ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

מכירה מס' 7 - 28.10.2015

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 001

ספר "שערי ציון" עם 'תקון סעודה' ו'ספר יצירה', סלאוויטא תר"י 1850

ספר "שערי ציון" עם "טעמי פסוקי מקרא שחבר הרב הכולל המקובל אלהי כמהור"ר נתן נטע בן הקדוש מוהר"ר משה הנובר זצ"ל הי"ד אשכנזי תלמיד הרב מוהר"ר חיים וויטל זלה"ה תלמיד מובהק של הרב האלהי מוהר"ר יצחק לוריא זלה"ה. עם תוספות קודש על קודש 'תקון סעודה' 'ספר יצירה'". סלאוויטא תר"י בהוצאת התורני משה הירש שרייבר. כתמי מים, בלאי, נקבי עש.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 002

ספר "המגיד" מכתובים חלק ששי, סלאוויטא תקס"ז

ספר ה'מגיד' מכתובים חלק ששי סלאוויטא תקס"ז 1807. בדפוס ר' דב בער סג"ל. ספר ה'מגיד' מכתובים חלק ששי עם תרגום יונתן בין עוזיאל פירוש רש"י תולדות אהרון ומצודות, עותק שלם, ללא כריכה, נקבי עש בודדים באמצע הספר ללא פגיעה בטקסט, מצב כללי טוב, דף כחול. מספרי סלאוויטא המוקדמים.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 003

לוט 2 כרכים הלכות "רב אלפס" חלק שלישי – רביעי. סלאוויטא תקע"ט. בדפוס הרב משה שפירא.

1. רב אלפס חלק שלישי, כרך גדול עם המפרשים, סלאוויטא בדפוס הרב משה שפירא תקע"ט. רנ"ט דף, נקבי עש, כריכה מנותקת. 2. רב אלפס חלק רביעי, כרך גדול עם כל המפרשים, סלאוויטא בדפוס הרב משה שפירא תקע"ט. ספירת דפים משובשת, חלק מהדפים כחולים. מצב כללי טוב, פגעי עש מועטים במספר דפים. כריכה מנותקת.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $150
פריט מס' : 004

הלכות רב אלפס על מסכת ברכות, בדפוס הרב משה שפירא מסלאוויטא, סלאוויטא תקע"ז 1817.

רישום בעלות בשער שהספר היה שייך לרב עזריאל זליג לידער סלונים, מראשי חסידות חב"ד בישראל ובא כחו של הרבי. עם חותמות של בית המדרש דחסידות סלונים בירושלים. סד דף, פגעי עש, מצב בינוני, כריכה חדשה.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 005

ספר ארבע טורים אבן העזר, סלאוויטא תקס"א - 1801.

ספר הטור חלק אבן העזר, סלאוויטא בדפוס סג"ל, תקס"א. שער עם כיתוב בדיו אדום, כריכה מקורית עם גב עור, פגם רטיבות בשוליים עם חסרון קל בשער ובדף הראשון, כתמים.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $80
פריט מס' : 006

ספר "אשלי רברבי" שלחן ערוך יורה דעה, סלאוויטא בדפוס הרב משה שפירא, תקפ"ב - הסכמת האוהב ישראל מאפטא.

ספר "אשלי רברבי" כולל שלחן ערוך עם נושאי כלים ט"ז ש"ך ושאר מפרשים בשילוב ספר פרי מגדים (ללא מספור דפים לפרי מגדים), בדפוס הרב משה שפירא מסלאוויטא, סלאוויטא תקפ"ב. עם הסכמות הרב אברהם יהושע העשיל מאפטא ה"אוהב ישראל", הרב מרדכי מרגליות ודייני ברדיטשוב, עם תחריט המדפיס מעבר לשער. עותק שלם בכריכת עור מקורית עם מסגרת. שער ודפים ראשונים עם פגמים בשוליים ופגעי עש. הכריכה ודפים ראשונים רופפים, השאר במצב כללי טוב עם כמה נקבי עש. רוב הדפים נייר ירוק \ כחלחל. גודל 38 ס"מ.
החל מ $200
פריט מס' : 007

לוט 3 מסכתות בדפוס הרב משה שפירא מסלאוויטא.

