ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 8 - 18.01.2016

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 076

ספר "מצת שמורים" עם ספר "יין המשומר". ויניציאה תט"ז – ת"ך. נדיר מאוד. מהדורה יחידה

ספר "מצת שמורים" ענין המזוזה, ציצית, כתיבת תפילין (ראשי תיבות מצ"ת) וסדר ברכות השחר על פי הסוד, עם ספר "יין המשומר" בגודל העון החמור של השותים סתם יינם ומשחיתים פאת זקנם, מאת המקובל הרב נתן שפירא זצ"ל. ויניציאה תט"ז – ת"ך. מהדורה יחידה. פד. לח דף. נדיר מאוד. עותק יפה כרוך בכריכת עור [כנראה עור נחש] מקורית. מצב טוב. כתמים. שוליים עליונים קצוצים במקצת פגיעה בכותרות במספר דפים.
הפריט נמכר ב $450 החל מ $300
פריט מס' : 077

ספר "עמודי התורה" אחיו של הגר"א, עם פירוש מאת הגאון הרב יצחק איזיק חבר תלמיד הה"מ משקלוב תלמיד הגר"א - עם דף נוסף של "צוואת הגאון המחבר", מהדורה יחידה, נדיר

ספר "מעלות התורה" במעלת לימוד התורה הקדושה, מאת הגאון רבי אברהם אחי רבינו הגדול הגר"א ז"ל. ונלוה אליו ספר "אור תורה" המבאר בהרחבה את דברי ספר מעלות התורה, מאת הגאון המקובל הרב יצחק איזיק חבר. ירושלים תר"מ, מהדורה יחידה. (2) ע"ב דף. עם הסכמות גדולי ירושלים הרב שמואל מסלאנט ועוד. בסוף הספר נוסף דף שנדפס בפני עצמו, באותיות שונות, ובו צוואת הגאון המחבר, בסעיף ו' בצוואה מזכיר את ספרו "בנין עולם". הרב יצחק איזיק חבר: פוסק ומקובל תלמיד מובהק של רבי מנחם מנדל משקלוב תלמיד הגאון מוילנא, נולד בהורדנא תקמ"ט, נפטר בסובאלק תרי"ג, חיבר ספרים רבים בפשט ובקבלה, מהם: בנין עולם, פתחי שערים, מגן וצינה, וביאורים לכתבי הגר"א והרמ"מ משקלוב ועוד. מצב טוב, דף יבש, חותמת בעלות "נטע צבי ווייס יליד ירושלים".
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 078

מחזור "שנות חיים" מאת רבי חיים פלאג'י, ליוורנו תרכ"ה – מהדורה ראשונה.

מחזור "שנות חיים" כמנהג ק"ק ספרדים עם התפלות מכתבי האר"י ומספר חמדת ימים, עם הגהות מוהר"ר חיים מודעי, ובסוף המחזור בקשות מוהר"ר דוד פארדו ובקשות מספר אוצר נחמד, ואיזה תפלות של הרב חיד"א, והיעב"ץ עם הלכות מאת כמהר"ר חיים פאלאג'י בספרו מועד לכל חי. ליוורנו תרכ"ה, מהדורה ראשונה, הוצא לאור על ידי רבינו חיים פלאג'י עם הקדמה ממנו, (2) קס"ב דף. חתימה בכתב יד מזרחי בשער "הצעיר מנשה יחזקאל עזרא ראובן יצ"ו". מצב מצוין.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 079

אוסף ספרי ברית מילה, עם כתב יד וחתימות. 9 ספרים.

