ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 9 - 06.04.2016

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 526

לוט ספרים וחוברות חסידות חב"ד.

1. ספר "הניגונים" נגוני חסידות חב"ד, ורשימות שיחותיו של האדמו"ר הריי"ץ. ברוקלין תשי"ז. 2. מספר קונטרסים חב"ד. דרושי דא"ח, מאת האדמו"ר שנאמרו בארץ ישראל, ירושלים תרפ"ט חוברת נדירה. חוברות נדירות של שיחות הריי"ץ ווארשא תרצ"ד. 3. לוט 9 חוברות משיחות האדמו"ר שליט"א הריי"ץ, בזמנים שונים. שנדפסו בריגא בין השנים תר"צ – תרצ"ו. 4. חוברת "שיחה" בשמחת תורה, ניו יורק תרצ"ד. 5. שלחן ערוך הרב מלאדי, יורה דעה, ווארשא ת"ר. מצב מצוין. בתחילת הספר רישום ארוך וחתימה של "ראובן ישראל סג"ל פרנקל מקאליש". סה"כ 15 פריטים חשובים חסידות חב"ד.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $280
פריט מס' : 527

לוט גדול וחשוב של ספרי חב"ד.

1. ספר "לקוטי תורה" ספר בראשית פרשיות בראשית, נח ולך לך, לקוטי אמרים על ג' פרשיות התורה, ווילנא תרמ"ד. 2 שערים מוזהבים. מצב טוב, כריכה ודפים מנותקים. נדיר 2. ספר "לקוטי תורה" מספר ויקרא, ווילנא תרמ"ה. 2 שערים. (2 עותקים זהים). מצב טוב. 3. ספר "מאמרים ושיחות מכ"ק אדמו"ר שליט"א ליובאוויטש". ריגא, ניו יורק, ירושלים, ווארשא, תרפ"ח – תרצ"ד. דפים מנותקים. 4. קונטרס ומעין מבית ד'. תש"ג. 5. ספר "הניגונים" ליקוטי רשימות משיחותיו של כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש, עם תוי נגינה של ניגוני חסידי חב"ד. ניו יורק תש"ט. 6. ספר "תניא" (ווין) [ווארשא] תר"ך לערך. דף השער מודבק על גבי הכריכה. 7. דרושי חתונה, מכ"ק אדמו"ר שליט"א שנאמרו על חתונת בתו תחי' רינה תרפ"ט. 8. 4 כרכים משלחן ערוך הרב, דפוס שטעטטין תרכ"ד. 1 עם חותמת בעלות של הרב אברהם הביש קנר מחליסא. 9. ספר "קצות השלחן" מאת הגאון רבי אברהם חיים נאה. חלקים ב', ג', ה', ו'. ירושלים תרפ"ח – תרצ"ט, מצב מצוין. מספר ספרי חב"ד נוספים: אגרות בעל התניא ובני דורו. אדמו"ר ה'צמח צדק' ותנועת ההשכלה. קונטרס תורת החסידות מאת האדמו"ר הריי"ץ. קובץ ליובאויטש, ירחון ברוקלין תש"ו ועוד לוט חשוב. גדלים שונים. מצבים שונים.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $150
פריט מס' : 528

דולר שהתקבל מידיו הקדושות של הרבי מחב"ד

שטר של דולר 1 שהתקבל מידיו הקדושות של הרבי מחב"ד. נתון בתוך מסגרת חדשה ומפוארת. מצב טוב.
הפריט נמכר ב $500 החל מ $100
פריט מס' : 529

לוט 3 שטרות דולר מהרבי.

