ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 9 - 06.04.2016

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 401

לוט 3 ספרים עם רישומים הקדשות והגהות.

1. ספר "מקראות גדולות" חלק שישי, חמש מגילות, ווארשא תרכ"א, לכל אורך הספר עשרות הגהות ארוכות. (מספר הגהות קצוצות). מצב טוב. 2. ספר "דרוש וחדוש" ספר שני מאת רבינו עקיבא איגר, ווארשא תר"פ. הקדשה בכתב יד אל הרב יעקב חיים סרנא, עם חתימתו בשער, כרוך עם ספר "חדושי רבי עקיבא איגר" ספר שלישי, בשער הקדשה מודפסת מאת הרב מרדכי גימפל בארג, אל הנ"ל. מצב טוב. 3. ספר "זהר" על התורה חלק שלישי ויקרא, בשער רישום ארוך ממרוקו בשנת תרנ"ט, עם חתימה מסולסלת משפחת "אלחייאני", חתימה נוספת בשער ע"ה אברהם ן' מכלוף ן' שטרית.
החל מ $100
פריט מס' : 402

ספר "דרך אמונה" ארם צובה תרע"ד – מהדורה יחידה. הקדשה בכתב יד.

ספר "דרך אמונה" דברי תוכחה על פי סדר א' ב' ומשלי מוסר שדרש בין פסח לעצרת בימי העומר הגאון המקובל רבי יעקב שאול דוויק הכהן מארם צובה, תקפ"ח – תרע"ט. ארם צובה תרע"ד. מהדורה יחידה. 12. 133 דף (פרידברג 1102). בכריכה הפנימית דף הקדשה מודפס עם מילוי בכתב יד (ככל הנראה מהמחבר) הקדשה על הגביר החשוב משה דניאל די פיג'וטו (משפחת גבירים ורבנים חשובה מארם צובה). בסוף ההקדמה הוספה מאת המחבר בכתב יד קדשו. מצב מצוין. כריכה מקורית.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 403

הקדשת הגאון רבי מיכל יהודא ליפקוביץ על ספר נפש החיים.

ספר "נפש החיים" לרבינו חיים מוואלז'ין, בני ברק תשי"ד. בדף שלפני השער הקדשה בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי מיכל יהודא ליפקוביץ. מצב מצוין.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 404

ספר "חתן סופר" אונגוואר תרל"ד, מהדורה ראשונה – הקדשת תלמיד המחבר.

ספר "חתן סופר" חידושים בשיטות הש"ס וכלליהן מבוארים בו יותר ממאה ועשרים ענינים וסוגיות עמוקות, מאת הגאון הרב שמואל אהרנפלד נכדו של הגאון חתם סופר ונכדו של הגאון רבי עקיבא איגר. אנוגוואר תרל"ד, מהדורה ראשונה, נדיר, 51, 152 דף. (פרידברג 1309). בדף שלפני השער רישום בכתב יד מתלמיד המחבר "אשר...מק"ק נייטרא. מצב כללי טוב, מעט פגעי עש בדפים ראשונים, ונקבי עש בדפים אחרונים. כריכה מקורית.
החל מ $120
פריט מס' : 405

הקדשה בכתב יד האדמו"ר מקרטשניף הרב זיידא אליעזר זאב רוזנבוים.

ספר "יערות דבש" ירושלים תשכ"ג. בדף שלפני השער חותמת בעלות והקדשה לבר מצוה, בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי זיידא אליעזר זאב רוזנבוים האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט ארצות הברית. בסוף הכרך הקדשה בכתב יד מאת אברהם יוסף קופמן, "להבחור המופלג בתוי"ש, בן לאותו צדיק הה"ק האדמו"ר מקרשניף–נדבורנא שליט"א..." מצב מצוין.
החל מ $100
פריט מס' : 406

הקדשה בכתב ידו של זקן המקובלים רבי יצחק כדורי , ירושלים תשמ"ז.