1. מסכת ברכות בדפוס הרב משה שפירא מסלאוויטא, סלאוויטא תקע"ח. עותק חסר לפנינו מדף כ"ז – קל"ז. פגמים ופגעי עש.דפים ירוק \ כחול. 2. משניות סדר זרעים, סלאוויטא תקע"ח. עותק חסר סוף, לפנינו מהשער עד דף ס"ה. כתמים ופגעי עש, מצב בינוני. 3. מסכת גיטין, סלאוויטא תקע"ח, עותק חסר התחלה, לפנינו מדף ס"ה עד דף קי"א. עם חידושי המהרש"א (שלם), מדף א – כ"ב. וחידושי רב אלפס על גיטין (שלם) מדף קמ"ד – ר"ז. פגעי עש, מצב בינוני.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 008

לוט מסכתות גמרא מדפוס הרב משה שפירא בסלאוויטא

1. מסכת עבודה זרה, סלאוויטא תק"פ, פגעי עש רבים, רוב הספר במצב בינוני. 2. מסכתות: ערכין, תמורה, כריתות ומעילה, סלאוויטא תקפ"א. בסוף הכרך 3 עמודים של תרשימים ומפות על צורת בית המקדש על פי שיטת הרמב"ם, פגעי עש בעיקר בשוליים ולפעמים גם בטקסט, פגעי רטיבות בשוליים. ללא כריכה.
החל מ $150
פריט מס' : 009

מסכת ערכין, סלאוויטא הרב משה שפירא תקפ"א

מסכת ערכין בדפוס הרב משה שפירא מסלאוויטא. סלאוויטא תקפ"א. ל"ז דף, פגמים בשער ובמספר דפים, פגעי עש קלים. כתמי רטיבות. דף כחול ירקרק. גודל 33 ס"מ. כרוך בכריכת בד חדשה.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 010

מסכת סוטה, דפוס הרב משה שפירא, סלאוויטא תקע"ח.

מסכת סוטה, בדפוס הרב משה שפירא מסלאוויטא, סלאוויטא תקע"ח 1818. נא דף, שער עם כיתוב בדיו אדום, פגעי עש, מצב בינוני, כריכה חדשה. חלק מהדפים כחולים.
החל מ $100
פריט מס' : 011

לוט ספרי סלאוויטא וזיטאמיר

1. גמרא סדר קדשים מסכתות בכורות, ערכין, תמורה, כריתות ומעילה, וספר הלכות יום טוב למהרי"ט אלגאזי. זיטאמיר תר"כ 1860 בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. מסכת בכורות חסר שער, כתמי רטיבות. מצב טוב. 2. מסכת יבמות, זיטאמיר תרכ"ב, חסר שער, מצב טוב, כתמים קלים. 3. מסכת חגיגה, סלאוויטא תקע"ח בדפוס הרב משה שפירא מסלאוויטא, מצב גרוע. כריכת עור. 4. מסכת נדרים סלאוויטא חסר עד דף ט. 5. ספר "תורת זבח", עם פירושים 'מזבח העולה' 'יסוד המזבח' ' העלה שלמה' מאת הרב שלמה גאנצפריד בעל הקיצור שלחן ערוך. זיטאמיר תר"ל בדפוס ר' יצחק משה באקשט. 6. ספר "תורת כהנים" חלק שני על פרשה צו עם פירושים 'עזרת כהנים' 'תוספות העזרה' מאת הרב צבי הירש הכהן ראפאפורט, זיטאמיר תרכ"ו בדפוס ר' אברהם שלום שאדאוו. 7. שתי ספרים חסרים מסלאוויטא וזיטאמיר, חומש דברים עם אור החיים הקדוש סלאוויטא?, שלחן ערוך יורה דעה זיטאמיר?. מצבים וגדלים שונים. חתימות וחותמות בעלות.
החל מ $100
פריט מס' : 012

לוט 15 מסכתות ב – 10 כרכים. מדפוס זיטאמיר, האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא.

