ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

מכירה מס' 8 - 18.01.2016

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 101

ספר "עין יעקב" כלכתה תר"ב – נדיר

ספר "כתנות עור" הוא ספר "עין יעקב" חלק שני "עם כל פירוש רש"י אשר לא נדפס מעולם ועד עתה והוגה בהגה מדוייקת ובהשגחה פרטית ותקננו כל המעוות אשר בראשונים" באותיות גדולות ויפות. כלכתה (הודו) תר"ב, מהספרים הראשונים שנדפסו בכלכותא, הוצא לאור על ידי הר' אלעזר מאיר אהרן סעדיה עראקי הכהן, בדף אחרון סמל המדפיס 'ידי כהנים' (וינוגרד כלכותא 8). 302 דף. עותק נאה מאוד, במצב מצוין, כריכה חדשה. שיקום מקצועי בשולי השער, ופגמים קלים מאוד בשולי הדפים הראשונים.
החל מ $180
פריט מס' : 102

לוט 2 ספרים, דפוס עדן – תימן

1. ספר "אסתר המלכה" בלשון ערב"י, "אשר בדברו מערי'ב ערבי'ם ומשעשע נפש הקורא בו זאת מצאנו בכתיבת יד בתימן ומכונה להחכם כמהר"ר יוסף אל טובראני". עדן תרפ"ט. (1) דף. מצב מצוין, כריכת בד חדשה עם תחריטים נאים 2. ספר "קינות לתשעה באב" מאת רבי יהודה הלוי וראב"ע ז"ל, וקצת מנהגים והוספות כמנהג ק"ק עדן יע"א, עדן תרפ"ט. מצב טוב, כריכת בד חדשה עם תחריט נאה של הכותל המערבי.
החל מ $200
פריט מס' : 103

ספר "מקור חיים" עדן תרנ"ג, עם ספר "פתח האהל" עדן תרנ"ד. חתימה רישומים והגהות, נדיר

ספר "מקור חיים" הלכות שחיטה וטריפות מאת הרב יחיא בן רבי יעקב צאלח, עם באור ארוך הנקרא בשם ספר "קרבן תודה", מאת הגאון הרב שלום חבשוש, עדן תרנ"ג. ספר נדיר. כרוך עם ספר "פתח האהל" דיני הלכות גיטין, מאת הרב יחיא בן יוסף עמוד, עם הלכות קידושין וכתובות מספר שושנת המלך להרב שלום חבשוש מצנעא. עדן תרנ"ד. נדיר. בשער הספר רישומי לידה וחתימת בעלות ארוכה "סעיד בן סלימאן ן' גאבר". בדף יד 1 הגה ארוכה בכתב ידו. מספר הגהות קטנות נוספות, עם רישומים רבים. מצב כללי טוב, כריכה ומספר דפים מנותקים. דף יבש.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 104

לוט 8 קונטרסים נדירים שנדפסו בבגדאד

לוט 8 קונטרסים בערבית יהודית כרוכים יחד, מדפוס בגדאד, עם שער ראשון, שנת תרפ"ח.
הפריט נמכר ב $400 החל מ $350
פריט מס' : 105

ספר "תקון הכללי לימי השובבים" תונס תרצ"ה

ספר "תקון הכללי לימי השובבים" סדר תענית הדיבור וסגולת התהלים ומודעה והאזהרה מהרב נועם אלימלך והרב חמדת ימים, כמו שהעותק בספר הקונטריס היחאלי, תונס תרצ"ה. נדיר
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 106

לוט 9 ספרים וקונטרסים, סיפורי מעשיות בערבית יהודית

לוט 9 ספרים וקונטרסים מתוניס סיפורי מעשיות וענינים שונים, כולם כתובים בלשון ערבית יהודית, נדפסו בתוניס. גדלים ומצבים שונים. מצב כללי טוב.
החל מ $180
פריט מס' : 107

לוט 3 ספרים – החפץ חיים

1. ספר "שם עולם" חיזוקים בכמה ענינים ביהדות כמו שמירת שבת החזקת התורה ועוד, מאת הרב ישראל מאיר הכהן בעל ה'חפץ חיים'. ווארשא תרנ"ה 1895. מהדורה ראשונה, מצב טוב, ללא כריכה. 2. ספר "חפץ חיים" ביוגרפיה ותולדות חייו של החפץ חיים באידיש, ב' חלקים, מאת הרב משה מאיר ישר, ניו יארק תש"ו – ז. ב' כרכים. מצב כללי טוב, כריכות ודפים מנותקים.
החל מ $100
פריט מס' : 108

לוט 4 ספרי החפץ חיים.

