ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

מכירה מס' 8 - 18.01.2016

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 001

זוהר זיטאמיר, בדפוס נכדי הרב מסלאוויטא, שמות – דברים

ספר הזוהר בדפוס זיטאמיר תרכ"ג, בהוצאת הרבנים חנינא ליפא והרב יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. חלקים: שמות, ויקרא, במדבר, דברים. כרך ראשון כולל את ספר שמות, (1) רעח דף. מצב טוב, נקבי עש בודדים בשולים. כרך שני כולל את ויקרא – דברים, שט, ט דף. שער נפרד לספר במדבר, פגעי עש בדפים האחרונים. בכרך שמות חתימת בעלות בשער אהרן.... וחותמות בית המדרש של האדמו"ר הק' מטשרנוביל צפת.
הפריט נמכר ב $500 החל מ $500
פריט מס' : 002

ספר "חובת הלבבות" זיטאמיר תרי"א

ספר "חובת הלבבות" חלק ראשון מאת רבינו בחיי הדיין הספרדי זצ"ל. "עם פירוש 'מרפא לנפש' וכן נעתק ללשון אשכנז בכתב עברי הנהוג בזמנינו", בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר תרי"א. שער עם דיו אדום. גודל 21 ס"מ. מצב טוב. כריכה רופפת.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $100
פריט מס' : 003

ספר "תורת כהנים" שלחן ערוך חשן משפט, זיטאמיר תרט"ו

ספר "תורת כהנים" שלחן ערוך חשן משפט עם הביאורים מאירת עינים ושפתי כהן, זיטאמיר בדפוס הרבנים חנינא ליפא והר' יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא תרט"ז. 2 שערים עם דיו אדום, רע"ה, י"ג דף. 36 ס"מ. מצב כללי טוב. כריכה מקורית, דפים ראשונים עם פגמים ללא פגיעה בטקסט, 2 דפים אחרונים פגם עם פגיעת טקסט, נקבי עש בודדים בעיקר בשוליים.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $100
פריט מס' : 004

חק לישראל, במדבר, זיטאמיר תרכ"ו

ספר "חק לישראל" במדבר, חלק רביעי, זיטאמיר תרכ"ו, בדפוס אחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא, 2 שערים, שער ראשון עם דיו אדום. רכ"ו דף, מצב טוב, נקבי עש בודדים, כתמים קלים
הפריט נמכר ב $110 החל מ $100
פריט מס' : 005

לוט 2 ספרים 'עין יעקב' דפוס שפירא זיטאמיר

1. עין יעקב חלק רביעי, בדפוס האחים שפירא, זיטאמיר תר"י 1850. שער עם דיו אדום, רמ"ג דף, מצב כללי טוב, כריכת עור עתיקה. כתמים. 2. עין יעקב חלק שני, זיטאמיר תרכ"ג. בדפוס האחים שפירא, 2 שערים עם דיו אדום. רלח דף. עם תחריט בדף אחרון, דפים ראשונים ואחרונים פגומים עם פגיעה בקטסט, מצב בינוני. גדלים שונים.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $130
פריט מס' : 006

ספר "באר מים חיים" ב' חלקים, זיטאמיר תרכ"א, עותקים חסרים

ספר "באר מים חיים" על התורה, ב' חלקים, מאת הגאון המופלא רבי חיים ב"ר שלמה טורר מטשרנוביץ מחבר הספרים 'סידורו של שבת' 'שער התפלה', זיטאמיר תרכ"א בדפוס האחים שפירא, מהדורה שניה. עותקים חסרים: חלק א' חסר התחלה לפנינו מדף יד – הסוף. חלק ב' חסר סוף, לפנינו עד דף קכ"ה. 2 החלקים כרוכים יחד. נקבי עש וכתמים.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 007

לוט 4 ספרים מדפוס זיטאמיר בדפוס נכדי הרב מסלאוויטא

1. ספר בראשית חלק ראשון, עם פירוש רש"י ותרגום אונקלוס ועם עברי טיטש, זיטאמיר תרי"א בדפוס הרב חנינא ליפא והרב אריה ליב והרב יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. עם 2 שערים, מעבר לשער הראשון תחריט מיוחד. עם תפלות לשבת דפים אחרונים פגומים 2. חוק לישראל בראשית חלק ראשון, זיטאמיר תרכ"ה בדפוס האחים שפירא. חסרים מספר דפים בסוף. 3. חק לישראל ספר ויקרא חלק שלישי [2 עותקים], זיטאמיר תרי"ז בדפוס האחים שפירא, עם 2 שערים, רלו דף. מצבים שונים טוב – בינוני. פגעי עש ובלאי.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $200
פריט מס' : 008

סט זוהר (חסר בראשית ושמות) בדפוס שפירא בזיטאמיר. תרכ"ג - 1863.