לוט 15 מסכתות גמרא תלמוד בבלי עם המפרשים מדפוס זיטאמיר של האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. כרך 1. מסכתות: ביצה, מועד קטן, תענית, מגילה, בשערים נפרדים תרכ"ד, כרך 2. מסכת פסחים, תרכ"א, שער 1 עם דיו אדום. כרך 3. מסכת כתובות, תר"כ, שער 1 עם דיו אדום. פגעי עש. כרך 4. מסכת גיטין, תרכ"ג, שער 1 עם דיו אדום, חותמות ורישומי בעלות. שער בלוי. כרך 5. מסכת סנהדרין, תרי"א, מצב מצוין. כרך 6. מסכתות: מכות, הוריות, עדיות אבות ומסכתות קטנות, תרי"ט – תר"כ. שערים נפרדים. 1 עם דיו אדום. כרך 7. מסכת בבא מציעא, תרי"ט, שער 1 עם דיו אדום, נקבי עש. כרך 8. מסכת בבא בתרא, תר"כ, 2 השערים עם דיו אדום. כרך 9. מסכת חולין, תר"כ, שער 1 עם דיו אדום. כרך 10. מסכת נדה, עם משניות סדר טהרות, תרכ"א, ב' שערים 1 עם דיו אדום. כל הכרכים בגודל תואם, מצבים שונים רובם במצב טוב, חלקם עם פגיעות שונות. וחלקם עם כריכות עור מקוריות. לוט חשוב ונדיר.
הפריט נמכר ב $425 החל מ $300
פריט מס' : 013

ספר "תהלים" עם באור 'זמרת יה', זיטאמיר תרל"ג

ספר "תהלים" אם באור 'זמרת יה' מבואר על פי יסודות הדקדוק וחקות ההגיון בחכמת הלשון והמליצה וחכמת הנפש, מאת הרב שמואל זינוויל שטרנברג מוויניצא נכד הרב הגאון בעהמ"ח ספר שער המשפט, זיטאמיר בדפוס ר' יצחק משה באקשט תרל"ג. עם מבוא ארוך לספר התהלים. רכ"ו דף. מצב כללי טוב, דפים מנותקים, כתמים ופגמים קלים.
הפריט נמכר ב $400 החל מ $400
פריט מס' : 014

תהלים זיטאמיר תרי"ז מתוך 'כתבי הקדש' בדפוס הרב אריה ליב שפירא

ספר "כתבי קדש" מכתובים כולל תהלים ומשלי חלק חמישי עם תרגום פירוש רש"י ומצודות ועם ביאור בלשון אשכנזי. בדפוס הרב אריה ליב שפירא נכד הרב מסלאוויטא, זיטומיר תרי"ז. קע"ב דף, 27 ס"מ, פגעי עש עם פגיעות בטקסט, מצב בינוני – גרוע. עם 2 כרכים של נביאים אחרונים בדפוס זיטומיר הנ"ל, מצב גרוע.
החל מ $1000
פריט מס' : 015

ספר "אהלי יהודה" בדפוס ישראל בק ירושלים תר"ג. מספרי ירושלים המקודמים

ספר "אהלי יהודה" חידושי הלכות רמב"ם והפוסקים וסוגיות הש"ס על סדר א' ב', מאת הרב יהודה בכ"ר שלמה הכהן מגדולי ומקובלי ירושלים, אביו מגדולי מקובלי שאלוניקי מחבר הספרים הנדירים שעת רצון, יפה שעה ועוד. ירושלים תר"ג בדפוס ישראל בק עם תחריט בשער שהביא המדפיס עמו מברדיטשוב. (3) קמ"ה דף, חסרים 2 דפים בסוף. שולי הדפים הראשונים פגומים ללא פגיעה. מצב כללי טוב. (ש. הלוי 10).
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 016

ספר "חבת ירושלים" ירושלים ישראל בק תר"ד. ספר נדיר. עם חתימת הרב שאול קצין מגדולי רבני ארם צובה

