ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

מכירה מס' 6 - 29.07.2015

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 351

דף בדברי תורה בכתב יד קדשו של הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל.

דף בכתב יד קדשו של הרב יוסף שלום אלישיב בהלכות טבילה, כתוב משני צדיו בכתב יד צפוף, גודל 24 ס"מ, מצב טוב.
הפריט נמכר ב $475 החל מ $120
פריט מס' : 352

לוט 3 דפי טיוטות של החיבור חזון יחזקאל על התוספתא בכתב ידו של הרב יחזקאל אברמסקי אב"ד לונודון.

לוט 3 דפי טיוטה של בכתב ידו של הגאון הרב יחזקאל אברמסקי מתוך ביאורו "חזון יחזקאל" על התוספתא למסכת כותובות. הגאון רבי יחזקאל אברמסקי: תרמ"ו - תשל"ו, אב"ד לונדון, תלמיד רבי חיים מבריסק. מגדולי הרבנים בדורותיו, נודע בגאונותו ובתקיפותו ההלכתית, חיבר את החבור הגדול ספר "חזון יחזקאל" על התוספתא ועוד. סה"כ 3 דפים בגודל שונה, כתובים משני צדדים, מצבי פגיעות שונים וכתמים.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $100
פריט מס' : 353

תשובה הלכתית בחתימת הרב יצחק יעקב וויס בעל מנחת יצחק.

6 דפים תשובה הלכתית מאת הרב יצחק יעקב ווייס בענין יציאה בשבת עם מכונת שמיעה, משנת תשכ"א אל רב ממנשסטר. התשובה כתובה על דף מסמכים רשמי בכתיבת מכונה עם תקונים בכתב ידו וחתימה. מצורף לזה 2 דפים תשובה לענין זה מאת הרב צבי פסח פרנק משנת תשי"ח בכתיבת מכונה. הרב יצחק יעקב וויס: תרס"ב - תשמ"ט, ראב"ד העדה החרדית בירושלים, ומחבר סדרת הספרים מנחת יצחק עשרה חלקים שאלות ותשובות בארבעת חלקי השלחן ערוך, ומנחת יצחק על התורה.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 354

כתב יד פיוטים, מרוקו המאה 19.

כתב יד 35 דף, פיוטים בכתב יד מרוקאי, כתיבה מהמאה 19, עם מסגרות מאוירות מתחת למילים ראשיות ופתיחות השירים. 15 ס"מ. מצב הדפים טוב, דפים מנותקים, לא כרוך.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $120
פריט מס' : 355

לוט 3 דפים כתב ידו של הרב דוד הכהן סקלי אב"ד אווארן מרוקו.

3 דפי טיוטה 1 מכתב לחתנו הרב דוד שלמה הכהן (דש"ן), דיין במרוקו, בעניין יבמה בת כהן שזינתה שלא למוסרה ליבם, עם 2 דפים בכתב ידו בדברי תורה בעניינים שונים בהלכה, חלק מהכתוב נדפס בספרו שו"ת קרית חנה דוד. הרב דוד הכהן סקלי: תרכ"ב – תש"ח, ראב"ד אווארן שבמרוקו, מחבר שאלות ותשובות קרית חנה דוד ב' חלקים, לך דוד על התורה ועוד. בא בקשרי הלכה עם רבני ארץ ישראל והדפיס את ספריו בירושלים. מצב טוב, סימני קיפול.
החל מ $70
פריט מס' : 356

2 דפים בכתב ידו של הרב חיים רחמים יוסף פראנקו - (החרי"ף).