סידור הרש"ש, שחרית לחג סוכות ופסח, הוצאת ישיבת 'דור ישרים' בנשיאות הרב יצחק כדורי, ירושלים תשמ"ו. בתחילת הספר הקדשה בכתב ידו וחתימתו של זקן המקובלים רבי יצחק כדורי זצוק"ל, אל האדון הנכבד רפאל טוויל. 7 שורות בכתב ידו, וחתימתו. מצב מצוין.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $300
פריט מס' : 407

כתב יד, הערות וחידושים על ספר "משנה תורה" להרמב"ם. ווארשה תרמ"א.

ספר "משנה תורה" להרמב"ם, ספר מדע, אהבה וזמנים. מהדורת ווארשה תרמ"א. בדף שלפני השער כתב יד חידושים בדברי הרמב"ם, כתיבה צפופה על שני העמודים. בין דפי הספר חידושים והערות בדברי הרמב"ם בשוליים באותו כתב היד. קטעי חידושים ארוכים במיוחד. בתחילת הספר 2 חותמות בעלות. חתימה וחותמת של "מרדכי יעקב וארקול" לפנים הרב בקובנה. חותמת נוספת, ישראל שלמה בהגאון ר' ניסן עובדי' רווינסון מו"ץ וד"ץ בקובנה. מצב מצוין.
החל מ $120
פריט מס' : 408

חמשה חומשי תורה והפטרות. אמשטרדם תפ"ו, שער מצויר. הגהות עתיקות.

ספר "חמשה חומשי תורה" תקון סופרים, עם ספר "הפטרות" כל השנה כמנהג קהלות הספרדים והאשכנזים. ובסופו לוח קריאת הפרשיות מועדים. תמ"ו (5) דף. חסר שער לחמשה חומשי תורה. ספר ההפטרות עם שער מצויר בפיתוחי נחושת. גודל 15 ס"מ. במספר דפים של החומש הגהות מהמאה 19 בכתב יד מזרחי (מרוקו?). בסוף הכרך חותמת בעלות באנגלית. עותק נוסף של ספר ההפטרות בלבד, עם כריכה עתיקה. מצב כללי טוב. כתמים ופגמים קלים. עם כריכה עתיקה בלויה, גב ופינות מעור אדום.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 409

ספר "מבוא שערים" למהרח"ו, עשרות הגהות קבליות בכתב יד.

ספר "מבוא שערים" 'שער מאמרי רשב"י'. 'שער מאמרי רז"ל'. 'שער הפסוקים'. 'שער הלקוטים', מהדורת ירושלים תרע"ג. בין דפי הספר עשרות הגהות ארוכות וקצרות בכתב יד אשכנזי מתקופת ההדפסה. ההגהות בעלי תוכן קבלי, זהות הכותב לא ידוע וקרוב לודאי שיצאו מתחת ידי מקובל תלמיד חכם. שער ראשון חסר, נמצאים השערים של שער הפסוקים ושער הלקוטים. שאר הספר במצב מצוין.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $150
פריט מס' : 410

לוט 5 ספרים עם חתימות והגהות ממרוקו.

1. ספר "שלחן ערוך" חושן משפט עם 'שפתי כהן' וספר 'מאירת עינים', חסר שער, מהדורה מוקדמת, (אולי מהדורה ראשונה של שני הספרים יחד). בין דפי הספר, מספר הגהות בכתב יד. מצב בינוני. 2. ספר "הדר זקנים" תוספות הרא"ש, ליוורנו ת"ר, מהדורה ראשונה, בשער הספר חתימת מסולסלת מרוקאית בכתב יד. ובדף לד הגה בכתב יד. מצב גרוע. 3. ספר "משניות סדר מועד" ווארשא תרל"ט, בשער הספר חותמת בעלות של הגאון רבי אברהם עמאר, דיין ומו"צ במקנאס. מעבר לשער רישום בכתב יד "שאול הוא אצלי מאת ידידיה כהה"ר רפאל עמאר ישצ"ו אכי"ר. מצב טוב. 4. ספר "תורות אמת" שאלות ותשובות בד' חלקי השלחן ערוך, מאת הגאון רבי רפאל בירדוגו "המלאך רפאל", בהוצאת חברת דובב שפתי ישנים (דובש"י), בהשתדלות הרב שלום משאש, מכנאס תרצ"ט. מעבר לשער הגדה מודפסת עם מילוי בכתב ידו של הגאון רבי שלום משאש מהתקופה. ספר חשוב. נקבי עש. דפים עבים. 5. ספר "משניות סדר קדשים" בדף סח, הגה בכתב יד. ובדף ק' חותמת הרב אברהם עמאר ממקנאס. מצב בינוני. גדלים שונים, מצבים שונים.
החל מ $100
פריט מס' : 411

הגהות רבות בכתב יד, על ספר "מגיני ארץ" ווילנא תר"ו.