אוסף ספרי ברית מילה שונים, מהם: ספר "סוד ה'" עם שרביט הזהב ועם ספר ברית ה', מאת ר' דוד דלידא אב"ד אמשטרדם, ווין תקצ"ז. 3 עותקים זהים. ספר "דברי הברית" התפלות והברכות והשירים לברית מילה, מאת הר' יצחק בן אריה יוסף דוב, רעדלהיים תרל"ד. ספר "ברית יצחק" לליל שמיני קודם המילה כמנהג ארץ ישראל וטורקיה, ווין תרכ"ה. בנוסף 4 ספרי ברית מילה בתרגומים שונים. בחלק מהספרים כתב יד, רישומים וחתימות. גדלים שונים, מצבים שונים, מצב כללי טוב.
החל מ $600
פריט מס' : 080

לוט 2 ספרים "ברכת החמה", לשנת תרפ"ה

2 ספרים הכוללים את נוסח ברכת החמה שיצאו לרגל ברכת החמה ביום רביעי י"ד ניסן תרפ"ה. 1. "ברכת החמה" לשנת תרפ"ה, מבעמ"ס פרי חיים, פשמישל תרפ"ד. כד עמ'. 2. "ברכת החמה" וינה תרפ"ה, דפוס מנורה. 4 דף. כריכות בד חדשות נאות. מצב טוב.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 081

ספר "אזהרות" ליוורנו תקצ"ו. פורמט מיוחד.

ספר "אזהרות" והם סדר רמ"ח מצות עשה ושס"ה מצות לא תעשה בדרך שיר וצחות לשון, שנוהגים לאמרם בלילי חג השבועות, מאת רבינו יצחק בן ראובן - קדמון מזמנו של הרי"ף, עם 'אזהרות' מאת הגאון ר' שלמה בן גבירול, עם ביאור, פיוטים, וכתובה לחג השבועות ומגילת רות. ליוורנו תקצ"ו, נו דף. פורמט מיוחד ארוך וצר, גובה 12 ס"מ אורך 20 ס"מ. כל עמודי הספר ממוסגרים. חותמות רישומי בעלות ותיקונים בכתב יד בין הדפים. מצב כללי מצוין, כריכה מקורית, פגם בתחתית השער משוקם.
החל מ $150
פריט מס' : 082

לוט 2 קונטרסים נדירים. מרוקו \ בירות - לבנון

1. חוברת מגילת אסתר, באותיות גדולות עם נקודות וטעמים, עם ברכות המגילה, וציור "ככה יעשה לאיש", דאר אלביצ'א – מרוקו תש"י, 27 עמ'. גודל 15 ס"מ. 2. קונטרס 'ודוי הגדול', על מצות לא תעשה, הנוהגים לאומרו שחרית קודם קריאת התורה לעורר את לבבות אחינו בני ישראל בתשובה גדולה, בירות (לבנון), תש"כ, בדפוס האחים מהדב - בירות. הקונטרס הנ"ל נדפס בשנת תש"ך, שנים שבהם נדלדלה והלכה הקהילה היהודית במדינת בירות.
החל מ $100
פריט מס' : 083

לוט 3 מחזורים מדפוס זולצבך שנות התק'.

לוט 3 מחזורים מדפוס זולצבך: 1. מחזור עם "כוונת הפייטן" חלק שני תפלות שלש רגלים סוכות פסח שבועות, זולצבך תקס"ב. קי"א, קט"ז, ע"ד דף. כריכה ודפים מנותקים, בלאי, מספר דפים קצוצים כולל טקסט. 2. מחזור מכל השנה כמנהג אשכנז, "מיט פיעלען פער בעסרונגען". זולצבאך תקפ"ג. קע"ז דף. בדף שלפני השער רישומי לידה ופטירה רבים משנת תקפ"ו עד תרכ"ד. מצב טוב – בינוני, כריכה ודפים מנותקים, בלאי, ומעט פגעי עש. 3. מחזור כמנהג אשכנז סוכות פסח שבועות חלק שני עם כוונת הפייטן, זולצבאך תקצ"ז. כח, צו, קח, קב דף. ללא כריכה, דפים מנותקים, בלאי, פגיעה בטקסט בכמה דפים בודדים.
החל מ $100
פריט מס' : 084

סדר "קריאה ותקון לליל שבועות", אמשטרדם תס"א – כריכת קלף

ספר "סדר קריאה ותקון לליל שבועות", מהדורת אמשטרדם תס"א, מהמהדורות המקודמות של הספר שנדפס אחר כך בעשרות מהדורות, עב דף, 15 ס"מ (וינוגרד אמשטרדם 730). בדף שלפני השער רישום בכתב יד "זה הספר שלי וזה שמי יצחק רודריגש פרירא נעשה בבורדיאוש ביום ד' חמשה עשר לחדש אדר בשנת ה' תק"ט. בדף הלבן האחרון רישום ארוך בכתב יד עתיק (כנראה בצרפתית) עם חתימה. כריכת קלף עתיקה (אולי מקורית) נאה מאוד, הספר במצב מצוין.
החל מ $100
פריט מס' : 085