ספר "חבת ירושלים" תאור ארץ ישראל ושבחה, המחבר הרב חיים הורביץ, עלה לארץ ישראל בשנת תקע"ז (1817) וזכה לתור בכל חלקי הארץ ואת רשמיו וידיעותיו העלה בספרו זה. ירושלים תר"ד בדפוס ישראל בק, (2) ס' דף. 20 ס"מ. היו מספר חיקוים של ספר זה שנדפסו במקומות שונים, לפנינו המהדורה המקורית מירושלים. (ראה ש. הלוי 23). מספרי ירושלים הנדירים. בשער הספר חתימת "הצעיר שאול קצין ס"ט": תרכ"ד – תרע"ז. מקובל אלקי, מחכמי ישיבות המקובלים והמכוונים 'בית אל' ו'רחובות הנהר', ביוזמתו של המקובל הרב חיים שאול דוויק הכהן (השד"ה) עלה לחברון והוא בן עשרים ושבע שנה וקיבל תורה מפיו של הגאון המקובל הרב אליהו מני במשך שלש שנים, היה מפיץ תורה ויראת שמים בדרשותיו בחול ובשבת ונלחם מלחמת הקודש כנגד כל פירצה, חיבר ספר 'כלילת שאול' שאלות ותשובות חידושים ופירושים בדרך הסוד. מצב מצוין, כריכה חדשה, נדיר.
הפריט נמכר ב $250 החל מ $250
פריט מס' : 017

לוט 5 ספרים וקונטרסים מירושלים חלקים נדירים

1. ספר "שלום ירושלים" באורים על שמונה שערים מהרח"ו, עם כללים בחכמת התכונה. מאת הרב המקובל ר' שלום מזרחי עדני. ירושלים תרנ"ט, 106 דף, מהדורה יחידה. ספר קבלה חשוב ונדיר. בכריכה הפנימית הקדשה מודפסת עם מילוי בכתב יד (כנראה מהמחבר). מצב כללי טוב, כתמים ופגמים קלים. 2.ספר "חקרי לב" שיטה ארוכה על מסכת שבועות עם ליקוטי ש"ס, מאת הגאון הרב רפאל יוסף חזן בעל שו"ת חקרי לב. ירושלים תרל"ה, בדפוס צבי הירש הכהן, מהדורה יחידה, ספר חשוב ונדיר. הסכמת הראשון לציון הרב אברהם אשכנזי. בתחלת הספר הקדשה ארוכה בכתב יד אשכנזי לבן משפחת רלב"ג בחתימת הרב אליעזר דוד הכהן, עם חתימת ידו של הרב מנחם אייזיק רלב"ג. מצב כללי טוב, קיפולי שוליים בדפים רבים. כריכה פגומה. 3. ספר "אבל משה" אבל יחיד ומספד תמרורים על פטירת הנגיד החשוב סיר משה מונטפיורי, מאת הרב שלמה אהרן וורטהימר. ירושלים תרמ"ו. מהדורה יחידה. ללא כריכה, פגמים קלים ללא חסרון. 4. ספר "שועת בת עמי" על יום טוב אחרון של פסח שנהפך בשנת תרס"ג לעדת קישינוב מיום טוב לאבל מהפרעות של שונאי ישראל. מאת הרב דוד שלמה סלאסטש, ירושלים תרס"ד. מהדורה יחידה, נדיר. ללא כריכה. 5. קונטרס "ואתה את בריתי תשמור" בדבר חינוך הבנים בקדושת שמירת הברית, נדפס בהסכמת אדמורי"ם גאונים וצדיקים שליט"א. ירושלים תש"ט. מהדורה שניה. ללא כריכה, מצב כללי טוב, מעט בלאי.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 018