סט זוהר חלקים ויקרא. במדבר ודברים. (חסר בראשית ושמות) בדפוס שפירא בזיטאמיר. תרכ"ג - 1863. כריכה חדשה. שיקום מקצועי למספר דפים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $200
פריט מס' : 009

חומש במדבר עם פירוש ה'אור החיים' הקדוש, בדפוס האחים שפירא זיטאמיר תרכ"ה. עותק נאה

ספר "במדבר" עם פירוש ה'אור החיים' הקדוש, מאת רבינו חיים בן עטר זיע"א. בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא זיטאמיר תרכ"ה. עותק נאה במצב מצוין, עם כריכה מקורית מעור אדום עם תחריט מוזהב ומעוטר, במרכז העיטור שעל גבי הכריכה חריטת בעלות "אליעזר שו"ב בשנת תרמ"ו". בעמ' 396 חותמת יפה של הבעלים הנ"ל מהעיר קושטא.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $180
פריט מס' : 010

ספר "משניות נשים" סלאוויטא תק"ץ בדפוס הרב משה שפירא

ספר משניות סדר נשים, בדפוס הרב משה שפירא מסלאוויטא, סלאוויטא תק"ץ. קס דף. שער עם כיתוב בדיו אדום. ללא כריכה, מצב בינוני, כתמי רטיבות, פגמים בשולי השער משוקמים, פגם עם חסרון בדף האחרון [משוקם].
הפריט נמכר ב $120 החל מ $100
פריט מס' : 011

סדר תקון "ליל שבועות" בדפוס הרב אברהם שפירא מסלאוויטא, תקפ"ז

ספר "סדר תקון ליל שבועות והושענא רבא" על פי ספר של"ה וכוונת השמות מהאר"י זלה"ה עם כמה מעלות והגה מדוקדקת. הוצא לאור על ידי הרב אברהם שפירא מסלאוויטא, סלאוויטא תקפ"ז. (1) קלד דף. 20 ס"מ. שער עם כיתוב בדיו אדום. מצב כללי מצוין, פגם קל בשולי השער ובדף שאחריו ללא פגיעת קטסט.
הפריט נמכר ב $2400 החל מ $2000
פריט מס' : 012

ספר המגיד מכתובים "תהלים ומשלי" בדפוס הרב משה שפירא מסלאוויטא תק"פ

ספר תהלים ומשלי מתוך "המגיד" מכתובים חלק חמישי עם תרגום יונתן, רש"י ומצודות. בדפוס הרב משה שפירא מסלאוויטא, סלאוויטא תק"פ. רנ"ב דף. דף ירוק \ כחלחל, פגמים קלים במספר דפים משוקמים מקצועית אך רובו המוחלט של הספר במצב מצוין. כתמים וסימני שימוש. גודל 21 ס"מ. חתימות ורישומי בעלות. כרוך בכריכת עור חדשה ומפוארת עם כיתוב מוזהב.
הפריט נמכר ב $5000 החל מ $5000
פריט מס' : 013

ספר "כסא אליהו" ירושלים תרכ"ה דפוס בק, הקדשת המקובל הרב נסים עני.