לוט 2 קונטרסי תפילה שהוצאו בשעת מלחמת השחרור

1. "סדר תפלות" למצב השעה בארץ ישראל, "מלוקט ומסודר באספת זקני הרבנים הגאונים לעדות הספרדים בירושלם ת"ו, בנשיאות מרן הגאון הגדול כמוהר"ר בן ציון מאיר חי עוזיאל שליט"א ראשון לציון הרב הראשי לארץ ישראל". ירושלים תש"ז הוצאת יגדיל תורה, 6 דף, מצב טוב. 2. "סדר תפלה" שהוכרז מטעם בית דין הגדול בירושלים בנשיאות מרן הגאב"ד רבנו צבי פסח פראנק שליט"א מיוחד ליום החמישי ד' אייר תש"ח, ערב התקופה הגורלית בארצנו הקדושה, ירושלים אייר תש"ח, 4 דף. מצב טוב, נדיר.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $180
פריט מס' : 086

לוט גדול של 30 סדורים מחזורים, תהלים, ותפלות ובקשות, חלקם נדירים - חתימות חשובות מטורקיה.

מהם: "מחזור לימים נוראים" ב' חלקים, שאלוניקי תקס"ג, נדיר מאוד, פגמים וחסרונות שונים, טוב – גרוע. חתימות בעלות משפחת פלורינטין, וחתימת בעלות "הצעיר דוד בן עזרא" - תלמיד מובהק וקרוב משפחתו של רבי חיים פלאג'י. סדר "ארבע תעניות", פיסא תקנ"ז. ספר "לימוד לראש חודש אב" אזמיר תרל"ח, נדיר. מחזור לסוכות, מיץ תקע"ז. מצב מצוין. ספר "קרובות" זולצבאך תקפ"ז, 2 שערים, תחריט מפואר בקדם השער. ספר "תקון כרת" ירושלים תרפ"ג. סידורים ומחזורים שונים מדפוסי ליוורנו משנות התק', 4 סידורי תפילה מג'רבה גודל כיס, 2 מהדורות של ספר "שכיות חמדה" 1 מהם מהדורה ראשונה (חסר). ספר תקונים על פי הקבלה שנות התק' (חסר התחלה). סידור "שמע קולנו" שטוקהלם תש"ו (שארית הפליטה). תהלים בתרגום הולנדי תרמ"ד. תהלים בתרגום ערבי יהודי, ויאנה 1898. גדלים ומצבים שונים.
החל מ $250
פריט מס' : 087

סידור תפלה "ויעתר יצחק" ברלין תקמ"ה. נדיר

סידור תפלה בשם "ויעתר יצחק" סדר תפלה מכל השנה עם פרשת הקרבנות, ברכות הנהנין, וסדר הגדה של פסח, עם ביאור באיזה מקומות. מוגה בדקדוק על ידי המדקדק הר' יצחק סטאנוב. ברלין תקמ"ה, בדפוס חברת חינוך נערים. נדיר עותק מיוחד עם 3 שערים מפורטים. (3) ב – קסב, (2) דף. מצב כללי טוב. כתמי שימוש ובלאי, כרוך בכריכת חצי עור בצבע ירוק עם פינות מעור.
הפריט נמכר ב $1200 החל מ $100
פריט מס' : 088

ספר "קרבן חגיגה" ליוורנו תקל"ו, מינאטורי.