לוט חשוב של 24 ספרים (חלקם נדירים) מדפוסים השונים בירושלים – שלמים וחסרים

לוט גדול וחשוב של ספרים מדפוסי ירושלים, הספרים השלמים: 1. 'מבוא שערים' למהרח"ו ירושלים תרס"ד, שער בדיו מוזהב. 2. 'שער הפסוקים' למהרח"ו ירושלים תרע"ב (2 עותקים). 3. 'חלקת מחוקק' ציוני חלקות הקברים בהר הזתים – חשוב ונדיר. ירושלים תרנ"ו. 4. 'שירת משה' הרב משה מייזילש ירושלים תרס"ז. 5. 'משכנות לאביר יעקב' ירושלים תרנ"ד. 6. 'בכורי ציון' ירושלים תרס"ג. 7. 'חדושי הר"ן ראש השנה' מהדורה ראשנה, ירושלים תרל"א. כרוך עם 'חידושי הריטב"א ווארשא תרע"ב. 8. 'לדוד אמת' מהרב חיד"א ירושלים ישראל בק תר"ד – נדיר. 9. 'אבן בוחן' ירושלים תר"ס, כרוך עם ' משאת משה' הרב משה יאיר ווינשטאק ירושלים תרצ"ג ועם 'שער בעז' הרב נח מרדאמסק ירושלים תרצ"ג. 10. 'סוד עץ הדעת' ירושלים תרנ"א. 11. תהלים עם פירוש 'מטה לשם' ירושלים תרפ"ז. 12. תשובות הגאונים 'חמדה גנוזה' ירושלים דפוס ישראל בק תרכ"ג. 13. 'תורה מציון' ירושלים תרס"ב. 14. ' שביתת השבת' ירושלים תרע"ג. 15. ספר 'מערת שדה המכפלה' ירושלים תר"ע. 16. ספר 'קריאי מועד' חלקים א' ב' ירושלים בדפוס ישראל בק תר"ג – תר"ד ש. הלוי 19 20. ( ב 2 החלקים פגעי עש רבים וקשים). הספרים החסרים: 1. תקוני הזהר עם פירוש 'כגן הירק' ספר עבה, ירושלים תרס"ט. 2. 'אם למסורת' עם 'זכרון ירושלים' ירושלים בדפוס ניסן בק תרל"ו. 3. 'משמרת הברית' דפוס ישראל בק ירושלים תר"ו. 4. 'שער ההקדמות' למהרח"ו דפוס ישראל בק ירושלים תרל"א. 5. 'לדוד אמת' מהרב חיד"א דפוס ישראל בק ירושלים תר"ד. 6. 'חבת ירושלים' דפוס ישראל בק ירושלים תר"ד. רובם המוחלט של הספרים במצב טוב. ישנם חתימות וחותמות בעלות שונות שלא נבדקו. גדלים שונים מצבים שונים. לוט גדול וחשוב.
הפריט נמכר ב $375 החל מ $300
פריט מס' : 019

ספר "קרבן נתנאל" קארלסרוא תקט"ו – 1755. מהדורה ראשונה. נדיר

ספר "קרבן נתנאל" באור על פסקי הלכות הרא"ש מסדר מועד ונשים, מאת הגאון הרב נתנאל ב"ר ידידיה טיאה וויל, קרלסרוא תקט"ו - 1755, מהדורה ראשונה, 153 דף. שער נאה במסגרת ארכיטקטונית. חתימות בעלות עתיקות בשער "מגן הוא לכל החתום בו הקטן מאיר .. סגל מברע..". "הק' אהרן...מאיר..". (3) קמ"ח (3) דף. עותק יפה במצב מצוין. ספר יסוד חשוב ונדיר. כריכה מקורית מנותקת. גודל 32 ס"מ.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $200
פריט מס' : 020

ספר "נבל עשור" למברג תרי"ד, מהדורה יחידה.

ספר "נבל עשור" כולל עשר דרשות בענינים שונים בפלפול וסברה ישרה (ובסופו קונטרס אתרוג המורכב), מאת הרב שמואל נחום בן קהת הלוי אבד"ק וואנילאב לובטשוב ליזענסק, לעמברג תרי"ד, מהדורה יחידה. (וינוגרד לעמברג 1187). (1) נט דף, מצב טוב, כריכה חדשה.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 021

