2 הגה הלכתית בכתב יד. מצב מצוין. 3. "משנה ברורה" חלקים ב - ה, וארשא - פיעטרקוב תרס"ד. מצב טוב. בחלק ג' ה' חותמת בעלות של 'בית המדרש עץ חיים' אשכנזים באמשטרדם. פגמים בדפים הראשונים. מצב מצוין. 4. ספר "חסד לאברהם" זכות מדת החסד, חיזוק התורה והוגיה, חיזוק הדת והאמונה ועוד. מאת הרב אהרן הכהן חתן ה'חפץ חיים', ירושלים תר"ף מהדורה ראשונה. 60 דף. שער מעטפת נוסף. מצב טוב – בינוני, דפים מנותקים. סה"כ 7 כרכים מספרי החפץ חיים וחתנו.
הפריט נמכר ב $375 החל מ $180
פריט מס' : 064

לוט 2 ספרי מוסר חשובים.

1. ספר "דבר בעתו" מאמרי מוסר וחיזוק לימי שישי ושבת קודש, מאת הגאון רבי ששון מרדכי מבגדאד מחבר הספר 'קול ששון' 'תהלה לדוד' ועוד. חלק ראשון, ליוורנו תרכ"ב, מהדורה ראשונה. מצב כללי טוב. בלאי. 2. ספר "מדרש אליהו" י"א דרשות והספדים עם באור על מגילת אסתר. מאת רבי אליהו הכהן מאיזמיר המכונה האתמרי בעל ה'שבט מוסר'. טשערנוביץ תר"ך, מהדורה שניה, 100 דף. (פרידברג 716). מצב טוב – בינוני, דפים פגומים בשוליים.
החל מ $100
פריט מס' : 065

ספר "תולדות הארץ" ווארשא תר"א. מהדורה יחידה.

ספר "תולדות הארץ" שמות מיני בעלי החיים וטבעם, בספר זה מבוארים תולדותם וטבעם של מאות בעלי חיים ושמותם וכינוייהם. מאת הרב יוסף דוב שיינהק. ווארשא תר"א – מהדורה יחידה. ספר מענין וחשוב. בתחילת הספר הסכמה נלהבת מאת הגאון בעל ה'כתב והקבלה' ורבנים נוספים. 2 שערים, שער מקוצר ומפורט. שס"ד עמודים. גודל 19 ס"מ. מצב מצוין.
החל מ $100
פריט מס' : 066

ספר "תולדות פת לחם" עם ספר "חתן המלך" ווארשא תרמ"ד. מהדורה ראשונה.

ספר "תולדות פת לחם" ספור יסודתו בתולדות הטבע, חברו צרפתית החכם ה' מאסע, ונעתק חפשי לשפת עברית בהוספות אחדות על ידי הר' אברהם יעקב טיקטין, ווארשא תרמ"ב. מהדורה ראשונה, 127 עמודים. כרוך עם ספר "חתן המלך" קורות בני עמינו מימי גזרות ת"ח ות"ט, חובר בשפת אשכנז מאת הרב ד"ר לעהמאן, נעתק מאת יר"ט, יצא לאור על ידי הרב יעקב ספירשטיין. ווארשא תרמ"ד. מהדורה ראשונה. ספר היסטוריה נדיר וחשוב. מצב טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 067

ספר "בעל המאור" עם מלחמות ה'. ברלין תקי"ט. מהדורה ראשונה.

ספר "בעל המאור" חדושי הלכות רב אלפס, מאת רבינו זרחיה הלוי, עם ספר "מלחמות ה'", מהרמב"ן עם ציונים. ברלין תקי"ט, 88 דף. מהדורה ראשונה. (פרידברג 1280). גודל 35 ס"מ. חתימה בכתב יד בשער, שייך לי לשמי הק' יוחנן (מאיר) בר"מ ראווי... מצב טוב. כתמים ובלאי. כריכה עתיקה.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 068

ספר "חבר מאמרים" הדפסה ראשונה של שיחות רבנו ירוחם ממיר – ווילנא שלהי תרצ"ט, נדפס בתחילת השואה. נדיר

ספר "חבר מאמרים" משיחותיו של רבנו מרן ירוחם הלוי אשר השמיע לרבים בישיבה הקדושה דמיר בשנות תרצ"ד – תרצ"ה. נכתבו מפי השמוע על ידי אחד מתלמידי הישיבה, ווילנא שלהי תרצ"ט, נדפס ממש בעיצומה של תחילת המלחמה. מהדורה ראשונה – נדיר. 450 עמודים. מצב טוב, דפים מנותקים ורופפים.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $100
פריט מס' : 069

ספר "ברכה משולשת" מהדורה ראשונה.

ספר "ברכה משולשת" כולל ג' ספרים על מסכת ברכות על פי כתבי יד, א. תוספת הר' יהודה מסיר ליאון. ב. תוספות הרא"ש. ג. שיטה מקובצת מה"ר בצלאל אשכנזי. ווארשא תרכ"ג, מהדורה ראשונה. עם הסכמות גדולי ישראל ה'ערוך לנר', ה'שואל ומשיב', ה'כתב סופר', ה'כתב והקבלה' ועוד. בדף השער חתימה וחותמת הרב אברהם אבא פרנקל. מצב טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 070

ספר "אבן ספיר" ב' חלקים. מהדורה ראשונה.