ספר "שלחן ערוך" אורח חיים" עם מגיני ארץ, מגן אברהם ומגן דוד (ט"ז), מהדורת ווילנא תר"ו. לאורך הספר עשרות רבות של הגהות למדניות בכתב יד אשכנזי. זהות הכותב לא נבדקה. מצב טוב. פגמים ובלאי. ההגהות קצוצות מעט.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 412

הגהות בכתב יד הגאון רבי אברהם בנימין זאב המבורג על ספרו "שער הזקנים".

ספר "שער הזקנים" חלק שני 'בית מלא', שאלות ותשובות אשר נשאל מחכמי הדור והתלמידים אשר הלכו אחרי רבן לבית שערים, מאת הגאון רבי אברהם בנימין זאב המכונה וואלף המבורג, זולצבך תק"צ. בין דפי הספר 4 הגהות למדניות המתיחסות לתוכן הדברים בכתב יד הגאון המחבר, 2 הערות ארוכות במיוחד, אחת ההגהות פותחת במילים "עוד ישבתי", הגה אחרת פותחת במילים "ותלמידי מהרר"י דוב מוו"ב". הגאון רבי אברהם בנימין זאב וואלף המבורג, תק"ל – תר"י, גאון מובהק, וראש הישיבה ואב"ד בפיורדא, מלוחמי ההשכלה, הרב המבורג ניהל מערכה קשה נגד ניסיונות השלטונות להכליל לימודי חול בישיבה, ישיבתו נסגרה פעמיים בשל כך, אולם הרב המבורג הוסיף להעביר שיעורים במחתרת בביתו, ספריו שער הזקנים ושמלת בנימין התפרסמו כספרי הלכה חשובים. רוב הספר עם פגעי עש, במצב בינוני – גרוע, הגה אחת פגומה במקצת.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $100
פריט מס' : 413

הגהות רבות בכתב יד - כתובים בשולי גמרא מסכת בכורות פרנקפורט ת"פ.

גמרא תלמוד בבלי מסכת בכורות, פרנקפורט ת"פ. בשולי המסכת עשרות רבות של הגהות עם תוכן למדני, קושיות שנשארו בצ"ע ועוד. ההגהות חלקן ארוכות וחלקן קצרות. זהות הכותב לא הובררה, אולם ללא כל ספק מדובר בתלמיד חכם בעל שיעור קומה. מצב גרוע, פגעי עש רבים, רובם המוחלט של ההגהות נשמרו.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 414

שאלות ותשובות חתם סופר, פרעסבורג תר"א, ספרו הראשון של החתם סופר, הגהות רבות בכתב יד.

ספר "חתם סופר" שנ"ו שאלות ותשובות על יורה דעה, פרעסבורג תר"א בדפוס אנטאן שמיד. ספרו הראשון של החתם סופר שעלה על מכבש הדפוס. (4) קנ"ג (5) דף. בין דפי הספר הגהות רבות בכתב יד ככל הנראה מתקופה מאוחרת, בדף סד הגה ארוכה בכתב יד (פגומה) מתקופת ההדפסה. ההגהות הם עם תוכן למדני רב. לא נודע זהות הכותב. כריכה מנותקת, בלאי וקרעים, מצב כללי טוב – בינוני.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $100
פריט מס' : 415

