ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

מכירה מס' 6 - 29.07.2015

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 276

ספר "דברי חיים" על התורה מהאדמו"ר הרב חיים הלברשטאם מצאנז, קראקא תרנ"ב 1892.הגהות.

ספר "דברי חיים" על התורה חלק ראשון עם דרשות למועדים וחידושי מסכת בבא מציעא, מאת האדמו"ר הרב חיים אלברשטאם מצאנז, קראקא תרנ"ב, מהדורה שניה. כרוך עם ספר תורת גיטין, קראקא תרמ"ב. בשער הספר חותמת בעלות ומספר הערות ארוכות בכתב יד הרב דוד אלימלך הכהן שטארמלויפער ראבד"ק דינאב, כיהן קרוב ליובל שנים כדיין בדינוב ואחר כך כראב"ד, נודע כלמדן מובהק וכפוסק. מסוף המאה ה - 19 ועד 1914. מצב טוב.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $150
פריט מס' : 277

2. ספר "דעת קדושים" לבוב תרל"א - 1871, וספר "משמרת הקודש" מהדורה ראשונה.

ספר "דעת קדושים" חיבור מופלא על הלכות שחיטה וטרפות יורה דעה, מאת הרב אברהם דוד ואהרמן אב"ד בוטשאטש בעל האשל אברהם, תלמיד רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ורבי משה לייב מסאסוב. לבוב תרל"א, מהדורה ראשונה. (2) קמ"ו ל"א דף. כרוך עם ספר "משמרת הקודש" להגהון המחבר הנ"ל, לעמברג תרל"ט. סה"כ 2 ספרים כרוכים יחד במצב מצויין כריכה מקורית.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $200
פריט מס' : 278

ספר "אבן פינה" מאת האדמו"ר הרב אריה ליב אב"ד סטריזוב, לעמבערג תקס"ד - 1804. מהדורה ראשונה.

ספר "אבן פינה" ביאורים חדושים ופלפולים על שלחן ערוך אבן העזר בשם דרישת אריה, לעמברג תקס"ד, מאת האדמו"ר הרב אריה ליב הלוי אב"ד קסטריזוב תלמידו של המגיד מקוזניץ ורבו של הישמח משה, מאחרי ההסכמות שיר מאת הישמח משה לכבוד רבו המחבר. לעמברג [לבוב] תקס"ד, מהדורה ראשונה, (2) 115 (3) דף. (סטפנסקי חסידות 3). מצב בינוני, דפים עם פגמים משוקמים מקצועית.
החל מ $450
פריט מס' : 279

ספר "ישרי לב" להאדמו"ר מביאלא, לובלין תרס"ו. מהדורה ראשונה.

ספר "ישרי לב" על עניני שבת על דרך הקבלה והחסידות, מאת האדמו"ר הרב יצחק יעקב מביאלע. לובלין תרס"ו, מהדורה ראשונה. מ"ג דף. מצב טוב, כריכה חדשה, דף שביר.
הפריט נמכר ב $160 החל מ $90
פריט מס' : 280

ספר "אהבת שלום" מהאדמו"ר הרב מנחם מנדל מקאסוב. לעמברג תר"י.

ספר "אהבת שלום" דרושים על סדר התורה, מאת האדמו"ר הקדוש אבי שושלת חסידות קאסוב הרב מנחם מנדל מקאסוב, לעמברג תר"י 1850. מהדורה שניה. (2) פ"ב דף, 23 ס"מ. כריכה מקורית, כתמי מים ובלאי.
החל מ $80
פריט מס' : 281

ספר "בית שמואל" אחרון – 4 חלקים. נאווי דוואהר תקס"ו. דפוס ראשון.

ספר "בית שמואל" אחרון, 4 חלקים בכרך אחד כולל 4 שערים נפרדים. שאלות ותשובות על שולחן ערוך יורה דעה אבן העזר וחושן משפט, פירושים ופשטים על חמשה חומשי תורה, מאת הרב שמואל פלקנפלד מחותנו של הרבי רב שמלקא מניקלשבורג זצ"ל, מבעלי המסכימים על הספר הקדוש נועם אלימלך דפוס ראשון, בדף ל"ו ע"ב מביא המחבר דברי תורה מהמגיד הקדוש ממזריטש, נאוידוואר תקס"ו, גדולי ישראל העידו עליו שמאז רב העשיל מקרקא לא היה חריף כמותו (8) ס, י"ב, (1) ו', (ו) י"ב (1) י' (2), (1) מ"א דף. 32 ס"מ. (סטפנסקי חסידות 89). חתימה בכתב יד וחותמות בעלות "יהושע קלאוויר ב"ר צבי אריה", נקבי עש בשער ובמספר דפים. כריכה חדשה.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 282

ספר "שבחי הבעש"ט" תר"י - 1850.