ספר "פקודת אלעזר" 3 חלקים – סט שלם. ירושלים תרמ"ז – תר"ע

ספר "פקודת אלעזר" חידושי דינים ובאורים על שלחן ערוך חלק אורח חיים, מאת הגאון הרב אלעזר הלוי בן טובו ראש הרבנים לעדה המערבית בירושלים. סט שלם 3 חלקים בדפוס צוקרמן ירושלים בין השנים תרמ"ז – תר"ע. מצבים שונים, מצב כללי טוב, נקבי עש בודדים ובלאי בכריכות.
החל מ $100
פריט מס' : 022

ספר "מתוקה שנת העובד" הספד על הרב מאיר שפירא מלובלין, באקוי תרצ"ד - נדיר

ספר "מתוקה שנת העובד" והוא "קינה והספד על פטירת הרב הגאון המפורסם...מוה"ר מאיר שפירא שהיה אב"ד...פיעטרקוב ולובלין" מאת הרב צבי לאדמאנן, באקוי תרצ"ד. לט עמ', כריכת מעטפת, עם תמונת המחבר, מצב כללי טוב. מעט כתמים.
החל מ $120
פריט מס' : 023

לוט 2 ספרים: מסכת עירובין פרנקפורט תע"ה. טור חשן משפט עם "פרישה ודרישה" מהדורה ראשונה פרנקפורט תע"ו.

לוט 2 ספרים מדפוס פרנקפורט דמיין (יוהאן קעלנר): 1. מסכת עירובין פרנקפורט תע"ה דפוס יוהאן קעלנר. כרוך בכריכת עור עתיקה. פגעי עש. מצב בינוני. חתימות ורישומי בעלות בכתב יד ספרדי 2. טור חשן משפט חלק שני. עם בית יוסף בית חדש. עם פרישה ודרישה מהדורה ראשונה. פרנקפורט דמיין תע"ו דפוס יוהאן קעלנר. ללא כריכה. פגעי עש. מצב בינוני.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 024

ספר "הלכתא למשיחא" אמשטרדם תר"ד. נדיר.

ספר "הלכתא למשיחא" פסק דין מאת הרב יעקב בירדוגו, בדין שטר כיס היוצא על היתומים הנזכר בטור חושן משפט סימן ק"א, עם הסכמות חכמי הדור, לאורך הספר בתוך הפסק דין הסכמות רבות של גאוני מרוקו כמו חכמי תיטוואן: הרב יצחק בן וואליד (ה'ויאמר יצחק'). הרב יהודה בן עטר, הרב שמואל הצרפתי, הרב אברהם אבן דאנאן, הרב מרדכי בירדוגו, רבני פאס: הרב רפאל אהרן מונוסנייגו, הרב יעקב סירירו, הרב יעקב א"ן צור. רבני צפרו: הרב ישראל יעקב עולייל, הרב יהודה אלבאז, הרב עמור אביטבול. רבני מרויקוס: הרב דוד צבאח, הרב מימון פינטו. רבני צוירא: הרב חיים פינטו, הרב יוסף אלמאליח, הרב שלמה שושנה. רבני רבאט: הרב אברהם אביטבול הרב אהרן אלמליח. הוצא לאור על ידי הרב אברהם חלאווה, שד"ר מפורסם מחבר ספר מנחת אברהם. חותמת בעלות: אליהו י' אביקציץ יצ"ו. אמשטרדם תר"ד 1844. מהדורה יחידה. (1) יח דף. מצב כללי טוב. נקב קטן בדפים האחרונים ללא פגיעה בטקסט. ללא כריכה.
החל מ $100
פריט מס' : 025

ספר "בן המלך והנזיר" פרנקפורט דאדר. תקכ"ו - 1766.

ספר "בן המלך והנזיר" שיחות בן מלך ונזיר במשל ומליצה ומוסר השכל בחרוזים מתורגם מערבית ע"י הרב אברהם הלוי ב"ר חסדאי, פרנקפורט דאדר [באותיות אמשטרדם] תקכ"ו, 108 דף, 13 ס"מ. (וינוגרד 334). ספר חשוב ומעניין שהגו בו גדולי עולם ונדפס בעשרות מהדורות במקומות שונים. מצב כללי טוב, כריכה עתיקה בלויה ומנותקת.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $120