ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 6 - 29.07.2015

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 101

ספר "שבט יהודה" אמשטרדם תס"ט - 1709.

ספר "שבט יהודה" ספורי התלאות אשר השתרגו עלו על צוארי בני ישראל בארצות פזוריהם, מאת הרב שלמה בן וירגא, אמשטרדם תס"ט, ס"ד דף, 13 ס"מ. ספר חשוב שנדפס בעשרות מהדורות ובתרגומים שונים. מצב טוב, כריכת קלף מנותקת, פגם קל בשער.
החל מ $180
פריט מס' : 102

לוט 4 ספרי הגר"א. 3 מהדורות ראשונות,1 עם הוספות והגהות ראשונות.

לוט 4 ספרים: 1. ספר "תיקוני הזהר" עם תיקונים מזהר חדש, עם ביאור הגר"א, ווילנא תרכ"ז. מהדורה ראשונה. (5) קע"ב נ"ב דף. מצב מצויין, 2 שערים, שער ראשון במסגרת ארכיטקטונית נאה ויפה. חתימות בעלות. 2. ספר "קול אליהו" כולל חידושים על התורה ומגילת רות ומסכתות הש"ס, מהגר"א, פיעטרקוב תרס"ה, מהדורה ראשונה. מצב טוב, חתימות בעלות בכתב יד. 3. ספר "ספרא דצניעותא" עם ביאור הגר"א, ווילנא תרמ"ב עם הוספות.מתלמידו המהרמ"ש ופניני הערות מרב אליהו מקאליש אשר לא נדפסו במהדורה הראשונה 4. ספר "יהל אור" נודע בשם הדרת קדש כולל באורים על הזהר הקדוש וההיכלות ועוד, מאת רבינו הגר"א. ונלוה אליו ספר "נפש דוד" מאת הרב דוד לוריא. ווילנא תרמ"ב. מהדורה ראשונה מצב טוב. סה"כ 4 ספרים ב 3 כרכים. גדלים שונים.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 103

ספר "בירך יצחק" ויניציאה תקכ"ג - חתימה.

ספר בירך יצחק, "דרושים נחמדים מיוסדים על אדני פז הש"ס והחונים עליו.." מאת הגאון הרב יצחק ברכה המתואר על ידי גדולי ארם צובה בהקדמתם "הרב המופלא והמופלג פלפלא חריפתא סיני ועוקר הרים.." ויניציאה תקכ"ג, מהדורה ראשונה. ספר זה מלא וגדוש ברעיונות נפלאים משולבים בהלכה, דרש, פלפול, מוסר ואגדה בבקיאות רבה בספרי הפוסקים ראשונים ואחרונים, רבו של רבי אברהם סתהון מח"ס מלל לאברהם. בשער הספר חתימה (חסרה בחלקה) בכתב יד וחותמת כדוגמת חתימה מסולסלת - ככל הנראה זוהי חתימתו של הרב דוד אמאדו מגדולי רבני שאלוניקי מחבר ספר תהלה לדוד. כריכה בלויה, פגם רטיבות בשולים העליונים לעתים עם פגיעה בטקסט.
החל מ $70
פריט מס' : 104

ספר "אוצר נחמד" ויניציאה תק"כ 1760

ספר "אוצר נחמד" כוונות ויחודים ותפלות לימים נוראים מתוך הספר חמדת ימים, ויניציאה תק"כ בדפוס יצחק פואה. מ"ו דף, 16 ס"מ. ללא כריכה, פגמים ופגעי עש.
החל מ $70
פריט מס' : 105

ספר "אצבע קטנה" איזמיר תרל"ו 1876

ספר "אצבע קטנה" דינים והנהגות כסדר ספר עבודת הקודש להחיד"א, עם הוספות ובאורים על עבודת הקודש, מאת הרב מנחם ב"ר שמעון מרדכי, מחבר הספר דברי מנחם על הטור ועוד, איזמיר תרל"ו. (2) קט"ז דף. ספר לא מצוי, ללא כריכה, מצב מצויין.
החל מ $70
פריט מס' : 106

ספר "חזון נחום" מהדורה ראשונה. קושטא. תק"ה - 1745 – נדיר מאוד.