ספר "שבחי הבעל שם טוב". ספורי נפלאות ונוראות מכבוד אור ישראל וקדושו... הרב ישראל בעש"ט, תר"י 1850, כ"ה דף. כריכה מקורית בלויה, פגעי עש.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 283

ספר "ברוך טעם" לבוב תר"א - 1841, מהדורה ראשונה.

ספר "ברוך טעם" חדושים ופלפולים על סוגיות הש"ס, מאת הרב ברוך פרענקל תאומים, עם הגהות מאת חתנו הגאון האדמו"ר הרב חיים הלברשטאם הדברי חיים מצאנז, לבוב תר"א, מהדורה ראשונה, (3) מ' מ"ו דף, (סטפנסקי חסידות 93). שער ודף ראשון פגומים ומשוקמים מקצועית, פגעי עש, כריכה חדשה.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $220
פריט מס' : 284

ספר "צמח צדיק" ג' חלקים, עם ספר "תוצאות חיים". וחתימת הרב עקיבא הכהן ליבער.

לוט 2 ספרים: 1. ספר "צמח צדיק" פירושים על התורה ולמועדים בדרכי החסידים ועל פי פרד"ס התורה שלשה חלקים, מאת הרב מנחם מנדל הגר, טשרנוביץ תרמ"ה – תרנ"ב, מהדורה ראשונה, שלשת החלקים כרוכים יחד, בשער החלק הראשון חתימה "חנני השי"ת בזה הסה"ק "הק' עקיבא הכהן ליבער מק"ק יאשיניצא יצ"ו", תלמיד האדמו"ר הרב יחזקאל שרגא הלברשטאם בן הדברי חיים, אסף והדפיס את תורת רבו בספר דברי יחזקאל שנדפס בשנת תרס"א. 2. ספר "תוצאות חיים" הגהות ותיקונים בספר דברי חיים שעל התורה מאדמו"ר הרב חיים הלברשטאם, מאת הרב עקיבא הכהן ליבער, פודגורזע תרנ"ט. סה"כ 2 ספרים. מצבים שונים, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $1200 החל מ $350
פריט מס' : 285

ספר "ארץ צבי" פראג. תקמ"ו - 1786.

ספר "ארץ צבי" דרשות והספדים, מאת הרב צבי הירש מווידיסלב אביו של הרב שמחה בונם מפשיסחא, פראג תקמ"ו, (4) מ"ח (4) 16 דף, 20 ס"מ. (סטפנסקי חסידות 69, וינוגרד 969). עם הסכמת הנודע ביהודה. בין דפי הספר מספר תיקונים והספות בכתב יד אשכנזי עתיק, עם חתימה בכתב יד אשכנזי בשער. כריכה מנותקת, שער ודפים ראשונים עם פגם בשוליים עם פגיעה בטקסט.
החל מ $200
פריט מס' : 286

מקבץ 4 ספרי חסידות.

לוט 4 ספרים: 1. ספר "לשון הזהב" חדושים על מסכת ברכות שבת ועירובין, מאת הגאון הקדוש הרב זאב וואלף אב"ד ליזענסק. ווארשא תרנ"ט חבר להקדוש רב אלמלך זצ"ל מהדורה ראשונה, מצב מצויין. 2. ספר "המדות" מאת הרב נחמן מברסלב, עם מראי מקומות לכל דיבור ודיבור מאת הרב נחמן מטשערין ולראשונה מהרב צדוק הכהן מלובלין, לובלין תרע"ה. 3. ספר "נחמד ונעים" מאת הרב ברוך מקאסוב. יוזעפוף תרמ"ד. 4. ספר "נועם אלימלך" ווארשא תרמ"א. סה"כ 4 ספרי חסידות חשובים, מצב טוב, גדלים שונים.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $130
פריט מס' : 287

ספר נשמת חיים עם חותמות בעלות של אדמור"י סדיגורא.