ספר "כסא אליהו" מחולק לארבע שערים 'ראשית חכמה'. 'יראת ה''. 'שכל טוב לכל עושיהם'. 'תהלתו עומדת לעד'. קבלה. ירושלים תרכ"ה בדפוס ישראל בק, מספרי ירושלים הנדירים. בדף השער נכתב "...הועתק זה הספר מכתב יד כדי לזכות את הרבים ולא נודע מי הוא המחבר". בספר "הספרים העבריים שנדפסו בירושלים" ש. הלוי מס' 112 נכתב שמחבר ספר זה הוא הגאון הרב אליהו מני אב"ד חברון וראש ישיבת המקובלים 'בית אל'. בדף שלפני השער הקדשה וחתימה בכתב ידו של הגאון המקובל הרב נסים עני זצ"ל, מגדולי מקובלי וחכמי בגדאד, בשנת תרי"ז עלה לירושלים, ונמנה עם חכמי המקובלים של ישיבת "בית אל" נפטר בשנת תר"ס, בעל מופת, ערך לדפוס את הספר "דברי שלום" לנכד הרש"ש, חברו מנוער של הרב אליהו מני, גם אחר עלייתם לארץ של שני גאוני בבל אלה למדו קבלה בחברותא. מצב טוב. כריכה פגומה. קיפולי שוליים [אוזניים].
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 014

ספר "ילקוט אפרים" ירושלים תרל"ז בדפוס ניסן בק.

ספר "ילקוט אפרים" דרשות על התורה ומגילות, עם ספר "סם חיים" ליקוטים ועניינים מתוקים ומוסרים טובים, לר' אפרים קוקיא הלוי. דפוס ירושלים ניסן בק תרל"ז, (1) קצ"ד, י"ח דף, עם שער נפרד לספר סם חיים. 32 ס"מ. (ש. הלוי 294). מצב כללי טוב, פגמים במספר דפים ללא פגיעה בטקסט, כתמים, כריכה חדשה.
החל מ $150
פריט מס' : 015

ספר "מלחמת חובה" פולמוס – ירושלים תרמ"ה דפוס גאשצינני.

ספר "מלחמת חובה" בעניני גיטין ושמות הגיטין, הספר מכוון נגד ספרו של הרב שלמה גאנצפריד 'אהלי שם' שיצא לאור באונגוואר בשנת תרל"ח, מעבר לשער באים שני מכתבים מאת ר' שלמה הלברשטאם מווישניצא אל המחבר, אחרי המכתבים נדפסה 'הצנצלות'[!] המציל מן הרודף. ירושלים תרמ"ה, בדפוס יצחק גאשצינני, (2) יט (1) דף. (ש. הלוי 508). מצב טוב – בינוני, נקבי עש, פגמים ב - 3 דפים אחרונים, עם פגיעה בטקסט במספר מילים. כריכת בד חדשה.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 016

לוט 5 ספרים מדפוס ירושלים, בפשט ובקבלה

1. ספר "שופריה דיעקב" ח"א, דרשות על התורה על דרך הפשט, ועל דרך הסוד, מאת הגאון המקובל רבי יעקב חי זריהן – מרבני טבריה, ירושלים תרע"א. מצב מצוין. 2. ספר "הקונטרס היחיאלי" מחולק לשלש חלקים, 'בית השם'. 'בית עולמים'. 'בית האדם'. מאת המקובל הרב יצחק אלפיה מרבני ומקובלי ירושלים מחדש "התענית דיבור" בימי השובבי"ם, ירושלים תרפ"ח, ספר חשוב ונדיר, מצב מצוין. 3. ספר "כסף צרוף" דרשות על התורה, מאת הרב סעדיא בן יוסף צפירה – מרבני תימן, עם ספר "מעין גנים" באור שיר השירים עם קבלה, ירושלים תרצ"א. מצב טוב. 4. ספר "צדקה ורחמים" מדרשים על חמש מגילות, מאת הרב רחמים מלמד כהן, ירושלים תרפ"ו, מצב מצוין. 5. ספר שאלות ותשובות "בית אברהם" מאת הרב אברהם עבר הירשאוויץ, ובו תשובות שהשיבו לו גדולי הדור כמו הרב שמואל מסלנט והרב יצחק אלחנן ספקטור, הרב קוק ועוד, ירושלים תרפ"ג. מצב מצוין. גדלים שונים. לוט חשוב ונדיר.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 017