ספר "חזון נחום" חיבור מופלא על משניות מסדר טהרות בפלפול וסברא, מאת הרב המובהק ר' אליעזר נחום, קושטא תק"ה, ספר נדיר, רנ"ו דף. המחבר: הרב אליעזר נחום נולד בשנת תי"ג, "אב"ד ור"מ בק"ק אינדירני רבות בשנים, ואחר כך אב"ד וראשון לציון בירושלים עשר שנים, החיד"א שקיבל תורה מהרב המחבר כותב בספרו "שם הגדולים" בערכו "ועיני ראו תוקף גדולת תורתו ושקידתו ורוב ענותנותו ועד סוף ימיו ממש כותב פסקים ומפלפל בישיבה.. ..וחיבר חזון נחום על קדשים וטהרות ועוד לו על זרעים ומכילתא וספרי והרמב"ם והעיטור ודרושים ושו"ת וכו'". כריכת עור מקורית בלויה ורופפת עם שאריות האבזמים, בחלק מהדפים מעט נקבי עש וכתמים.
החל מ $180
פריט מס' : 107

ספר "פירוש על הרמב"ם" לר' דוד עראמה, אמשטרדם תס"ו - 1706. חתימות חכמי הספרדים.

ספר "פירוש על הרמב"ם" מאת הרב דוד עראמה, אמשטרדם תס"ו, מהדורה שניה עם הוספות (מהדורה ראשונה נדפסה בשנת ש"ל - 1570), (2) פ"ה דף, 18 ס"מ. רבי דוד עראמה - נולד בשאלוניקי בשנת רפ"ה ואת ביאורו החשוב כתב בהיותו בגיל 20 (ראה הקדמתו) וגדולי האחרונים מפלפלים בדבריו - מחשובי פרשני הרמב"ם. בשער הספר חתימת הרב שלמה חיים כרמי – מדייני ליוורנו בשנת ת"ק, אחיו של הגאון רבי מרדכי כרמי המאמר מרדכי, כתב גם הקדמה לספרו של אחיו רבי מרדכי, חיבר ספר חשק שלמה. חתימה נוספת בשער "לע' קוני הצב"י מעט דב"ש" – הרב דוד בן שמעון מרבני מצרים הנודעים מחבר הספרים שער החצר שער המפקד ועוד, אביו של הרב רפאל אהרן בן שמעון מח"ס נהר מצרים. חתימות נוספות בשער, פגעי עש וכתמים כהים וגדולים.
החל מ $80
פריט מס' : 108

ספר "עדות ביהוסף" ב' חלקים, עם ספר "לקח טוב", ליוורנו תק"ס 1800.

ספר "עדות ביהוסף" חלק א' שיטה ארוכה וחדושים על מסכת בבא מציעא. חלק ב' שאלות ותשובות, (2 שערים), מאת הרב יוסף בן סאמון, עם ספר "לקח טוב" (בשער נפרד) שאלות ותשובות ופסקים מבנו הרב שם טוב בן סאמון, ליוורנו תק"ס. (1), 112, 12, 92 דף. הספר עוטר בהסכמת החיד"א וחכמי ליוורנו. נדיר. דף עבה ואיכותי, ללא כריכה, פגעי עש רובם בשולי הספר.
הפריט נמכר ב $80 החל מ $80
פריט מס' : 109

ספר "נהר שלום", אמשטרדם תקל"ה 1775, מהדורה יחידה.

ספר "נהר שלום" חדושי הלכות על שולחן ערוך אורח חיים, מאת הרב שבתי דוד וינטורא, אמשטרדם תקל"ה, מהדורה יחידה, (6) ר"ב דף, 28 ס"מ. ספר הלכתי חשוב ומובא ע"י פוסקי ההלכה שבאו אחריו, הספר עוטר בהסכמות והקדמות רבות מגדולי הרבנים עם הקדמה ארוכה מאת תלמיד המחבר הרב אברהם יונה, המחבר: תלמיד הרב דוד פארדו, כיהן אחריו כאב"ד בק"ק סאראיי מחוז בוסנא, וראש הישיבה באיספלאטרו. מצב כללי טוב, פגעי עש במספר דפים, כריכה חדשה.
החל מ $120
פריט מס' : 110

ספר שאלות ותשובות "הלכות קטנות". ויניציאה. תס"ד - 1704. מהדורה ראשונה. עם חתימת הרב אליהו לביא.