לוט 3 שטרות של דולר 1 שניתנו מידיו של האדמו"ר הרבי מחב"ד. השטרות מצופות בניילון (למינציה) לשמירה. מצב טוב.
הפריט נמכר ב $1600 החל מ $300
פריט מס' : 530

לוט 10 שטרות דולר אחד, שחולקו מידיו של הרבי מחב"ד

לוט 10 שטרות בערך נקוב של דולר 1. שחולקו על ידי הרבי. רישומים מתאריכים שונים בין השנים תשמ"ז – תש"ן. מצב טוב.
הפריט נמכר ב $1900 החל מ $770
פריט מס' : 531

לוט 3 נרתיקים עם מטבעות שחולקו על ידי הרבי מחב"ד

3 נרתיקים עם מטבעות שחולקו על ידי הרבי, עם פיתקה ובו רישום בכתב יד "לירה מכ"ק אדמו"ר שליט"א אבור השתתפותי בהגרלה לנסיעה לכ"ק אדמו"ר שליט"א, חגים ה'תש"מ יצחק בן ר' אברהם גורביץ". מצב טוב.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $100
פריט מס' : 532

מכתב מאת הרבי מחב"ד, ברוקלין תשנ"א.

מכתב מאת הרבי מחב"ד האדמו"ר הרב מנחם מנדל שניאורסון. אל האברך חיים מימון, על הכנסו לגיל המצות. יהי רצון שמבן שלש עשרה יהיה בן חמש עשרה כפסק המשנה באבות, ויוסיף שקידה בלימוד בתורת הנגלה ובתורת החסידות, ויהיה ירא שמים ולמדן. בראש המכתב אדרי – צפת. כתוב על נייר מסמכים רשמי. ברוקלין תשנ"א. גודל 21 ס"מ. מצב טוב, כתמים וקמטים קלים.
הפריט נמכר ב $600 החל מ $350
פריט מס' : 533

מכתב מאת הרבי מחב"ד. ברוקלין תשל"ב.

מכתב מאת הרבי מחב"ד, האדמו"ר הרב מנחם מנדל שניאורסון, אל העוסק בצורכי ציבור הרב יצחק שי'. ברוקלין תשל"ב. על נייר מסמכים רשמי. ברכות ואיחולים לקראת חג הפסח. "לחג פסח כשר ושמח ולחירות אמיתית, חירות מכל ענינים המבלבלים, ובפרט המבלבלים בעבודת ה' בשמחה ובטוב לבב". מצב טוב. גודל 28 ס"מ.
הפריט נמכר ב $1400 החל מ $400
פריט מס' : 534

מכתב מאת הרבי מחב"ד, ברוקלין תשי"ד.

מכתב מאת הרבי מחב"ד, האדמו"ר הרב מנחם מנדל שניאורסון, אל הר' עוסק בצרכי ציבור מוהרשד"ר. כתוב על נייר מסמכים רשמי. המכתב מחולק לשלשה ענינים. א' ברכה לעבודת "ישראל הצעיר" ולהחדירם לחיים היום - יומיים של הדור החדש. ב' מענה למכתב שנשלח אל הרבי בענין "שירות לאומי". ג' בקשר לחג הגאולה יב–יג תמוז של כ"ק האדמו"ר זצוקללה"ה ממאסרו בשנת תרפ"ז. בסוף המכתב חתימת הרבי בתוספת מילה "הצלחה". מצב מצוין, גודל 22 ס"מ.
הפריט נמכר ב $650 החל מ $600
פריט מס' : 535

מכתב מאת הרבי מחב"ד, ברוקלין תשי"ז. חתימה עם תוספת "ולפרנסה כדבעי".

מכתב מאת הרבי מחב"ד הרב מנחם מנדל שניאורסון, ברוקלין תשי"ז. כתוב על נייר מסמכים רשמי אגרת אויר. נשלח אל הרב חיים שי'. בראש המכתב פרץ-כפר. מזל טוב וברכות להולדת הבת. עם מאמר בשם האדמו"ר הרש"ב. על המנהג לומר גם בלידת בת "לתורה" ולחופה ולמעשים טובים, על פי הגמרא נשים במאי זכיין וכו'. בסוף המכתב הוסיף הרבי 2 מילים לצד חתימתו "ולפרנסה כדבעי". מצב טוב, גודל 30 ס"מ.
הפריט נמכר ב $700 החל מ $400
פריט מס' : 536

מכתב מאת הרבי מחב"ד, ברוקלין תשט"ז.

מכתב מאת הרבי מחב"ד אדמו"ר הרב מנחם מנדל שניאוסון, ברוקלין תשט"ז. על נייר מסמכים רשמי. אל הרב איש אשכולות וכו' הנודע לשם תהלה מוה"ר אריה ליב שי'. איחולים לקראת חג החירות, וברכות לחירות אמיתית, חירות מדאגות בגשם ורוח. מצב טוב, גודל 21 ס"מ.
הפריט נמכר ב $1300 החל מ $350
פריט מס' : 537

מכתב מאת האדמו"ר מחב"ד ברוקלין תשמ"ח.

מכתב מאת האדמו"ר הרב מנחם מנדל שניאורסון מחב"ד. ברוקלין תשמ"ח. אל הר' אלי' שי'. בראש המכתב שטרנבוך–אנווערס. קביעת זמן לחתונה ליום ט"ז סיון. עם ברכת מזל טוב. מצב טוב, גודל 21 ס"מ.
הפריט נמכר ב $450 החל מ $350
פריט מס' : 538

לוט של 47 מכתבים מאת הרבי חתומים על ידי מזכיריו ועוזריו של הרבי מחב"ד.

47 מכתבים חתומים על נייר מסמכים רשמי של האדמו"ר מנחם מנדל שניאורסון הרבי מחב"ד, וכן על נייר מסמכים של מזכירות הרבי. המכתבים בין השנים תשט"ז – תשמ"ו, כמה מהם חתומים על ידי הרב חדקוב מזכירם של האדמו"ר הריי"צ והרבי, מספר מכתבים חתומים על יד הרב קווינט, וכן מספר מכתבים חתומים על ידי הרב סמיפסון. המכתבים מתקופות שונות, לאישים שונים, בענינים שונים ומגוונים. מצב כללי טוב, גדלים שונים.
הפריט נמכר ב $1700 החל מ $770
פריט מס' : 539

3 תמונות ישנות של אדמור"י חב"ד.

1. ציור של הרב מנחם מנדל ה'צמח צדק' תקמ"ט – תרכ"ו, האדמו"ר השלישי בשושלת אדמו"רי חסידות חב"ד, עמד בראשה משנת תקפ"ז ועד לפטירתו בשנת תרכ"ו. גודל 11 \ 15 ס"מ. 2. 2 תמונות של הרב יצחק יוסף תר"מ - תש"י. האדמו"ר השישי בשושלת אדמו"רי חסידות חב"ד ליובאוויטש שעמד בראשה משנת תר"פ ועוד לפטירתו. 9 \ 14 ס"מ. מצב טוב – בינוני, חורי סיכות. קרעים קלים בשוליים.
החל מ $100
פריט מס' : 540

לוט צלחת ותמונה עם דיוקן הרבי מחב"ד.

לוט 2 פריטים עם דיוקן הרבי. 1. צלחת עם תמונת הרבי ומתחתיו כיתוב "רבי מליובאוויטש שליט"א" קוטר: 26ס"מ. 2. תמונה עם דיוקן הרבי עם כיתוב "ברכה והצלחה" מידות: 18/12.
החל מ $120
פריט מס' : 541

אלבום תמונת הרבי – 150 תמונות.

אלבום יחודי, כ – 150 תמונות של הרבי מחב"ד, בסצנות שונות. תמונות של הרבי מכל הזמנים. חלק מהתמונת בשחור לבן. גודל דומה לכל התמונות 15 ס"מ. אלבום 28 ס"מ.
הפריט נמכר ב $650 החל מ $120
פריט מס' : 542

לוט 8 פרטי דפוס ותמונות – חב"ד.

1. הודעה בכתיבת מכונה עם תוספת בכתב יד "למרנן ורבנן ולמנהלי הקהלות כלי הקודש..." כתוב באידיש. 2 דפים, סימני קיפול וקרעים. 2. 2 תמונות של הרבי מתקופות שונות. 3. חוברת פורים באנגלית 1945. 4. ספר "אדמו"ר ה'צמח צדק' ותנועת ה..שכלה". ניו יורק תש"ו. 5. חוברת "קול מבשר" תל אביב תש"ב. 6. חוברת לפורים באנגלית, לילדים, בצורת רעשן, הוצאת חב"ד 1946. 7. מכתב מודפס מאת האדמו"ר משנת תשל"ז. 8. הודעה (פשקויל) בהוצאת צעירי אגודת חב"ד. גדלים שונים.
החל מ $150
פריט מס' : 543

קופת צדקה פח מישיבת תומכי תמימים חב"ד.

קופת פח צדקה לישיבת תומכי תמימים מגרוזיה-בוכרה בנשיאות כ"ק האדמו"ר שליט"א מליובאוויטש נ.ה.ח. קרית מלאכי. מנעול סגור ללא מפתח. מידות: 13/20/10. קילופי צבע מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 544

טכניקה מעורבת על קרטון . דיוקן בעל התניא . אמן לא ידוע

דיוקן בעל התניא טכניקה מעורבת על קרטון . אמן לא ידוע. נתונה בתוך מסגרת עץ. מידות: 29/59 ס"מ. מצב טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 545

גובלן רקום. סבא מניח תפילין לנכדו. ישראל. המאה ה - 20.

גובלן רקום. סבא מניח תפילין לנכדו. נתון בתוך מסגרת. מידות: 43/34 ס"מ. ישראל. המאה ה - 20. מצב טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 546

מגזרת לחג השבועות. מעשה ידי אמן.

מגזרת נייר לחג השבועות כתר תורה עם עשרת הדברות. "יום חג השבועות הזה" מעוטר במגרזרת של צפרים פרחים ועוד. מעשה ידי אמן.מידות: 24/30 ס"מ. נתון בתוך מסגרת. מצב טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 547

תבליט נחושת. הוויכוח התלמודי. חתום. אמן לא מזוהה.

תבליט נחושת. 3 דמויות יהודיות בוויכוח תלמודי. חתום. אמן לא מזוהה. נתון בתוך מסגרת. מידות:22/16.5 ס"מ. (פגם למסגרת בקרטון מאחור). מצב טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 548

לוט 4 תבליטי נחושת. מעשה ידי האמן אלחנן אייבשיץ. חתומים.

לוט 4 תבליטי נחושת ממוסגרים מעשה ידי האמן אלחנן אייבשיץ. 1. מהן תבליט קבר רחל מידות: 25/19 ס"מ. 1. מהן בדמויות כלייזמרים. מידות: 15/11 ס"מ. 1. בדמות קבצן. מידות: 23/20 ס"מ. 1. בדמות נשים מהתנ"ך. מידות: 45/30 ס"מ. כולם חתומים. מצב טוב.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 549

היינץ זיליג (1992 - 1909). ספור גן עדן. הדפסים חתומים וממוספרים.

היינץ זיליג (1992 - 1909). סט מהודר של סדרת "ספור גן עדן". 7 הדפסים חתומים וממוספרים בעפרון. עותקים 35 מתוך 175. נתונים בתוך מארז מפואר ויוקרתי. גודל: 65/48 ס"מ. כולל דף עם הפסוקים על כל ציור. מצב טוב מאוד.
החל מ $750
פריט מס' : 550

היינץ זיליג (1992 - 1909). מגילת אסתר. הדפסים חתומים.

היינץ זיליג (1992 - 1909). סט מהודר של סדרת "מגילת אסתר". 6 הדפסים חתומים. וממוספרים בעפרון A/P. נתונים בתוך מארז מפואר ויוקרתי. גודל: 65/48 ס"מ. כולל דף עם הפסוקים על כל ציור. מצב טוב מאוד.
החל מ $750