2 דפים כתב יד: דף 1 טיוטה לתשובה בהלכה בענין שטר מכר ושכירות, ומעבר לדף קטעים בדרך מליצות וחרוזים כפתיחה לתשובה, מליצות אלו נדפסו בספרו שערי רחמים, הקטעים מסתיימים במילים, יוסף, חיים, רחמים, ובהשואה לכתב ידו הוא הרב חיים יוסף רחמים פראנקו: גאון מפורסם, סיני ועוקר הרים, תקצ"ה – תרס"ב, בן י"ח הוסמך לרבנות, בתרכ"ח עלה ארצה והתקבל לדיין בבית דינו של היש"א ברכה עם הרב שלום משה חי גאגין (השמ"ח), יצא כשד"ר לכמה קהילות. על גודל בקיאותו ועיונו הפליאו עליו גדולי ירושלים בהסכמתם על ספרו שו"ת שערי רחמים ב' חלקים שנדפסו ועוד ספרים שעדיין בכתב יד. עם דף קטן כולל פתיחה בין הדברים "...ומה מאד נעויתי משמוע כדברים האלו אשר זולתו יהיה מי שיהיה לא יבדאם כאלה ובכן עתה אתן שאלתי". מצבים וגודל שונים, וסימני קיפול.
החל מ $100
פריט מס' : 357

כתב יד ספר הפטרות. תימן תחילת המאה - 20.

כתב יד של הפטרות לכל השנה עם תרגום בכתב יד תימני המאה ה - 20, עם נקודות וטעמי המקרא, כ - 100 דף. גודל 23 ס"מ. כרך שלם ללא כריכה, כתמי מים פגעי עש ובלאי.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 358

כתב יד דיואן תימני המאה 20.

כתב יד דיואן תימני פיוטים, משני כותבים עשרות דפים, גודל 23 \ 8 ס"מ. לא כרוך, דפים מנותקים, פגמים ופגעי עש רבים.
החל מ $150
פריט מס' : 359

לוט 3 כתבי יד.

לוט 3 כתבי יד שונים: 1. כתב יד תימני שיר השירים, עם פיוט בר יוחאי ותפלות, המאה 18, 6 דף, גודל 15 ס"מ. כתב נאה במצב מצויין ללא כריכה. 2. כתב יד מרוקו פיוטים מאת רבני משפחת אבוחצירא, 9 דף, גודל 12 ס"מ. מצב טוב. ללא כריכה. 3. כתב יד "ארם צובה", ספר בראשית עם פירוש, עם טעמים ונקודות, 10 דף גודל 20 ס"מ. מצב בינוני לא כרוך, חסר.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $100
פריט מס' : 360

מכתב בכתב יד קדשו וחתימתו של האדמו"ר מסאכאטשוב הרב דוד בארנשטיין.

מכתב בכתב ידי קדשו וחתימתו של האדמו"ר מסאכטשוב הרב דוד בורנשטיין, המכתב משנת תרפ"ט, ממוענת לאחד מתלמידיו "הנני שולח בזה את היתר הוראה וה' יעזרך שתעלה מעלה מעלה ותהי' מורה הוראה בישראל..." ומתחת לחתימה 4 שורות ברכה ודרישת שלומים. הרב דוד בורנשטיין: תרל"ו – תש"ג, נכד האבני נזר, ונינו של האדמו"ר מקוצק, היה האדמו"ר השלישי של חסידות סוכטשוב וממנהיגי יהדות פולין קודם השואה, יסד את רשת ישיבות "בית אברהם" שפעלה בפולין עד השואה, בתקופת השואה היה ממנהיגי הציבור בגטו ורשה, רוב כתביו נשמדו בשואה ואחדים מהם שרדו ונדפסו על ידי אחיו בספר "חסדי דוד". מצב טוב.
החל מ $1200
פריט מס' : 361

מכתב חתום בחתימת ידי קדשו של האדמו"ר מסלונים הרב אברהם ויינברג.