ספר שאלות ותשובות הלכות קטנות, ב' חלקים: חלק א' רצ"ה תשובות, חלק ב' שי"ד תשובות, ובסופו קונטריס לגיטין, מאת הרב יעקב חאגיז, ויניציאה תס"ד, מהדורה ראשונה, (4) ע"א, (9) דף, 27 ס"מ. המחבר: ש"פ – תל"ד, מגזע אנשי היחס והמעלה מגירוש ספרד (לשון החיד"א), בהיותו בן עשרים עלה לירושלים ונתמנה לראש ישיבת "בית יעקב" פירירה, חתנו של הרב משה גאלנטי (המג"ן), חיבר עץ חיים על המשניות ועוד, החיד"א מזכירו בספריו בהערצה ובכבוד גדול. בשער ובמספר דפים תקונים בכתב יד וחתימתו של הרב אליהו לביא: מרבני טריפולי גאון בנגלה ובנסתר, מצאצאי הגאון הקדוש הרב שמעון לביא בעל כתם פז ופיוט בר יוחאי, נולד בבנגאזי תק"פ ובה נפטר בתרמ"א, חיבר כמה ספרים. פגעי עש, וכתמים. מצב טוב - בינוני.
החל מ $100
פריט מס' : 111

ספר "לקט שמואל" ויניציאה תנ"ד 1694, מהדורה יחידה, נדיר.

ספר לקט שמואל מאמרים בערכין מלוקטים לתועלת הדרושים, עם "דרוש שמואל" דרשות על התורה, מאת הרב שמואל פייבוש כהן נכד הסמ"ע, ויניציאה תנ"ד, מהדורה יחידה. ס"ד דף, 30 ס"מ, (וינוגרד 1462). מצב בינוני וכתמים.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 112

ספר "ברכי יוסף" מהגאון החיד"א, ליוורנו תקל"ד 1774, מהדורה ראשונה – נדיר.

ספר "ברכי יוסף" על שלחן ערוך אורח חיים, עם ספר "שיורי ברכה", מאת הגאון הרב חיד"א ז"ל, ליוורנו תקל"ד, מהדורה ראשונה שהדפיס המחבר בחייו, ר"כ, קכ"א, קי"ג דף. 28 ס"מ. (וינוגרד 128). ספרו זה של החיד"א הפך לאבן יסוד בפסיקת ההלכה, ומוזכר ע"י כל הפוסקים הבאים אחריו בספריהם, המהדורה ראשונה של ספר ברכי יוסף הינה נדירה. בשער הספר חתימה אשכנזית "קניתי מהוני לכבוד קוני הקטן זיסקינד אופנהיים" מצב בינוני, כתמים ופגעי עש, כריכה בלויה.
החל מ $200
פריט מס' : 113

ספר "ברכי יוסף" ח"ב ליוורנו תקל"ו - 1776, מאת הגאון החיד"א מהדורה ראשונה – נדיר.

ספר "ברכי יוסף" חלק שני חדושים וביאורים על השלחן ערוך יורה דעה אבן העזר וחשן משפט, עם חדושי הלכה מגדולי העולם מכתב יד שראה החיד"א בבתי עקד בעולם. מאת הגאון הרב חיים יוסף דוד אזולאי (החיד"א), ליוורנו תקל"ו, מהדורה ראשונה שהדפיס החיד"א בחייו, (1) קכ"א קי"ג דף. 29 ס"מ. נדיר. בדף אחרון שיר לכבוד הרב המחבר מאת תלמידו הרב גבריאל פירירא די ליאון. ספרו זה של החיד"א הפך לאבן יסוד בפסיקת ההלכה, ומוזכר ע"י כל הפוסקים הבאים אחריו בספרים, המהדורה ראשונה של ספר זה הינה נדירה. מצב טוב, מעט נקבי עש. כתמים, כריכה חדשה.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 114

ספר "זבחים שלמים" עם ספר "טהרת הכסף" ליוורנו תרי"ח - 1858, פולמוס, עם הקדשת המחבר.