לוט 3 ספרים עם הגהות בכתב יד

1. ספר "כוס הישועות" על מסכתות סדר נזיקין, מאת הגאון רבי שמואל הכהן שוטין, מהרשש"ך. פרנקפורט תע"א, מהדורה ראשונה. מצב גרוע, פגעי עש רבים. בין דפי הספר 2 הערות למדניות בכתב יד אשכנזי משני כותבים. 2. ספר שאלות ותשובות רבינו מאיר בעל הפנים מאירות, זולצבך תצ"ג, מהדורה ראשונה, דפים מנותקים פגמים ובלאי. בשער הספר רישום בכתב יד "שייך לנגיד המפורסם שאול זאב ווינשטיין. בין דפי הספר חותמת פחם "שאול זאב במו"ה פנחס סגל מקאוונא". מספר הערות ארוכות מאוד בעלות תוכן למדני, ההגהות קצוצות במקצת. 3. ספר "פסקי הלכות" על הלכות אישות, חלק שני עם ביאור 'יד דוד', ווארשא תרס"א, מהדורה ראשונה. חותמות בעלות של הגאון הרב יוסף שלמה זוין, בדף קט הגה בכתב ידו חתומה שי"ז.
החל מ $180
פריט מס' : 416

לוט 2 ספרים עם הגהות בכתב יד.

1. ספר "משנה למלך" על הרמב"ם, מאת המופלא שבסנהדרין רבינו יהודה רוזאניס. המבורג תק"ן. מצב כללי טוב, ללא כריכה. נקבי עש. בשער הספר רישום בעלות "שייך להרב אליה' יהושע בה"ר מר"מ. בין דפי הספר, מספר הגהות למדניות בכתב יד אשכנזי, באחת ההגהות כתוב "ובמקום אחר הארכתי". 2. ספר "פני יהושע" על מסכתות כתובות גיטין וקידושין מאת הגאון הרב יהושע אב"ד לבוב. פיורדא תקכ"ו. עם דגל מפואר של המדפיס בשער. כרך עב כרס, כריכה רופפת, ומספר דפים מנותקים. בין דפי הספר מספר הגהות בכתב יד אשכנזי מתקופת ההדפסה. לא נבדקו תוכן ההגהות, ויתכן שימצאו דברים חשובים.
החל מ $300
פריט מס' : 417

רישומים רבים בכתב יד הרב יוסף זונדל מסלנט זצ"ל. על ספר "טיב גיטין".

ספר "טיב גיטין" באור על סדר שמות הגיטין בספר ברכת המים, עם ספר "יד אפרים" הגהות על שלחן ערוך אבן העזר וחשן משפט. מאת הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות. זאלקווא תקפ"ג (פרידברג 109). בדף שלפני השער ובדף השער, מספר רישומים בכתב ידו של רבי יוסף זונדל מסלנט ובהם רשימת שמות של ספרים, שמות המקדישים והקדשות למדרש מנחם ציון בירושלים. מצב בינוני – גרוע, פגעי עש רבים.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $100
פריט מס' : 418

ספר "מקור מים חיים" סדילקאב תקצ"ו. חתימה מסולסלת והגה למדנית בכתב יד.

ספר "מקור מים חיים" חלק ראשון חיבור מקיף על שלחן ערוך יורה דעה, מאת הגאון הרב יעקב מאיר מפאדווא. סדילקאב תקצ"ו. מהדורה ראשונה. (2) קט"ז, י"ג, ט"ז דף. 2 שערים, שער ראשון עם דיו אדום. בשער ובדף שאחריו חתימה עתיקה מסולסלת בכתב יד אשכנזי, ובדף נ"ט הערה על דברי המחבר באותו כתב יד. לא פוענח. המחבר הרב יעקב מאיר מפאדווא, אב"ד בריסק גאון ומחבר ספרים פורה, בן הגאון רבי אהרן בעל 'מנחת אהרן' וצאצא לגאונים הרמ"א, המהר"ם מלובלין, המהר"ם פאדווה ועוד. חיבר כמה ספרים בהלכה ובאגדה "כתונת פסים" "תשובות מהרי"ם" "עין המים" ועוד. חותמות בעלות של ספריית הרב צבי פסח פרנק.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 419

לוט פריטים מרבי חיים ברלין – עם חתימותיו, ורישומים בכתב ידו.