ספר "חפץ חיים" ווארשה תרמ"ד, מהדורה שלישית. ספר "שמירת הלשון" ווארשה תרנ"ה. ספר "אהבת חסד" ווארשה תרנ"ג. חלק שלישי מהדורה ראשונה. ספר "שם עולם" ווארשא תרנ"ה, מהדורה ראשונה. 4 ספרים כרוכים בכריכה אחת. מצב מצוין.
החל מ $100
פריט מס' : 109

ספר "תפארת הגרשוני". פרנקפורט דמיין תנ"ט, מהדורה ראשונה. נדיר.

ספר "תפארת הגרשוני" דרשות ובאורים על התורה, מאת הגאון המפורסם הרב גרשון אשכנזי בעל עבודת הגרשוני. פרנקפורט תנ"ט. מהדורה ראשונה. נדיר. (8) צ"ו דף. (וינוגרד 155). המחבר הגאון הרב גרשון אשכנזי, תלמידם של הב"ח והמגיני שלמה, מראשי הלוחמים נגד השבתאות בתחילת דרכה, סגנון לימודו היה חריף ומפולפל ותלמידו המובהק הרב דוד אופנהיים כותב עליו בהקדמה לשו"ת עבודת הגרשוני כי "אלו נשתכחה בחייו תורה מישראל היה הוא מחזירה בפלפולו". חתימות בעלות בשער ומעברו השני בכתב יד אשכנזי עתיק. שער מאויר ויפה מסגרת עגולה ארכיטקטונית עם צמחיה ודמויות מלאכים (השער שבו נדפס לראשונה שו"ת הב"ח). פגעי עש בודדים בשוליים. 20 ס"מ.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 110

לוט גדול של ספרי פולמוס, תולדות ומעשיות

לוט גדול של קרוב ל – 30 ספרי תולדות מעשיות ופלומוס. מהם: יומן, רשמי בקורי כ"ק האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש בארץ ישראל. ירושלים תרפ"ט. קונטרס חשוב ונדיר. ספרי הוצאת נצח תש"ד, מספר קונטרסים וספרים כרוכים יחד, בהוצאת נצח, מהם ספרים חשובים ונדירים. ספר "ארץ החיים" כולל שלשה ענינים יקרים הנוגעים לגאון הקדוש מרן ר' חיים בן עטר ה'אור החיים'. וינא תרצ"ג. ספר "פלשתינה" (א"י) הרצאת הנציב העליון על ממשלת פלשתינה, ירושלים 1925. ספר "מעשיות נוראים ונפלאים" קראקא תרנ"ו. ספר "מגילת איבה", לבעל התוספות יום טוב, לאדז תרפ"ח. ספר "תפארת חכמים" קראקא תרס"ד. "סיפורים חדשים ואמתיים" מונקאטש תרס"ט. ספר "מלחמת יעב"ץ", ירושלים תרפ"ד. ספר "מאורעות צבי". ספר "זמירות ישראל" עם "לישרים תהלה" מהרמח"ל הקדוש, למברג תרי"ט נדיר. כרוך עם ספר "תולדות החוקר משה בן מנחם" למברג תר"ך – נדיר. ספר גבעת שאול 1893. ספר "תפארת הצדיקים" וארשה תרס"ט. ועוד ספרים נוספים, גדלים ומצבים שונים רובם מצב טוב – בינוני.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $250
פריט מס' : 111

ספר "שארית יהודה" "ויעל אליהו" "ויאמר יהודה", קהיר – מצרים תרח"צ מהדורה יחידה, אחרון המחברים בקהיר שבמצרים. נדיר.

שלשה ספרים נפתחים: ספר "שארית יהודה" תשובות בהלכה בד' חלקי השלחן ערוך. ספר "ויעל אליהו" חידושי הלכה לפי סדר א' ב' מאת הגאון הרב אליהו יעקב הכהן טראב מסלתון. ספר "ויאמר יהודה" הספדים ודרשות שונות שדרש בעת רבנותו בקהיר שבמצרים, מאת הגאון רבי יהודה חיים הכהן טראב מסלתון. קהיר תרח"צ, מהדורה יחידה. נדיר רבי יהודה הכהן טראב מרבניה האחרונים של הקהילה היהודית המפוארת שהיתה בקהיר שבמצרים, ספר זה הוא ככל הנראה חיבור אחרון שיצא מידי רבה של קהיר לפני העלמותה של הקהילה היהודית במצרים.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 112

לוט 2 ספרים, באור "חשק שלמה" על התוספתא מאת הזייפן הנודע ר' שלמה ליב פרידלנדר.