לוט 5 ספרים מדפוס ירושלים, בפשט ובקבלה

1. ספר "נחל יאודה" חלק שלישי במדבר – דברים, פרושים על התורה בנגלה ובנסתר, מאת המקובל שלשלת היוחסין הרב יאודה גיז, ירושלים תרצ"ו. מצב מצוין. 2. ספר "מנחת יהודה" על התנהגות האדם. מוסר והנהגות מגדולי החסידות והרבנים, מאת הרב יהודה סטריזאווער, ירושלים תרפ"ז. 3. ספר "אהל יעקב" חדושים על התורה בקבלה ובפשט, מאת הגאון המקובל רבי יעקב חי זריהן – מרבני טבריה, ירושלים תרצ"א. מצב מצוין. 4. ספר "צעקת בני ישראל" מאמרים ותפלות וסליחות, מוסר לקדושת האדם, ירושלים תרפ"ד. מצב טוב. 5. ספר "יריעות שלמה" דרשות לענינים שונים, מאת הרב שמואל בכר שלמה, המחבר נפטר במבחר ימיו בגיל 24 שנים, בראש הספר הקדמת - הספד מאביו, ירושלים תרס"ט, נדיר וחשוב. מצב מצוין. גדלים שונים, לוט חשוב ונדיר.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 018

לוט 5 ספרי ירושלים חשובים ונדירים

1. ספר "אמרי בינה" חלק שני, חידושים על שלחן ערוך חשן משפט, מאת הגאון הרב מאיר אוירבך, ירושלים תרל"ו, מהדורה ראשונה, חותמת בעלות של הגאון הרב ליפמאן דוד שאוואקס ראב"ד ומו"צ לכוללות חסידים בירושלים. מצב מצוין, כריכה מקורית. 2. ספר "כג"ן הירק" באור על ספר תקוני הזוהר על פי ספרי הרב חיים ויטאל ב' חלקים, מאת המקובל הרב כלפ'ה גיג, ירושלים תרע"ב מהדורה יחידה. 167, 220 דף. מצב טוב. כריכה מקורית. 3. ספר "שער החצר" מתוך ספר 'שערי צדק' דרושים וחדושים במעלת ארץ ישראל, לר' דוד בן שמעון, (ראב"ד לעדת המערביים בירושלים תקפ"ד - תר"מ), דפוס ירושלים ישראל בק, שנת תרכ"ב, כולל קונטרס המפתחות הנקרא אולם השער, חסרים בסוף 27 דף מדפי המפתחות, חתימות בעלות בכתב יד אשכנזי בשער. מצב טוב, כריכה ודפים מנותקים. 4. ספר "מגילת אסתר" עם שני באורים בשם 'קרובן של ישראל', מאת הר' אריה ליב פרומקין, ירושלים תרנ"ג. כרוך עם ספר "קורנין דנהור" מאת הנ"ל. סה"כ 5 ספרים ב 4 כרכים, מהדורות ראשונות מדפוסי ירושלים. לוט חשוב.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 019

לוט 24 ספרים מהדפוסים השונים בירושלים, מהם ספרים חשובים ונדירים.