מכתב משנת תשי"ט חתום בחתימת יד קדשו של האדמו"ר מסלונים הרב אברהם ויינברג, תרמ"ח – תשמ"ה, האדמו"ר מסלונים הראשון בארץ ישראל וחבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, חיבר ספר ברכת אברהם. המכתב ממוען למחלקת האספקה תל אביב, "...הנכם מתבקשים לכלול את ישיבת אור תורה – טבריה ברשימת המוסדות הנהנים מקניית מוצרי קמח במחיר מוזל ע"י חברת "אסם"..." למכתב צירף את חתימתו הרב דוד מינצברג. מצב טוב.
החל מ $180
פריט מס' : 362

מכתב בכתב יד קדשו וחתימתו של האדמו"ר מויזניץ הרב ברוך הגר – המקור ברוך.

מכתב בכתב יד קדשו וחתימתו של האדמו"ר מויזניץ הרב ברוך הגר - המקור ברוך, משנת תשט"ז לשנה טובה וברכה. האדמו"ר הרב ברוך הגר: תרנ"ה – תשכ"ד, המכונה על שם ספרו המקור ברוך, היה מייסדה והאדמו"ר הראשון של חסידות סרט-ויז'ניץ, כתוב על דף מסמכים רשמי. מצב טוב.
הפריט נמכר ב $450 החל מ $450
פריט מס' : 363

מכתב בכתב יד קדשו וחתימתו של האדמו"ר מראדזין הרב ירוחם ליינער.

מכתב על דף מסמכים רשמי של ברכה ודרישות שלום בכתב יד קדשו וחתימתו של האדמו"ר מראדזין הרב ירוחם ליינער, משנת ת"ש, כתוב בעט דיו, מצב טוב, 26 ס"מ. רבי ירוחם ליינר האדמו"ר מראדזין תרמ"ח - תשכ"ד, נולד לאביו רבי אברהם יהושע העשיל מח"ס ליקוטי דברי תורה אחיו של רבי גרשון חנוך העניך בעל "סדרי טהרות" בעל התכלת, מעודו ניכר בכשרונותיו העצומים ואף התכתב עם הגאון מברעזאן, ותשובה אליו מופיעה בספר שו"ת מהרש"ם, מאמריו התפרסמו בכתבי העת מתוך גאונות מפליאה, ספריו: "הערות על הירושלמי", "הערות על הזוהר", "הגר"א איש הנגלה והנסתר", "זכרון לראשונים".
הפריט נמכר ב $120 החל מ $100
פריט מס' : 364

לוט 6 מכתבים מעניינים מגדולי האדמורי"ם.

לוט 6 מכתבים: *הקדוש הרב חנניה יו"ט ליפא דייטש זצוק"ל. *הרב זיידע אייכנשטיין זצוק"ל. *מכתב ארוך ומעניין מאת הרב יחזקאל שרגא ליפשיץ הלברשאם מסטראפקוב זצוק"ל. *הרב ישכר בער ליייפער (נדבורנא). *הרב אליעזר אדלר. *הרב מנחם מנדל הורוויץ (ראחוב). כולם בכתב יד וחתימה, מצב כללי טוב, גדלים שונים.
הפריט נמכר ב $280 החל מ $220
פריט מס' : 365

לוט מכתבי ברסלב.

לוט מכתבים עם חתימת הרב שלמה וועקסלר ור' אליהו חיים רוזיין, עם צילומי המלצות לישיבת אור נעלם, *קבלות לתרומה של הישיבה. סה"כ 9 פרטי נייר, גדלים שונים, במצב טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 366

מכתב מאת האדמו"ר מקארלין הרב אברהם אלימלך פרלאוו חתום בחתימת יד קדשו.

מכתב במענה לתרומה וברכה מאת האדמו"ר מקארלין הרב אברהם אלימלך פערלאוו חתום בחתימת יד קדשו. על נייר מסמכים רשמי. רבי אברהם אלימלך פרלאוו מקרלין (תרנ"ב - תש"ג 1892 - 1942). האדמו"ר השמיני בשושלת אדמו"רי קרלין, בנו של רבי ישראל מסטולין, שימש כאדמו"ר משנת תרפ"א (1921) ועד לרציחתו בשואה בשנת תש"ג (1942). כשהחלה השואה שהה בארץ ישראל (בה ביקר ארבע פעמים ביקורים ממושכים) כשהנאצים ימ"ש פלשו לעירו, חזר לעיר וכדי לעודד את היהודים שם ונרצח שם על ידי הנאצים ימ"ש בי"ד בחשון.
החל מ $500
פריט מס' : 367

מכתב מאת הרבי מחב"ד הרב מנחם מנדל שניאורסון.