1. תוספתא, סדר זרעים, עם פירוש "חשק שלמה", מאת ר' שלמה ליב פרידלנדר הזייפן הנודע, התפרסם בזיוף הירושלמי סדר קדשים. פרעסבורג תרמ"ט, 2 שערים עם שער בצרפתית. עם מבוא ארוך על כתבי יד התוספתא. ל עמ', קמ"ג דף. מצב מצוין. 2. תוספתא, סדר נשים, עם הביאור "חשק שלמה" להנ"ל, פרעסבורג תר"נ. יז, קכד דף. מצב מצוין. כריכות חדשות מפוארות.
החל מ $200
פריט מס' : 113

לוט ספרי פילוסופיה נדירים

1. ספר "פתח עינים" פירוש על דרך הפילוסופיה האמיתית על מאמרי חז"ל מספר עין ישראל, מאת הרב בן ציון רפאל הכהן פריצי, 5 חלקים. ליוורנו תרל"ח – תרל"ט. 2. ספר "אמונה ישרה" כולל דרכי פילוסופיה על ספר איוב וקהלת, מאת הרב צבי הירש קאלישער מטהארן, קראטשין תר"ג, נדיר. 3. ספר "בחינת הדת" מאת רבי אליהו דיל מדיגו, דפוס שני עם פירוש והערות מאת יצחק שמואל ריגייו, ווין 1833. 4. ספר "מורה נבוכים" פרעסבורג 1837. 5. ספר "מורה נבוכי הזמן, מורה אמונה צרופה ומלמד חכמת ישראל מאת רבי נחמן הכהן קראכמאל, למברג 1851. 6. ספר "אפס דמים" מאת יצחק בער לעוינזון, ווארשא תרל"ט. סה"כ 10 ספרים, גדלים ומצבים שונים, טוב – בינוני.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 114

טור יורה דעה עם 'בית יוסף', מהדורה ראשונה ויניציאה שי"א – חתימה והגהת הגאון הרב מסעוד צרמון.

ספר טור על הלכות יורה דעה עם ה'בית יוסף' מהדורה ראשונה של בית יוסף, ויניציאה שי"א. בדף הפורזץ חתימה מסולסלת "צרמון" ס"ט. ובדף ר"ס 1 שתי הגהות עם חתימה, המצי"ץ - [הצעיר מסעוד צרמון ישמרהו צור]. הגאון הרב מסעוד צרמון: ר"מ וריש מתיבתא ווהראן מתואר "הרב המובהק נגה לו כברק כמהר"ר מסעוד דרמון ראב"ד בעוב"י והראן" מרביץ תורה ומשיב תשובות בהלכה, משא ומתן בהלכה ממנו הובא בספר של בן דורו הגאון רבי שלמה זוראפה בשו"ת שער שלמה, חיבר ספר "גור אריה" חידושי ש"ס בעומק העיון וחידושי רמב"ם וכללים ונדפס בליוורנו תר"ו. נפטר תרכ"ו. עותק חסר התחלה, פגמים, פגעי עש, בלאי, כריכת עור עתיקה מנותקת ופגומה, דפים מנותקים.
הפריט נמכר ב $190 החל מ $100
פריט מס' : 115

ספר "מקראות גדולות" נביאים - כתובים כולל ספר "תהלים" דפוס במובירגי ויניציאה ש"ז – ש"ט.

ספר "מקראות גדולות" עם המפרשים, תרגום אונקלוס, רש"י אבן עזרא רד"ק ומסורה. שני כרכים: כרך א' מדף תק"ע – תרפ"ה. יחזקאל – תרי עשר. בסוף ספר יחזקאל "פירוש מעשה המרכבה" על דרך הנסתר לרד"ק. כרך ב' מדף תרפ"ז – תתס"א. תהלים, משלי, איוב, חמש מגילות. (לחמש מגילות יש שער ללא מקום ושנה). דפוס דניאל בומברגי ויניציאה ש"ז – ש"ט. מהדורת "מקראות גדולות" שנערכה ע"י יעקב בן חיים אבן אדוניהו ואשר שמשה כמהדורת יסוד לכל מהדורות המקרא שבאו אחריה. חתימות, חותמות ורישומי בעלות רבי "בנימין בר אברהם זלה"ה לליענטהאל". עם חותמות בעלות של "בית הכנסת הגדולה בית יעקב" בירושלים. דפים עבים ואיכותיים בהירים, ללא שער. מצב טוב, כתמים, פגעי עש ופגמים במספר דפים. 38 ס"מ.
הפריט נמכר ב $325 החל מ $300
פריט מס' : 116

ספר "הזהר" שאלוניקי שנ"ז. נדיר

ספר "הזהר" על התורה ותיקונים, מהדורת שאלוניקי שנ"ז. עותק חסר: בחלק הראשון חסר שער ודף ראשון בלבד, חלק שני, זהר על חמש מגילות, עם שער, חסר סוף. לפנינו נמצא (2), קיב, מח, לב דף. ללא כריכה, דפים מנותקים, פגעי עש וכתמים. פגמים שונים. מצב כללי טוב – בינוני. בשער חתימת בעלות בכתב מזרחי "זה הספר שלי אני ראובן.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $120
פריט מס' : 117

תלמוד בבלי מסכת בכורות, בזל ש"מ.

גמרא מסכת בכורות מן התלמוד בבלי, מהדורת בזל ש"מ. ש"ס התלמוד בבלי נדפס בבזל בין השנים של"ח – שמ"א ב – 44 כרכים כולל מספר כרכים למשניות זרעים קדשים וטהרות שהם ללא תלמוד בבלי. לפנינו כרך 36 מתוך ש"ס זה. נדיר. סט דף. מצב טוב. 35 ס"מ. כריכה חדשה, כתמים בשער ובמספר דפים, חתימת בעלות בשער בכתב יד אשכנזי.
הפריט נמכר ב $1100 החל מ $1100
פריט מס' : 118

תלמוד בבלי מסכת זבחים, בזל ש"מ.

גמרא מסכת זבחים מן התלמוד בבלי, מהדורת בזל ש"מ. קכ"א דף, כרך מספר 33 ממהדורת התלמוד בבלי שנדפסה בבזל. רישום ארוך בשער בכתב יד אשכנזי עתיק, בסוף הכרך חתימה באותו בכתב יד "נאום מנחם בן לאא"א יוסף יעקב זלה"ה". מצב טוב, דף השער עם קיפול קל, כתמים. כריכה חדשה. חיתוך שוליים עליונים במספר דפים עם פגיעה מעט בכותרת.
החל מ $1200
פריט מס' : 119

תלמוד בבלי מסכת שבת, בזל שמ"א.

גמרא מסכת שבת מן התלמוד בבלי, מהדורת בזל שמ"א. נדיר מאוד. קס, כח דף, ספירת דפים אחרונה הלכות הרא"ש. מצב בינוני, דפים פגומים משוקמים מקצועית, כמעט כל דפי הספר קצוצים עם פגיעה בטקסט (בהערות ה'עין משפט' בלבד). חתימות ורישומי בעלות בכתב יד, דף צו חסר והושלם בכתב יד אשכנזי עתיק מהתקופה על אותו נייר. כריכה חדשה. תיקונים והוספות בכתב יד.
הפריט נמכר ב $2200 החל מ $2200
פריט מס' : 120

ספר "צידה לדרך" פראג שפ"ג – מהדורה יחידה, נדיר מאוד. חתימות בעלים עתיקות

ספר "צידה לדרך" באורים על פירוש רש"י והרא"ם על התורה ושאר מפרשי רש"י, מאת הגאון הרב ישכר בר איילנבורג בעל ה'באר שבע', פראג שפ"ג, מהדורה יחידה, ריז דף – כרך עבה, (וינוגרד פראג 309). חתימות בעלות עתיקות בשער ובין דפי הספר בכתב יד ספרדי ואשכנזי: "[נא]ם הקטן משלם זלמן בן הגאון מופת הדור יששכר בער [מש]פחת אויערבך ואיילנבורג זצ"ל [אב"]ד ור"מ דק"ק אויסלטרליץ". אולי חתימת בן המחבר. מצב טוב – בינוני, כריכה חדשה עם גב מעור נאה, שער ומספר דפים פגומים כולם משוקמים מקצועית.
הפריט נמכר ב $1200 החל מ $1200
פריט מס' : 121