ספר "אבן ספיר" יומן מסעותיו של השד"ר הנודע רבי יעקב ספיר הלוי מירושלים. שיצא כשד"ר ירושלים במשך ארבע שנים ותשעה ירחים וביקר ברחבי העולם, "אדמת חם (מסע מצרים) ים סוף, חדרי תימן, מזרח הודו כלו, ארץ החדשה אוסטרליא, ותשובתו הרמתה ירושלים עה"ק תובב"א". בו מתואר "מצב אחינו ועמינו, המוסרי התורי והמדיני... סיפורים וענינים תורניים וחקירות והערות ישרות וציוני רשימות מצבות עתיקות והערות עליהם ושירי קדש ובקשות ומעשים נפלאים..." יוצא לאור בפעם הראשונה על ידי חברת מקיצי נרדמים בשני חלקים. ליק –מגנצא. תרכ"ו – תרל"ד. עם הסכמות גדולי ירושלים. והקדשה מיוחדת לרב מתתיהו שטארשון בנו של הרש"ש מווילנא. מצב טוב. כריכות בלויות.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 071

לוט 7 ספרים שונים. במצבים בינוני – גרוע. הספרים מיועדים להשלמות.

1. סדר תקון חצות שנוהגים בכל ארץ הקדושה. ויניציאה בדפוס גד פואה תקנ"ד. פגם בשער ובדפים אחרונים בלבד. 2. ספר "הזכרון" באור ארוך על רש"י בפירושו לתורה. מאת הרב אברהם הלוי בקראט, ליוורנו תר"ה. מהדורה יחידה. מצב בינוני – גרוע. 3. ספר "טור" אבן העזר, עם בית חדש, מעזיבוז תקפ"א. מצב בינוני – גרוע. 4. ספר "מעין גנים" על השלחן ערוך, מאת הגאון רבי אליעזר די אבילא. ליוורנו תקס"ו, מהדורה ראשונה ספר נדיר. רוב הדפים במצב בינוני, השאר גרוע. 5. ספר "דעת זקנים" מבעלי התוספות, מהדורה ראשונה. עם ספר "עפר יעקב" על פירוש רש"י מאת רבי יעקב נוניס ואיס. ליוורנו תקמ"ג. מצב גרוע. 6. ספר "כנפי יונה" מאת הרמ"ע מפאנו, כונת התפלות וכללי הקבלה על פי כתבי האר"י. קארעץ תקמ"ו. מהדורה ראשונה. נדיר מאוד. חסר שער, מצב גרוע – גרוע מאוד. 7. ספר "שושנת העמקים" ביאור שיר השירים למהר"ם אלשיך. אופיבאך תע"ז. מצב גרוע – גרוע מאוד. גדלים שונים. הספרים עם נזקי עש רבים הדפים מיועדים להשלמות וכדו'.
החל מ $100
פריט מס' : 072

ספר "חכמת היד" לבוב תר"ט – עם תמונת כף יד. נדיר.

ספר "חכמת היד" לדעת קורות כל איש בכל ימי חייו משרטוטי וקוי היד על פי הקבלה והמחקר. בשער הספר נכתב חברו אחד מגדולי חכמי הקדמונים. אולם ידוע שהוא הרב משה גלנה. לבוב תר"ט. 8 דף. בתחילת הספר תמונת כף יד עם שרטוטים. מצב טוב. כריכה מנותקת.
החל מ $300
פריט מס' : 073

ספר "אוצר המסעות" ניו יורק תרפ"ז. חשוב.

ספר "אוצר המסעות" קובץ תיורים של נוסעים יהודים בארץ ישראל סוריא, מצרים וארצות אחרות. עם רשימת עולי רגל לקברי אבות וקדושים. עם מפות הערות ומפתחות. נסדרו ונערכו על פי כתבי יד ונוסחאות בהוצאות שונות. על ידי יהודה דוד אייזנשטיין. ניו יורק תרפ"ז. שער בעברית ובאנגלית. כל הספר בעברית. סדר המסעות הם בין השנים 1165 – 1839. הראשון לרשימת המסעות כאן הוא רבי בנימין מטודילא ועד רשימת מסעות של מרת יהודית מונטיפיורי. מצב טוב, ללא כריכה. ספר נדיר ומיוחד.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 074

תלמוד בבלי בכרך אחד. ניו יורק תרע"ג.

ש"ס תלמוד בבלי, כולו בכרך אחד, הוצאת ניו יורק תרע"ג. עימוד שונה, עם פירוש רש"י בלבד ללא תוספות. דפוס סטריאוטיפי של אחת מהוצאות ברדיטשוב עם ההוספות המיוחדות להוצאה זו. כרך עב כרס מאוד. כרוך בכריכת עור חדשה ומפוארת עם כיתוב מוזהב. עותק נאה. קרע מחמת קיפול בדף השער.
הפריט נמכר ב $600 החל מ $230
פריט מס' : 075

ספר "פרקי משה" ספר "הרפואות" להרמב"ם, למברג תקס"ד. מהדורה ראשונה. נדיר.

ספר "פרקי משה" והוא ספר "הרפואות" לרבינו משה בן מימון, כ"ה פרקים בחכמת הרפואה מתורגם מערבית על ידי הר' נתן המאתי ב"ר גד. למברג תקס"ד. מהדורה ראשונה. ס"ד דף. (פרידברג 866). בדף השער חתימת בעלות עתיקה בכתב יד אשכנזי. מצב כללי טוב, ללא כריכה, מעט נקבי עש.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $100