ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 9 - 06.04.2016

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 501

מכתב כולו בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר הרב מנחם מנדל הלברשטאם מקרשנוב. קראשנוב תרפ"ד.

מכתב בענין ירושה ואפטרופסות של רבי אברהם גראנער אביו של הרב מרדכי אלימלך גראונער. כתוב כולו בכתב ידו וחתימתו עם חותמת של הרב מנחם מנדל הלברשטאם האדמו"ר מקרשנוב, נשלח אל הרב יצחק פרעקל. האדמו"ר הקדוש רבי מנחם מנדל הלברשטאם אב"ד פריסטיק ודוקלא תר"ל - תרפ"ו, חתן האדמו"ר רבי יחזקאל אב"ד שינווא בעל ה"דברי יחזקאל". צדיקי הדור העידו עליו שהוא "צדיק יסוד עולם". בניו נהגו באדמו"רות אחריו, ביניהם רבי חנא מקולשיץ, רבי דוד מטשעבין, ורבי יחזקאל שרגא מדוקלא. לאחר פטירת אביו מילא את מקומו כאב"ד פריסטיק. נפטר בשנת תש"ב וכל ילדיו נספו בשואה. הי"ד. בסוף המכתב נוסף כתב וחתימה בכתב ידו של הרב מרדכי אלימלך גראנר. מצב טוב. נקבי תיוק עם פגיעה בשתי אותיות בלבד.
הפריט נמכר ב $850 החל מ $700
פריט מס' : 502

מכתב מאת האדמו"ר רבי שלום מוסקוביץ משאץ. מכתב ארוך מתקופה מוקדמת.

מכתב ברכה, עם דברי מוסר ועידוד לחתן, כתוב כולו בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי שלום מוסקוביץ משאץ. 25 שורות בכתב ידו. המכתב ללא תאריך, אולם מצבע הדף והדיו ניכר שנכתב בתקופה מוקדמת. האדמו"ר רבי שלום מוסקוביץ משאץ: תרל"ח – תשי"ח, מגזע המגיד מזלוטשוב היה גדול בתורה בנגלה, בהלכה ובנסתר, בצעירותו נסמך על ידי המהרש"ם מבראזען שהפליג מאד בשבחו, חיבר גם ספרים בהלכה. בשנת תר"צ עבר ללונדון, התפרסם כאדמו"ר משאץ ונודע כפועל ישועות. בצוואתו הבטיח שיעורר רחמים בשמים על כל מי שיעלה לציונו ויקבל עליו להתחזק במצוות וידליק נרות. קברו נעשה תל תלפיות, עוד ביקש בצוואתו שלא יכתבו על המצבה תוארים מופלגים ובפרט שהתואר "צדיק" לא יופיע בה. גודל: 18 \ 11 ס"מ. מצב טוב. פגם קל בשוליים עם פגיעה בכמה אותיות.
החל מ $1000
פריט מס' : 503

לוט 2 מכתבים מאת הגאון הרב מנשה קליין בעל ה'משנה הלכות'.

1. מכתב כתוב כולו בכתב ידו וחתימתו של הגאון הרב מנשה קליין מברוקלין, מחבר הספרים שאלות ותשובות משנה הלכות ועוד. מכתב ארוך המתפרס על שני עמודים, נשלח אל הרב אליהו שטרנבוך, המכתב כולל דברי תורה, ברכות ושלומות. כתוב על נייר מסמכים רשמי. ברוקלין תשי"ט. מצב מצוין. 2. מכתב מאת הרב מנשה קליין, אל הרב הנ"ל, בכתיבת מכונה וחתימת ידו. המכתב בענין הדפסת ספרו של הרב 'משנה הלכות'. חתום על נייר מסמכים רשמי, ברוקלין תשכ"ד. מצב מצוין. נקבי תיוק.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 504

מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי יעקב יוסף סלונים, חברון תרפ"א.

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הרב יעקב יוסף מסלונים. במכתב פונה הרב אל הנהלת הסיוע האמרקנית אודות מצבו הכלכלי למשפחתו בעלת 9 נפשות, ומשכורת הרבנות בחברון. חברון, א' טבת תרפ"א, עם חתימה "יעקב יוסף סלונים, מ"מ רב ראשי לעדת האשכנזים בחברון. מצב טוב, כתוב על נייר מסמכים רשמי, נקבי תיוק עם פגיעה במספר אותיות. לתולדותיו ראה חומר מצורף.
החל מ $350
פריט מס' : 505

מכתב בכתב יד קדשו וחתימתו של האדמו"ר הרב אברהם וינברג מסלונים.

מכתב כתוב כולו בכתב יד קדשו וחתימתו של האדמו"ר הרב אברהם ויינברג מסלונים ה'ברכת אברהם'. טבריא תר"ץ. מכתב אישור לתרומה וברכת פסח כשר ושמח, נשלח אל הרב שלמה לייב אליעזראוו, 8 שורות בכתב יד וחתימה. מצב מצוין.
החל מ $500
פריט מס' : 506

לוט 20 מכתבים מחשובי הרבנים בארצות הברית. לוט חשוב.

לוט 20 מכתבים מרבני ארצות הברית. רובם בכתב יד וחתימה. מהם. מכתב הרב מאיר בלומנפלד, כולו בכתב יד וחתימה על נייר מסמכים משנת תשכ"ב. הרב שמחה פיטרושקה. הרב חיים דוד רגנשברג כולו בכתב יד וחתימה על נייר מסמכים רשמי. הרב שלמה יצחק לעווין על נייר מסמכים רשמי כתב יד וחתימה שנת תש"ל. הרב פדרמן משנת תש"ד. הרב מנשה קליין. הרב יוסף דוד אתרוג - 4 מכתבים כולם בכתב יד וחתימה. הרב יעקב משה הכהן לעסין, כולו בכתב יד וחתימה. הרב חנוך פאדווה, חתימה בלבד. האדמו"ר הרב חנניה יום טוב ליפא דייטש - כולו בכתב יד וחתימה על נייר מסמכים משנת תשכ"ו, 2 מכתבים. הרב שמריהו שולמן 2 מכתבים בכתב יד וחתימה. הרב חיים ראזין, מכתב ארוך מאוד על נייר מסמכים רשמי בכתב יד וחתימה משנת תשי"ט. הרב צבי הירש פרבר, 2 מכתבים ארוכים בכתב יד וחתימה. ועוד. גדלים שונים. רובם במצב מצוין.
הפריט נמכר ב $160 החל מ $150
פריט מס' : 507

לוט 2 מכתבים בכתב ידו וחתימתו של הגאון הרב פנחס הירשפרונג תלמיד הרב מאיר שפירא מלובלין. עם חתימת הגאון רבי אליהו חזן ראש ישיבת "תורה ודעת".

2 מכתבים בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי פנחס הירשפרונג. מכתב ראשון נשלח אל הועד במונטריאול, משנת תש"ה. חתימה נוספת "אלי' חזן". הגאון רבי אליהו חזן ראש ישיבת 'תורה ודעת' בניו יורק. תרס"ו – תשמ"ב. מכתב שני בעזרה וסיוע עבור עני מארץ הקודש. משנת תשי"ז. הגאון הרב פנחס הירשפרונג, גאון מופלג, מגדולי הרבנים החרדים בקנדה, תלמיד מובהק של הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין בישיבת חכמי לובלין, חברם של האדמו"ר הרב יעקב לייזר מפשווערסק והאדמו"ר הרב יקותיאל יהודה הלברשטאם, בנערותו העיד עליו המהר"ם שפירא כי ידע 2200 דפי גמרא בעל פה, לימים נתמנה כבוחן התלמידים בישיבת חכמי לובלין, הוסמך לרבנות על ידי בעל ה'מרחשת' עבר את תלאות השואה והתיישב בקנדה. נפטר בשנת תש"ה לערך. מצב מצוין. גודל שונה.
החל מ $200
פריט מס' : 508

מכתב מישיבת חכמי לובלין, עבור בחור עילוי 'שהוכה ונרדף ללא רחם' - לובלין תרצ"ד.

מכתב כתוב על נייר מסמכים רשמי של ישיבת חכמי לובלין, לובלין תרצ"ד, חתום על ידי הר' יהושע העשיל שדאראוסקי. המכתב פונה בצער רב עבור בחור עילוי מהישיבה "צעיר הוא בימים וסבא בהרפתקאות ולכן הטו אזנכם ושמעו קולו הצורח". במכתב מסופר על כל מה שעבר הבחור בבוקרו של יום שהתנפלו עליו שני "היטלעריסטען" ימ"ש, והכו אותו מכות נמרצות, והעלילו עליו עלילות ברשע, לאחר מכן לקחו אותו ועינו אותו בעינויים קשים ממש כמו "ביסורי אנקוויזיציה" שיודה אשר הוא קומוניסט. מכתב ארוך חשוב והיסטורי, כ – 3 עמודים כתובים. מצב כללי טוב, נקבי תיוק.
החל מ $200
פריט מס' : 509

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הרב יעקב נוימן ראש ישיבת 'אור ישראל'.

מכתב שלומים בכתב ידו וחתימתו של הרב יעקב נוימן זצ"ל ראש ישיבת 'אור ישראל', נשלח אל הרב שמואל אהרן שדריבצקי. פתח תקוה תשל"א. מצב טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 510

מכתב בכתב ידו וחתימתו של ה'גאון מטעפליק' רבי שמשון אהרן פולונסקי. ירושלים תרח"צ.

מכתב המלצה עבור אברך, בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי שמשון אהרן פולונסקי, ירושלים תרח"צ, כתוב על נייר מסמכים רשמי. הגאון רבי שמשון אהרן פולונסקי ידוע בכינויו 'הגאון מטפליק' נערץ על כל גדולי דורו בשל ידיעתו וגאונותו המופלגת בתורה, ידוע שהרב צבי פסח פרנק לא היה פוסק בשאלות חמורות בלי לקבל את חוות דעתו, והרב אברהם יצחק הכהן קוק אמר עליו שהוא "הלמדן מספר אחד בירושלים", נודע כמומחה בהלכות נידה, רבים מרבני ירושלים ומגדולי הפוסקים שימשו אצלו בהוראה, בהם: הרב דוד יונגרייז, הרב שלמה זלמן אוירבך, הרב שמואל הלוי וואזנר, הרב ישראל יעקב פישר, הרב עובדיה יוסף, הרב יוסף שלום אלישיב.‏ תורתו כונסה בכמה מספרי חכמי דורו ספר "ויוסף שאול" ובו 22 סימנים מחידושיו, ועוד מספר ספרים. מצב טוב, נקבי תיוק.
הפריט נמכר ב $140 החל מ $120
פריט מס' : 511

מכתב בכתב יד הגאון הרב מרדכי גימפל יפה. רוז'ינוי תרמ"ג.

מכתב כתוב כולו בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי מרדכי גימפל יפה, נשלח אל בנו ר' יעקב ורעיתו בת שבע. ענינים משפחתיים ברכות, ועצות לבריאות. כתוב על נייר בצבע כחול, עמוד ראשון כתוב כולו, עמוד שני כתוב מקצתו. הרב מרדכי גימפל יפה, חיבר ספרים רבים ביניהם "התכלת מרדכי", ועוד, תק"פ - תרנ"ב, היה רבה של העיירה רוז'ינוי שברוסיה הלבנה. מצב טוב.
החל מ $450
פריט מס' : 512

מכתב חשוב כתוב וחתום בכתב ידה של "שרה שנירר" קראקא תרפ"ו.

מכתב כתוב משני צדדים בלועזית בכתב ידה וחתימתה של שרה שנירר, על נייר מסמכים רשמי של "צענטראלע בית יעקב". קראקא תרפ"ו. מכתב נדיר מאוד. נקבי תיוק עם פגיעה במספר אותיות. פגמים קלים. סימני קיפול.
הפריט נמכר ב $2200 החל מ $800
פריט מס' : 513

מכתב היסטורי בענין אשת החפץ חיים ובנה רבי אהרן קאגן, כתוב כולו בכתב ידו וחתימתו של הגאון הרב פנחס הירשפרונג.

מכתב ארוך מאת הרב פנחס הירשפרונג שנשלח אל הרב שמואל אהרן פרדס רב בשיקאגו, בו מגולל הרב את מצבם הכלכלי הקשה של הרבנית הדגולה אשת מרן ה'חפץ חיים' ובנה רבי אהרן קאגן, בהמשך המכתב מבטל הרב את דברי המלעיגים "...שמרהיבים עוז בנפשם לדבר סרה..." במכתב מביא הרב הרישפרונג שמועות ששמע מהרב חיים עוזר מווילנא וכן מהרב ברוך בער ליבוביץ, וכן מהרב אליעזר סילבר על גדלותו של הרב אהרן הכהן קגן בנו של החפץ חיים. מכתב עם פרטים רבים אישיים והיסטורים. כתוב על נייר מסמכים רשמי, בשני צדדים, מצב מצוין.
הפריט נמכר ב $375 החל מ $350
פריט מס' : 514

לוט חשוב מאוד של מכתבי אדמורי"ם. 10 מכתבים.

1. מכתב מאת האדמו"ר הרב יוסף לייפער מפיטסבורג. מכתב ארוך בכתב ידו וחתימתו. על נייר מסמכים רשמי. 2. מכתב בחתימת ידו של הרב אליעזר שלמה שיק (המוהרא"ש) זצ"ל. הדרכה במוסר ויראת שמים לחסידיו. 3. מכתב מהשמש של רבי מיכל הגר, (אחיו של ה'אהבת ישראל'). כתוב על גלויה, כולו בכתב יד וחתימה. טשערנוביץ. 4. תשובה מהאדמו"ר מנדבורנא חיפה. כתב יד וחתימה, על נייר מסמכים. 5. מכתב רבי ישכר לייפר מנדברונא צפת. כתב יד וחתימה. 6. מכתב ברכה מאת רבי מרדכי דוד כהנא האדמו"ר מספינקא. כתב יד וחתימה כתוב מצידה השני של הזמנה לחתונה, אל הרב שטרנבוך מאנטוורפן. 7. מכתב רבי שמחה בונים סופר. כולו בכתב יד וחתימה. 8. מכתב רבי יוסף כהנא אדמו"ר מספינקא, מכתב ארוך כתוב כולו בכתב יד וחתימה על נייר מסמכים רשמי. 9. מכתב ר' חנניה יום טוב דויטש. כתב יד וחתימה על נייר מסמכים רשמי. 10. מכתב בכתב יד וחתימה, הרב שמואל אלכסנדר אונסדארפער, על נייר מסמכים רשמי. לוט חשוב, גדלים שונים. מצב טוב.
החל מ $300
פריט מס' : 515

ספר "תניא" מהדורת האלף.

ספר "ליקוטי אמרים" - תניא, "הוצאת האלף". ברוקלין - ניו יורק, י"א ניסן תשמ"ד 1984. מהדורת האלף של ספר התניא. כרך מפואר, בסופו מדור ביבליוגרפי נרחב של דפוסי התניא, צילומי שערים מההוצאות הקודמות וכתבי היד של ספר התניא. מהדורה זו חולקה על ידי הרבי מליובאוויטש לאחר התוועדות י"א ניסן תשד"מ (יום הולדתו ה - 82) באמצעות כ - 50 אברכי הכולל. 19 ס"מ, כריכה וסימניות - בד כחולות, נייר איכותי, שוליים רחבות. מצב מצוין.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 516

לוט 5 ספרי חב"ד חשובים.

1. ספר "קונטרס פירוש המלות" הנקרא מהדורא בתרא, מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן אשר נכתבו על ידי בנו ממשיך דרכו רבי דובער. ווארשא תרכ"ז, מהדורה ראשונה, (פרידברג 245). נקבי עש רבים, רובם בשוליים. 2. ספר "פוקח עורים" מאת רבי דוב בער בן האדמו"ר הזקן מלאדי, ווארשא תרי"ט. 3. ספר "עטרת ראש" באור תפלות ראש השנה, וענין מלכויות זכרונות ושופרות, "אשר הועתק מגוף כתב יד של כבוד אדמו"ר הרב הגדול...דוב בער שי'..". יוהנסברוג תרכ"ח, בשער נכתב "כמו שנדפס בקאפוסט תקפ"א". נקבי עש במספר דפים, רובם בשוליים. 4. ספר "עיון תפילה" מרבי דוב בער מלאדי, עם בקשות מאת האדמו"ר הזקן, פיעטרקוב תרס"ד. מצב טוב. 5. ספר "נר מצוה ותורה אור" הוצאת חסידי חב"ד, תש"ח. כל הספרים כרוכים בכריכת בד חדשה עם כיתוב מוזהב, גדלים שונים.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 517

לוט 5 מכתבים מאת רבני ישראל בכתב ידם וחתימתם

1. מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון הרב חיים זבולון חרל"פ רב ואב"ד ראשון לציון והסביבה. כתוב על נייר מסמכים רשמי משנת תשי"א, אל מחלקת הכשרות שעל ידי הרבנות הראשית לישראל. נקבי תיוק. 2. מכתב "חוזה שותפות" כתוב ככל הנראה כולו בכתב ידו וחתימתו של אב"ד חיפה הגאון רבי ברוך מרקוס – תלמידו של ה'סבא מקלם', מצב טוב. 3. מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי מרדכי צבי אוירבאך אב"ד דק"ק דעמון. המכתב משנת תרפ"ו, אל "אדוני מורי הרב הגדול האהוב והנכבד אשר יצא שמך בעולם". לא נתברר למי נשלח המכתב אך לשון המכתב בתחילתו הוא "בתוך מאות תלמידיך.." מצב טוב. 4. מכתב בכתב ידו וחתימתו של הרב שבתי בורנשטיין, ירושלים תרצ"ד, בענין הדפסת הש"ס תלמוד בבלי. מצב טוב. 5. מכתב כתוב כולו בכתב ידו וחתימתו של הרב אברהם יוחנן בלומנטל, מיסד ומנהל בית היתומים ציון. ירושלים תש"ד שנת "רחמנות". המכתב נשלח אל הרב זאב צבי הכהן קליין, בענין שדרו"ת ותרומות לבית היתומים. מצב טוב. סה"כ 5 מכתבי רבנים חשובים.
החל מ $200
פריט מס' : 518

לוט ספרי חב"ד שונים.

1. ספר "צמח צדק" ב' חלקים, פסקי דינים מן ד' חלקי השלחן ערוך. ברוקלין תש"ט. 2. שלחן ערוך, רבי שניאור זלמן מלאדי, 3 כרכים, סט שלם. ברוקלין תש"ח. מהדורה עם פקסימליית כתב ידו של האדמו"ר הזקן בעל התניא. 3. ספר "צמח צדק" שאלות ותשובות, בארבעת חלקי השלחן ערוך, מאת האדמו"ר הרב מנחם מנדל מליובאוויטש. 6 כרכים. הוצאה שניה עם הוספות ומלואים, ברוקלין תש"ח. סה"כ 11 כרכים. 3 סטים שלמים ספרי חב"ד חשובים. כולם במצב מצוין.
הפריט נמכר ב $140 החל מ $120
פריט מס' : 519

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי זכריה שטרן בעל 'זכר יוסף' אב"ד שאוועל.

מכתב בענינים משפחתיים כתוב כולו בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי זכריה שטרן. כתוב על נייר משני צדדים, כתב צפוף, למעלה מ – 60 שורות בכתב ידו. רבי יוסף זכריה שטרן: תקצ"א - תרס"ד, גאון גדול, מגדולי חכמי ליטא ופוסקי דורו. רב ביאשינובקה, ומשנת תרכ"א רב בשאוועל (ליטא). בעל שאלות ותשובות "זכר יהוסף". המכתב פגום משני פינותיו, עם מעט חסרון טקסט. השאר במצב טוב.
החל מ $550
פריט מס' : 520

ספר "ברכות הנהנין" עם באורים - 2 מהדורות.

1. ספר "ברכות הנהנין" דיני ברכות הנהנין וסדר נטילת ידים על פי האר"י ז"ל, עם תרגום אידיש, מאת רבי שניאור זלמן מלאדי, ווארשא 1874 תרל"ד. בשער הספר חתימות בכתב יד "מאיר הכהן ביאלער". "מרדכי מענדלקנאפל". 2. ספר הנ"ל, עם ספר 'לקוטי מהרי"ט', פיעטרקוב תרע"א, חותמות וחתימות בעלות "יצחק קאליש". מצב טוב. גדלים שונים.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 521

לוט ספרי חב"ד – ספר "הניגונים".

1. ספר "הנגונים" כולל ליקוטי רשימות משיחותיו של כבוד קדושת אדמו"ר יוסף יצחק שניאורסון, על מהותה של הנגינה. תוי נגינה של 'ניגוני חסידי חב"ד'. עם מבוא, ליקוטי רשימות, מפתח הניגונים. 2 חלקים, ברוקלין תשי"ז. 2. ספר "אהל רח"ל". כולל: מסביב לחסידות, ביבליוגרפיה: א' על דפוסים. ב' על ספרים. ג' על ספרי יידיש. אישים. שונות. נספח. מעשה ר' בירך. תצלומים ופקסימליות. ניו יורק תש"מ. מצב טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 522

סידור האריז"ל לבעל התניא, מהדורת ווארשה (תרכ"ז) עותקים חסרים.

סידור תפילה עם פירוש הרב שניאור זלמן מלאדי. סידור האריז"ל, 2 חלקים, עותקים חסרים, ככל הנראה מהדורת ווארשא תרכ"ז. חלק ראשון מתחיל מדף ה – קע"ג. חלק שני מתחיל מדף הסכמות א –קנג. מצב טוב – בינוני, פגמים ובלאי.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 523

סדור האריז"ל מבעל התניא, ווארשא תרמ"ו.

סדר התפילה על פי נוסח האריז"ל ב' חלקים. מבעל התניא רבינו שניאור זלמן מלאדי. כל הסידור כפי אשר נדפס מכבר. עם הוספה חדשה שלשה מכתבים קדושים וטהורים מאד יקרים מאת האדמו"ר הזקן והאמצעי זי"ע. הובא לבית הדפוס על יד הר' שמריהו בן ר' לוי יצחק שניאורסון. ווארשא תרמ"ו. שני חלקים בשני שערים. רלז, רלג, (1) דף. כרך עב כרס. ככל הנראה כריכה מקורית מעור. מצב טוב. מעט כתמי רטיבות.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $100
פריט מס' : 524

סידור האר"י, ברדיטשוב תרע"ג. עם "מחזור לראש השנה ויום כיפור" נדיר.

סדר תפלה על פי נוסח הקדוש האריז"ל, על פי יסוד האדמו"ר רבי שניאור זלמן מלאדי, עם פירוש מהרי"ד, מאת האדמו"ר רבי יצחק דובער מלאדי, ועוד כמה מעלות כמבואר בשער. חלק ראשון ושני. ברדיטשוב תרע"ג. ועם חלק המחזור "לראש השנה ויום כיפור" כפי הנהוג אצל החסידים המתפללים בסידור האריז"ל נוסח רבינו הקדוש כ"ק אדמו"ר מלאדי נ"ע זיע"א בעל התניא והשו"ע יצא לאור עתה ביחד עם הסידור הק' שלו. ברדיטשוב תרע"ג. (4) קפז, (1) רלא, (1) מו דף. מצב טוב. פגם קל בשער הראשון. כתמים
הפריט נמכר ב $300 החל מ $300
פריט מס' : 525

סדור האריז"ל, פקסימיליה של כתיבת יד הרה"ק ר' אברהם שמשון בן ה'תולדות יעקב יוסף'.

סדור האריז"ל "היכל הבעש"ט". פקסימילית כתיבת הרב הקדוש ר' אברהם שמשון ז"ל בן רבינו בעל ה'תולדות יעקב יוסף' ז"ל. בני ברק תשנ"ה. פקסימיליה מהודרת. מצב מצוין. כריכת עור וקופסת קרטון מתאימה.
החל מ $200