ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 9 - 06.04.2016

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 476

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון המקובל רבי יעקב הכהן טראב מסלתון. בירות תרע"ט

מכתב כתוב כולו בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי יעקב הכהן טראב מסלתון על עסקי קידושין של נערה מאמריקה שנתקדשה בת עשר שנים ואביה מיחה בקידושיה. המכתב נשלח אל הגאון הרב ברוך מרקוס רבה הראשי של חיפה. הרב מסלתון פותח בדברי שבח מופלגים את מכתבו אל הרב מרקוס. בירות תרע"ט. הרב יעקב הכהן טראב מסלתון חכם באשי ואב"ד דמשק, תרי"א – תרפ"ג, נולד בדמשק, בקי בנגלה ובנסתר, בהלכה ובאגדה, כמו כן היה נושא דרשות בשבתות ובמועדים שלאחר מכן הפכו לספר דרשותיו "דבק טוב", חיבר עוד ספר "בית יעקב" ב' חלקים, "שארית יעקב" ב' חלקים. מצב טוב. סימני קיפול. נקבי תיוק.
החל מ $180
פריט מס' : 477

מכתב המלצה בחתימת גדולי ישראל.

מכתב המלצה עבור חתן בחור ישיבה, כתוב על נייר מסמכים רשמי של הגאון הרב ניסים קרליץ, בחתימת ידם של גדולי ישראל, הרב ניסים קרליץ. הרב אהרן יהודה לייב שטיינמן. הרב שמעון בעדני. הרב מסעוד בן שמעון. מצב טוב. סימני קיפול.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 478

מכתב מאת רבני ירושלים. נגד הממשלה.

מכתב מאת רבני ירושלים נגד השתלטות הציונות על החינוך בירושלים. משנת תרפ"ד. "אנחנו הח"מ תושבי עיה"ק ירושלם ת"ו מוחים בכל תקף נגד התקנות של חוקת הקבלות המעמידות את הישוב היהודי כלו תחת הפוטרופסות אספת הנבחרים וועד הלאומי והמכריחות את כל החרדים להיות משותפים עם חפשים מחללי שבת וכופרים בעקר... בתחתית המכתב באו חתימות של מעל 100 רבנים מרבני ירושלים ואישי ציבור חשובים, ואישים שונים(ככל הנראה חלק מהחתימות הם העתקה בכתב יד סופר). מסמך היסטורי. מצב מצוין.
החל מ $350
פריט מס' : 479

מכתב חתום על ידי 18 גדולי ישראל, נגד הטלת מס חינוך העירוני.

מכתב משנת תש"ה, שנשלח אל "מושל המחוז" ירושלים. נגד הטלת מס חינוך העירוני למחוז ירושלים העומד להתגשם. במכתב מבואר שהטלת מס זה הוא נגד חוקי התורה. בשולי המכתב חתומים מספר רבנים. הגאון הרב איסר זלמן מלצר. הרב יחזקאל סרנא, הרב יעקב משה חרל"פ, הרב אברהם ישראל משה מחרקוב, הרב יצחק יעקב וכטפויגל, הרב הלפרין ועוד מספר רב של רבנים. מכתב היסטורי חשוב ונדיר.
החל מ $500
פריט מס' : 480

מכתב חתום בחתימת ידם של ראשי הבד"ץ העדה החרדית, נגד הבחירות.

מכתב חתום על ידי גדולי הרבנים של הבד"ץ העדה החרדית. הרב יצחק יעקב וויס אב"ד. הרב ישראל משה דושינסקי. הרב ישראל יעקב פישר. הרב משה אריה פרינד. נגד הבחירות לעיריה. ושאיסור חמור לקחת חבל בבחירות אלה. מצב טוב. סימני קיפול.
הפריט נמכר ב $475 החל מ $250
פריט מס' : 481

פסק דין בחתימת הרב צבי פסח פרנק, ובד"ץ ירושלים תר"ץ.

פסק דין בעיני כספים של הרבנות הראשית לארץ ישראל, חתום בחתימת ידו של הגאון רבי צבי פסח פרנק, עם חתימות הדיינים. ירושלים תר"ץ מצורף לפסק הדין 2 הזמנות לדיונים בבית הדין בפתח תקוה השייכים לאותו ענין. מצב טוב. סימני קיפול.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 482

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הרב צבי פסח פרנק, עם מעטפה.