1. ספר "פרקי דרבי אליעזר" מדרש מפורסם בימי בעלי התוס' והרמב"ם והרא"ש מאת התנא ר' אליעזר בן הורקנוס הנקרא רבי אליעזר הגדול, עם באור מספיק בשם "בית הגדול" מאת הרב אברהם ברודא, ווילנא תקצ"ח, מהדורה ראשונה של הביאור. (3) ל"ז דף. בדף ט"ו חתימה מטושטשת בכתב ידו של הגאון רבי חיים ברלין "ברלין חיים", בדף אחרון ובכריכה חשבונות ורשימת ספרים בכתב ידו, כריכה חדשה, פגעי עש. 2. כריכת ספר ובה רישומים רבים וחתימותיו עם רישום מענין במרכז, "הגהתי אותו ע"פ הגהות הגר"א ז"ל מווילנא נאום חב"ר בן נצי"ב". 3. מספר דפים עם רשימות בכתב ידו וחותמות. רשימות ספרים, רשימות כספים, ותרגילי חשבון. מצבים שונים. הגאון רבי חיים ברלין בנו של הנצי"ב מוואלז'ין רבה של מוסקבה, עלה לירושלים בגיל 75 ולאחר פטירת הרב שמואל מסלנט התמנה הוא לרבה של ירושלים, כמו כן היה ראש הממונים על כספי הצדקה של "וועד הכללי כנסת ישראל" וראש הגבאים של תלמוד תורה וישיבת עץ חיים ובית החולים ביקור חולים, מכאן לרישומים וחשבונות רבים בין כתביו.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $120
פריט מס' : 420

ספר "גידולי תרומה" ויניציאה ת"ג –מהדורה ראשונה, נדיר מאוד. חתימות והגהות.

ספר "התרומה" דיני ממונות, מאת רבינו שמואל הסרדי, עם ביאור ארוך בשם "גידולי תרומה" מאת רבינו עזריה פיג'ו. ויניציאה ת"ג, מהדורה ראשונה. (6) שפ"ב דף. 30 ס"מ. (וינוגרד 1255). בדף ב' חותמת הרב שלום משה חי גאגין – השמ"ח נפש, מחבר הספרים 'שמח נפש' ו'ישמח לבב', מגדולי רבני ירושלים בנו של הראשון לציון רבי אברהם חיים גאגין. ישנם מספר הגהות בכתב יד ספרדי. מצב טוב – בינוני, בלאי בשולי הדפים. כתמים, כריכה מפוארת חדשה.
החל מ $400
פריט מס' : 421

ספר "חזון עובדיה" ליוורנו תקמ"ז – מהדורה יחידה, הגה בכתב ידו של הראשון לציון בירושלים רבי אברהם אשכנזי.

ספר "חזון עובדיה" דרשות על התורה עם שאלות ותשובות בהלכה בשם "חזון למועד". מאת הגאון רבי עובדיה הלוי מגדולי חכמי ארם צובה. ליוורנו תקמ"ז, מהדורה יחידה. רכ"ח דף. שער נפרד לספר "חזון למועד", גודל 30 ס"מ. בדף ט"ז 2 הגה חתומה, ה"א אנ"י. זוהי חתימתו בראשי תיבות של הגאון רבי אברהם אשכנזי. מספר חתימות נוספות בשער, ללמוד בו הצעיר חיים משה סמאגה בעיר קדשנו ירושלים תובב"א. חותמות בעלות של רבי אברהם עזריאל מדייני ירושלים נכדו של הגאון רבי אהרן עזריאל מחבר ספר "כפי אהרן". מצב כללי טוב, ישנם פגעי עש בשוליים, לעתים עם גלישה לטקסט. ספר נדיר וחשוב.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 422

לוט 6 ספרים מספריית המגיד ממינסק הרב בנימין הכהן שקוביצקי, עם חתימותיו והגה בכתב ידו.