מכתב מאת הרבי מחב"ד הרב מנחם מנדל שניאורסון בדברי חיזוק להצלחה, משנת תשי"ז, כתוב במכתב מעטפה (אגרת אויר), מצב טוב, עם סימני קיפול.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $300
פריט מס' : 368

מכתב מאת האדמו"ר מחב"ד הרב מנחם מנדל שניאורסון.

מכתב מאת האדמו"ר מחב"ד הרב מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש משנת תשי"ח, לשנה טובה וברכה. פגם קל בשוליים.
הפריט נמכר ב $450 החל מ $300
פריט מס' : 369

מכתב מהרבי מחב"ד הרב מנחם מנדל שניאורסון להולדת בן.

מכתב מאת הרבי מחב"ד הרב מנחם מנדל שניאורסון, משנת תשמ"ו, להולדת הבן, מצב טוב.
הפריט נמכר ב $450 החל מ $250
פריט מס' : 370

מכתב מאת האדמו"ר מחב"ד הרב מנחם מנדל שניאורסון.

מכתב מאת האדמו"ר מחב"ד הרב מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש משנת תשט"ו, "לרב חיים.. במענה על מכתבו בו מבשר טוב אשר הנתוח עבר בשלום, יהי רצון שילך מצב בריאותו הלוך וטוב...". כתמים.
הפריט נמכר ב $325 החל מ $300
פריט מס' : 371

מכתב מאת האדמו"ר מחב"ד הרב יוסף יצחק שניאורסון.

מכתב חתום בחתימת ידי קדשו של האדמו"ר הרב יוסף יצחק שניאורסון, משנת תש"ו ברכת מזל טוב לחתונה. מצב טוב.
הפריט נמכר ב $700 החל מ $600
פריט מס' : 372

מכתב מאת האדמו"ר מחב"ד הרב יוסף יצחק שניאורסון.

מכתב חתום בחתימת ידי קדשו של האדמו"ר הרב יוסף יצחק שניאורסון, משנת תש"ז ברכת שנה טובה כתיבה וחתימה טובה. מצב טוב.
הפריט נמכר ב $800 החל מ $600
פריט מס' : 373

אגרת היסטורית ונדירה בכתב יד קודשו וחתימתו של מרן החיד"א הקדוש רבי חיים יוסף דוד אזולאי זיע"א.