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הרב צבי פסח פרנק – עם המעטפה, שנשלח אל מחותנו הרב יוסף הלוי, ירושלים תרפ"ח. המכתב בענין תרומות ומעשרות ביין מבושל. בין הדברים כותב הרב פרנק "גם כבוד אבי' הגאון הצדיק ז"ל אשר רוב מעשי' הי' בהסכמת הגאון מבריסק זצ"ל. בשולי המכתב נוסף כתיבה כנראה ממקבל המכתב עם איזכור של הרב קוק. כתוב על נייר מסמכים רשמי, מצב מצוין.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $150
פריט מס' : 483

מכתב מאת הגאונים רבי שלמה זלמן אוירבך ורבי יוסף שלום אלישיב.

מכתב המלצה כתוב בכתב ידו של הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך על נייר מסמכים רשמי, 'פסח זעירא' ירושלים תשי"א. 10 שורות בכתב ידו וחתימתו. בשולי המכתב הוסיף הגאון רבי יוסף שלום אלישיב 3 שורות בכתב ידו וחתימה. סימני קיפול וקרעים, מצב בינוני.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $150
פריט מס' : 484

מכתב בכתב יד הגאון רבי יוסף שלום אלישיב אל חמיו הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי ה'סטיפלר' זצ"ל

מכתב בכתב ידו של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב אל חמיו ה'סטייפלר' זצ"ל, יד ניסן תש"מ. המכתב פותח בברכות רבות "ימים על ימי מלך תוסיף באריכות ימים ושנים בבריאות גופא ונהורא מעליא..." תוכן המכתב בדברי תורה, 24 שורות בכתב יד. הדף חתוך בשוליו, וככל הנראה חסר סוף. שורה נוספת בכתב יד מעבר לדף. מצב טוב.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $300
פריט מס' : 485

שטר פרוזבול כתוב כולו בכתב ידו של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב – ירושלים תש"מ.

שטר פרוזבול משנת תש"מ כתוב בכתב ידו של הגאון מרן רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל, כולו בכתב יד. 10 שורות בכתב ידו, מצב מצוין.
הפריט נמכר ב $400 החל מ $350
פריט מס' : 486

תשובות בכתב יד קודשו של שר התורה מרן הרב חיים קנייבסקי שליט"א.

מכתב אם שאלות שנשלחו אל שר התורה שליט"א עם דף תשובות בכתב יד קודשו של שר התורה מרן ר' חיים קנייבסקי שליט"א.
החל מ $150
פריט מס' : 487

תשובות בכתב יד קודשו של שר התורה מרן הרב חיים קנייבסקי שליט"א.

מכתב אם שאלות שנשלחו אל שר התורה שליט"א כולל תשובות על מעטפה עם כתובת השולח בכתב יד קודשו של שר התורה מרן ר' חיים קנייבסקי שליט"א.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 488

חתימת ידם של הגאונים הרב אלעזר מנחם מן שך, והרב יעקב ישראל קנייבסקי 'הסטייפלר', המצטרפים למחאה על הקמת האצטדיון בירושלים. נדיר

מכתב הצטרפות הרב יעקב ישראל קניבסקי והרב אליעזר מנחם שך נגד הקמת אצטדיון בירושלים. בשנת תשל"ט הוחלט להקים אצטדיון בירושלים, באותה תקופה יצאו כל גדולי ישראל בקריאה לעצרת מחאה ותפילה בככר השבת נגד החלטה זו. במכתב שלפנינו י"ד אייר תשל"ט, מטרפים בחתימת ידם המקורית הגאונים הרב אלעזר מנחם מן שך. וכן חתימת ידו של הרב יעקב ישראל קניבסקי. מכתב נדיר מאוד – וככל הנראה עותק יחיד ! מצב טוב. סימני קיפול.
הפריט נמכר ב $450 החל מ $200
פריט מס' : 489

לוט 2 כרטיסי חבר בעדה החרדית. חתימות הרב שך והרב אייזיק שר.

לוט 2 כרטיסי חבר של "הנהלת העדה החרדית" ועד העיר לקהלת האשכנזים בירושלים. 1. כרטיס חבר של הרב אלעזר מנחם שך, חשון תש"ד, עם חתימת ידו. תרומה 1200 לשנה. 2. כרטיס חבר של הרב אייזיק שר, עם חתימת ידו. תרומה כ"ה גרוש לחודש. בתחילת התעודה כתוב "הנני מצהיר בזה שאתרום בל"נ בתור תרומת חבר לצורך העדה החרדית ועד העיר לקהלה האשכנזים את הסך.. גודל 10 \ 7 ס"מ גודל דומה. מצב טוב.
הפריט נמכר ב $250 החל מ $250
פריט מס' : 490

מכתב בחתימת רבה של ירושלים רבי יוסף חיים זוננפלד עם מספר רב של חתימות רבנים. נגד חילול שבת בפרהסיא.

מכתב על נייר מסמכים רשמי של בד"ץ העדה החרדית. בשולי המכתב חתימות גדולי ישראל. מהם: הרב יוסף חיים זוננפלד, הרב דוב צבי קרלנשטיין, הרב שמשון אהרן פולונסקי, הרב יהושע אלטר ווילדמאן, הרב זרח אפשטיין, הרב יחיאל מיכל טיקוצינסקי, הרב נסים דאנון ועוד. המכתב בדיון הלכתי אודות אשה המחללת שבת בפרהסיא, במקור: המכתב פרוס על שני דפים, לפנינו (הדף השני) חלקו האחרון של המכתב עם חתימות הרבנים. ירושלים תרפ"ח. מצב טוב. סימני קיפול, פגמים קלים.
הפריט נמכר ב $550 החל מ $200
פריט מס' : 491

מכתב מאת הרב יוסף חיים זוננפלד. "חתימה זו מזויפת". ירושלים תרפ"ד.

מכתב שנשלח אל וועד העיר לקהלת האשכנזים בכתב ידו ובחתימתו של הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד. המכתב בענין אלמונים שחרטו גלופה ובה צורת חתימת ידו של הרב זוננפלד, במכתב זה מתריע הרב זוננפלד שכל מכתב שאין עליו חתימת ידו ממש, אלא רק חותמת בצורת חתימה "לא ממני יצאה" וכמו כן מתריע הרב נגד ישיבת "אור חדש" שבפנקס השליחות של הישיבה נמצאה חותמת זו "וכל מה שמתפרסם כעת בשמי או בחתימתי ביחס לישיבה זו הוא בלי ידיעתי ולמרות רצוני". כתוב על נייר מסמכים רשמי, חתום בחתימת יד וחותמת. ירושלים תרפ"ד. מצב טוב, סימני קיפול.
הפריט נמכר ב $550 החל מ $250
פריט מס' : 492

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, (חתום פעמיים). עם 2 מכתבים מאת חתנו הרב רענן קוק.

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק הרב הראשי לישראל, על נייר מסמכים רשמי משנת תרצ"ג. המכתב נשלח אל הגאון העסקן ר' זלמן סולובייצ'יק, בבקשת עזרה עבור יהודה "ממשפחה כבודה" שאין לו כל. כתוב כולו בכתב ידו וחתימתו, עם תוספת בקשה בכתב יד וחתימה נוספת. מכתב חשוב ונדיר. מצב טוב. סימן קיפול. עם שלשה מכתבים נוספים בכתב יד חתן הרב קוק, הרב שלום נתן רענן קוק. ומכתב נוסף מאת מזכיר הרב קוק על נייר מסמכים רשמי משנת תרצ"ד.
החל מ $200
פריט מס' : 493

מכתב המלצה לחתן, עם חתימת ידו של 'המגיד הירושלמי' הרב שלום שבדרון זצ"ל, עם חתימות רבני ירושלים.

מכתב המלצה לחתן, מאת 'בית מדרש לתורה והוראה' לבני עדות המזרח, ירושלים תשכ"ג. בשולי המכתב חתומים הגאון רבי שלום שבדרון, רבי חיים אהרן טורצ'ין, רבי משה שמעון הכהן וינטרויב. רבי שלום שבדרון המכונה "המגיד הירושלמי" תרע"ב – תשנ"ח. נכד רבי שלום מרדכי שבדרון המהרש"ם וחתן הרב יהודה לייב אוירבך, נודע בדרשותיו חוצבי הלהבות בבתי כנסת ובישיבות, ובמיוחד בבית הכנסת הגדול של 'זיכרון משה'. ערך את הספרים "אור יהל" לרבו הרב יהודה לייב חסמן, ו"לב אליהו" לרבי אליהו לופיאן. הרב חיים אהרן טורצ'ין, תרע"ז – תשל"א, ראש ישיבת "ישיבה למצוינים" בירושלים. ממקורביו של הרב מבריסק, ומחבר הספרים מעשה חייא על הש"ס. סימני קיפול, מצב טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 494

פשקוויל בכתב יד אודות ביקור האדמו"ר הריי"צ בארץ ישראל ופגישתו עם הרב קוק הכיתוב "אותו האיש.."

פשקוויל שנכתב עקב ביקורו של האדמו"ר הריי"צ בארץ הקודש, במכתב מבואר שאין להרהר על האדמו"ר אם יפגש עם "אותו האיש" (כוונתם לרב קוק) מכיון שמטרת נסיעתו היא עבור הצלת יהודי רוסיה ולכן לטובת הענין אמור "להתראות עם הרבה רשעים.." בסוף המכתב נחתם "חסידי חב"ד הדנים לכף זכות". מצב בינוני, פגמים קרעים, וסימני קיפול גסים.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 495

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון הרב ישראל אריה ספיר. פתח תקוה תרפ"ד.

מכתב שנשלח אל מר אליהו דעואל, בכתב ידו וחתימתו של הרב ישראל אריה ספיר, בענין משרתו בפתח תקוה. פתח תקוה תרפ"ד. הרב ישראל אריה ספיר בן הרב יעקב משה ספיר, עלה לארץ בשנת תרע"ז, וכיהן כרב בפתח תקוה, לאחר מכן פינה את מסרתו לאביו, והיגר לארצות הברית ויצא כשד"ר לטובת ישיבת ראדין, לאחר פטירת אביו כיהן כדיין ואחר כך כאב בית דין בפתח תקוה לצידם של מספר רבנים חשובים כהרב עובדיה הדאיה והרב עובדיה יוסף. נפטר בשנת תשכ"א. היה מקורב לרב הראשי הרב אברהם יצחק הכהן קוק.
החל מ $100
פריט מס' : 496

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי יוסף אליהו הענקין מארצות הברית.

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי יוסף אליהו הענקין, אל הגאון הרב זלמן סורצקין, ברכות ושלומות וענין הדפסת ספרו 'לב איברא'. עם מכתבים שנשלחו משנת תשי"ז לרב הענקין, מאת הרבנים הרב סורצקין, הרב סרנא הרב פינקל, כתיבת מכונה. המכתב כולל המעטפה שבה נשלח המכתב. כתוב על נייר מסמכים רשמי. מצב טוב, נקבי תיוק. הרב יוסף אליהו הענקין, גאון ופוסק מפורסם מארצות הברית, תרמ"א – תשל"ג, הוסמך להוראה על ידי ארבעה מגדולי הדור, הרב איסר זלמן מלצר, הרב ברוך בער ליבוביץ, הרידב"ז, והרב יחיאל מיכל אפשטיין בעל ערוך השלחן. כיהן ברבנות בגאורגיה בשנת תרס"ג, ובשנת תרע"ד ברבנות סמאלאן, בסוף שנת תרפ"ה נתמנה למנהל ארגון "עזרת תורה" שעל יד "אגודת הרבנים", חיבר כמה ספרים חשובים בהלכה ובאגדה.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 497

לוט 2 מכתבים. מכתב מהרב משה בלויא. מכתב מהרב טוביה לעוונשטיין.

1. מכתב מאת מנהיג אגודת ישראל בארץ, הרב משה בלויא. מכתב על נייר מסמכים משנת תרפ"ז. אל הרב משה אליהו הלוי, בקריאה לתמוך בקיום העדה החרדית. כתוב במכונה עם חתימתו. 2. מכתב מאת הרב טוביה לעוונשטיין רבה של ציריך, כתוב על נייר מסמכים רשמי ציריך תרפ"א. אל הנהגת ההסתדריות הארציות של "אגדות ישראל" כתוב במכונה עם חתימה. מצב טוב. נקבי תיוק.
החל מ $120
פריט מס' : 498

לוט 4 מכתבי אדמורי"ם שונים.