ספר "נשמת חיים" מאת הרב מנשה בן ישראל מאמשטרדם, לבוב תרי"ח. בשער הספר חותמות בעלות של האדמו"ר הרב "נחום דובער פרידמאן" עם סמל אריה במרכז, האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן נפטר תרמ"ג, בן האדמו"ר רבי שלום יוסף מרוז'ין וחתן דודו האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורא. עם חותמת של האדמו"ר "הרב שלמה פרידמן מטשורקוב". מצב טוב, כריכת עור עם עיטורים מוזהבים, הספר נתון בקופסא חדשה מתאימה, נקבי עש.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 288

ספר "משנת חכמים" אוסטרהא תקנ"ו - 1796. עם חותמת בנו של הערוך לנר.

ספר "משנת חכמים" פירושים וחדושים על ששה סדרי משנה, מאת הרב משולם פיבוש הורביץ מקרמניץ מחותנו של המגיד ר' דוב בער ממעזריטש בתו נשאה לרבי אברהם המלאך, אוסטרהא תקנ"ו,ספר נדיר. עותק חסר, ישנו שער הראשון בלבד סה"כ 57 דף, מהספרים הראשונים שנדפסו באוסטרהא. שער בתחריטים נאים, מצב כללי טוב. בדף א' חותמת בעלות של הרב בן ציון עטלינגער בן הרב יעקב עטלינגר בעל הערוך לנר.
הפריט נמכר ב $325 החל מ $300
פריט מס' : 289

לוט 6 ספרי חסידות מהדורות ראשונות.

לוט 6 ספרי חסידות: 1. ספר "שיח יצחק" מאת הרב חיים יצחק גאנגמאל מקרלין, פיעטרקוב תרנ"א 1890, מהדורה ראשונה, 2 שערים, 80 עמ'. 2. ספר "יסוד הדעת" מאת הרב אלעזר העשיל ממאגלניצא, ווארשא תרע"ב 1912, מהדורה יחידה, עם הסכמות אדמורי"ם רבות (כ – 35 הסכמות), פרקי קבלה וסוד ספירת העומר, 96 עמ', כרוך עם ספר "תולדות מנחם" קורות חיי הר"מ נחום ראב"ד הורדנא, פיעטרקוב תרע"ג, מהדורה ראשונה. 3. ספר "הנותן בים דרך" מאת הרב יהודה ליב הכהן פישמן, ברדיטשוב תרס"ג 1913, מהדורה ראשונה. 4. ספר "אמרי קדש" השלם מאת הרב אורי השרף מסטערליסק, לבוב תרפ"ח 1928, עם הוספות חדשות. מהדורה ראשונה של ההוספות. כרוך עם ספר "רבינו אלעזר מגרמיזא" קורותיו של בעל הרוקח, מאת הרב ישראל קמלאר. 5. ספר "מצמיח ישועות" מאת הרב מנחם מנדל ראוויצקי, קרקוב תרס"ט 1909, מהדורה ראשונה, הסכמות אדמורים, (חסר שער ועמוד אחרון). 6. ספר "שערי יצחק" מאת הרב יצחק זאלער, ורשה תרע"ה 1915, יידיש, הסכמות אדמורים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $170 החל מ $150
פריט מס' : 290

אילן הבעל שם טוב.

כרזת קיר מודפסת, עבודת ליטוגרפיה של ציור אילן הבעל שם טוב, שושלות וענפים של צאצאיו ותלמידיו. ללא שם מחבר, מקום הדפסה ושנת דפוס. בתחתית רשימת האדמו"רים כיתוב מודפס : "קורא יקר! שא נא את עיניך וראה את עץ החיים... אילנא רבא... עליו תמצא יושבים בישיבה של מעלה כל הצדיקים והחסידים... למשפחותם לבית אבותם ותלמודיהם ותלמודי תלמודיהם מימי הבעש"ט עד היום הזה...". 67 \ 56 ס"מ, פגמים בשולים וסימני קיפול.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 291

חתימה והגהות "הסבא קדישא" הגאון רבי שלמה אליעזר אלפנדארי אב"ד קושטא, דמשק, צפת וירושלים, על ספרי "זכור לאברהם", סט שלם.

ספר "זכור לאברהם" ג' חלקים (סט שלם), מערכות וכללים בהלכה בארבעת חלקי השלחן ערוך, מאת הרב אברהם אלקלעי, יוזעפוף ת"ר 1840. בשער החלק השלישי, חתימת יד קדשו "אליעזר אלפנדרי ס"ט" ובמקום נוסף חתם הסבא קדישא "שלמה אלפנדרי" עם כמה הגהות בכתב ידו של הסבא קדישא הגאון הרב אליעזר אלפנדארי: נולד בשנת תקע"ג, נפטר בשנת תר"צ 1813- 1930, מגדולי רבני טורקיה, עוד בצעירותו התכתב בהלכה עם הגאון רבי עקיבא איגר, שימש רב ראשי עשרות בשנים בקושטא ואחר כך בדמשק, לעת זקנתו המופלגת בגיל קרוב ל - 100 עלה לארץ ישראל וכיהן ברבנות צפת, בשנותיו האחרונות עלה להתגורר בירושלים, בה נפטר בזקנה מופלגת בגיל 118, בתקופת מגוריו בירושלים עסק בביתו בתורה בדברי הלכה ובחכמת הנסתר יחד עם מתי מעט מקדושי עליון "נקיי הדעת שבירושלים" שהיו מבאי ביתו, בשנתו האחרונה הגיע האדמו"ר בעל "מנחת אלעזר" ממונקטש לארץ ישראל לפגישה היסטורית שתוכננה כשנה ויותר ביניהם כדי לבקרו והמתיקו סוד יחד בענייני קבלה נסתרים, מרבית ספריו ואלפי תשובותיו בפרד"ס התורה נאבדו במסעיו וטלטוליו, מחיבוריו שו"ת מהרש"א, שו"ת הסבא קדישא ועוד. בחלק השני בדף שלפני השער עמוד שלם בכתב יד [?] בדין חליצה בלאדינו. חתימות בעלות של רבנים ממשפחת גירון (משפחת רבנים מפורסמת). עם חתימת בעלות של החוקר ד"ר מאיר בניהו נסים. 3 כרכים מצב כללי טוב, כריכות מקוריות בלויות.
הפריט נמכר ב $1200 החל מ $1200
פריט מס' : 292

ספר "פני דוד" עם ספר "צוארי שלל" מהרב חיד"א, ליוורנו תקנ"ב - עם הגהות הרב משה אזולאי נכד החיד"א. עם הגהות מכמה רבנים.

ספר "פני דוד" רמזים ופירושים כסדר הפרשיות על חמשה חומשי תורה והפטרות, מאת הרב החיד"א זצ"ל, ליוורנו תקנ"ב, מהדורה ראשונה שנדפסה על ידי המחבר, (1) 144 דף, מדף ק"י ואילך ספר "צווארי שלל" (שער נפרד), על הפטרות כולל פירושים להגדה של פסח, נדיר מאוד. לאורך הספר מספר הגהות חתומות מאי"ן [משה אזולאי יצ"ו נר"ו] - הוא הגאון הרב משה אזולאי, מרבני אנקונא, ונכד החיד"א, הוציא לאור את הספר לחם מן השמים עם חידושיו החתומות מאי"ן, חלק מההגהות קצוצות. בנוסף 2 הגהות אחת מהם חתומה המצי"ץ [הצעיר מסעוד צ'רמון י"ץ] – מרבני ווהראן, מחבר הספר גור אריה חידושים על הש"ס הרמב"ם וכללים, שנדפס בליוורנו תר"ו. עם הגה חתומה שב"ח [שלמה בכור חוצין] מרבני בגדד, מתלמידי הגאון הרב עבדאלה [עובדיה] סומך, תר"ג – תרנ"ג, ישנם הגהות קצוצות, שער ודפים ראשונים פגומים, ופגעי עש.
החל מ $400
פריט מס' : 293

הגהות המקובל מגדולי חכמי תונס במאה ה – 19 הרב יהודה גז זצ"ל, על מחזור ליום כיפור.

מחזור ליום כיפור מהדורת ליוורנו תרכ"ד. לאורך המחזור הערות הלכתיות והוספות, אחת מהן חתומה יג"ן [יהודה גז נר"ו] – הוא הרב המקובל מגדולי חכמי תונס במאה ה – 19, בסוף ימיו עלה לירושלים וכיהן כדיין בבית הדין לעדת המערבים, חיבר את ספר "נחל יהודה" ג' חלקים ביאור התורה על דרך הסוד, ונדפסו בירושלים בין השנים תרע"א – תרצ"ז. מצב טוב, כריכה מקורית.
החל מ $180
פריט מס' : 294

ספר "לב מרפא" עם הקדשת המחבר הראשון לציון הרב מאיר פאניג'ל, ירושלים תרמ"ז 1887.

ספר לב מרפא חקרי הלכה לפי סדר א' ב' עם דרשות לענינים שונים, מאת הרב רפאל מאיר פאניג'ל הראשון לציון, ירושלים תרמ"ז. מעבר לשער הקדשה מודפסת בדיו זהב עם מילוי בכתב יד המחבר לרב גבריאל שבתי (מרבני ירושלים) וחתימתו. המחבר הרב המרפ"א: תקס"ד – תרנ"ג, הוכתר לראשון לציון אחרי ר' אברהם אשכנזי בשנת תר"מ, חתנו הוא הרב חיים משה אלישר בנו של הרב היש"א ברכה מחבר ספר משה האיש ועוד, בהיותו עוד בן ל"ז שנים נשלח הרב לתוניסיה ואלג'יר. בביקורו בתונס בשנת תרכ"ג היתה עצירת גשמים ושנת בצורת, רבני המקום פנו לרב שיתפלל לגשמים, והנה קרה הנס שבטרם סיים רבנו את תפילתו נתקדרו השמים בעבים וירדו גשמי ברכה מרובים, ויהי לאות ולמופת בקרב הצבור, ומאורע זה פרסם את שמו, הרב תקן תקנות רבות בקהילות שאליהם הגיע אחת התקנות נדפסה בספרו זה בהקדמה בשם "זכרון לפני ה' תמיד". מצב כללי טוב פגמים בשער עם מעט פגיעה בטקסט.
החל מ $120
פריט מס' : 295

הגהות נדירות מימי בחרותו של מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל בכתב ידו על שו"ת שערי רחמים, העותק הפרטי של המקובל הרב שאול דוייק הכהן (השד"ה).

ספר שאלות ותשובות "שערי רחמים" ח"ב, ירושלים תרס"ב, הוצא לאור ע"י בן המחבר הרב מאיר רבינו פראנקו. בין דפי הספר 3 הגהות עם תוכן בכתב יד מזרחי ירושלמי, 2 מהם חתומות "עינ"י", היא חתימתו של מרן הרב עובדיה יוסף בבחרותו על הגהותיו, על פי עדות הרב שאלתיאל עמר - הרב היה נוהג לחתום עינ"י על הגהותיו בספרים עד שנת תש"א בלבד (גיל 20 לחייו), והגהות אלו הם מימי בחרותו בהיותו תלמיד בישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה, הגהות מתקופה מוקדמת כל כך הינם נדירות ביותר. עם חותמות בעלות של רבה הראשי של ארם צובה ומגדולי מקובלי ירושלים, הרב חיים שאול דוייק הכהן (השד"ה), ראש ישיבת "בית אל", ו"רחובות הנהר", מחבר "איפה שלמה" על אוצרות חיים ועוד, העמיד תלמידים הרבה מתוכם הכף החיים ועוד גדולים ומקובלים. מעבר לכריכה הקדשת בן המחבר המוציא לאור, בכתב ידו עם חתימתו. ההגהות בעט עיפרון, כריכה מקורית, עותק חסר שער ודף ראשון, מעט פגמים וחיזוקי דבק.
הפריט נמכר ב $1500 החל מ $300
פריט מס' : 296

שאלות ותשובות "זכות אבות" פיסא. תקע"ז – 1817. חתימה והגה בכתב יד הגאון הרב יעקב רקח מרבני טריפולי.

ספר שאלות ותשובות זכות אבות, מאת הרב אברהם קורייאט, עם דרשות מאביו הרב יהודה קורייאט, פיסא תקע"ז, מהדורה יחידה, ס"ו, י"ב דף. בשער הספר חתימת ידו של הרב יעקב רקח ובדף ל"ו 1 הערה הלכתית בכתב ידו – מגאוני טריפולי נולד תק"ס נפטר תרנ"א, נינו של הרב מסעוד חי רקח בעל מעשה רקח על הרמב"ם, חיבר 14 ספרים מתוכם ניכר בקיאותו וגאונותו בתורה, בא בקשרי הלכה עם גדולי הדור רבי חיים פלאג'י רבי אברהם חיים אדאדי ועוד, מספריו: שערי תפלה, קולו של יעקב, טוב להודות, פרסומי ניסא ועוד. חתימה נוספת בשער "אברהם נטף י"צ" - מרבני תונס. כריכת עור חדשה נאה, נקבי עש.
החל מ $180
פריט מס' : 297

ספר "ערך השלחן" תונס תרנ"א – 1891. הגהות הרב יצחק אשכנזי (יא"ה).

ספר "ערך השלחן" ח"ב על שולחן ערוך חושן משפט, מאת הרב יצחק טייב, תונס תרנ"א, (2) ק"נ דף. בין דפי הספר 3 הגהות למדניות חתומות יא"ה [יצחק אשכנזי הי"ו] הרב יצחק אשכנזי: תרי"ט – תרע"ו, מגדולי חכמי ודייני עדת הספרדים בדורו בנו של הראשל"צ רבי אברהם אשכזי, חיבר פסקים רבים והותיר אחריו כתבי יד רבים, לאחר הסתלקותו של הראשון לציון היש"א ברכה הוצעה לו משרתו אך מרוב ענותנותו לא הסכים לקבלה, נפטר בייסורים בעיר אלכסנדריה שבמצרים. מצב מצויין.
החל מ $150
פריט מס' : 298

ספר "לב שלם" אמשטרדם תקל"ג - 1773, עם חתימות רבני טבריה.

ספר "לב שלם" חידושים ומראי מקומות על יד החזקה להרמב"ם, מאת אב"ד אמשטרדם הרב שלמה שלם (מחבר ספר שונה הלכות ועוד), אמשטרדם תקל"ג, מהדורה יחידה, (3) ס"ד דף. בשער חתימות חכמי טבריה: הרב "יוסף דוד אבולעפיא" – ראש רבני טבריה, נפטר תרנ"ו, הסכים על ספר פתח אליהו לר' אליהו ילוז ח"א ועוד. חתימה נוספת הרב: "חיים אלחדיף" נולד בטבריה בשנת תר"ך, עמד בראש ישיבת "מאיר בת עין" בטבריא, חיבר כמה ספרים מתוכם "יצב גבולות" איזמיר תרס"ד, "בצדקה כונני רחקי מעושק" איזמיר תרס"ד ועוד. חתימה נוספת: יחז"ה הרב [יעקב חי זריהן] - מרבני ומקובלי טבריה, נולד תרכ"ט, חיבר את הספרים "חלק יעקב" "שופריה דיעקב" קבלה ועוד. כריכה רופפת, ובחלק מהדפים פגעי עש.
החל מ $120
פריט מס' : 299

ספר שאלות ותשובות "שמע אברהם" עם הקדשת המחבר ר' אברהם פאלאג'י, שאלוניקי תר"י 1850.והגהות הרב דוד רפאל סבאן.

ספר "שמע אברהם" שאלות ותשובות בעניני חשן משפט, מאת הרב אברהם פלאג'י, עם הקדמת אבי המחבר הרב חיים פלאג'י, ובסופו דרוש לנישואין, שאלוניקי תר"י, (8) קס"ב, ל"א דף. "זהו ספרו הראשון מבין ספריו הרבים שהדפיס המחבר". בשער הספר הקדשת המחבר (ללא חתימתו) "מתנתא דתורה ממני המחבר..." ר' אברהם פלאג'י מגדולי רבני איזמיר ובנו הגדול של הרב חיים פלאג'י חיבר ספרים רבים בכל מכמני התורה, ונשא ונתן בתורה עם כל רבני דורו. בין דפי הספר הגהות חתומות נא"ה דר"ס [נאם אני הצעיר דוד רפאל סבאן] רבה של טורקיה. מצב כללי טוב, מעט נקבי עש.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $120
פריט מס' : 300

ספר "שלחן גבוה" ירושלים תרמ"ד 1884, חתימת הרב יוסף פלאג'י.

ספר "שלחן גבוה" על שולחן ערוך יורה דעה כולל פנים הלכות טריפות, מאת הרב יוסף מולכו, עם הקדמת גאוני ירושלים הרב רפאל מאיר פאניג'ל והיש"א ברכה, ירושלים תרמ"ד, מהדורה שניה, קי"ד דף, (ש. הלוי 471). בשער הספר חתימה בעט עיפרון של הרב יוסף פאלאג'י, בנו השלישי והצעיר של הרב חיים פלאג'י, תקע"ה – תרנ"ו, חיבר ספר יוסף את אחיו, ותשובות רבות ממנו נדפסו בספרי אביו ואחיו ר' אברהם ור' יצחק פאלאג'י, כמו כן חיבר את הספר ויוסף אברהם שבחי יוסף הצדיק. חוץ מפגם בשער, מצב טוב מאוד.
החל מ $80