1. ספר "חכמת השורשים" והיא החכמה הראשונה מארבע חוכמות, מאת הרב הערץ אולמא ממינץ, דף השער כולו באידיש ללא שנת דפוס (ככל הנראה חסר שער ראשון). האג תקמ"א. מהדורה ראשונה מצב טוב. 2. ספר "תומת ישרים" מחקרים על האמונה והמדות הטובות, מאת הרב יעקב דוד פיעסקין, ווילנא תרכ"ג, מהדורה ראשונה. מצב מצוין. 3. ספר "יצחק ירנן" באור על מסכת אבות, מאת הרב יצחק הכהן עם קונטרס 'מסדר את הכוכבים' זמני ויחוס החכמים שבמסכת. ווילנא תרכ"ד, מהדורה ראשונה. מצב טוב. 4. ספר "דברי אמת" צוואת גאון מגאוני הדור אשר חפצו היה בעילום שמו וכתב צוואה לבניו בהיותו בן שמונים שנה, "הספר הזה מלא דברם יקרים". הביא לבית הדפוס הר' משה יהודה ליב גולדברג, ווילנא תרע"א. 5. ספר "לב אליהו" שארית הפליטה בנגלה ובנסתר שנשארו מכתבי המנוח הרה"ג אליהו ליב אטינגא, ווארשא תרס"ט. עם קונטרס 'הערות וציונים'. 6. ספר "נפש המסכת ענג שבת" ווארשא תרנ"ו, סה"כ 6 ספרים ב – 5 כרכים, כולם עם חתימת ידו של ה'מגיד' רבי בנימין הכהן שקוביצקי, בספר האחרון בדף ד' הגה בכתב ידו 7 שורות קטנות. הרב בנימין הכהן שקוביצקי המכונה "המגיד ממינסק" היה משפיע רוחני בעיר מינסק בתחילת המאה ה – 20, אחרי הרב ירוחם יהודה ליב פרלמן שכונה ה"גדול ממינסק", נפטר בשנת תרצ"ט. גדלים שונים מצב כללי מצוין.
החל מ $180
פריט מס' : 423

ספר משניות, ווארשא תרכ"א. עם הגהות רבות וחתימות.

ספר "משניות סדר מועד" עם רבינו עובדיה ותוספות יו"ט ושאר הוספות. ווארשא תרכ"א. לאורך דפי הספר ישנם עשרות הגהות עם תוכן למדני רב, מספר הגהות ארוכות. ככל הנראה משני כותבים. בצד הפנימי של הכריכה חתימות בכתב יד. זה המשניות שייך לי לשמי ה' יוסף בנימין בהרב מו"ה יהודה צבי זצ"ל. רישום נוסף. שאלה היא בידי מיכאל אהרון... מה"ר יוסף בנימין שו"ב. חתימות ורישומים נוספים באנגלית. חסר שער, מצב בינוני, פגמים ובלאי.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 424

עשרות הגהות בכתב יד הגאונים רבי יצחק רפאל אלפאנדרי ובנו רבי חיים אלפאנדרי – אבירי גאוני ישראל בתקופת הזהר של קושטא משנות הש' – ת'. על טור עם 'בית יוסף' חשן משפט ויניציאה שכ"ז. תגלית – אוד מוצל מאש.

ספר ארבע טורים עם בית יוסף חלק חשן משפט, ויניציאה שכ"ז. בשער הספר חתימה "לי למקנה יצחק אלפאנדרי". מתחתיה חתימת בנו "ירושת נחלה לבנו הצעיר חיים אלפאנדרי". לאורך כל דפי הספר מאות הגהות והערות שוליים הלכתיות בעיון ובקיאות כאחד. ככל הנראה יצאו מתחת קולמוסם של שני גאוני קושטא אלה. הגאון רבי יצחק אלפנדארי מאבות התעודה של גאוני משפחת אלפנדארי לדורותיהם, תלמיד רבי יוסף מטראני (מהרי"ט) ומחבורתו הקדושה, כפי שמונה אותם החיד"א בספרו שם הגדולים, שרידים מאור תורתו נשאר ב'קובץ מגיד מראשית' שנדפס על ידי בנו רבי חיים. עמיתו הגאון רבי חיים בנבנישטי בעל 'כנסת הגדולה' כותב על גדלותו "אנכי הרואה אחד המיוחד החכם השלם סיני ועוקר הרים כמה"ר יצחק אלפאנדרי נר"ו כולל כל סוג השלמות בחכמתו וברוח בינתו יד כל בו, אם לכח אמיץ לבו במלחמתה של תורה, ואם למשפט מי כמהו מורה הפותח יד בתשובה, אנכי גם מתמול גם משלשום מכירו הייתי לשעבר, והיה בו טעם כעיקר וכי שיח וכי שיג לו לפלפל בחכמה בהוייות דאביי ורבא..." כך כותבים גם הגאונים רבי חיים אלגאזי בעל 'נתיבות משפט', וכן רבי משה בנבנשתי בעל 'פני משה', בנו רבי חיים מתאר את אביו בזו הלשון "והיה כאשר ירים קול לו קול אליו מפי הגבורה, כפטיש יפוצץ ויתפוצצו הררי, לא פסיק גירסא מפומיה מיום ועד לילה ויט שכמו.." נפטר בסביבות שנת ת"י. בנו רבי חיים אלפנדארי(השני) בן רבי יצחק, כאביו, מגדולי חכמי קושטא, בעל 'אש דת' 'דרך הקודש' 'קובץ מגיד מראשית' ועוד. למד וקיבל תורה מפי דודו רבי יעקב אלפנדארי בעל "מוצל מאש" כתב תשובות בהלכה ובאו בספרי חכמי דורו כמו בספר "גט פשוט" לגאון ירושלים המהר"ם בן חביב. וכן התכתב עם הגאון רבי אליעזר בן שנגי (אשר החיד"א מתארהו כ'אביר הרועים'), וכן עם הגאון רבי אליהו אלפנדארי בעל 'מכתב מאליהו' גאונים אלה פונים אליו בתשובותיהם בשבחים מופלגים ובהערצה מרובה. החיד"א בספרו שם הגדולים כותב עליו ועל אביו "מהר"ר יצחק אביו של מופת דורנו הרב המופלא מהרח"א שחיבר אש דת דרך הקדוש והגהות בס' בני חיי ומתק שפתיו ודבר גבורותיו עניניו ונוראותיו רבו". לפנינו תגלית חדשה מתורתם של גאונים אלה אשר לא נודעה עד כה בעולם התורה. כל דפי הספר במצב גרוע מאוד ופגוע בפגעי עש רבים, הגהות רבות נשתמרו בשלמות. ישנם הגהות קצוצות, חומר חשוב זה זקוק לטיפול ושיקום מקצועי. אפשר להגדיר תגלית זו כ"אוד מוצל מאש".
הפריט נמכר ב $1200 החל מ $500
פריט מס' : 425

תעודה עם חתימת הגאון רבי חיים קרייזוירט מאנטוורפן.

תעודת ממוסגרת, לנדיב מוסד "יסודי התורה" ו"בית יעקב" באנטוורעפן, חתום בחתימת ידו של הגאון רבי חיים קרייזוירט. הגאון רבי חיים קרייזוירט – תר"פ – תשס"ב, רבה של קהילת "מחזיקי הדת" באנטוורפן כחמישים שנה. נודע בגאונותו בתורה ובזכרונו הפנומנלי, היה בקי בכל התלמוד בעל פה, בצעירותו למד בישיבת חכמי לובלין וכונה "העילוי מקראקא". ואלו דברים שכתב עליו הגאון רבי אברהם דובער כהנא שפירא במכתבו עוד בהיות הרב קרזוירט כבן 20 שנה בלבד "בתוך הגולה מגדולי התורה אשר הגלו אלינו מארץ פולין נמצא איש צעיר לימים כבן כ"ב שנה, עילוי נפלא הפלא ופלא, גאון מצויין ממש בקי בעל פה ממש בכל הש"ס עם תוספות ורובי הלכות הרמב"ם, ובשאר ספרים ראשונים ואחרונים ידיו רב לו, והוא גם מבין ומעמיק ומחדש חידושים נפלאים, והוא גם איש נעים ונחמד מתון ומנומס צנוע ומעלי טובא טובא... בחור צעיר מצד זה וגאון ממש מצד זה... אין אני מן המפריזים על המדה ולא גדשתי את הסאה אלא מחקתיה הרבה" (תולדות ושרשים). מצב טוב.
החל מ $100