ספר "אות אמת", פראג שפ"ד. חתימת הרב יוסף ב"ר מרדכי אשיאו. נדיר

ספר "אות אמת" הגהות ותקוני טעיות במכילתא, ספרא, ספרי, מדרש רבה ותנחומא, מדרש שמואל, מדרש תהלים, מדרש משלי וילקוט התורה. 'סדר קדושה' הגהות בסדר תפלות הספרדים עם כמה פזמונים, מאת הרב מאיר בנבנשתי. פראג שפ"ד, מהדורה שניה (מהדורה ראשונה הוצאה לאור בשאלוניקי שכ"ה). ע' [צ"ל צ] דף. (וינוגרד פראג 310). נדיר. בשער הספר חתימת הגאון רבי יוסף ב"ר מרדכי אשיאו, בנו של בעל 'הגיד מרדכי' כתב הקדמה לספר אשדות הפסגה שאלוניקי תק"ן. מצב טוב – בינוני, שער נאה במסגרת ארכיטקטונית, מספר דפים פגומים בשוליים לעתים עם פגיעה באותיות. כריכה מנותקת.
החל מ $900
פריט מס' : 122

ספר "עץ שתול" ויניציאה שע"ח, מהדורה ראשונה, נדיר – הגה בכתב יד מרוקו חתומה יב"ץ.

ספר "עץ שתול" פירוש על ספר 'העקרים' מחקרים על עקרי האמונה יסוד הדת והתורה, עם פירוש 'עץ שתול' מאת הרב גדליה ליפשיץ, ויניציאה שע"ח מהדורה ראשונה, (1) קמה דף. (וינוגרד 1112). בדף פז הגה בכתב יד מרוקו חתומה בסופה -דברי יב"ץ– יתכן והגה זו בכתב ידו של הגאון רבי יעקב בן צור מגדולי חכמי מרוקו במאה ה 18, מחבר ספר שאלות ותשובות "משפט וצדקה ביעקב". מצב טוב, שער במסגרת ארכיטקטונית, כתמים קלים. כריכת חצי עור חדשה.
הפריט נמכר ב $600 החל מ $600
פריט מס' : 123

שאלות ותשובות רבי יוסף קולון – מהרי"ק. ויניציאה רע"ט – מהדורה ראשונה. יקר המציאות. עם חתימת הגאון רבי ידידיה שלמה ישראל אב"ד אלכסנדריה עמיתו של החיד"א.

ספר "שאלות ותשובות" לרבינו יוסף קולון, המהרי"ק. ויניציאה רע"ט. (10) רל"ג (1) דף. (וינוגרד ויניציאה 15. 10 דפי מפתחות הנמצאים בעותק זה לא הובאו בוינוגרד, אולם הובאו בפרידברג 2093.). מהדורה ראשונה - יקר המציאות. מספרי היסוד של ספרות ההלכה, מגדולי הראשונים, ומובא פעמים רבות בספרו של מרן ה'בית יוסף'. בשער הספר 2 חתימות מסולסלות של הגאון רבי ידידיה שלמה ישראל בנו של רבי אליהו ישראל בעל ה'קול אליהו' – בצעירותו למד תורה אצל שני המאורות הגדולים, בן דודו רבי משה ישראל, ורבי יהונתן גלאנטי, בשנת תקע"ב נתקבל לרבה של אלכסנדריא במצרים והנהיג את העדה כשלשים שנה עד לפטירתו ביום שבת תקצ"א, נספד בספרי גאוני דורו, והשאיר ספר דרשות "בן ישי" שלא נדפס. חתימה נוספת בדף אחרון מדפי המפתחות – הצעיר.. שלמה פרחי ס"ט. בדפי המפתחות עשרות הוספות בכתב יד מזרחי מתקופה מוקדמת. רוב דפי הספר במצב מצוין. במצב כזה נדיר ביותר. חיתוך דפים צבעוני. ישנם מספר פגמים בדפים ראשונים ופגעי עש קלים במספר דפים משוקמים מקצועית וללא פגיעה בטקסט. כתמים. דפים עבים ואיכותים. כרוך בכריכת עור חדשה ומפוארת. 23 ס"מ.
הפריט נמכר ב $3000 החל מ $3000
פריט מס' : 124

ספר "שלחן ערוך" ד' חלקים, בדפוס זואן גריפו ויניציאה שכ"ז. המהדורה השניה שהדפיס מרן המחבר בחייו

ספר "שלחן ערוך" מהדורת ויניציאה ניסן שכ"ז, בדפוס זואן גריפו, מהדורה שניה של ה"שלחן ערוך" שהדפיס המחבר בחייו 4 חלקים אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר, חשן משפט. הלכות השלחן ערוך בלבד. מאת מרן רבינו יוסף קארו ה'בית יוסף'. חלק אורח חיים – שער, ב – סא דף. חלק יורה דעה – שער, ב – נז דף. חלק אבן העזר – שער, ב – לד דף. חלק חשן משפט – שער, ב – עא דף. (וינוגרד ויניציאה 552). לפנינו עותק שלם של המהדורה השניה והמתוקנת של החיבור ההלכתי המפורסם והיסודי ביותר בהלכה שהדפיס מרן המחבר בחייו, מצורף חומר בענין השינויים בנוסח המחבר במהדורות הראשונות של השו"ע. שער ודפים ראשונים מחלק אורח חיים, ומספר דפים אחרונים של חלק חשן משפט פגמים משוקמים עם חסרון ללא פגיעה בקטסט. בחלק מהדפים פגיעות ברמות שונות בשוליים בלבד. כתמים ובלאי. גודל 35 ס"מ. בדף ב' של חלק אורח חיים פגיעת טקסט במילה אחת בלבד. בדף ו' של חלק זה פגיעה במספר מילים בודדות מחמת בלאי. רישומי בעלות ומספר הגהות בכתב יד תימני. החלקים כרוכים יחד בכריכת עור חדשה מפוארת.
הפריט נמכר ב $13000 החל מ $13000
פריט מס' : 125

שאלות ותשובות רבינו אשר (הרא"ש), ויניציאה שס"ז. מהדורה מיוחדת, עותק מצונזר - עם חתימת הגאון המקובל הרב רפאל אוחנא בעל 'מראה הילדים'.

ספר שאלות ותשובות לרבינו אשר - הרא"ש ז"ל. ויניציאה שס"ז. מהדורה שלישית – מהדורה זו היא המתוקנת ביותר אשר תיקן והגיה מרן הבית יוסף מתוך כתב היד עם תשובות חדשות שהיו אצל מרן הבית יוסף ונדפסו כאן לראשונה. כמו שנכתב בהקדמת המוציאים לאור "גם עתה אחרי כי זה ימים ושנים שנדפסו השאלות ותשובות מלאות טעיות בכל שיטה ושיטה וחסרונות בכל שאלה ושאלה אשר לא ישוער איך פסקו שום דין מתוכן ומלבד זה חסרון שו"ת שלמים רבות כאשר יראה הקורא במפתחות המחודשות כל אלה באו לידינו בחמלת ה' על כבוד הרב הרא"ש ז"ל כי שלחם רב הגדול מרנא ורבנא מוה"ר יוסף קארו ז"ל אל הרב הגאון ר' שלמה לוריא ז"ל הנם כתובים בתוך ספרו הגדול בית יוסף". בדף השער חתימת ידו של הגאון המקובל רבי רפאל אוחנה (רא"ה אנוכי), תר"י - תרס"ב, מחכמי טבריה הנודעים נולד במכנאס שבמרוקו, בשנת תרכ"ה עלה לארץ ישראל, בשנת תרמ"א יצא לבוכארה בשליחות כוללות טבריה והוא היה הראשון שקבע שם קופות ר' מאיר בעל הנס. התפרסם בעיקר מספרו "מראה הילדים" ירושלים תר"ס. שבאו בו סגולות וגורלות לחשוכי בנים, כמו כן חיבר מספר ספרים "שיר חדש" ירושלים, תרמ"ט. "ישוב מערבי" ירושלים, תרנ"ו. "טובת מראה" ירושלים, תרנ"ז ועוד. עותק מצונזר - בין התשובות ישנם מחיקות הצנזורה במילים, גוי, נוכרי, עכו"ם וכדו'. ובדף אחרון חתימת הצנזורה בכתב יד. בדף יד הערה בכתב יד אשכנזי. שער מאויר ומפואר עם דמויות משה ואהרן, הספר במצב מצוין, השער משוקם, קצוץ בשוליו העליונים במקצת, כריכת קלף משוקמת.
החל מ $1000