לוט גדול וחשוב של ספרי ירושלים. 1. ספר "חדושי וכללות הרז"ה" ב' חלקים, ירושלים תרמ"ה בדפוס השותפים משה פרץ הרב נחמן בטיטו וצוקרמן, בספר זה המדבר בעניני השיעורים משא ומתן הלכתי ארוך עם הגאון הנודע ביהודה. מצב טוב. 2. ספר "עונג לשבת" על התורה עם ביאור ארוך לתהלים בשם "תהלות דוד" ירושלים תרע"ג. מצב מצוין. 3. ספר "צמח צדיק" תפלות ותקונים, ירושלים תרע"א, מצב מצוין. 4. ספר "בן איש חי" הלכות, הוצאת הרב יצחק נאה עם חותמתו, ירושלים תרצ"ב. מצב מצוין. 5. "תיקון הכללי" לר' נחמן מברסלב, ירושלים תרס"ד. הוצא לאור ע"י הרב בן ציון חזן עם הקדמה ממנו. מצב מצוין. 6. ספר "בת נעות המרדות" דיני אשה המורדת, מאת הרב דוד בן שמעון הדב"ש. ירושלים תרע"ז[?]. מצב מצוין. נדיר. 7. ספר "שער המפקד" אבן העזר, לר' רפאל אהרן בן שמעון, ירושלים תרע"ט נדיר. 8. ספר "באר בשדה" ירושלים בדפוס ישראל בק תר"ו. נדיר. חסר שער ומספר דפים בסוף, השאר מצב טוב. (ש. הלוי 34). שאר הספרים כדלהלן: "שארית יוסף" ירושלים ניסן בק, תרכ"ה. חסר סוף. מצב בינוני. "בית יצחק" ירושלים תר"ע מצב טוב. "אריה שאג" ירושלים תרפ"א. מצוין. "דודי לצבי" על התהלים ירושלים תרפ"ט מצוין. "אוצר בלום" מצוין. "עץ פרי" עם אגרת המוסר ירושלים תרס"ג. "שערי מוסר השכל" שירי מוסר מרבינו האיי גאון, ירושלים תרע"ב. "מעוז הדת" מר' יהושע העליר אב"ד טעלז. ירושלים תרס"ג. "המאיר לעולם" ממשפחת הגר"א, ירושלים תרצ"א. "תיבת משה" מחכמי בוכארא חדושים מתוקים על המסורה, ירושלים תרנ"ט. "שעורי תורה" על מסכת נדרים מאת זקן ראשי הישיבות הרב שמעון שקאפ, ירושלים תש"ה. ספר "המלמד" ירושלים תרפ"א הסכמות גאונים רבות. "בקור חולים" לרגל שבעים שנה של בית החולים ביקור חולים, ירושלים תרפ"ד נדיר. חסרים מספר דפים. מדרש רבה רות "תפארת ציון" ירושלים תרנ"ה, שער צבעוני. "דברי אברהם" ירושלים תרפ"ז. "חמדת צבי" ירושלים תרצ"ג. נכדו של הרב מגרידיץ. מאמר "דבר אל העם. רובם המוחלט של הספרים במצב טוב, רוב הספרים הינם מהדורות ראשונות וחלקם מהדורות יחידות. גדלים שונים. לוט חשוב.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $300
פריט מס' : 020

ספר "חמשה חומשי תורה" בהגהת הר' שלמה בלאך, הנובר תר"ג

ספר "חמשה חומשי תורה" הפטרות ומגילות. הוגה בעיון ושקידה רבה על ידי שלמה בלאך. הנובר תר"ג, המגיה הר' שלמה בלאך מהנובר היה מדקדק ומגיה ספרים בדיוק רב. שער מאויר ויפה. מצב מצוין, כריכה מקורית. חתימה וחותמת הצנזורה בסוף.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 021

חומש "היכל הברכה" 5 חלקים – סט שלם, צילום דפוס הראשון לעמברג תרכ"ו. מהדורה ממוספרת ניו יורק תשל"ג - ספר סגולה.

חמשה חומשי תורה, עם תרגום אונקלוס ופירש"י, בעל הטורים, תולדות אהרן, ונוסף לזה מסורה גדולה וקטנה עם פירוש מנורת שלמה מאת הרב אורי שרגא פיבוש בן שלמה זלמן, ספר 'משכיל לדוד' על פירוש רש"י מאת רבי דוד פארדו, עם ספר אוצר החיים על תרי"ג מצות. ספר 'היכל הברכה' באור על פי סודות האר"י ורבינו הבעש"ט מאת מוהר"ר יצחק יהודה יחיאל ספרין האדמו"ר מקאמרנא. בראשית – דברים. 5 חלקים, צילום המהדורה הראשונה, עם השערים הצבעוניים, מהדורה שהוצאה לאור בניו יורק תשל"ג. מהדורה ממוספרת: העותקים שלפנינו מס' 204. ספרי חומש 'היכל ברכה' התקבלו כספר סגולה. מצב מצוין.
החל מ $250
פריט מס' : 022