אגרת היסטורית בכתב יד קודשו וחתימתו של מרן החיד"א הקדוש רבי חיים יוסף דוד אזולאי זיע"א. מכתב כתוב בכתיבת ידו באותיות לטיניות בלשון לאדינו, בו פונה ומבקש החיד"א זיע"א כאחד מחכמי חברון מיהודי שנבחר כחבר ממשל בקוֹנְסְטַנְטִינוֹפּוֹל (איסטנבול) לבוא ולשאת דברים בפני ועד הקהילה בכדי לסייע ליהודי חברון. בסוף המכתב מברך החיד"א אתו ואת בניו בכתב עברי "ברכות טוב שנתברכו אבותינו אברהם יצחק ויעקב בכל מכל כל וינטלם וינשאם כל ימי עולם גם בניהם עדי עד לשרים בכל הארץ חיים עד העולם". וחתימה מסולסלת "הצעיר חיים יוסף דוד אזולאי ס"ט". רבינו חיים יוסף דוד אזולאי "החיד"א הקדוש" נולד בחודש סיון בשנת תפ"ד ונפטר בשנת תקס"ו, מגדולי הפוסקים, מקובל אלוקי, גאון מופלג, מחבר פורה ושד"ר מפורסם. נולד בירושלים לרבי יצחק זרחיה אזולאי מחכמיה ודייניה של ירושלים, ונינו של המקובל רבי אברהם אזולאי בעל "חסד לאברהם", אמו הצדקנית מרת שרה בת המקובל הרב יוסף מביאלא מגזע הסמ"ע. בנערותו יצק מים על ידיהם של גדולי החכמים והמקובלים בירושלים, ביניהם רבינו חיים בן עטר - ה"אור החיים" הקדוש שחי בירושלים שנה אחת ובמשך זמן קצר זה הספיק החיד"א לקבל ממנו תורה ומביא פירושים דרשות ושמועות מפיו יותר מכל רבותיו, את לימודיו בחכמת הסוד החל בישיבת המקובלים "בית אל", אצל רבי שלום מזרחי שרעבי - הרש"ש הקדוש. יחד עם החיד"א למד אז אצל הרש"ש חברו המהרי"ט אלגאזי. למסעו הראשון כשד"ר (שלוחא דרחמנא \ שלוחא דרבנן), יצא מטעם קהילת חברון בשנת תקי"ג, בהיותו בן 29. במהלך מסע השליחות שנמשך כחמש שנים עבר בערי מצרים, איטליה, גרמניה, הולנד, אנגליה, צרפת, ספרד וטורקיה. בשליחות זו החל שמו להתפרסם, הופעתו עוררה תשומת לב רבה, ובמקומות רבים הכירו בגדולתו, כבדוהו מאד ותרמו לו בעין יפה. אז החל לרשום את יומן מסעותיו "מעגל טוב" (נדפס בליוורנו תרל"ט). בשנת תקל"ג יצא החיד"א לשליחות נוספת מטעם קהילת חברון שנמשכה שש שנים שבסופה השתקע בליוורנו. בעוד שבשליחותו הראשונה היה החיד"א צעיר לימים ולא מוכר מספיק, שליחותו השניה כאחד מחכמי הדור וספריו שהתפרסמו בעולם, הטביעה חותם עמוק בכל המקומות בהם ביקר. מליוורנו שבאיטליה החל את מסעו ברחבי אירופה. במסע זה עבר ברוב הקהילות היהודיות באיטליה, צרפת, בלגיה והולנד. בכל מקום אליו הגיע, הותיר אחריו רושם גדול וזכה להערצה גדולה ולכבוד מלכים, כשמאות אנשים מלווים אותו בכניסתו ויציאתו בערים השונות. פקחותו וחכמתו, ידיעותיו הרבות, ומראה פניו ההדור, תרמו לכך שכבודו גדל אף בעיני הנוצרים. הוא נפגש עם מלכים, מושלים ושרים, קשר קשרים עם חכמי האומות, סוחרים וראשי המדינה, שהעניקו לו יחס של שגריר רשמי. מלבד הצלחתו הגדולה בגיוס תרומות ליישוב ארץ ישראל, נדרש החיד"א לטפל בענייניים מקומיים ובבעיות הפנימיות של הקהילות, במסגרת זו פישר ותיווך בין פקידי הקהילה והפרנסים, ובסכסוכי עסקים ושותפות, עמד בבוררות בין בעלי דינים, השכין שלום במשפחות רבות, נשא דרשות חיזוק, עורר את העם ועסק בתיקונים הלכתיים, כשעל דלתו מתדפקים אנשים רבים שביקשו את ברכתו ועצתו. החיד"א היה מגדולי מחברי הספרים בכל הדורות, כתב מעל 100 חיבורים (חלקם נותרו בכתב יד), בכל מקצועות התורה: שאלות ותשובות, חידושי הלכה, חידושי אגדה, פירושים, דינים, דרושים, מנהגים, כללי התלמוד, קבלה, מוסר, תפלות וביבליוגרפיה. ביניהם חיבורו "ברכי יוסף", פירוש לשולחן ערוך שהשפעתו רבה בתחום פסיקת ההלכה, (ראה בקטלוג זה פריטים מס' 112 - 113). ספריו התקבלו בכל תפוצות ישראל וזכו להערכה רבה, ר' אלימלך מליז'נסק בעל ה"נועם אלימלך" זיע"א אמר לתלמידיו על מרן החיד"א בזו הלשון "שם באיטליא יש צדיק גדול אחד אשר ע"י חיבוריו מבטל כל ספרי מינות ומי יתן והיה לבבם של ישראל לשקוד על ספרי החיד"א ואז לא יוכלו להזיזם מאמונתם" (אוהל אלימלך עמוד רפ"א). את רוב חיבוריו כתב תוך כדי טרדותיו ומסעותיו, כשבידיו ספרים מועטים, ומתוך כך משתקפת גאונותו האדירה וכוח זכרונו הבלתי מצוי. בכל מקום אליו הגיע נהג החיד"א לבדוק את אוצרות הספרים והספריות המקומיות, וחקר אחר כתבי יד וחיבורים של גדולי ישראל שלא נודעו. בזכות הכבוד וההערצה להם זכה, קיבל אישורי כניסה לספריות גדולות ומוזיאונים, כדוגמת הספריה הלאומית בפריז, בה ישב שעות רבות והעתיק כתבי יד חשובים. גילוייו וידיעותיו הרבות בענייני ספרים, שרכש בביקורים אלה, משוקעים בכל ספריו, אך במיוחד בספרו הביבליוגרפי החשוב "שם הגדולים". החיד"א נפטר ונטמן בליוורנו בשנת תקס"ו - 1806. בשנת תש"כ - 1960 לאחר מאמצים רבים העלו עצמותיו הקדושות לארץ הקודש ונטמן בהר המנוחות בירושלים. הגאון המקובל הראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצוק"ל סיפר על נסים גלויים שהתרחשו במהלך הבאת עצמותיו הקדושות ארצה. לפנינו פריט נדיר ביותר שלא ידוע ביבליוגרפית וכמותו לא היה בשנים האחרונות בבתי מכירות. פגם קל בשולי הדף משוקם ללא פגיעה בטקסט. דף איכותי. גודל הדף: אורך 27.2 רוחב 19.5.
הפריט נמכר ב $20000 החל מ $12000
פריט מס' : 374

מכתב מעטפה שנשלח לגאון "האביר יעקב" ר' יעקב אבוחצירא זיע"א.

דף מעטפה (אגרת אויר) שהוצאה מגניזת הכריכות, ובצידה החיצוני כתוב בשתי שורות: "תגיע ותנסיע אל יד הטוב ורעי החכם השלם והכולל הדיין המצויין אב"ד וריש מתי' כמוה"ר יעקב אבוחצירא נר"ו ". ומתחתיהם כתוב "קרוב"ץ", "הצב"י ....[חותבה?]. המילה קרוב"ץ היא ראשי תיבות של הפסוק "קול רינה וישועה באהלי צדיקים", נוהגים לכנות מקבץ פיוטים בשם קרוב"ץ, ומכתב זה יתכן והיה מכיל פיוטים, או שהמילה כאן היא ברכה לכבוד הרב. כתב יד של פנים המכתב מטושטש מאוד, זהות הכותב לא ידועה. גודל 15 ס"מ, פגמים ובלאי.
החל מ $200
פריט מס' : 375

לוט 4 מכתבי המלצה להוצאת ספר חכמת שלמה, לרב שלמה פרץ.

לוט 4 מכתבים: 1. מכתב בכתיבת מכונה עם חתימת הרב עובדיה יוסף זצ"ל. 2. מכתב עם חתימות בד"צ העדה החרדית. 3. מכתב עם חתימת הבד"ץ של אגודת ישראל. 4. מכתב עם חתימת הרב שלום משאש. גדלים דומים, מצב כללי טוב, פגמים קלים. סימני קיפול.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100