1. מכתב בכתב ידו וחתימתו של הרב יוסף צבי קאליש אבד"ק בני ברק מסקרנוויץ. בני ברק תש"ב, אל הרב יעקב לנדא, נייר מסמכים, מצב טוב. 2. מכתב בכתב ידו וחתימתו של הרב שמואל שמעלקא רובין בן האדמו"ר מסוליצא, תשל"ז, כתב יד חתימה וחותמת. מצב טוב. 3. מכתב עם הוספה בכתב יד וחתימת יד קדשו של הרב מרדכי שלום יוסף פרידמן מסדיגורה, תל אביב תשל"ד. מצב טוב. 4. מכתב בהוספה בכתב יד וחתימת הרב נפתלי מאסקוויץ אשדוד תשס"ה. מצב טוב. גדלים שונים.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 499

מכתב מאת הגאון רבי שמעון סופר (ערלוי) הי"ד, אל הרב יוסף חיים זוננפלד. ערלוי תרפ"ו.

מכתב כולו בכתב ידו של הגאון רבי שמעון סופר הי"ד מערלוי, אל הגאון הרב יוסף חיים זוננפלד, בענין כמה אנשים שרצו לפסול את המשקה הנקרא פראנק, הרב סופר כותב בחריפות נגדם, "והדבר לשחוק בעיני ועל מה יוסד שקר זה....ולא ישמע לקול מלחשים שהיו מוציאים לעג על פראנק קאפפע שכרותם מחמת נגיעתם.." בסוף המכתב מוסיף הרב אחרי החתימה "הלוואי שיהי' כל מאכל שאנו אוכלים כשר כמו פראנק". דף, כתוב משני צדדים, עם חתימה וחותמת. ערלוי תרפ"ו. הרב שמעון סופר בנו של הגאון רבי אברהם שמואל בנימין סופר בעל ה'כתב סופר', ממנהיגי יהדות הונגריה במאה 20. מתחילת שנת תרמ"א החל לכהן כרב ואב"ד ערלוי שבהונגריה, חיבר שאלות ותשובות "התעוררות תשובה" בעילום שמו שבכל עמוד מהספר כתוב "אין לסמוך על הוראה זו כלל". בן תשעים וחמש שנה נשלח הרב למחנות ההשמדה באוושביץ עם קהילתו ובני משפחתו ונספה בשואה בשנת תש"ד הי"ד. מכתב חשוב ונדיר.
הפריט נמכר ב $1400 החל מ $1000
פריט מס' : 500

מכתב היסטורי כולו בכתב יד קדשו וחתימתו של האדמו"ר הקדוש הרב אהרן ראטה. "זעקה גדולה על חילול קברים".

מכתב היסטורי כתוב בכאב גדול ובתחנונים אל גדולי ישראל אשכנזים וספרדים. בכתב יד קדשו של האדמו"ר הקדוש הרב אהרן ראטה. דף, כתוב משני צדדים עם חתימת יד קדשו וחותמת. במכתב פונה הרב להקים קול זעקה גדולה על ענין חילול הקברים בעיר הקודש ירושלים, ובפרט שהחילול הוא על ידי יהודים, וכל מי שלא מוחה נתפס בעון הזה. המכתב בלשון קשה, בתקיפות ובכאב כאחת. הרב הקדוש ר' אהרן ראטה, תרנ"ד – תש"ז, בצעירותו למד בישיבות במונקטש וואיאווייצן, ושהה בחצרות אדמו"רים, בהם הרב צבי אלימלך שפירא מבלאז'וב, הרב יהוסף רוטנברג מקאסאני, הרב יהושע העשיל פריד מקאפיש והרב ישכר דב רוקח מבעלז. תקופה קצרה שהה גם אצל הרב ישראל הגר מויז'ניץ, ייסד את חברת "שומרי אמונים". וחבורתו הקדושה בירושלים ממשיכה עד ימינו את דרכו, בחסידויות "תולדות אהרן", "שומרי אמונים" ו"תולדות אברהם יצחק". ספריו הרבים "טהרת הקודש", "שולחן הטהור", "שומר אמונים", "מבקש אמונה" ועוד. יצאו במהדורות רבות. עבד את ה' במסירות נפש כל חייו בתעניות וביסורים. רבים הם סיפורי מופת אודותיו. מכתב ארוך 36 שורות בכתב יד קדשו. גודל 18 ס"מ. נקבי תיוק עם פגיעה באותיות בודדות.
הפריט נמכר ב $1700 החל מ $600