ספר "קרבן חגיגה" סדר מוספין, הושענות והקפות כמנהג ליוורנו עם באור המלים, מאת הרב משה חי רפאל מילול, ליוורנו בדפוס אליעזר סעדון, תקל"ו. מהדורה ראשונה יצאה באותה שנה ובאותו מקום במתכונת של 98 דף. לפנינו המהדורה השניה במתקונת של 72 דף. פורמט מיניאטורי, 11 \ 7.5 ס"מ. מצב כללי טוב, פגם בדף השער, כריכה חדשה.
החל מ $150
פריט מס' : 089

ספר "דרך תבונות" להרמח"ל הקדוש, קאלמיא תרמ"א. מהדורת כיס

ספר "דרך תבונות" כללי הש"ס להבין על ידי דרכי הלמוד על פי יסודי ההגיון, מאת רבינו משה חיים לוצאטו הרמח"ל הקדוש, מהדורת קאלמיא תרמ"א. נדפס בגודל כיס של 12 ס"מ. מצב טוב, כרוך בכריכת בד חדשה נאה. כתמים בדפים הראשונים.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 090

לוט 2 ספרים מהדורת כיס ומיניאטורי

1. ספר "שלחן טהור" הלכות מאורח חיים ויורה דעה, מאת הרב דוד פארדו מלונדון, ווין תקע"ד. מהדורה מיניאטורית 11\6 ס"מ. קי"ט דף. מצב טוב, כריכה קדמית בלבד. 2. ספר "לקוטי צבי" תפלות ותחינות למועדים וזמנים, פיורדא תקכ"ב. צ"ו דף, גודל כיס 13\8 ס"מ. כריכה קדמית בלבד מנותקת. מצב בינוני, פגמים ובלאי במספר דפים, פגעי עש. כתמי שימוש.
הפריט נמכר ב $170 החל מ $120
פריט מס' : 091

לוט 3 סידורי תפילה מיניאטורים

1. "תפלת הדרך" סדר תפלת שחרית של חול ור"ח תבנית קטן של כיס, ג'רבה תש.. (1) קצט דף. 6 ס"מ. מצב טוב. 2. "זכרון ירושלים" סדר תפלות לכל השנה עפ"י נוסח האר"י ז"ל, מאת הרב שניאור זלמן מלאדי בעל התניא, ירושלים תרנ"ט, תמג דף. מצב מצוין – כחדש ממש. כריכה מקורית. 6.5 ס"מ. 3. "שער התפלה" סידור תפלה לכל השנה חול שבתות מועדים וזמנים, עם ספר תהלים (שער נפרד) כמנהג אשכנז. ווארשא תרפ"ב. כרך עבה – 424 עמודים לסידור וכ – 230 עמודים לתהלים. 7 ס"מ מצב מצוין.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 092

לוט 2 כרכים "עין ישראל" ווילנא תקצ"ח – פורמט קטן ומיוחד

2 כרכים של ספר "עין ישראל" אגדות הש"ס עם פירוש מספיק, ווילנא תקצ"ח 1838. מהדורה זו יצאה בשלשה חלקים עבי כרס בגודל כיס \ מיניאטורי 12\6 ס"מ. לפנינו 2 כרכים. בכרך הראשון (חלק ב') (2) רצ"ט דף. בכרך השני (חלק ג') (2) ש' – תצ"ח. 2 הכרכים במצב טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 093

ספר "יורו משפטיך ליעקב". לרבי יעקב אבוחצירא, ירושלים תרמ"ה. מהדורה יחידה. עם חתימת המקובל הרב יעקב חי זריהן מטבריה.

ספר "יורו משפטיך ליעקב" שאלות ותשובות, מאת הגאון המקובל רבי יעקב אבוחצירא ה'אביר יעקב' זיע"א. הובא לבית הדפוס על ידי בנו רבי אהרן אבוחצירא בירושלים תרמ"ה, עם הסכמות גדולי הרבנים בירושלים הראשונים לציון הרב יעקב שאול אלישר (היש"א ברכה) והרב רפאל מאיר פאניג'ל (המרפ"א), הרב אליהו סלימן מני והרב רחמים יוסף פראנקו (החרי"ף) ועם הסכמות רבני טבריה וצפת. (9) קנו דף. מהדורה יחידה. רבי יעקב לא הסכים להדפיס ספריו בחייו, פעמים רבות בקש אותו בנו בכרו, רבנו מסעוד, שיתן לו רשות להדפיס את ספריו, אבל רבי יעקב ענה לו, שהוא יבוא לו בחלום אחרי פטירתו ויודיע לו אם רצויים ספריו לפני ה', אז ידפיסם, וכך היה שאחרי פטירת הצדיק הוא בא לבנו בחלום ואמר לו שישתדל בהדפסת הספרים, רוב הספרים נדפסו בשנות תרמ"ד - תרמ"ח בירושלים על ידי בניו (חכמי המזרח עמ' 174). בדף שאחרי השער חתימת ידו של הגאון המקובל הרב יעקב חי זריהן מראשי הרבנים בטבריה, מחבר הספרים 'שופריה דיעקב' ו'בכורי יעקב'. מצב כללי טוב, מספר דפים מנותקים, כתמי רטיבות, דף שביר. כריכה בלויה.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 094

לוט 10 ספרי מרוקו

לוט 10 ספרי מרוקו מהם: 1. ספר "שבח ורינה" פיוטים לכבוד רבני משפחת אבוחצירא, מכנאס תש"ו. דף השער ירוק, מצב מצוין. 2. ספר "קרבן מנחה" דינים ומוסר בערבית יהודית לקיום המצוות, מאת הרב ברוך אסבאג, כאזבלנקה תרצ"ט. שער במסגרת אדומה. מצב טוב 3. ספר "מנחת משה", כאזבלאנקה תש"ו. עם תמונת המחבר. ספרים נוספים "שבחי צדיקים". "תקפו של יוסף". ספר "סליחות". ספרי תפילה ומחזורים בהוצאת יוסף לוגאסי בבית דפוסו שבכזבלאנקה. גדלים שונים.
החל מ $100
פריט מס' : 095

לוט 5 ספרי מרוקו – חלקם עם הקדשות

1. ספר "המלכות" תולדות האדם הגדול המלוב"ן רבי דוד הלוי, הוצא לאור על ידי ר' יצחק אלמליח, דאר לביצ'א תר"צ, שער צבעוני, מעבר לשער הקדשת המוציא לאור. מצב מצוין. בסוף הספר 'תחריט חכמת שלמה המלך'. 2. ספר "תהלה לדוד" מאת הגאון רבי דוד בן חסין, כאזבלאנקה תרצ"א, ובסופו ספר "מקומן של זבחים" דאר לביצ'א תרצ"א. מצב מצוין. 3. ספר "שרביט הזהב" מוסר השכל ליום המיתה עברית וערבית, מאת הרב דוד דאנינו, כאזבאלנקה תרח"צ, מסגרת השער בדיו כחול, חותמת בעלות נאה. עם תמונת המחבר ומילוי בכתב יד, מצב מצוין. 4. ספר "פרקי אבות" באותיות גדולות, דאר לביצ'א תש"י, ספרית אברהם חאדידא, מצב טוב, ללא כריכה. 5. ספר "מנחה בלולה" דינים הנהגות דרשות וחידושים על התורה, עברית וערבית, מאת הרב ברוך אסבאג, כאזבלאנכא תרצ"ז. מסגרת השער בדיו ירוק, מצב כללי טוב, נקבי עש. גדלים שונים.
החל מ $150
פריט מס' : 096

לוט 4 ספרים מחכמי מרוקו – עם הקדשה

1. ספר "גבול בנימין" שאלות ותשובות בד' חלקי השלחן ערוך, מאת הגאון הרב בנימין לכרייף, הוצא לאור על ידי הרב שלום משאש, כאזבלאנקא תשט"ז, שער בדיו אדום, מצב מצוין. 2. ספר "השמים החדשים" שאלות ותשובות וחידושי דינים בד' חלקי השלחן ערוך, מאת הגאון הרב משה טולידאנו, הוצא לאור על יד הרב רפאל ברוך טולידאנו, כאזאבלאנקא תרצ"ט, מצב טוב, כתמים. 3. ספר "וזאת ליהודה" ביאור ארוך לפרקי אבות ותוכחות מוסר, מאת רבי יהודה אבן דנאן, פאס תש"ב. עם הקדשת המחבר (ללא חתימה), עם תמונת המחבר. מצב מצוין. 4. ספר "תהלה לדוד" שירות ותהלות בענין ג' עמודים תורה, עבודה וגמילות חסדים, מאת הגאון רבי דוד בן חסין, כאזאבלאנקה תרצ"א. מצב מצוין. גדלים שונים.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 097

לוט של 20 קונטרסים ודפי תפילה, מצפון אפריקה, הודו ועוד

לוט חשוב של קונטרסי תפילה ודפים בדפוס ובכתב יד ממקומות שונים בצפון אפריקה והודו, ישנם גם מספר דפים בכתב יד עניני קבלה וסגולות, מהם: 'חברת תענית דיבור בכל ערב ר"ח בפאס'. 'דמות דיוקנו של הקדוש רבי עמרם בן דיואן'. דף בהודית איסור כניסה לבית כנסת עם נעלים. תפלה לאמרה ביום הכפורים, דף פיוטים ממשפחת אביחצירא ועוד. חומר מגוון. גדלים שונים מצב טוב.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 098

לוט ספרים מגדולי חכמי מרוקו, תוניס וג'רבה, חלקם ספרים נדירים.

1. ספר "חיים לישראל" חדושים בעיון על הש"ס, מאת הגאון ר' חיים דוד גג', תונס תרס"ט, ספר נדיר וחשוב, מהדורה יחידה. עותק יפה במצב מצוין. 2. ספר "אהל יוסף" חידושים על התורה, תונס תרפ"ז, מהדורה יחידה. מצב טוב. 3. ספר "ערבי נחל" ח"ב, תיקונים, מוסרים, מעשיות, משלים ופטרון חלומות. ג'רבה תש"א. ללא כריכה מצב בינוני. 4. ספר "אני חומה" חידושי ש"ס בעיון ושו"ת, ג'רבה תשל"ג. 5. קונטרס "חסד ואמת" כל הענינים הנחוצים לצורכי המתים, מאת הרב ישמ"ח עובדיה מצפרו, ג'רבה תרח"צ. 6. קונטרס כפור קטן מאת הרב שמואל הרוש מצפרו, ג'רבה ת"ש. 7. ספר "ארחות חיים" מוסר השכל, ג'רבה תרע"ט. מהספרים הראשונים שנדפסו בג'רבה. 8. הרי"ף על מסכת חולין עם באור ותרגום בערבית, ג'רבה 1939. גדלים שונים. לוט חשוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 099

לוט 3 ספרים מדפוסי הודו.

1. ספר "יערת דבש" מילון לפי השרשים שבתנ"ך, שרשי משנה, שרשי תלמוד, ופירוש המלות מזוהר, עם ביאורים בעברית ערבית יהודית ואנגלית, מאת הרב יחזקאל בן יעקב רחמים, בומבי תר"ן. נדיר מאוד, (65), צב, ו, עח, ו עמ'. מצב טוב. דף השער מנותק, כריכה מקורית פגומה. 2. ספר "חנוכת הבית לדוד" כל עניני ודיני חנוכה עם פירושים וחידושים יפים, מאת שלמה בן עוואד תווינה, כלכתה תרמ"ה בדפוס אליהו משה דוויק הכהן, נדיר, (4) קי"ב דף. מצב מצוין, כריכה מקורית. 3. ספר "ימלט נפשו" מוסר דינים, וסגולות לענינים שונים, מאת רבי אברהם חמוי, כלכתה תרמ"ד בדפוס אליהו משה דוויק הכהן, נדיר, 120 דף, דפים ראשונים פגומים ונקבי עש, כתמים. סה"כ 3 ספרים מדפוסי הודו נדירים.
החל מ $300
פריט מס' : 100

לוט גדול ומענין של ספרים מהדפוסים השונים בהודו - עם תהילים - הגדה של פסח בהודית.

לוט גדול של 27 ספרים מענינים מהדפוסים השונים בערי הודו. מהם: ספר "תהלים" כולו בלשון הודית עם איור בדיו אדום של דוד המלך מנגן, "הגדה של פסח" עם תרגום בלשון הודית, סידורי תפילה סליחות ועוד. לוט חשוב, חלקם ספרים נדירים. תקופות שונות. מצבים וגדלים שונים.
הפריט נמכר ב $280 החל מ $120