חמשה חומשי תורה – דרך סלולה, פיורדא תקס"א – תקס"ג. סט מפואר

חמשה חומשי תורה "דרך סלולה", עם פירוש רש"י, תרגום אונקלוס ותרגום אשכנזי, באור ותקון סופרים, הפטרות, חמש מגילות, תפלות לשבת. פיורדא, תקס"א - תקס"ג. שני שערים בראש כל כרך, הראשון מאוייר בדמויות משה ואהרן, כרובים ונשרים. שערים מיוחדים לסדר ההפטרות והתפלות. רשימות מנויים מפורטות מקהילת פיורדא וקהילות אחרות בגרמניה. סט שלם 5 כרכים. בראשית: (16) א - קעז, (1) קעט – רלו דף. שמות: [4] (חסר דף בסיום ההקדמה, וסדר התפלות נכרך בתחילת הספר), א-קנה, [1], קנז-ר, כו דף. ויקרא: (4) א - קמב, (1) קמד – קנח, כח דף. במדבר: (4) א - קיח, (1) קכ – קמ, יח, דף. דברים: (4) א - קה, (1), קז – קעו, כ, דף. סט מרשים ויפה, במצב טוב, כריכות חדשות מפוארות עם כיתוב מוזהב, חלק מהדפים ירוקים, בחלק בראשית בדפים הראשונים כתמים ובלאי בשוליים, בחלק שמות פגעי עש במספר דפים. בחלק מהכרכים חותמת בעלות של "חברא קדישא מק"ק פאריש". בחלק ויקרא חתימת בעלות עתיקה בשער בכתב יד אשכנזי "קניתי מהוני לכבוד צורי וקוני משה ב"ר משלם...".
הפריט נמכר ב $500 החל מ $500
פריט מס' : 023

סט חמשה חומשי תורה, 5 חלקים, טשערנוביץ תרט"ז – תרי"ז

סט שלם, חמשה חלקים של חומשי תורה, עם מפרשים תרגום, רש"י, שפתי חכמים ובעל הטורים. בסוף הכרכים, הספרים 'שם אפרים', ובאורי ה'תרומת הדשן', בשער נפרד הובא לבית הדפוס על ידי משפחת הורביץ, טשערנוביץ תרט"ז – תרי"ז. 5 כרכים, מצב כללי טוב, כריכות מקוריות, כתמי שימוש ובלאי.
הפריט נמכר ב $375 החל מ $150
פריט מס' : 024

תנ"ך, כולו באידיש, אמשטרדם תל"ט, נדיר מאוד.

ספר "תורה נביאים וכתובים" בלשון אשכנז "מנועם שיח יסוד לשון הקדש נעתקים ועל פי אמתה שרשה מבוארים" באותיות צאינה וראינה. אמשטרדם תל"ט 1679. בתחלת הספר שער כללי עם פיתוחי נחושת מרהיבים דמויות משה ואהרן, מעמד הר סיני ועוד. עם 5 שערים נפרדים לכל חלק מהתנ"ך, תורה, חמש מגילות, נביאים ראשונים, נביאים אחרונים, כתובים. השערים כולם במסגרת ארכיטקטונית יפה של הדפוס באמשטרדם. עם הסכמות גאוני ארבע ארצות פולין ורבני אמשטרדם. (3) רנ"ז, י"ח דף. 31 ס"מ. כרך עבה. מצב כללי טוב, פגמים ובלאי בדפים ראשונים, כתמי שימוש.
הפריט נמכר ב $850 החל מ $400
פריט מס' : 025

ספר "שונה הלכות" 2 חלקים, אמשטרדם תקכ"ב. מהדורה יחידה. נדיר

ספר "שונה הלכות" ב' חלקים (2 שערים). באור רחב על ספר הלכות גדולות המיוחס לרב יהודאי גאון, מאת הגאון הרב שלמה שלם אב"ד אמשטרדם. אמשטרדם תקכ"ב, ב' חלקים נדפסו ביחד, מהדורה יחידה, ספר נדיר. (8) עד, (4) פב דף. 31 ס"מ. דפי הקדמות ושירים רבים לכבוד המחבר ולכבוד פרנסי וגבאי אמשטרדם בשני החלקים. בספר מזכיר המחבר את רבו המובהק הגאון הרב אליעזר נחום בעל 'חזון נחום' על המשניות ומביא ממנו חדושים ותשובות בהלכה. חיבר גם "דברי שלמה" דרשות. "לב שלם" מראי מקום וחידושים על הרמב"ם. מצב כללי מצוין, כריכה עתיקה משוקמת, פגמים קלים וכתמים.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150