ספר "זבחים שלמים" ביאור על הרמב"ם בהלכות שחיטה, מאת הרב אברהם אנקאווה, ליוורנו תרי"ח, עם ספר "טהרת הכסף" (שער נפרד), ליוורנו תר"כ. הספר זבחים שלמים עורר התנגדות רבה, הרב משה סבעון רב באוראן (אלג'יר) כתב פסק דין נגד שני ביאוריו של הרב אנקאוה (כסף אחר וזבחים שלמים) וטען כי הם משובשים ומוטעים אסור לסמוך עליהם ואסור לאדם להחזיק את הספר בביתו, הגיעו הדברים לידי כך שקרעו את הספר לגזרים הניחו בדפיו בשר ומעיים ועשו ממנו נייר לסגריות, הרב אנקאווה הדפיס את פסק הדין של הרב צבעון בדף הראשון של טהרת הכסף (דף זה חסר בעותקים רבים והושלם כאן בצילום) אחריו הדפיס תשובות מאת רבנים מקהילות רבות באלג'יר, מרוקו, תוניס וירושלים שתמכו ברב אנקאווה, בהמשך החיבור משיב הרב אנקאווה להשגותיהם של הרב צבעון וסיעתו, הפולמוס על זבחים שלמים נמשך בצפון אפריקה עוד שנים רבות וחכמי תונס גזרו איסור על זבחים שלמים, שני החבורים הללו חשובים מאוד לתולדות הרבנים בצפון אפריקה (בהקדמתו של הרב אנקאווה לזבחים שלמים נזכרים עשרות חכמים ופרנסים מאלג'יר ומרוקו). בשער הספר זבחים שלמים הקדשת המחבר (מעט פגומה) וחתימתו, מצב טוב, כתמים.
הפריט נמכר ב $80 החל מ $80
פריט מס' : 115

ספר "פאר הדור" שו"ת הרמב"ם, אמשטרדם תקכ"ה - 1765. מהדורה ראשונה, נדיר

ספר "פאר הדור" שאלות ותשובות מאת רבינו הרמב"ם, הוצא לאור מתוך כתב ידו על ידי הרב מרדכי תמה נכד הרב אליעזר נחום מח"ס חזון נחום, אמשטרדם תקכ"ה, מהדורה ראשונה, י"ד (1) נ"ו דף, 25 ס"מ. (וינוגרד 1856). כאן משיב הרמב"ם תשובות לשאלות בכל חלקי התורה, ותשובות לשואלים על דבריו בספרו הי"ד החזקה, בתשובה מ"א פותח הרמב"ם במליצות ואחר כך מספר על טרדותיו וחוליו, עם הקדמה ארוכה מאת הרב יעקב ששפורטש (נכדו של הידוע), ועם שירים לכבוד הספר מאת משוררים רבים מן הקהלה היהודית באמשטרדם. בשער הספר חתימת הרב אברהם אבוקארא – גאון ומפורסם, מחכמי ורבני תונס, מחבר הספר בן אברהם ליוורנו תרמ"ב. מצב טוב, עם חיזוק גב מקלף בכריכה. החתימה דהויה.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 116

ספר "הלכות יום טוב" למהרי"ט אלגאזי, ליוורנו תקנ"ד - 1794. מהדורה ראשונה.

ספר "הלכות יום טוב" והן הלכות בכורות וחלה מהרמב"ן, עם באור ארוך מאת הרב יום טוב אלגאזי זצ"ל עימתו של החיד"א, ליוורנו תקנ"ד, מהדורה ראשונה, 215 דף. החתם סופר כותב על המהרי"ט. "והארץ האירה מכבודו מחיבור זה הנקרא הלכות יום טוב על בכורות וחלה כי הפליא לעשות הגדיל תושיה מיום חיבור משנה למלך לא נראה כחיבור הזה". הספר במצב טוב, מעט נקבי עש, כריכה מקורית עם כתם רטיבות. ספר נוסף של המחבר בקטלוג זה פריט מס' 186.
הפריט נמכר ב $140 החל מ $100
פריט מס' : 117

ספר "קול הרמ"ז" על המשניות, ווארשא תרכ"א - 1861.

ספר "קול הרמ"ז" פירוש נפלא על ששה סדרי משנה, מאת הרב המקובל ר' משה זכות, וארשא תרכ"ד, מהדורה שניה, (מהדורה ראשונה נדפסה באמשטרדם תע"ט). חבור חשוב, עותק שלם ויפה.
החל מ $70
פריט מס' : 118

ספר "משנת חכמים" ואנזבק תצ"ג,- 1733. מהדורה ראשונה.

ספר "משנת חכמים" מוסר השכל על יסודות מ"ח קנינים שהתורה נקנית בהם, מאת הרב משה חאגיז (המני"ח), וואנזבעק תצ"ג, מהדורה ראשונה, (1) קל"ח דף. המחבר הרב משה חאגיז (המני"ח): בן ר' יעקב חאגיז (מח"ס הלכות קטנות) נולד בירושלים שנת תל"ב, קיבל תורה מזקנו ראש רבני ירושלים ר' משה גלאנטי (המג"ן) ומפי ר' אברהם יצחקי, הרב גלה במשך יובל שנים בארצות תבל: איטליה הולנד ואשכנז, והרבה פעלים לה' ולתורתו, מחבוריו עוד, שו"ת שתי הלחם, לקט הקמח, ועוד, היה בידידות אמיצה עם החכם צבי ובנו ר' יעקב עמדין, לחם מלחמת קודש בשבתאות שפשתה בשעתו, לפי דברי החיד"א האריך ימים קרוב לתשעים שנה. ספר נדיר וחשוב, נקבי עש.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 119

ספר "טירת כסף" שאלוניקי תצ"ו – 1736. מהדורה יחידה, נדיר.

ספר "טירת כסף" דרשות על סדר התורה והספדים, מאת הרב חיים אברהם גאטינייו, שאלוניקי תצ"ו, מהדורה יחידה ונדירה. (2) ש"כ דף, 31 ס"מ. (וינוגרד 234). המחבר מרבני וחכמי שאלוניקי נולד שנת ת"כ לערך, לאביו רבי בנבנשתי, וזקנו הרב אברהם גאטיניו היה מקובל אלהי מהצדיקים בשאלוניקי, נפטר בשנת תע"א, חיבר גם צרור הכסף שאלות ותשובות שאלוניקי תקט"ז. מחולק ל – 2 כרכים, מצב בינוני, פגעי עש. מספרי שאלוניקי הנדירים.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 120

ספרי "הכלים" על נביאים, מאת גאון ארם צובה הרב שמואל לניאדו, ויניציאה בין השנים שס"ג - 1603 לתי"ז – 1657. מהדורה ראשונה, יקרי המציאות.

ספר "כלי יקר" ביאור רחב היקף על נביאים ראשונים, מאת הרב שמואל לניאדו, ויניציאה שס"ג, מהדורה ראשונה, (1) ג – תקס"ה דף, (וינוגרד 962). לפנינו העותק מחולק ל - 3 כרכים. 2. ספר "כלי פז" על ספר ישעיה, מאת הרב שמואל לניאדו, ויניציאה תי"ז, (1) רנ"ו דף, מהדורה יחידה, (וינוגרד 1330), חסר שער. ישנם חתימות בשער "הצעיר יצחק מוצרי", "הצעיר רחמים מוצרי" "ע"ה אברהם טוביאנה ב"ר אהרן זלה"ה". לאורך הספר יש למעלה מ- 10 הערות ארוכות מלאות תוכן בדברי תורה מתוכנם ניכר שיצאו מידי אדם גדול בתורה. המחבר הרב שמואל לניאדו המכונה "בעל הכלים": מגדולי החכמים והדרשנים בארם צובא במאה הרביעית לאלף השישי בזמן האריז"ל, האלשיך, המהרח"ו והמהרי"ט, נשלח על ידי רבי יוסף קארו מרן הבית יוסף לכהן כרבה של ארם צובא וכתב אל ראשי הקהילה "שלחתי לכם איש אשר כמוני". נפטר בשנת ש"ע לערך, 4 כרכים, מצב טוב - בינוני, פגעי עש, וכתמים, בסוף ספר כלי יקר חסרים 3 דפים.
הפריט נמכר ב $400 החל מ $400
פריט מס' : 121

ספר "זכור לאברהם" חלק א' ג', שאלוניקי תקנ"ח - 1798, תקע"ה. – 1815. עם כתב יד בכריכה.

לוט 2 חלקים. 1. ספר "זכור לאברהם" חלק א' חקרי הלכה וזכרונות ומערכות על סדר א' ב' בדיני אורח חיים ויורה דעה, מאת הרב אברהם אלקלעי, שאלוניקי תקנ"ח, מהדורה ראשונה, (2) רס"ג (3) דף, 19 ס"מ, (וינוגרד 467). בכריכת הספר דף מודבק ובו כתב יד דרשות לשבת ה..". חתימה בכתב יד מזרחי בשער "אהרן מאיר מויאל ס"ט". כריכת עור מקורית בלויה, פגעי עש ורטיבות. 2. ספר "זכור לאברהם" ח"ג, מערכות בהלכה בארבעת חלקי השלחן ערוך, מאת הרב הנ"ל, שאלוניקי תקע"ה, מהדורה ראשונה, (2) קס"ו דף, (וינוגרד 619). מצב טוב, מעט נקבי עש, עם מספר הערות בכתב יד ספרדי.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 122

ספר "תולדות אהרן" אמשטרדם תי"ב – 1652 עם "תולדות יעקב" מהדורה ראשונה.

ספר תולדות אהרן מראה מקום מכל הפסוקים שבתורה. נביאים וכתובים הנמצאים בשיתא סדרי, מאת הרב אהרן מפיסארו, עם "תולדות יעקב" (בשער נפרד) מראה מקום מהפסוקים מכל המקרא הנדרשים בתלמוד "ירושלמי", מאת הרב יעקב ששפורטש, אמשטרדם תי"ב, מהדורה ראשונה של התולדות יעקב, 192, 32 דף, 18 ס"מ, (וינוגרד אמשטרדם 205 206). כריכת קלף עתיקה בלויה, נקבי עש רבים בעיקר בשוליים הפנימיים עם פגיעות בטקסט.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $100
פריט מס' : 123

ספר "חבצלת השרון" פירוש ספר דניאל, ויניציאה שנ"ב - 1592.

ספר "חבצלת השרון" פירוש על ספר דניאל (עם הגוף), מאת הרב משה אלשיך (האלשיך הקדוש), ויניציאה שנ"ב, מהדורה שניה, 110 דף. (וינוגרד 769) כריכת עור בלויה ומנותקת, נקבי עש רבים.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 124

ספר "משלי שועלים" ברלין תקט"ז - 1755.

ספר "משלי שועלים" מאת רבי ברכיה הנקדן, משלים לקחת מוסר השכל בחרוזים ושירים שקולים, ברלין תקט"ז, (1) ס"א דף, 16 ס"מ. שער הספר בתחריט עץ של שני שועלים עם אריה רובץ מתחתיהם, חתימת בעלים בדף שלפני השער "יהודה אריה בלא"א כ"ה אלכסנדר..." וחתימה בראשי תיבות יאבא"ן. ספר במצב טוב, כריכת עור בלויה ומנותקת ודפים מנותקים.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $100
פריט מס' : 125

ספר "מעשה טוביה" ויניציאה תס"ז –1707. מהדורה ראשונה.

ספר "מעשה טוביה" אסטרונומיה ומחקר רפואה, מאת הרב טוביה הרופא, ויניציאה תס"ז 1707, מהדורה ראשונה, ציורים ותרשימים רבים, בדף ק"ו איור מפורט של גוף האדם ואיבריו הפנימיים עם הקבלה למבנה בית קומות. עותק חסר שער ו – 4 דפים ראשונים ו – 2 דפים אחרונים (בלוח הטעיות) והושלמו בצילום, מלבד זה מצב טוב - בינוני, כתמים ופגמים קלים, 2 שערים של חלקים ב' ג' נמצאים, כרוך בכריכה חדשה.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $150